فروش وقیمت انواع تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و آن
-دستگاه تقطیر دین استارک (dean stark) جهت تعیین میزان آب فرآورده های نفتی . -حمام هیدرومتر(دانسیته)دما ثابت فرآورده های نفتی مدل k26290 کمپانی koehler آمریکا . -حام هیدرومتر (دانسیته) جهت تعیین دانسیته فرآورده های نفتی ساخت کمپانی USLAB . -حمام تعیین ویسکوزیته کینماتیک فرآورده های نفتی مدل KV3000 کمپانی KOEHLER آمریکا . -سانتریفیوز مدل DIGTOR 21C جهت تعیین میزان آب و رسوبات فرآورده های نفتی ساخت کمپانی ORTO ALRESE اسپانیا . -دستگاه تعیین میزان خاکستر فرآورده های نفتی مدل K24419 کمپانی KOEHLER آمریکا . -دستگاه تعیین اتوماتیک ولتاژ شکست دی الکتریک روغنهای عایق مدل K16175 کمپانی KOEHLER آمریکا . -تیتراتور پتانسیومتریک عدد اسیدی و بازی (TBN و TAN) و تست مرکاپتان مدل 7000 TITROLINE کمپانی SL ANALYTICS آلمان . -تیتراتور کارل فیشر (KARL FISCHER ) به روش جریان سنجی مدل Titroline 7500 kf trace کمپانی SL Analytics آلمان . - دستگاه تعیین نقطه ابری و نقطه ریزش فرآورده های نفتی مدل k46195 کمپانی koehler آمریکا . -آنالایزر FTIR بنزین و گازوئیل مدل Eraspec کمپانی Eralytics اتریش . -دستگاه تعیین نقطه دود نفت سفید و سوخت هواپیما مدل AA21036 کمپانی USLAB آمریکا . -حمام تست خواص کف فرآورده ای نفتی مدل K43095 کمپانی KOEHLER آمریکا . -حمام خوردگی نوار مس فرآورده های نفتی مدل RC21020 کمپانی USLAB آمریکا . -دستگاه تعیین میزان کربن باقیمانده به روش رمزباتوم (RAMSBOTTOM) مدلK27190 کمپانی KOEHLER آمریکا . -دستگاه تست نقطه قطره ای شدن گریس مدل K19494 کمپانی KOEHLER آمریکا . -دستگاه تقطیر در خلا فرآورده های نفتی مدل K80390 کمپانیKOEHLER آمریکا . -دستگاه تقطیردر اتمسفر دستی فرآورده های نفتی مدل K45090 کمپانیKOEHLER آمریکا . -تعیین میزان سرب بنزین و فرآورده های نفتی به روش اکسترکشن مدل K46690 کمپانیKOEHLER آمریکا . -دستگاه نقطه آنیلین و نقطه مخلوط آنیلین فرآورده های نفتی مدل K10290 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه تعیین میزان جداپذیری روغن از گریس مدل K18919 کمپانی Koehler امریکا . - آون افت حرارت قیر و آسفالت مدل K45859 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه جذب شاخص فلورسنت (FIA) کمپانی Koehler امریکا . - رنگ سنج ASTM فراورده های نفتی مدل AF 650 کمپانی Lovibond انگلستان . - رنگ سنج سیبولت (Saybolt) فرآورده های نفتی مدل K13009 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه تست نقطه اشتعال بسته(فلش پوینت) مدل K71000 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه اکتان سنج آنالایزر پرتابل زلتکس آمریکا (ZX 101 XL) . - دستگاه دیجیتال اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی به روش باز . - دستگاه دیجیتال اتوماتیک نقطه اشتعال فراورده های نفتی به روش بسته . - تعیین میزان سولفور به روش EDXRF کمپانی Tanaka ژاپن . - دستگاه تقطیر در اتمسفر تمام اتوماتیک و دیجیتال فراورده های نفتی مدل DT21003C کمپانی USLAB امریکا . - دستگاه تقطیر در اتمسفر اتوماتیک فرآورده های نفتی سری ADA 5000 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه Oil Content تعیین میزان روغن در آب مدل OCMA500 کمپانی Horiba . - دستگاه آنالیز آسفالتین (Asphaltene Analyzer) . - رنگ سنج دیجیتال فراورده های نفتی مدل EC 3000 Saybolt کمپانی Lovibond انگلستان . - رنگ سنج دیجیتال فراورده های نفتی مدل EC 3000 ASTM کمپانی Lovibond