پارافین مایع

پارافین مایع

تعداد بازديد : 173
پارافین مایع | پارافین جامد | Paraffin . . فرمول شیمیایی پارافین : CH2n+2 . . آنالیز : %۵-۳ . . پارافین چیست؟ . . پارافین یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده که در آن ، تمامی اتمهای کربن موجود در مولکلول ، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصل‌اند و پارافینها یا هیدروکربنهای پارافینی را آلکان نیز می‌گویند. به عبارت دیگر ، مشخصه هیدروکربنهای پارافینی ، . . اتصال اتمهای کربن بوسیله پیوندهای ساده است، سایر پیوندها نیز با اتمهای هیدروژن سیر شده اند. . . رنگ : سفید شیری . . نقطه ذوب : ۶۰-۵۸ . . درصد روغن : ۵-۳% . . چسبندگی (ویسکوزیته) : ۵/۶ CST . . انواع : پارافین جامد ، پارافین مایع . . جرم حجمی (دانسیته) : ۷۷/۰-۷۶/۰ gr/cm3 . . نقطه انجماد پارافین : ۵۵-۵۰ درجه سانتیگراد . . کاربرد و مصارف پارافین در صنعت : . . بسته بندی : ۵ تخته به وزن تقریبی ۳۰ کیلوگرم . . پارافین مایع با گرید های مختلف : . . نقطه جوش :C 175ْ . . رنگ : مایع سفید شفاف . . شکل ظاهری : مایع سفید و شفاف . . نقطه تبخیز با حجم ۷۵ درصد: C265ْ . . بسته بندی : در بشکه های ۲۰۰ لیتری بطور خالص . . ویسکوزیته: در صفر درجه فارنهایت ۳٫۴۵ سانتی استوک . . گرید های پارافین مایع : . . *گرید دارویی . . *گرید بهداشتی . . *گرید صنعتی . . . مهرگان شيمي فروش انواع موادشيميايي صنعتي وخوراکي . صابون مول . 021-36017718 . 021-36017844 . کلريد آمونيوم . کربن اکتيو . آب اکسيژنه . کلريد سديم . CMC . پلي آلومينيوم کلرايد . متانول . بي کربنات سديم . هيدروسولفيت . پرسولفات آمونيوم . پتاسيم پرمنگنات . اسيدفرميک . هيپوکلريت سديمسولفات مس . نيترات آهن 3 . کربنات کلسيم . سولفات آهن2 . نمک راشل . اکسيد تيتان . کرينات سديم . کربنات پتاسيم . گليسيرين . اسيداگزاليک . کلرايد پالاديوم . هيپوفسفيت سديم . کلرايد نيکل . تولوئن . تري اتانول آمين . فرمالين . سديم تري فسفات . سيانورپتاسيم . سيانورسديم . کربنات باريم . سيانور مس . سيانور روي . استون . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2 . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2کلريدپتاسيم . هيدروکسيدکلسيم . اسيدفلوئوبوريک . متاسيليکات سديم . اسيدسولفوريک . اسيدفسفريک . اسيد بوريک . بوراکس . سديم سيليکات . مونو آمونيوم فسفات . مونو دي تري پلي اتيلن گليکول . ليتيم هيدرواکسايد . سيترات سديم . استئاريل الکل . تگزاپون . لوراميد . بتائين . سديم اسيد پيروفسفات . سديم تري پلي فسفات . هيدرازين . اکسيد منيزيم . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيد سولفاميک . سولفات آمونيوم . سولفات سديم . سديم لوريل سولفات . اسيد ماليک . اسيد لاکتيک . اسيد فلوريدريک . اسيد مالئيک . سود گرانولسود مايع . اسيد استيک . سولفات نيکل . سود پرک . سولفات کروم . اسيد کروميک . نفتالين . گوارگام . سديم سولفيد . پودر مس . پودر آلومينيوم . آند مس . کلرايد کلسيم . اسيد آسکوربيک . پارافين خوراکي . اکسيد منيزيم . دکستروز . سوربيتول . کلر . دي متيل فرمامي . اسيد استئاريک . 021-36017718 . 021-36017844 . . مهرگان شيمي فروش انواع موادشيميايي صنعتي وخوراکي . صابون مول . 021-36017718 . 021-36017844 . کلريد آمونيوم . کربن اکتيو . آب اکسيژنه . کلريد سديم . CMC . پلي آلومينيوم کلرايد . متانول . بي کربنات سديم . هيدروسولفيت . پرسولفات آمونيوم . پتاسيم پرمنگنات . اسيدفرميک . هيپوکلريت سديمسولفات مس . نيترات آهن 3 . کربنات کلسيم . سولفات آهن2 . نمک راشل . اکسيد تيتان . کرينات سديم . کربنات پتاسيم . گليسيرين . اسيداگزاليک . کلرايد پالاديوم . هيپوفسفيت سديم . کلرايد نيکل . تولوئن . تري اتانول آمين . فرمالين . سديم تري فسفات . سيانورپتاسيم . سيانورسديم . کربنات باريم . سيانور مس . سيانور روي . استون . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2 . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2کلريدپتاسيم . هيدروکسيدکلسيم . اسيدفلوئوبوريک . متاسيليکات سديم . اسيدسولفوريک . اسيدفسفريک . اسيد بوريک . بوراکس . سديم سيليکات . مونو آمونيوم فسفات . مونو دي تري پلي اتيلن گليکول . ليتيم هيدرواکسايد . سيترات سديم . استئاريل الکل . تگزاپون . لوراميد . بتائين . سديم اسيد پيروفسفات . سديم تري پلي فسفات . هيدرازين . اکسيد منيزيم . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيد سولفاميک . سولفات آمونيوم . سولفات سديم . سديم لوريل سولفات . اسيد ماليک . اسيد لاکتيک . اسيد فلوريدريک . اسيد مالئيک . سود گرانولسود مايع . اسيد استيک . سولفات نيکل . سود پرک . سولفات کروم . اسيد کروميک . نفتالين . گوارگام . سديم سولفيد . پودر مس . پودر آلومينيوم . آند مس . کلرايد کلسيم . اسيد آسکوربيک . پارافين خوراکي . اکسيد منيزيم . دکستروز . سوربيتول . کلر . دي متيل فرمامي . اسيد استئاريک . 021-36017718 . 021-36017844 .
تهران
02136017844

