روغن کمپرسور شل روغن Shell Clavus 15
شرکت روانکاران جهان دیده . . فروش انواع روغن های کمپرسور شل/09122128617 . فروش انواع روغن های کمپرسور شل/09122128617 . فروش انواع روغن های کمپرسور شل/09122128617 . . روغن کمپرسور شل . فروش روغن کمپرسور شل . خرید روغن کمپرسور شل . روغن کمپرسور سردخانه شل . روغن کمپرسور یخچال شل . روغن کمپرسور برودتی شل . فروش روغن کمپرسور برودتی شل . روغن شل کلاووس . روغن شل کورنا - روغن شل کرنا . روغن شل رفریجریشن - روغن شل رفریجریتر . روغن کمپرسور پی 100 شل . روغن کمپرسور پی 150 شل . روغن کمپرسور اس2 پی 100 شل . روغن کمپرسور اس2 پی 150 شل . روغن مخصوص جایگاه CNG . روغن مخصوص جایگاه سی ان جی . روغن Shell Corena S2 P 100 . روغن Shell Corena S2 P 150 . . روغن های کمپرسور شل . Shell Clavus 15 . روغن شل کلاووس 15 . Shell Clavus 32 . روغن شل کلاووس 32 . Shell Clavus 46 . روغن شل کلاووس 46 . Shell Clavus 68 . روغن شل کلاووس 68 . Shell Clavus 100 . روغن شل کلاووس 100 . نوع کالا:روغن های معدنی نفتنیک با کیفیت بالا و بدون مواد افزودنی با انتخاب خاص روغن پایه طیف وسیعی از محصولات به خصوص مناسب . برای روانکاری کارآمد کمپرسورهای یخچال. . Shell Clavus G 32 . روغن شل کلاووس جی 32 . Shell Clavus G 46 . روغن شل کلاووس جی 46 . Shell Clavus G 68 . روغن شل کلاووس جی 68 . نوع کالا:روغن های معدنی نفتنیک با کیفیت بالا و بدون مواد افزودنی انتخاب ویژه روغن های پایه و تکنیک های پیشرفته پالایش دادن به طیف وسیعی از محصولات به خصوص برای روانکاری کمپرسورهای یخچال. . Shell Clavus SD 22-12 . روغن شل کلاووس اس دی 22-12 . نوع کالا:روغن کمپرسور یخچال مخصوص بر پایه ترکیبی از بنزن آلکالنی و نفت معدنی نفتنیک. ترکیب بسیار خوب با مبرد هایی که با روغن های معدنی معمولی محدود شده اند. . Shell Clavus SP 68 . روغن شل کلاووس اس پی 68 . نوع کالا:روغن کمپرسور یخچال بر اساس روغن پلی آلفا آلفین برای استفاده در کمپرسورهای تبرید با آمونیاک مبرد توصیه می شود . Shell Corena S2 P 68 . روغن شل کرنا اس2 پی 68 . نام قبلی:Shell Corena P 68 . روغن شل کرنا پی 68 . Shell Corena S2 P 100 . روغن شل اس2 پی 100 . نام قبلی:Shell Corena P 100 . روغن شل کرنا پی 100 . Shell Corena S2 P 150 . روغن شل کرنا اس2 پی 150 . نام قبلی:Shell Corena P 150 . روغن شل کرنا چی 150 . نوع کالا:روغن های کمپرسور هوا (پیستون) با کیفیت بالا طراحی شده تا عملکرد روانکاری را برای فشار کمپرسورهای مجاور با عملکرد بالا ارائه دهد. . Shell Corena S2 R 46 . روغن شل کرنا اس2 آر 46 . نام قبلی:Shell Corena D 46 . روغن شل کرنا دی 46 . Shell Corena S2 R 68 . روغن شل کرنا اس2 آر 68 . نام قبلی:Shell Corena D 68 . روغن شل کرنا دی 68 . نوع کالا:روغن کمپرسور هوا با کیفیت بالا طراحی شده برای ارائه روانکاری قابل اعتماد از کمپرسور های دوار هواپیما و کمپرسورهای پیچ هواپیما. . Shell Corena S2 RJ . روغن شل اس2 آر جی . نام قبلی:Shell Corena RS . روغن شل کرنا آر اس . نوع کالا:روغن کمپرسور با کیفیت بالا طراحی شده برای ارائه روانکاری قابل اعتماد از کمپرسورهای هوا پیچ دوار است. . Shell Corena S3 R 32 . روغن شل کرنا اس3 آر 32 . نام قبلی:Shell Corena S 32 . روغن شل کرنا اس 32 . Shell Corena S3 R 46 . روغن شل کرنا اس3 آر 46 . نام قبلی:Shell Corena S 46 . روغن شل کرنا اس 46 . Shell Corena S3 R 68 . روغن شل کرنا اس3 آر 68 . نام قبلی:Shell Corena S 68 . روغن شل کرنا اس 68 . نوع کالا:روغن کمپرسور هوا با کیفیت بالا طراحی شده برای ارائه روانکاری با عملکرد بالا روتاری کمپرسور های هواپیما و کمپرسورهای پیچ هواپیما. . Shell Corena S3 RJ 32 . روغن شل کرنا اس3 آر جی 32 . نام قبلی:Shell Corena RS 32 . روغن شل کرنا آر اس 32 . نوع کالا:روغن کمپرسور هوا نیمه سنتتیک با عملکرد بالا طراحی شده برای تحویل روغن های قابل اعتماد روغن ژاپنی تولید شده توسط کمپرسورهای هوا روتاری را پر کرده اند. . Shell Corena S4 P 68 . روغن شل کرنا اس4 پی 68 . نام قبلی:Shell Corena AP 68 . روغن شل کرنا آ پی 68 . Shell Corena S4 P 100 . روغن شل کرنا اس4 پی 100 . نام قبلی:Shell Corena AP 100 . روغن شل کرنا آ پی 100 . نوع کالا:روغن کمپرسور هوا پیشرفته سینتتیک (مصنوعی) با عملکرد بالا که شامل مایعات پایه استریل مصنوعی و منحصر به فرد است. . Shell Corena S4 R 32 . روغن شل کرنا اس4 آر 32 . نام قبلی:Shell Corena AS 32 . روغن شل آ اس 32 . Shell Corena S4 R 46 . روغن شل کرنا اس4 آر 46 . نام قبلی:Shell Corena AS 46 . روغن شل کرنا آ اس 46 . Shell Corena S4 R 68 . روغن شل کرنا اس4 آر 68 . نام قبلی:Shell Corena AS 68 . روغن شل کرنا آ اس 68 . نوع کالا:روغن کمپرسور هوا پیشرفته سینتتیک (مصنوعی) با عملکرد بالا سیستم افزودنی منحصر به فرد است. . Shell Gas Compressor Oil S1 P 100 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس1 پی 100 . نام قبلی:Shell Corena K 100 . روغن کرنا کا 100 . Shell Gas Compressor Oil S1 P 150 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس1 پی 150 . نام قبلی:Shell Corena K 150 . روغن شل کرنا کا 150 . نوع کالا:روغن کمپرسور گاز عملکرد قابل اعتماد را با استفاده از گاز هیدروکربن با فشار بالا برای روانکاری سیلندر متقاطع فراهم می کند. . Shell Gas Compressor Oil S3 PSN 220 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس3 پی اس ان 220 . نام قبلی:Shell Corena NG 220 . روغن شل کرنا ان جی 220 . نوع کالا:روغن کمپرسور گاز طبیعی با کیفیت بالا طراحی شده برای ریزش کامل از سیلندر بالا. . Shell Gas Compressor Oil S3 PY 150 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس3 پی وای 150 . نام قبلی:Shell Corena E 150 . روغن شل کرنا ای 150 . Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس3 پی وای 220 . نام قبلی:Shell Corena E 220 . روغن شل کرنا ای 220 . نوع کالا:روغن ویژه برای کمپرسورهای اتیلن. . Shell Gas Compressor Oil S4 PN 220 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس4 پی ان 220 . نام قبلی:Shell Madrela GP 220 . روغن شل مادرلا جی پی 220 . نوع کالا:روغن کمپرسور گاز سنتتیک (مصنوعی) برای روانکاری سیلندر کمپرسورها با استفاده از گاز طبیعی در فشار بالا. . Shell Gas Compressor Oil S4 PV 190 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس4 