کارخانه نمک ،نمک خوراکی،روش تولید نمک تبلورمجدد،
کارخانه نمک-نمک تصفيه شده.مصرف نمک.بازار خرید و فروش نمک .صنایع مصرف کننده . 1- معرفی محصول(nacl) . نمک طعام با نامهای مانند، نمک صنعتی، نمک خوراکی، سنگ نمک، نمک خوراکی،نمک بهداشتی،نمک دانه بندی،نمک گرانول،نمک بسته بندی،نمک ارگانیک،نمک طبیعی،نمک شکری،و ... دربازار نامیده میشود که در مجموعه نمک طعام يکی از مواد ضروری در رژيم غذايي و مهمترين ماده الکتروليت موجود در مايعات سلولی و خارج سلولی است. افزايش روزافزون و گستردگی کاربردهای آن سبب شده تا برابر امار ارائه شده و تحقیقات تکمیلی گروه نمک پاینده از نمک و مشتقات نمک در انواع محصولات نمک های صنعتی ،نمک خوراکی،سنگ نمک ،نمک گرانول و.... به عنوان ماده ای با 14000 کاربرد ياد شود. . برابر تحقیقات بعمل امده وقتی نام نمک را به زبان می اوریم معمولا عمومی ترين گريد نمک که در نگاه اولیه به فکر هر انسانی میرسد نمک خوراکی میباشد که در ايران نوع خوراکی آن به نام نمک بهداشتی ،نمک یددار،نمک استاندارد بوده اما در کل نمک و محصولات و دامنه نمک های موجود درایران خود به سه دسته و گروه کلی تقسیم میشود . 1- نمک های معدنی یا همان سنگ نمک که از معادن نمک استخراج میشوند و بیش از 98 درصد ان مصارف صنعتی و یا مصرف مواد اولیه برای کارخانه تولید نمک خوراکی میشود . 2- نمک های صنعتی ،نمک دانه بندی ،ونمک گرانول که از کوبش و خردایش نمک های معدنی گروه اول بدست می ایند . 3- گرید و گروه نمک های خوراکی که دراینجا به توضیحات و پیرامون گروه سوم یعنی نمک های خوراکی کیپردازیم . نمک طعام ویا نمک تصفیه شده که درکارخانه نمک کوبی تولید میشوند از لحاظ درجه خلوص تحت عناوين نمک صنايع غذايي، نمک سفره و نمک آشپزخانه تقسيم ميشود. نمک طعام به صورت کريستالهای سفيد مکعبی شکل يا دانه های ريز (گرانول) و يا پودری شکل است. هنگامی که دارای کريستالهای بزرگ باشد بيرنگ، شفاف يا سفيد است. بررسی ساختمان بلورين املاح نمک بوسيله اشعه ايکس ثابت کرده است که اين املاح در حالت جامد بصورت يون، دارای ساختمان مکعبی شکل با وضعيت هشت وجهی هستند. بلورهای نمک طعام دارای نقطه ذوب و نقطه جوش بالايي بوده و نمک طعام مذاب دارای خاصيت هدايت الکتريکی زيادی است. به همين دليل در حلالهايي که ثابت دی الکتريک بالايي دارند مانند آب کاملا" قابل تفکيک است. . جدول(1): نمونه ترکيب شيميايي نمک طعام . ترکيب شيميايي سديم کلر پتاسيم کلسيم منيزيم فسفر آهن مس روی گوگرد آب . مقدار . Gr100/mgr 38850 59900 ناچيز 29 290 8 2/0 1/0 0 23 ناچيز . . علاوه بر مصارف خوراکی، نمک عامل حجيم کننده برای پاک کننده های سنتزی و استاندارد کننده های رنگها مي باشد. در سرم سازی، حمامهای نمک و پرکننده های قرصها و تهيه آنزيم نيز کاربرد دارد به عنوان علف کش، قارچ کش و ضد باکتری و ميکروب نيز مصرف ميشود. از اينرو نقش محافظت کنندگی خاصی در صنايع غذايي دارد. علاوه بر اينها برای سختي گيری آب و عمل احياء رزينهای تبادل يونی نيز استفاده ميشود. . نمک يددار شکل ديگری از نمک طعام است که با ترکيباتی از جمله يديد پتاسيم، کربنات منيزيم و تيو سولفات سديم غنی شده است. به طور کلی افزودن ترکيباتی مانند يد به نمک به پيشنهاد سازمان بهداشت و خواربار جهانی و به منظور جلوگيری از بيماريهايي مانند گواتر انجام شده است. . دراینجا به تولید نمک تصفیه شده در گروه نمک مرکزی پاینده اشاره میشود اشاره . 1-1- کد محصول (آيسيک) : . 15492510 با نام نمک تصفيه شده.نمک پاینده . www:payandehsalt.com . 2-1- شماره تعرفه گمرکی: . شماره تعرفه گمرکیانواع نمک 01/25 است که شامل انواع نمک (نمک معدنی، نمک محلول در آب، نمک حاوی مواد افزودنی، نمک دريايي، نمک سفره، کلريد سديم خالص، نمک يددار، نمک تصفيه نشده و...) ميباشد. . 