انگلستان . - رنگ سنج تمام دیجیتال و اتوماتیک Saybolt و ASTM سری PFXi195 کمپانی Lovibond انگلستان . - سانتریفیوژ نفتی جهت تعیین اتوماتیک میزان آب و رسوبات مدل K60092 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه تعیین خواص شستشوی گریس با آب (Water Washout) مدل K19295 کمپانی Koehler امریکا . - تعیین میزان افت تبخیر روغن های روانکار به روش Noack مدل K44190 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه تعیین میزان سولفور گاز مایع (LPG) مدل K47590 کمپانی Koehler امریکا . - پنترومتر تمام اتوماتیک و دیجیتال مدل K95590 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام مدلK23050 ساخت کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه ویسکومتر چرخشی سری DV2T ساخت کمپانی Brookfield امریکا . - دستگاه تست پیرشدگی قیر تحت فشار (PAV) ساخت کمپانی ATS امریکا . - آون خلاء گاززدایی قیر (VDO) ساخت کمپانی ATS امریکا . - دستگاه رئومتر تیرچه خمشی قیر مدل جدید (BBR3) ساخت کمپانی ATS امریکا . - دستگاه آزمایش کشش مستقیم قیر (DTT) ساخت کمپانی Interlaken امریکا . - آون لعاب نازک دوار قير (RTFO) ساخت کمپانی James Cox امریکا . - دستگاه رئومتر تیرچه خمشی قیر ( BBR ) ساخت کمپانی ATS امریکا . - حمام ویسکوزیته کینماتیک ساخت کمپانی Cannon امریکا . - تیتراتور کارل فیشر کولومتریک کمپانی Ecohim روسیه . - رنگ سنج رومیزی دیجیتال اتوماتیک فراورده های نفتی کمپانی NIPPON ژاپن . - رنگ سنج پرتابل دیجیتال فراورده های نفتی کمپانی NIPPON ژاپن . - تعیین میزان سولفور به روش EDXRF مدل SLFA60 کمپانی Horiba ژاپن . - دستگاه توتال سولفور آنالایزر، نیتروژن مدل Multitek ساخت PAC امریکا . - دستگاه اکتان سنج آنالایزر رومیزی زلتکس امریکا (ZX44XL) . - تعیین میزان سولفور به روش EDXRF کمپانی Ecohim روسیه . - تعیین میزان سولفور به روش WDXRF کمپانی Spectron روسیه . -تعیین میزان سولفور به روش WDXRF کمپانی Bourevestnik روسیه . - تعیین میزان سولفور به روش EDXRF کمپانی Bourevestnik روسیه . - تعیین میزان سولفور به روش XRF . - دستگاه اتوماتیک تست پایداری گازوئیل در برابر اکسیداسیون . -دستگاه آزمایش اصطکاک روغن و سایش تجهیزات آزمایش . - تعیین تمایل نفت برای تشکبل کک . - آزمایش اکسیداسیون برای روغن موتور . -رئومتر برش دینامیکی ( DSR ) . . تجهیزات آنالیز مواد . - دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزوربشن) AAS . - اسپکتروفوتومتر UV VIS کمپانی Hach امریکا . - اسپکتروفوتومتر UV VIS کمپانی Bel ایتالیا . - دستگاه آنالیز XRF رومیزی . - کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography . - کروماتوگرافی مایع (HPLC) . - اسپکترومتر FTIR . . تجهیزات عمران و معدن . - آون افت حرارت قیر و آسفالت مدل K45859 کمپانی Koehler امریکا . - پنترومتر قیر تمام اتوماتیک و دیجیتال مدل K95590 کمپانی Koehler امریکا . - دستگاه آزمایش کشش مستقیم قیر (DTT) ساخت کمپانی Interlaken امریکا . -دستگاه ویسکومتر چرخشی( RV) مدل DV2T ساخت کمپانی Brookfield . - آون لعاب نازک دوار قير (RTFO) ساخت کمپانی James Cox امریکا . - آون خلاء گاززدایی قیر (VDO) ساخت کمپانی ATS امریکا . -دستگاه تست پیرشدگی قیر تحت فشار (PAV) ساخت کمپانی ATS امریکا . - دستگاه رئومتر تیرچه خمشی قیر مدل جدید (BBR3) ساخت کمپانی ATS امریکا . - دستگاه رئومتر تیرچه خمشی قیر (BBR) ساخت کمپانی ATS امریکا . - دستگاه کشش قیر (داکتیلیتی) Humboldt امریکا . - دستگاه تمام دیجیتال درجه نفوذ قیر