پارافین مایع

پارافین مایع

تعداد بازديد : 245
پارافین مایع | پارافین جامد | Paraffin . . فرمول شیمیایی پارافین : CH2n+2 . . آنالیز : %۵-۳ . . پارافین چیست؟ . . پارافین یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده که در آن ، تمامی اتمهای کربن موجود در مولکلول ، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصل‌اند و پارافینها یا هیدروکربنهای پارافینی را آلکان نیز می‌گویند. به عبارت دیگر ، مشخصه هیدروکربنهای پارافینی ، . . اتصال اتمهای کربن بوسیله پیوندهای ساده است، سایر پیوندها نیز با اتمهای هیدروژن سیر شده اند. . . رنگ : سفید شیری . . نقطه ذوب : ۶۰-۵۸ . . درصد روغن : ۵-۳% . . چسبندگی (ویسکوزیته) : ۵/۶ CST . . انواع : پارافین جامد ، پارافین مایع . . جرم حجمی (دانسیته) : ۷۷/۰-۷۶/۰ gr/cm3 . . نقطه انجماد پارافین : ۵۵-۵۰ درجه سانتیگراد . . کاربرد و مصارف پارافین در صنعت : . . بسته بندی : ۵ تخته به وزن تقریبی ۳۰ کیلوگرم . . پارافین مایع با گرید های مختلف : . . نقطه جوش :C 175ْ . . رنگ : مایع سفید شفاف . . شکل ظاهری : مایع سفید و شفاف . . نقطه تبخیز با حجم ۷۵ درصد: C265ْ . . بسته بندی : در بشکه های ۲۰۰ لیتری بطور خالص . . ویسکوزیته: در صفر درجه فارنهایت ۳٫۴۵ سانتی استوک . . گرید های پارافین مایع : . . *گرید دارویی . . *گرید بهداشتی . . *گرید صنعتی . . . مهرگان شيمي فروش انواع موادشيميايي صنعتي وخوراکي . صابون مول . 021-36017718 . 021-36017844 . کلريد آمونيوم . کربن اکتيو . آب اکسيژنه . کلريد سديم . CMC . پلي آلومينيوم کلرايد . متانول . بي کربنات سديم . هيدروسولفيت . پرسولفات آمونيوم . پتاسيم پرمنگنات . اسيدفرميک . هيپوکلريت سديمسولفات مس . نيترات آهن 3 . کربنات کلسيم . سولفات آهن2 . نمک راشل . اکسيد تيتان . کرينات سديم . کربنات پتاسيم . گليسيرين . اسيداگزاليک . کلرايد پالاديوم . هيپوفسفيت سديم . کلرايد نيکل . تولوئن . تري اتانول آمين . فرمالين . سديم تري فسفات . سيانورپتاسيم . سيانورسديم . کربنات باريم . سيانور مس . سيانور روي . استون . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2 . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2کلريدپتاسيم . هيدروکسيدکلسيم . اسيدفلوئوبوريک . متاسيليکات سديم . اسيدسولفوريک . اسيدفسفريک . اسيد بوريک . بوراکس . سديم سيليکات . مونو آمونيوم فسفات . مونو دي تري پلي اتيلن گليکول . ليتيم هيدرواکسايد . سيترات سديم . استئاريل الکل . تگزاپون . لوراميد . بتائين . سديم اسيد پيروفسفات . سديم تري پلي فسفات . هيدرازين . اکسيد منيزيم . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيد سولفاميک . سولفات آمونيوم . سولفات سديم . سديم لوريل سولفات . اسيد ماليک . اسيد لاکتيک . اسيد فلوريدريک . اسيد مالئيک . سود گرانولسود مايع . اسيد استيک . سولفات نيکل . سود پرک . سولفات کروم . اسيد کروميک . نفتالين . گوارگام . سديم سولفيد . پودر مس . پودر آلومينيوم . آند مس . کلرايد کلسيم . اسيد آسکوربيک . پارافين خوراکي . اکسيد منيزيم . دکستروز . سوربيتول . کلر . دي متيل فرمامي . اسيد استئاريک . 021-36017718 . 021-36017844 . . مهرگان شيمي فروش انواع موادشيميايي صنعتي وخوراکي . صابون مول . 021-36017718 . 021-36017844 . کلريد آمونيوم . کربن اکتيو . آب اکسيژنه . کلريد سديم . CMC . پلي آلومينيوم کلرايد . متانول . بي کربنات سديم . هيدروسولفيت . پرسولفات آمونيوم . پتاسيم پرمنگنات . اسيدفرميک . هيپوکلريت سديمسولفات مس . نيترات آهن 3 . کربنات کلسيم . سولفات آهن2 . نمک راشل . اکسيد تيتان . کرينات سديم . کربنات پتاسيم . گليسيرين . اسيداگزاليک . کلرايد پالاديوم . هيپوفسفيت سديم . کلرايد نيکل . تولوئن . تري اتانول آمين . فرمالين . سديم تري فسفات . سيانورپتاسيم . سيانورسديم . کربنات باريم . سيانور مس . سيانور روي . استون . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2 . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيدکلريدريک . ايزو پروپيل الکل . سديم نيترات . ساخارين . سولفات قلع 2 . پتاس . اکسيدسرب 2 . اکسيد کبالت 3 . اکسيد کبالت 2 . آمونيوم تيوسولفات . PVA . آب ژاول . نيترات نقره . استات سد يم . استات سرب . اکسيد نيکل3 . اکسيد نيکل2 . اکسيد روي . نيترات سرب 2 . سولفات کبالت 2کلريدپتاسيم . هيدروکسيدکلسيم . اسيدفلوئوبوريک . متاسيليکات سديم . اسيدسولفوريک . اسيدفسفريک . اسيد بوريک . بوراکس . سديم سيليکات . مونو آمونيوم فسفات . مونو دي تري پلي اتيلن گليکول . ليتيم هيدرواکسايد . سيترات سديم . استئاريل الکل . تگزاپون . لوراميد . بتائين . سديم اسيد پيروفسفات . سديم تري پلي فسفات . هيدرازين . اکسيد منيزيم . سولفات پتاسيم . آمونيوم باي فلورايد . اسيد بنزوئيک . اسيد سولفاميک . سولفات آمونيوم . سولفات سديم . سديم لوريل سولفات . اسيد ماليک . اسيد لاکتيک . اسيد فلوريدريک . اسيد مالئيک . سود گرانولسود مايع . اسيد استيک . سولفات نيکل . سود پرک . سولفات کروم . اسيد کروميک . نفتالين . گوارگام . سديم سولفيد . پودر مس . پودر آلومينيوم . آند مس . کلرايد کلسيم . اسيد آسکوربيک . پارافين خوراکي . اکسيد منيزيم . دکستروز . سوربيتول . کلر . دي متيل فرمامي . اسيد استئاريک . 021-36017718 . 021-36017844 .
تهران
02136017844