پی وی 190 . نام قبلی:Shell Madrela T . روغن شل مادرلا تی . نوع کالا:روغن کمپرسور گاز سنتتیک (مصنوعی) به عنوان روان کننده سیلندر چند منظوره با طیف وسیعی از هیدروکربن و دیگر گازها را ارائه می کنند. . Shell Gas Compressor Oil S4 RN 68 . روغن شل گاز کمپرسور اویل اس4 آر ان 68 . نام قبلی:Shell Madrela GS 68 . روغن شل مادرلا جی اس 68 . نوع کالا:روغن کمپرسور گاز طبیعی و گازهای دیگر در فشار کم سنتتیک (مصنوعی) برای روانکاری کمپرسور پیچ دوار. . Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46 . روغن شل رفریجریشن اویل اس2 اف آر-آ 46 . نام قبلی:Shell Clavus S 46 . روغن شل کلاووس اس 46 . Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68 . روغن شل رفریجریشن اویل اس2 اف آر-آ 68 . نام قبلی:Shell Clavus S 68 . روغن شل کلاووس اس 68 . نوع کالا:روغن کمپرسور یخچال با استفاده از مبرد آمونیاک برای استفاده در تبرید. . Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-اف 32 . نام قبلی:Shell Clavus R 32 . روغن شل کلاووس آر 32 . Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 46 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-اف 46 . نام قبلی:Shell Clavus R 46 . روغن شل کلاووس آر 46 . Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-اف 68 . نام قبلی:Shell Clavus R 68 . روغن شل کلاووس آر 68 . Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-اف 100 . نام قبلی:Shell Clavus R 100 . روغن شل کلاووس آر 100 . نوع کالا:روغن کمپرسور یخچال سنتتیک (مصنوعی) پیشرفته. . Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-وی 32 . نام قبلی:Shell Clavus AB 32 . روغن شل کلاووس ای بی 32 . Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-وی 46 . نام قبلی:Shell Clavus AB 46 . روغن شل کلاووس ای بی 46 . Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-وی 68 . نام قبلی:Shell Clavus AB 68 . روغن شل کلاووس ای بی 68 . Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100 . روغن شل رفریجریشن اویل اس4 اف آر-وی 100 . نام قبلی:Shell Clavus AB 100 . روغن شل کلاووس ای بی 100 . نوع کالا:روغن کمپرسور یخچال سنتتیک (مصنوعی) بر پایه بنزن های آلکیل شده. . . لازم به ذکر است تمامی محصولات فوق با گارانتی و مشخصات فنی (Datasheet) از طرف شرکت روانکاران جهان دیده عرضه می شود. . . برای سفارش محصولات خود و کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های ذیل از ساعت 8:30 الی 18:30 تماس حاصل فرمائید. . . آدرس : تهران خیابان شریعتی بالاتر از متروی شریعتی کوچه دفتری شرقی پلاک 3 واحد 16 . Channel:@Ravankaranjahandideh . Instagram.com/Ravankaran_jahandideh . تلفن دفتر مرکزی : 02126400656-02122271586 . تلفکس : 02126400653 . همراه مدیر فروش : 09122128617 . مهندس جهانگیر هنرور . وبسایت:www.ravankaranjahandideh.com . پست الکترونیک : ravankaranjahandideh@gmail.com . شماره تلگرام : 09353560264
تهران
09122128617
تهران داوودیه خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پلاک 3 واحد 16
www.ravankaranjahandideh.com