HUMBOLDT آمریکا . - دستگاه آزمايش ميكرو دوال . - دستگاه آزمايش اولتراسونيك سنگ . - دستگاه تعيين موقعيت ميلگرد در بتن . -دستگاه اولتراسونيك بتن . -سيمان سنج . - جك بتن شكن برقي . - چكش اشميت . - دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سيستم روباز . - دستگاه آزمایش رئومتری برش دینامیکی ( DSR ) . - دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سیستم بسته . - دستگاه تعيين دانسيته آسفالت . - دستگاه برش مستقیم دیجیتال . - دستگاه جك مارشال ديجيتال . . . تجهیزات متالورژی . -دستگاه سایش و پولیش نمونه های متالوگرافی ساخت ایتالیا . -دستگاه پرس مانت متالوگرافی ساخت ایتالیا . -دستگاه سختی سنج برینل دیجیتال ساخت ایتالیا . - دستگاه میکرو سختی سنجی (میکروویکرز) سری MMT کمپانی Matsuzawa ژاپن . - دستگاه سختی سنج دیجیتال راکول سری RMT کمپانی Matsuzawa ژاپن . - دستگاه سختی سنج ویکرز سری VMT کمپانی Matsuzawa ژاپن . . . تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی . - سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 150 ساخت کمپانیSpectrum امریکا . - دستگاه رطوبت سنج خاک به روش FDR مدل SWM 5000 کمپانی Step Systems آلمان . - سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال STEP SYSTEM آلمان . - سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 100 کمپانی Spectrum امریکا . - سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 350 ساخت کمپانیSpectrum امریکا . - سنسور تعیین میزان رطوبت خاک TDR 300 ساخت کمپانیSpectrum امریکا . - آنالایزر اندیس DA جهت تعیین زمان رسیدن میوه (DA Meter) . - دستگاه آنالیز گازهای اتیلن، اکسیژن و دی اکسید کربن مدل F950 کمپانی Felix امریکا . - دستگاه کلروفیل متر SPAD 502 PLUS کمپانی Konica Minolta ژاپن . - سطح سنج برگ پرتابل مدل AM350 کمپانی ADC انگلستان . -دستگاه رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل CR 400 کمپانی Konica Minolta ژاپن . - رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل CR 10 PLUS کمپانی Konica Minolta ژاپن . - رنگ سنج دیجیتال و تمام اتوماتیک روغن های خوراکی سری PFXi195 کمپانی Lovibond انگلستان . - رنگ سنج دیجیتال و تمام اتوماتیک روغن های خوراکی سری PFXi195 کمپانی Lovibond انگلستان . سنجش کیفیت هوا (اندازه گیری CO2، رطوبت و دما) مدل 435 کمپانی Testo امریکا سنجش کیفیت هوا (اندازه گیری CO2، رطوبت و دما) مدل 435 کمپانی Testo امریکا . -رفرکتومتر نیتراچک . - دستگاه اتیلن آنالایزر کمپانی MACVIEW هلند . - اکسیژن متر . -اندازه گیری CO2 در هوا . - اندازه گیری میزان رطوبت دانه . - فوتومتر LED . - اندازه گیری pH، EC و میزان اکسیژن . - pH متر . . تجهیزات متفرقه . -رنگ سنج دیجیتال پرتابل مدل NH300 کمپانی Lab Kits . -رفرکتومتر دیجیتال و پرتابل مدل AR IR200B کمپانی USLAB امریکا . - رفرکتومتر رومیزی دیجیتال و اتوماتیک مدل AR IR120 کمپانی USLAB امریکا . - رنگ سنج دیجیتال و پرتابل مدل LC 100 کمپانی Lovibond انگلستان . - دستگاه دانسیته متر رومیزی دیجیتال سری DA600 کمپانی KEM ژاپن . - دانسیته متر رومیزی ساده مدل DA100 کمپانی KEM ژاپن . - دستگاه دانسیته مترپرتابل دیجیتال مدل DA130N کمپانی KEM ژاپن . - میکسر (همزن) آزمایشگاهی کمپانی IKA آلمان . - کوره آزمایشگاهی . - آون آزمایشگاهی . -هات پلیت مگنتیک استیرر IKA آلمان . - ترازوهای آزمایشگاهی . - ترمومترهای ASTM . - هیدرومتر
تهران
77132237 - 77132238
تهران هنگام
ktt-lab.com