مواد شیمیایی


ی (گوگرد، کلوخ و پودری) . . قیر( 70/60 )(100 -85 ) قیر اصلاح شده . . قیر معدنی ،GILSONITE . . پارافین جامد  ، پارافین مایع . . و R.P.O در بشکه های نو . . فرآوری و بسته بندی گوگرد . . . . خدمات شیمیایی...

قـــابل توجه صادر کنندگان مواد شیمیایی


( گوگرد، کلوخ و پودری) . . قیر( 70/60 )(100 -85 ) قیر اصلاح شده . . قیر معدنی ،GILSONITE . . پارافین جامد  ، پارافین مایع . . و R.P.O در بشکه های نو . . سایر مواد شیمیایی دیگر . . . . خدمات بازرگانی...

صادرات و همکاری


 پارافین جامد کاری . . . . گوگرد کلوخ فله از نوع NIGC , NIOC فله با بسته بندی در بندرعباس . . کود گوگرد ...

پارافین


 پارافین جامد  . پارافین مایع . . کاربرد و مصارف پارافین : . تولید شمع . کبریت سازی . صنایع ریخته گری . تولید پار...

پارافین


انواع پارافین . پارافین مایع . پارافین جامد  . . پارافین جامد 5-3 . آنالیز 5-3 . رنگ : سفید شیری . نقطه انجماد : 55-50 درجه سانتیگراد . نقط...

مواد شیمیایی معدنی و کود کیمیا پارس شایانکار


سود پرک، کاستیک سودا . کربنات سدیم سبک و سنگین . قیر پالایشگاه جی و پاسارگاد . گوگردکلوخه صادراتی . پارافین جامد  و مایع . آمونیوم پر سولفات . سولفید سدیم . سولفیت سدیم . . و سایر ...................... . . ***...