اجری لوله کشی مسی گازهای طبی بیمارستانی


واجرای لوله کشی مسی گازهای طبی بهمراه تهیه نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات سانترال از قبیل پمپ وکیوم  کمپرسور هوا   فشرده -کنسولهای بستری و ویژه -انواع آتلت اکسیژنونیتروژن و...مانیفولد اکسیژن و نیتروژن توسط شرکت فنی...

تهیه و نصب کلیه تجهیزات گازهای طبی o2 n2o air vac


 کمپرسور هوا  کلیه تجهیزات گاز طبی از قبیل پمپ وکیوم -کمپرسورهای هوا فشرده - انواع کنسولهای بستری و ویزه-انواع آتل...

تهیه ونصب تجهیزات گازطبی بیمارستانی از قبیل پمپ


تهیه واجرای نصب کلیه تجهیزات گازطبی از قبیل(پمپ وکیوم  کمپرسور هوا   فشرده _کنسول بالا سر بیمار _مانی فولد اکسیژن و نیتروژن _انواع ولو باکس و آلارم _انواع آتلتهای رو کا...

تهیه واجرای نصب کلیه تجهیزات گازطبی


تهیه واجرای نصب کلیه تجهیزات گازطبی از قبیل(پمپ وکیوم  کمپرسور هوا   فشرده _کنسول بالا سر بیمار _مانی فولد اکسیژن و نیتروژن _انواع ولو باکس و آلارم _انواع آتلتهای رو کا...

تولید و فروش انواع کمپرسورهای هوا


 کمپرسور هوا  130251296 شهلا سمسارزاده تماس بگیرید.ارائه بهترین و کارآمدترین سیستم هوای فشرده با توجه به موقعیت جغ...

سيل کن اتوماتيک ليوان


يليمتر مي باشد. . - داراي بدنه استنلس استيل . . - کارکرد دستگاه به صورت مکانيکي مي باشد و نيازي به کمپرسور هوا   ندارد . . - داراي کانتر شمارشگر تعداد ظرف هاي سيل شده . . - قابل تنظيم قالب براي ظروف تا ابعاد ۱۱...

نمایندگی تجهیزات ازمایشگاهی


 کمپرسور هوا  جهیزات ازمایشگاهی . . به استحضار می رساند شرکت با داشتن پشتوانه علمی و سالها تجربه در امر تجهیز م...

نمایندگی فروش تجهیزات آزمایشگاهی آرا تجهیز


 کمپرسور هوا  روش تجهیزات آزمایشگاهی . . . . 1. محصولات کمپانی Apel ژاپن : . . کلری متر ، هموگلوبین متر ، ...

فروشگاه ابزار تجارت


ری شامل:فارسی بر، اره گرد بر، اره عمودبر، اره موتوری ، ابزار های کارواش ، سنگ رومیزی ، سشوار صنعتی ، کمپرسور هوا   و...) . . . . . . فروش انواع سنگ های فیبری وسنباده شامل (انواع صفحه سنگ های فیبری:سنگ استیل بر...

نمایندگی ابزارآلات هیوندای دریل مینی سنگ فارسی بر


ری شامل:فارسی بر، اره گرد بر، اره عمودبر، اره موتوری ، ابزار های کارواش ، سنگ رومیزی ، سشوار صنعتی ، کمپرسور هوا   و...) . . . . . . فروش انواع سنگ های فیبری وسنباده شامل (انواع صفحه سنگ های فیبری:سنگ استیل بر...

خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست


 کمپرسور هوا  گ مصنوعی هونام : ارائه دهنده انواع خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست به همراه آموزش فرمولاسیون و انتقال...

تولید و فروش انواع کمپرسورهای هوا


 کمپرسور هوا  وش انواع کمپرسورهای هوا . لطفا با 09113234361 علی آخوندپور تماس بگیرید.ارائه بهترین و کارآمدترین سیس...

فروش وتعمیرکمپرسور هوای فشرده در مازندران


فروش و تعمی کمپرسور هوا  ی فشرده در مازندران . شرکت کمپ ایرکاسپین . تولید وتامین کمپرسورهای هوای فشرده و تعمیر واورهال کمپرس...

تعمیر وتامین قطعات کمپرسور هوای فشرده


تعمیر وتامین قطعات کمپرسور هوا  ی فشرده . قطعات زیر با قیمت بسیار مناسب ارائه میگردد. 1- انواع ایرند (واحد هواساز) . 2- انواع رادیات...

قیمت فروش کمپرسور اسکرو 9000 لیتری – 9 متر مکعب


مرکز فروش کمپرسور هوا   اسکرو ایتالیایی و آلمانی ( گروه صنعتی اسکروسازان ) . . 349 79 460 021 - 358 79 460 021 . . SCREWS...

قیمت فروش کمپرسور اسکرو 7000 لیتری – 7 متر مکعب


مرکز فروش کمپرسور هوا   اسکرو ایتالیایی و آلمانی ( گروه صنعتی اسکروسازان ) . 349 79 460 021 - 358 79 460 021 . SCREWSAZ...