فروش ساکشن روغن گیربکس،ساکشن روغن هیدرولیک


 hp –  ش ویژه ساکشن روغن هیدرولیک ، ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک ، ساکشن روغن ترمز و انواع ساکشن روغن در مدله...

متر لیزری لایکا


 hp –   لیزری لایکا مدل D2 LEICA DISTO . . متر لیزری لایکا مدل D3 LEICA DISTO . . متر لیزری لایکا مدل D3A...

وارد کننده تجهیزات زمین شناسی مهندسی معدن


 hp –  ون تلسکوپی رنگی مدرج 10/5 متری همراه با تراز و کاوربا قابلیت نصب انواع رفلکتور‏‎ . ‎ . ست رفلکتور تا...

جی پی اس


 hp –  اع جی پی اس های گارمین تایوان . . . . تجهیزات مهندسی .نقشه برداری .زمین شناسی وآزمایشگاهی.......

فروش سرور و قطعات سرور هایHP


 hp –  ش و تعمیرات انواع سرورهای اچ پی (HP) . . شرکت فراز پردازان نادین فعالیت خود را در زمینه فروش و تع...

درمان قطعی زگیل تناسلی بانوان


 hp –  ل تناسلی یکی از شایع‌ترین انواع بیماری‌های مقاربتی است که به‌دلیل وجود ویروس HPV 👿ایجاد می‌شود. زگی...

اینورتررVFD Mدلتا مخصوص تردمیل زاگرس کنترل


 hp –  رس کنترل نماینده رسمی اتوماسیون دلتا تایوان و دوپکه المان در شرق کشور . WWW.ZAGROECONTROL.COM . دارا...

هود پاتوبیولوژی


 hp –   هود پاتوبیولوژی به ابعاد 220 * 75 * 100 سانتیمتر . . طبق مشخصات فنی ذیل : به صورت دو قس...

رویه سکو های آزمایشگاهی


 hp –  ه سکوهای آزمایشگاهی . 1. رویه سنگ . 2. رویه استیل . 3. رویه سرامیک . 4. رویه های MDF با روکش HPL...

فلومتر ، سرعت سنج باد ABH4225


 hp –  ن دستگاه فلومتر ، سرعت سنج باد ABH-4225 که میزان سرعت و تندی هوا ، میزان فشار و دما ی هوا و رطوبت ...

رطوبت سنج ، دماسنج ، فشارسنج محیط LUTRON PHB318


 hp –  بت سنج ، دماسنج ، فشارسنج محیط لوترون LUTRON PHB-318 . LUTRON HUMIDITY/BAROMETER/TEMP PHB-318 . رطوب...

فشارسنج اتمسفر دیتالاگر مدل KIMO KPA320


 hp –  رسنج اتمسفر دیتالاگر مدل KIMO KPA-320 . دستگاه فشارسنج اتمسفر ۳ پارامتر را به طور همزمان اندازه گیری...

نشت یاب گازهای گرمایشی مدل testo 3151


 hp –   یاب گازهای گرمایشی مدل testo 315-1 . . اندازه گیری کلیه پارامترهای مورد نیاز در نصب و سرویس سی...