قـــابل توجه صادر کنندگان مواد شیمیایی


و پودری) . . قیر( 70/60 )(100 -85 ) قیر اصلاح شده . . قیر معدنی ،GILSONITE . . پارافین جامد ، پارافین مایع  . . و R.P.O در بشکه های نو . . سایر مواد شیمیایی دیگر . . . . خدمات بازرگانی بابایی . . 09...

مواد شیمیایی


و پودری) . . قیر( 70/60 )(100 -85 ) قیر اصلاح شده . . قیر معدنی ،GILSONITE . . پارافین جامد ، پارافین مایع  . . و R.P.O در بشکه های نو . . فرآوری و بسته بندی گوگرد . . . . خدمات شیمیایی بابایی . . 09...

پارافین


پارافین جامد . پارافین مایع  . . کاربرد و مصارف پارافین : . تولید شمع . کبریت سازی . صنایع ریخته گری . تولید پارچه و کاغذهای صن...

پارافین


انواع پارافین . پارافین مایع  . پارافین جامد . . پارافین جامد 5-3 . آنالیز 5-3 . رنگ : سفید شیری . نقطه انجماد : 55-50 درجه س...

مواد شیمیایی داخلی و وارداتی


 پارافین مایع خه ، پودری ، میکرونیزه قیر 70/60 (100-85) قیر اصلاح شده 70/60 قیر معدنی GILSONITE پارافین : مایع...

تولید وفروش dop وکمکی dop


درصد چربی ، 1 تا 3 درصد چربی ، 3 تا 5 درصد چربی ، 5 تا 7 درصد چربی و ... تقسیم بندی میگردد. . . . پارافین مایع  : به سه دسته صنعتی ، بهداشتی و خوراکی تقسیم بندی می گردد . . پارافین مایع صنعتی : این نوع پارافین ...