بزرگترین مرکز تولید و فروش پارافین و فوتس اویل


. شرکت کوشش صنعت رز با بهره گیری از دانش روز دنیا در جهت تولید پارافین جامد  صنعتی کشور یکی از معتبرترین برند های تولیدی در این زمینه می باشد. . این شرکت که با برند KSR در د...

تولید وفروش dop وکمکی dop


رخانجات تولیدی قطعات لاستیکی و پلاستیکی برای تولید محصولات خود از این روغن استفاده می کنند. . . . پارافین جامد  : هرچه رنگ پارافین سفید و شفاف تر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است.عمده مصرف این محصول در صنایع ش...

تولیدکننده پارافین جامد


رخانجات تولیدی قطعات لاستیکی و پلاستیکی برای تولید محصولات خود از این روغن استفاده می کنند. . . . پارافین جامد  : هرچه رنگ پارافین سفید و شفاف تر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است.عمده مصرف این محصول در صنایع ش...

بهترين خريدار پارافين جامد


رخانجات تولیدی قطعات لاستیکی و پلاستیکی برای تولید محصولات خود از این روغن استفاده می کنند. . . . پارافین جامد  : هرچه رنگ پارافین سفید و شفاف تر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است.عمده مصرف این محصول در صنایع ش...

گازوئیل


رخانجات تولیدی قطعات لاستیکی و پلاستیکی برای تولید محصولات خود از این روغن استفاده می کنند. . . . پارافین جامد  : هرچه رنگ پارافین سفید و شفاف تر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است.عمده مصرف این محصول در صنایع ش...

مواد اولیه صنایع شیمیایی


د ، کلرید آمونیوم ، کلراید آمونیوم ، متا بی سولفیت سدیم ، جوش شیرین ، پرمنگناپتاسیم ، پارافین مایع ، پارافین جامد  ، پارافین بهداشتی ، گلسیرین ، سولفور سدیم ، سولفات سدیم ، MEK-PMA-MPG-PVC-DMF-MIBK ، سولوسو.خاک رنگ...

اسیدها


د ، کلرید آمونیوم ، کلراید آمونیوم ، متا بی سولفیت سدیم ، جوش شیرین ، پرمنگناپتاسیم ، پارافین مایع ، پارافین جامد  ، پارافین بهداشتی ، گلسیرین ، سولفور سدیم ، سولفات سدیم ، MEK-PMA-MPG-PVC-DMF-MIBK ، slsبوراکس ، سو...

فروش انواع مواد شیمیایی


ژاول-اسید کلریدریک-نمک بدون ید-رنگ-اسانس و... . . اسید فسفریک-اسید لاکتیک-اسید نیتریک-تولوئن-استون پارافین جامد  و مایع-متانول-اتانول-انواع کلر-انواع سودپرک-فرمیک-امونیوم کلراید.... . . بوراکس دکا و پنتا-سوربات ...

پارافین مایع


پارافین مایع | پارافین جامد  | Paraffin . . فرمول شیمیایی پارافین : CH2n+2 . . آنالیز : %۵-۳ . . پارافین چیست؟ . . پارافین ...

واردات و توزیع مواد اولیه شیمیایی


یتریک ابدار . اسید سیتریک خشک . سود پرک . ادتا 2 سدیم . ادتا 4 سدیم . هگزا متا فسفات . سولفات سدیم . پارافین جامد  سفید . کربنات کلسیم . هیدرو . دی امونیم فسفات . تری سدیم فسفات . آمونیوم پلی فسفات . کربنات سدیم سن...

اسید و آب مقطر


- نشادر- سولفات نیکل - سولفات مس- واکس پرداخت کاری - کربنات دوسود سبک - کلراید نیکل - مایع دستشویی - پارافین جامد  - دستکش ضد اسید - اسید باطری 1250 درجه - آب اکسیژنه - اسید کرومیک - نمک راشل - آب مقطر - مایع فسفات...

تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی حیان تجهیز


تیکی دری دار . 76. لوله گاما کانتر . 77. لوله سانتریفیوژ شیشه ای و پلاستیکی درب دار در سه سایز . 78. پارافین جامد  . 79. ذره بین کلیه سایزها . 80. کاغذ TLC مرک . 81. جعبه جای لام . 82. فیلدوپلاتین با سیم 12 متری . ...