قیمت فروش کمپرسور اسکرو 6000 لیتری 6 متر مکعب


مرکز فروش کمپرسور هوا   اسکرو ایتالیایی و آلمانی ( گروه صنعتی اسکروسازان ) . . . 349 79 460 021 - 358 79 460 021 . . SC...

کمپرسور باد اصل ایتالیا و آلمان 80 تا 9000 لیتری


گروه صنعتی اسکروسازان ، ارائه کننده انواع کمپرسور هوا  ی فشرده ایتالیایی و آلمانی از سایز 80 لیتری تا 9000 لیتری می باشد . . . شماره تماس 349 79 460 021 -...

کمپرسور ماشین آلات بسته بندی


azan.com/ . همین الان با این شماره تماس بگیرید : 46079358 – 46079349 ( 021 ) . . کمپرسور 250 لیتر ، کمپرسور هوا   350 لیتر ، کمپرسور باد 500 لیتر و کمپرسور 750 لیتر و 1000 لیتر متناسب با میزان باد مصرفی دستگاه های...

قیمت فروش کمپرسور 1500 لیتری کمپرسور باد 1000


 کمپرسور هوا  کمپرسور های 1000 لیتری - 1200 لیتری - 1500 لیتری - 02146079358 - 02146079349 . * * * * * * ** * * * ...

کمپرسور باد 1500 کمپرسور 1200 لیتری هوا


 کمپرسور هوا  کمپرسور های 1000 لیتری - 1200 لیتری - 1500 لیتری - 02146079358 - 02146079349 . * * * * * * ** * * * ...

قیمت فروش کمپرسور اسکرو 3000 لیتر آلمانی و ایتالیا


مرکز فروش کمپرسور هوا   اسکرو ایتالیایی و آلمانی – http://screwsazan.com/- 02146079349 . گروه صنعتی اسکروسازان ، تولید کنند...

فروش کمپرسور هوا کمپرسور باد پیستونی


گروه صنعتی اسکروسازان ، ارائه کننده انواع کمپرسور هوا  ی فشرده ایتالیایی و آلمانی از سایز 80 لیتری تا 9000 لیتری می باشد . . . شماره تماس 349 79 460 021 ...

کمپرسور اسکرو کمپرسور صنعتی


گروه صنعتی اسکروسازان ، ارائه کننده انواع کمپرسور هوا  ی فشرده ایتالیایی و آلمانی از سایز 80 لیتری تا 9000 لیتری می باشد . . . شماره تماس 349 79 460 021 ...

3000 طرح توجيهي


 کمپرسور هوا  ي - گردشگري - توليدي - زود بازده - اشتغالزا - اخذ وام . . . . مجموعه اي بي نظير شامل بيش از3000 ط...

تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی


 کمپرسور هوا  سایت بهین یاب وزارت صنایع (طرح توجیهی, جواز تاسیس, ...) . ارائه طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی . تدوین...

تست ایمنی دیگ بخار


شرکت خدمات مهندسی ایمن سلامت زیست آزما (شیاکو) . بازدید ایمنی از دیگ آب گرم، دیگ بخار (بویلر) و کمپرسور هوا   ، تستت ایمنی دیگ آب گرم، دیگ بخار (بویلر) و کمپرسور هوا ، بررسی خوردگی، ضخامت سنجی و مقاومت بدنه ، ...

تست ایمنی دیگ بخار


تست ایمنی دیگ بخار – دیگ آب گرم – کمپرسور هوا   . . شرکت خدمات مهندسی ایمن سلامت زیست آزما (شیاکو) . بازدید ایمنی از دیگ آب گرم، دیگ بخار (بویلر) ...

ساخت و تامین کمپرسور و تجهیرات جانبی


 کمپرسور هوا   این موضوع که یکی از مهمترین بخش های یک مولد نیتروژن ساز سیستم هوای فشرده می باشد از این رو این شرکت...

روغن مخصوص کمپرسور اسکرو ROTO Oil


 کمپرسور هوا  ات صورت گرفته و بازدید و تعمیر صدها واحد هواساز کمپرسور اسکرو یکی از عامل های مهم در کاهش طول عمر وا...
30


#روغن شل#روغن کمپرسور#کمپرسور شل#شل روغن#روغن Shell#Shell Clavus#Clavus 15#روغن کمپرسور شل#شل روغن Shell#Shell Clavus 15