تایل آلومینیومی ویژه پالایشگاه ها و ساختمان اداری
شرکت پارس آهن تاب . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی . . - درابعاد خاص ورنگ سفارشی . . - لبه دار و بدون لبه . . - تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی . . - سازه کلیک . . - انواع پروفیل گالوانیزه . . - اتصالات نصب . . - پانل گچی ( گچبرگ) . . **دفتر مرکزی : 021-88175012 . . سایت : www.ahantab.ir .
تهران
02188175012
خیابان شریعتی خیابان هویزه شرقی پلاک 15 واحد 7

تولید و فروش سقف ودیوار کاذب نمای خشک سمنت برد


از خشک Dry wall و اتصالات مربوطه . - خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پلاک 15 واحد 7 شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . واتساپ: 09333934488 . ...

تولید و فروش سقف ودیوار کاذب نمای خشک سمنت برد


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده و فروشنده انواع پروفیل گالوانیزه M110 . M80 . V80 . A60 . برای زیرس...

تولید و فروش سقف ودیوار کاذب نمای خشک سمنت برد


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده و فروشنده انواع پروفیل گالوانیزه M110 . M80 . V80 . A60 . برای زیرس...

تولید و فروش سقف ودیوار کاذب نمای خشک سمنت برد


از خشک Dry wall و اتصالات مربوطه . - خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پلاک 15 واحد 7 شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . واتساپ: 09333934488 . ...

تولید و فروش سقف ودیوار کاذب نمای خشک سمنت برد


از خشک Dry wall و اتصالات مربوطه . - خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پلاک 15 واحد 7 شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . واتساپ: 09333934488 . ...

تولید و فروش سقف ودیوار کاذب نمای خشک سمنت برد


از خشک Dry wall و اتصالات مربوطه . - خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پلاک 15 واحد 7 شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . واتساپ: 09333934488 . ...

تولید و فروش سقف ودیوار کاذب نمای خشک سمنت برد


از خشک Dry wall و اتصالات مربوطه . - خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پلاک 15 واحد 7 شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . واتساپ: 09333934488 . ...

پروفیل زیرسازی گالوانیزه سقف کاذب


 پارس آهن تاب   . تولیدکننده انواع پروفیل گالوانیزه . F47 ، UH36 ، L25 ، استاد و رانر برای دیوار کاذب . در ضخامت...

سازه کلیک 6060 کناف


شرکت پارس آهن تاب   . فروش ویژه سپری کلیک . تولید کننده انواع سازه و سپری کلیک درابعاد 60*60 و 30*30 . بال بلند با ضخام...

تایل آلومینیومی


سلام . شرکت پارس آهن تاب   . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . *** آنتی باکتریال جهت مراکز خدمات درمانی ...

تولید کننده تایل آلومینیومی


شرکت پارس آهن تاب   . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . *** آنتی باکتریال جهت مراکز خدمات درمانی ...

تایل آلومینیومی ویژه مراکز درمانی و بیمارستان ها


شرکت پارس آهن تاب   . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . *** آنتی باکتریال جهت مراکز خدمات درمانی ...

تایل آلومینیومی ویژه پالایشگاه ها و ساختمان اداری


شرکت پارس آهن تاب   . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی . . - درابعاد خاص ورنگ سفارشی . . - لبه دار و بدون ل...

پارس آهن تاب تایل آلومینیومی


شرکت پارس آهن تاب   . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . . - در طرح های ساده (بدون پانچ) ، وسط...

سقف کاذب آهن تاب


شرکت پارس آهن تاب   . . - تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان و مخفی . . - در طرح های ساده (بدون پانچ) ، وسط...

دامپا


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی در طرح های ساده ( بدون پانچ ) و پانچ دار پانچ 1mm , 2mm . ب...

تولیدکننده دامپا آلومینیومی


شرکت پارس آهن تاب   . ضخامت 0/5 mm با طول سفارشی بنا به درخواست . پروفیل یوچانل ،لبه آلومینیومی ( ناودانی) ،دولبه آلو...

تولید یوچانل و دامپا


اودانی ) . ضخامت 0/5 mm با طول سفارشی . تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی نمایان ومخفی . شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . ...

تولید کننده انواع پروفیل های گالوانیزه سقف کاذب


شرکت پارس آهن تاب   . تولیدکننده انواع پروفیل گالوانیزه F47 ، UH36 ، L25 ، C70 ، U70 ، C50 ، U50 ، C100 ، U100 . در ...

اتصالات نصب سقف کاذب کناف


شرکت پارس آهن تاب   . تولید انواع اتصالات نصب . کلیپس ، براکت ،HT90 ، W . تولید اتصالات فنر دوبل ومفتول 25 ، 50 ، 75...

سقف کاذب دامپا


یوچانل ،لبه آلومینیومی ( ناودانی ) . تولید سقف دامپا . تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی . شرکت پارس آهن تاب   . دفتر مرکزی : 021-88175012 . ...

تولیدکننده پروفیل زیرسازی نما سمنت برد


شرکت پارس آهن تاب   . تولیدکننده انواع پروفیل های گالوانیزه زیرسازی سمنت برد . پروفیل M 80 ، M 110 ، V 80 ، A 60 در ...

سقف آلومینیومی ضد حریق


فروشگاه ها ، . آنشنشانی ها ، مراکز امداد ، مترو ، پایانه های مسافربری و پمپ بنزین ها میباشد. . شرکت پارس آهن تاب   تولیدکننده انواع تایل های آلومینیومی ، سازه های کلیک ، . پروفیل های گالوانیزه Dry wall و نمای خشک ...

سقف کاذب آلومینیوم


در مراکز اداری و تجاری ، مترو ، . بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پمپ بنزین ها و غیره میباشد. . شرکت پارس آهن تاب   تولیدکننده سقفهای آلومینیوم نمای داخلی ، . سازه های کلیک ، پروفیل های گالوانیزه و نمای خارجی سمنت ب...

تولید پروفیل نمای خشک فایبر سمنت برد


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده و فروشنده انواع پروفیل گالوانیزه M110 . M80 . V80 . A60 . برای زیرس...

تولید پروفیل نمای خشک فایبر سمنت برد


تولید پروفیل نمای خشک فایبر سمنت برد . شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده و فروشنده انواع پروفیل گالوانیزه M110 . M80 . V80 . A60 . برای زیرس...

تولید کننده دامپا آلومینیومی ،تایل ،کناف ،کلیک شهر


. شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی در طرح های ساده ( بدون پانچ ) و پانچ دار پانچ 1mm , 2mm . ب...

تولید کننده دامپا آلومینیومی ،تایل ،کناف ،کلیک


شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده پروفیل دامپا آلومینیومی در طرح های ساده ( بدون پانچ ) و پانچ دار پانچ 1mm , 2mm . ب...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل وکناف درتبریز


. شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...

تولیدکننده سازه کلیک پروفیل وتایل آلومینیومی خوزست


. دفتر شرکت پارس آهن تاب   . تولید کننده انواع پروفیل کلیک PARS AHANTAB CLICK . انواع سازه کلیک شبکه 60 * 60 ، 30 * 3...
30


#پارس آهن تاب#تایل آلومینیومی#پالایشگاه ها#ها ساختمان#ساختمان اداری#ها ساختمان اداری