توزیع کننده تمام مواد شیمیایی به صورت عمده وجزئی


اسک ضد اسید - سولفات نیکل- سولفات مس- واکس پرداخت کاری- کربنات دوسود سبک- کلراید نیکل- مایع دستشویی- پارافین جامد - دستکش ضد اسید- اسید باطری- آب اکسیژنه- اسید کرومیک-گوگرد- سولفات آلومینیوم- اسید استیک- فروکلین (م...

تولید اسید,سولفات ,کربنات هاوفسفات ها


د ، کلرید آمونیوم ، کلراید آمونیوم ، متا بی سولفیت سدیم ، جوش شیرین ، پرمنگناپتاسیم ، پارافین مایع ، پارافین جامد  ، گلسیرین ، سولفور سدیم ، سولفات سدیم ،.. . . ...

تولیدانواع مواد شیمیایی از جمله پارافین گرانول


شرکت رزپليمر . . خدمات و محصولات : تولید کننده انواع مواد شیمیایی از جمله پارافین مایع ، پارافین جامد  ، وازلین ، گرانول و ژله کابل . . در صورت تمایل لطفا باشماره زیر تماس بگیرید. . تلفن: 02188759926 ...

تولید و صادرات پارافین جامد


شرکت ثمين شيمي . . خدمات و محصولات : تولید و صادرات ( پارافین جامد  - فوتس اویل ) . . در صورت تمایل لطفا باشماره زیر تماس بگیرید. . تلفن: 02122273699 . . فکس: 02122...

تولید انواع مواد شیمیایی پارافین جامد در قزوین


د و مايع و گرانل, امولسيفاير, فوتس اويل, ميباشد. . خدمات و محصولات : تولید کننده انواع مواد شیمیایی پارافین جامد .پارافین مایع.وازلین.امولسیفایر.روغنهای نساجی.روغنهای تراشکاری.فوتس اویل وانواع paraffin wax,polyeth...

صادرکنندگان محترم فروش انواع مواد شیمیایی گوگرد


ر( 70/60 )(100 -85 ) جی و پاسارگارد و همچنین قیر اصلاح شده ،قیرپلیمری قیر معدنی (gilsonit ) . . پارافین جامد  ، پارافین مایع . . r.p.o . . سایر مواد شیمایی دیگر . . شرکت شیمیایی شایانکار عرضه کننده انواع م...

شرکت ایران پارافین اولین تولید کننده پارافین در ای


خریداران محترم اعلام می نماید. . پارافین مایع صنعتی رنگ :سفید و بدون بو فلاش پوینت: 150تا 180 . . پارافین جامد  سبک با حد اکثر 2 درصد روغن . . پارافین جامدسنگین با 3- 5 درصد روغن . . در صورت تمایل لطفا با شمار...

SHELL AND TOTAL OILS


ارافین مایع و جامد با قیمت مناسب (تناژ بالا) . . . . بهترین فروشنده پارافین مایع (فلشهای مختلف) و پارافین جامد  (با درصد چربی های متفاوت) با قیمت مناسب ... . تهران, علیرضا پرنده مقدم دوشنبه 5 ارديبهشت 1390 . ...

پارافین جامد


خدمت کلیه همکاران و مصرف کنندگان داخلی و صادرکنندگان محترم پارافین . . جامد . مایع . . فروش انواع پارافین جامد  با خلوص روغن 1---1-3 % 3-5. . تولید پارافین جامد بی بو .سفید. . تحویل درب کارخانه و همچنین FOB بن...

روانکار موتور


های خرید و فروش و صادرات و واردات با کیفیت بالا و مناسبترین قیمت در زمینه محصولات ذیل را دارد : . . پارافین جامد  - مایع - فوتس اویل - آرپیو - اسلاک واکس سبک و سنگین - اسلاک ریراند نفت پارس - وقیر های پالایشگاهی ن...

پارافین مایع


فروش پارافین جامد  و مایع . . تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران نياز شما را با هر تناژي و با کيفيت عالي تامين مينماي...

دستگاه تصفيه آب خانگی


- نشادر- سولفات نیکل - سولفات مس- واکس پرداخت کاری - کربنات دوسود سبک - کلراید نیکل - مایع دستشویی - پارافین جامد  - دستکش ضد اسید - اسید باطری 1250 درجه - آب اکسیژنه - اسید کرومیک - نمک راشل - آب مقطر - مایع فسفات...
30


#پارافین مایع