تولیدکننده پارافین جامد


درصد چربی ، 1 تا 3 درصد چربی ، 3 تا 5 درصد چربی ، 5 تا 7 درصد چربی و ... تقسیم بندی میگردد. . . . پارافین مایع  : به سه دسته صنعتی ، بهداشتی و خوراکی تقسیم بندی می گردد . . پارافین مایع صنعتی : این نوع پارافین ...

بهترين خريدار پارافين جامد


درصد چربی ، 1 تا 3 درصد چربی ، 3 تا 5 درصد چربی ، 5 تا 7 درصد چربی و ... تقسیم بندی میگردد. . . . پارافین مایع  : به سه دسته صنعتی ، بهداشتی و خوراکی تقسیم بندی می گردد . . پارافین مایع صنعتی : این نوع پارافین ...

گازوئیل


درصد چربی ، 1 تا 3 درصد چربی ، 3 تا 5 درصد چربی ، 5 تا 7 درصد چربی و ... تقسیم بندی میگردد. . . . پارافین مایع  : به سه دسته صنعتی ، بهداشتی و خوراکی تقسیم بندی می گردد . . پارافین مایع صنعتی : این نوع پارافین ...

مواد اولیه صنایع شیمیایی


ر ژاپن ، کلر هند ، کلرید آمونیوم ، کلراید آمونیوم ، متا بی سولفیت سدیم ، جوش شیرین ، پرمنگناپتاسیم ، پارافین مایع  ، پارافین جامد ، پارافین بهداشتی ، گلسیرین ، سولفور سدیم ، سولفات سدیم ، MEK-PMA-MPG-PVC-DMF-MIBK ،...

اسیدها


ر ژاپن ، کلر هند ، کلرید آمونیوم ، کلراید آمونیوم ، متا بی سولفیت سدیم ، جوش شیرین ، پرمنگناپتاسیم ، پارافین مایع  ، پارافین جامد ، پارافین بهداشتی ، گلسیرین ، سولفور سدیم ، سولفات سدیم ، MEK-PMA-MPG-PVC-DMF-MIBK ،...

پارافین


پارافین یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده است که ه دو گونه مایع و جامد مورد بهره برداری قرار می گیرد. پارافین مایع  از برش های سبک روغن پایه و نوع جامد از برش های واکسی موسوم به اسلاک واکس استحصال می گردد. پارافین د...

پارافین مایع


 پارافین مایع  ، ماده ای بی رنگ، بی بو با نقطه ذوب 175 درجه سانتی گراد و درجه تبخیر 265 درجه سانتی گراد است. . پار...

پارافین مایع


 پارافین مایع  ، ماده ای بی رنگ، بی بو با نقطه ذوب 175 درجه سانتی گراد و درجه تبخیر 265 درجه سانتی گراد است. . پار...

پارافین مایع


 پارافین مایع  | پارافین جامد | Paraffin . . فرمول شیمیایی پارافین : CH2n+2 . . آنالیز : %۵-۳ . . پارافین چیست...

تولید کننده و فروشنده پارافین مایع بهداشتی و صنعتی


تولید کننده و فروشنده پارافین مایع  بهداشتی و صنعتی...

فروش مواد شیمیایی


 پارافین مایع استحضار میرساند این موسسه در زمینه واردات وتهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات شیمیایی . . صنایع غذا...

کلروفرم گلیسیرین


و حلال ها از جمله اسید سولفوریک ،اسید کلریدریک ،اسید استیک،اسید نیتریک ،استون،اتیل استات ،آب اکسیژنه پارافین مایع  ،پترولیم اتر،تولوئن،دی کلرومتان ، زایلین فرمالین، کلروفرم گلیسیرین ،متانول ،آمونیاک، 2-پروپانول، آب...

تولید اسید,سولفات ,کربنات هاوفسفات ها


ر ژاپن ، کلر هند ، کلرید آمونیوم ، کلراید آمونیوم ، متا بی سولفیت سدیم ، جوش شیرین ، پرمنگناپتاسیم ، پارافین مایع  ، پارافین جامد ، گلسیرین ، سولفور سدیم ، سولفات سدیم ،.. . . ...