نشت یاب سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314


 hp –   یاب سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314 . . . . دستگاه نشت یاب سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314 یک ...

مولتی فانکشن قلمی مدل LUTRON ABH4225


 hp –   . مولتی فانکشن قلمی مدل LUTRON ABH-4225 . . مولتی فانکشن قلمی مدل ABH-4225 لوترون با قابلیت اندازه...

فشارسنج لوله های گاز مدل TESTO 31223


 hp –  رسنج لوله های گاز مدل TESTO 312-2,3 . . دستگاه فشارسنج لوله های گاز مدل TESTO 312-2,3 جهت اندازه گی...

نشت یاب سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314


 hp –   یاب سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314 . . دستگاه نشت یاب سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314 یک سیستم ...

فشارسنج و سرعت جریان هوا TESTO 512


 hp –  رسنج و سرعت جریان هوا TESTO 512 . . دستگاه فشارسنج TESTO 512 جهت اندازه گیری فشار و سرعت جریان هوا ...

دیونایزر یا آب فوق خالص ساز مدل FTWPS501 MULTI


 hp –  نایزر یا آب فوق خالص ساز مدل FTWPS-501 MULTI . . یک سیستم ساخت آب فوق خالص ساز به روش اسمز معکوس دا...

فشارسنج صنعتی مدل testo 454


 hp –  رسنج صنعتی مدل testo 454 . این محصول ساخت کمپانی تستو المان بوده که شرکت فنی ومهندسی سیانکو این محصو...

فشارسنج و سرعت سنج دیفرانسیل مدل TESTO 440


 hp –  رسنج و سرعت سنج دیفرانسیل مدل TESTO 440 . این دستگاه فشارسنج برای انجام اندازه گیری کیفیت هوای داخل ...

اندازه گیری سیستم های هوای مطبوع مدل TESTO 445


 hp –  ازه گیری سیستم های هوای مطبوع مدل TESTO 445 . دستگاه اندازه گیری هوای مطبوع مدل TESTO 445 جهت بررسی ...

انالایزر نشت سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314


 hp –  لایزر نشت سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314 . دستگاه انالایزر نشت سیستم های اب و گاز مدل TESTO 314 یک...

فشارسنج لوله های گاز مدل TESTO 31223


 hp –  رسنج لوله های گاز مدل TESTO 312-2,3 . دستگاه فشارسنج لوله های گاز مدل TESTO 312-2,3 جهت اندازه گیری ...

اندازه گیری سرعت جریان هوا و فشار مدل TESTO 512


 hp –  ازه گیری سرعت جریان و فشار مدل TESTO 512 . دستگاه TESTO 512 جهت اندازه گیری فشار و سرعت جریان هوا به...

فشارسنج و سرعت سنج دیفرانسیل مدل TESTO 440


 hp –  رسنج و سرعت سنج دیفرانسیل مدل TESTO 440 . . این دستگاه فشارسنج برای انجام اندازه گیری کیفیت هوای دا...

مبدل اختلاف فشار صنعتی مدل testo 6381


 hp –  ل اختلاف فشار صنعتی مدل testo 6381 . . دستگاه مبدل اختلاف فشار صنعتی مدل تستو 6381 دستگاهی است مخت...

بزرگترین مرکز تعمیرات انواع سرورهای اچ پی HP


 hp –  ر HP - اچ پی و سوییچ سیسکو - cisco . . stars . . تعمیر انواع سرورهای HP" . . شرکت SPj ارائه دهنده...

تعمیرات تخصصی انواع سرور اچ پی HP و سیسکو Cisco


 hp –  کت SPjبزرگترین مرکزتعمیرات تخصصی و حرفه ای انواع سرورهای HP . . سرور HP - اچ پی و سوییچ سیسکو - ci...

مرکز تعمیرات تخصصی سیسکو Cisco


 hp –  ت (SPj) در زمینه تأمین فروش و تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه و طراحی و پیاده سازی بسترهای ارتباطی ، نام...
30


#فروش وقیمت#نفت گاز#گاز پتروشیمی#تجهیزات نفت گاز پتروشیمی#تجهیزات نفت گاز#نفت گاز پتروشیمی