تایل آلومینیومی ویژه پالایشگاه ها و ساختمان اداری
شرکت پارس آهن تاب . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی . . - درابعاد خاص ورنگ سفارشی . . - لبه دار و بدون لبه . . - تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی . . - سازه کلیک . . - انواع پروفیل گالوانیزه . . - اتصالات نصب . . - پانل گچی ( گچبرگ) . . **دفتر مرکزی : 021-88175012 . . سایت : www.ahantab.ir .
تهران
02188175012
خیابان شریعتی خیابان هویزه شرقی پلاک 15 واحد 7

تولید کننده انواع پروفیل های گالوانیزه سقف کاذب


شرکت پارس آهن تاب   . تولیدکننده انواع پروفیل گالوانیزه F47 ، UH36 ، L25 ، C70 ، U70 ، C50 ، U50 ، C100 ، U100 . در ...

تولید کننده تایل آلومینیومی


شرکت پارس آهن تاب   . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . *** آنتی باکتریال جهت مراکز خدمات درمانی ...

تایل آلومینیومی ویژه مراکز درمانی و بیمارستان ها


شرکت پارس آهن تاب   . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . *** آنتی باکتریال جهت مراکز خدمات درمانی ...

تایل آلومینیومی ویژه پالایشگاه ها و ساختمان اداری


شرکت پارس آهن تاب   . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی . . - درابعاد خاص ورنگ سفارشی . . - لبه دار و بدون ل...

پارس آهن تاب تایل آلومینیومی


شرکت پارس آهن تاب   . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . . - در طرح های ساده (بدون پانچ) ، وسط...

سقف کاذب آهن تاب


شرکت پارس آهن تاب   . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . . - در طرح های ساده (بدون پانچ) ، وسط...

دامپا


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی در طرح های ساده ( بدون پانچ ) و پانچ دار پانچ 1mm , 2mm . ب...

تولیدکننده دامپا آلومینیومی


شرکت پارس آهن تاب   . ضخامت 0/5 mm با طول سفارشی بنا به درخواست . پروفیل یوچانل ،لبه آلومینیومی ( ناودانی) ،دولبه آلو...

تولید یوچانل و دامپا


اودانی ) . ضخامت 0/5 mm با طول سفارشی . تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان ومخفی . شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . ...

تایل آلومینیومی


سلام . شرکت پارس آهن تاب   . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . *** آنتی باکتریال جهت مراکز خدمات درمانی ...

تولید کننده دامپا آلومینیومی ،تایل ،کناف ،کلیک شهر


. شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی در طرح های ساده ( بدون پانچ ) و پانچ دار پانچ 1mm , 2mm . ب...

تولید کننده دامپا آلومینیومی ،تایل ،کناف ،کلیک


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی در طرح های ساده ( بدون پانچ ) و پانچ دار پانچ 1mm , 2mm . ب...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل وکناف درتبریز


. شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل وتایل آلومینیومی خوزست


. دفتر شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

تولید کننده دامپا آلومینیومی ،تایل کناف درمشهد


. . شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی در طرح های ساده ( بدون پانچ ) و پانچ دار پانچ 1mm , 2mm . ب...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل گالوانیزه کناف ایلام


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل گالوانیزه کناف همدان


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل وتایل ودامپا درشیراز


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل وکناف درخرم آباد


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل وکناف در کرمانشاه


. شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

سقف های آلومینیومی


شرکت پارس آهن تاب   . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . . - در طرح های ساده (بدون پانچ) ، وسط...

تایل های آلومینیومی


سلام . شرکت پارس آهن تاب   . تایل های آلومینیومی . ساده وپانچ دار با پانچ دایره و پانچ مربع . در طرح های ساده (بدون پانچ) ، ...

تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی سازه پنهان


سلام . شرکت پارس آهن تاب   . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی سازه پنهان (مخفی) . ساده وپانچ دار با پانچ دایره و پانچ م...


#پارس آهن تاب#تایل آلومینیومی#پالایشگاه ها#ها ساختمان#ساختمان اداری#ها ساختمان اداری