تهيه و توزيع انواع روانكارها در سطوح كيفيت مختلف


هی ( قیر، روغن پایه و ...) فـورفـورال، اسلاک واکس، پارافیـن واکـس، رزیـدوواکـس، روغنهای پایه، قیر، و پارافین مایع  . . در صورت تمایل لطفا باشماره زیر تماس بگیرید. . تلفن: 02177552964 . . فکس: 02177552964 . . ب...

تولیدانواع مواد شیمیایی از جمله پارافین گرانول


شرکت رزپليمر . . خدمات و محصولات : تولید کننده انواع مواد شیمیایی از جمله پارافین مایع  ، پارافین جامد ، وازلین ، گرانول و ژله کابل . . در صورت تمایل لطفا باشماره زیر تماس بگیرید. . تلف...

تولید انواع مواد شیمیایی پارافین جامد در قزوین


انل, امولسيفاير, فوتس اويل, ميباشد. . خدمات و محصولات : تولید کننده انواع مواد شیمیایی پارافین جامد پارافین مایع .وازلین.امولسیفایر.روغنهای نساجی.روغنهای تراشکاری.فوتس اویل وانواع paraffin wax,polyethylene wax به ...

انواع مواد شیمیایی داخلی و صادراتی گوگرد,قیر,متانو


 پارافین مایع شیمیایی داخلی و صادراتی . . 1-گوگرد : کلوخه ، پودری ، میکرونیزه . . 2- قیر 70/60 (100-85) . . قی...

صادرکنندگان محترم فروش انواع مواد شیمیایی گوگرد


-85 ) جی و پاسارگارد و همچنین قیر اصلاح شده ،قیرپلیمری قیر معدنی (gilsonit ) . . پارافین جامد ، پارافین مایع  . . r.p.o . . سایر مواد شیمایی دیگر . . شرکت شیمیایی شایانکار عرضه کننده انواع مواد شیمیایی . ...

شرکت ایران پارافین اولین تولید کننده پارافین در ای


د را جهت تولید و عرضه محصولات زیر به مصرف کنندگان ، صادر کنندگان و خریداران محترم اعلام می نماید. . پارافین مایع  صنعتی رنگ :سفید و بدون بو فلاش پوینت: 150تا 180 . . پارافین جامد سبک با حد اکثر 2 درصد روغن . . پ...

شرکت شیمیایی ارکیده در خصوص تأمین و فروش مواد شیمی


– اتیل استات – اسانسها– تولوئن – تری کلر اتبلن – ضد یخ – سود پرک – دی اتیلن گلایکول – متانول – کلر – پارافین مایع  – زایلین – بوتیل استات – منو اتانول آمین – دی اتانول آمین – تگزاپون – اسید استیک – لورامید – جوش شی...

SHELL AND TOTAL OILS


(پترو پارس خاورمیانه سابق) با سا ... . تهران, علیرضا پرنده مقدم دوشنبه 5 ارديبهشت 1390 . . فروش پارافین مایع  و جامد با قیمت مناسب (تناژ بالا) . . فروش پارافین مایع و جامد با قیمت مناسب (تناژ بالا) . . . ....

پمپ وکیوم فروشگاه آزمیران


ایتالیا . . آزمایشگاه تشخیص طبی . . مواد شیمیایی . . پتاسیم دی کرومات 500 گرمی فیشر آمریکا . . پارافین مایع  500 میلی ساخت شرکت EMD آمریکا . . استیل سالسیلیک اسید 1 کیلویی کد 141012 پانراک اسپانیا . . محلول...

مواد شیمیایی صنعتی


یترید.رودیم.اریدیم.یوروپی .مناسب مراکز تحقیقاتی. . 7- صنایع ارایشی بهداشتی ودارویی: . . ستیل الکل. پارافین مایع  .پارافین جامد.انواع مومها.pvp.کربومر.ایزوپروپیل پالمیتات.پلی سوربات.ستیل پالمیتات.روغن کرچک.روغن با...

پمپ وکیوم فروشگاه آزمیران


ایتالیا . . آزمایشگاه تشخیص طبی . . مواد شیمیایی . . پتاسیم دی کرومات 500 گرمی فیشر آمریکا . . پارافین مایع  500 میلی ساخت شرکت EMD آمریکا . . استیل سالسیلیک اسید 1 کیلویی کد 141012 پانراک اسپانیا . . محلول...
30


#پارافین مایع