3-1- شرايط واردات : . از لحاظ قانونی محدوديتی برای واردات اين محصول وجود ندارد. با مراجعه به آمارهای منتشر شده توسط وزارت بازرگانی اطلاعات مربوط به ميزان واردات اين محصول جمع آوری شده، که به تفصيل در بخش(3-2) آورده شده است. . . 4-1- استانداردها : . استاندارد تعيين و تدوين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران که اجراي آن با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام شده است در مورد اين محصول با شماره 26 و با موضوع " ويژگيهای نمک خوراکی" ارائه شده که خلاصه آن در ذيل آورده شده است. آخرين تجديد نظر و تغييرات در اين استاندارد در سال 1385 صورت گرفته است. توليد نمک يددار بايد مطابق با استاندارد شماره 1195 صورت پذيرد. . بطور خلاصه ويژگيهای شيميايي و فيزيکی نمک خوراکی بايد مطابق جدول زير باشد: . جدول(2): ويژگيهای شيميايي و فيزيکی نمک خوراکی . رديف ويژگی حدود قابل قبول روش آزمايش . 1 وضعيت ظاهری رنگ سفيد شفاف تا مات بررسی چشمی . 2 طعم و بو شور مزه و عاری از هر گونه بوی خارجی . 3 مواد خارجی فاقد هر گونه مواد خارجی بررسی چشمی . 4 خلوص کمينه 2/99 درصد استاندارد ملی 2769 . 5 مواد نامحلول در آب بيشينه 16/0 درصد استاندارد ملی 3770 . 6 سولفات بر حسب so4-2 بيشينه 46/0 درصد استاندارد ملی 2769 . 7 رطوبت بيشينه 1/0 درصد استاندارد ملی 3770 . 8 کلسيم بر حسب Ca+2 بيشينه 15/0 درصد استاندارد ملی 2769 . 9 منيزيم بر حسب Mg+2 بيشينه 03/0 درصد استاندارد ملی 3770 . 10 قليائيت بر حسب Na2co3 بيشينه 03/0 درصد استاندارد ملی 2769 . ويژگيهای شيميايي به غير از رطوبت بر اساس ماده خشک سنجيده ميشود. . آلاينده ها . بيشينه مقدار مجاز آلاينده ها در نمک خوراکی بايد مطابق جدول ذيل باشد. . جدول(3): بيشينه مقدار مجاز آلاينده ها . رديف آلاينده بيشينه مقدار مجاز (p.p.m) روش آزمايش . 1 آرسنيک AS 5/0 جذب اتمی . 2 مس CU 2 جذب اتمی . 3 سرب Pb 1 جذب اتمی . 4 کادميوم Cd 2/0 جذب اتمی . 5 جيوه Hg 05/0 جذب اتمی . 6 آهن Fe 10 جذب اتمی . . افزودنيهای مجاز . ماده افزودنی فروسيانيد سديم يا فروسيانيد پتاسيم می تواند در نمک خوراکی بعنوان عامل ضدکلوخه مورد استفاده قرار گيرد. اين ماده بايد دارای کيفيـت مناسب جهت استفاده در مواد غذايي بوده و حداکثر ميزان مورد استفاده 10 ميلي گرم در کيلوگرم بر حسب يون فروسيانيد ميباشد. يد که به منظور غنی کردن نمک مورد استفاده قرار ميگيرد فقط در نمک خوراکی خانواده استفاده ميشود. . جدول(4): افزودنيهای مجاز در توليد نمک خوراکی . رديف افزودنی بيشينه مقدار مجاز (p.p.m) روش آزمايش . 1 آنتی کيک(ضد کلوخه) بر حسب [Fe(CN)6]-4 حداکثر10 استاندارد ملی 5550 . 2 يد 10± 40 استاندارد ملی 1195 . . بسته بندی . نمک خوراکی بايد در بسته های مناسب غير قابل نفوذ به رطوبت مانند پلی اتيلن سنگين، پلی پروپيلن و کاغذ چندلايه يا يک لايه غيرقابل نفوذ به رطوبت، شيشه با درب بندی مناسب و از نوع مجاز در تماس با مواد غذايي بسته بندی گردد. وزن هر بسته نبايد از 40 کيلوگرم بيشتر باشد. . . نشانه گذاری . آگاهی های زير بايد به وضوح با خط خوانا و جوهر غير سمی به زبان فارسی و در صورت صدور به زبان انگليسی يا زبان کشور خريدار روی هر بسته نمک نوشته، برچسب يا الصاق شود. .  نام و نوع فرآورده .  درجه خلوص .  ذکر نام ماده افزودنی و مقدار آن .  وزن خالص هر بسته (بر حسب گرم يا کيلوگرم) .  نام و نشانی کارخانه توليد کننده .  تاريخ توليد(روز، ماه، سال) .  تاريخ انقضاء قابليت مصرف(روز، ماه، سال) .  www:payandehsalt.com . 5-1- بررسی قيمت محصول: نمک پاینده . پارامترهای مختلفی بر قيمت محصول تاثير ميگذارند که برخی از آنها در ذيل شرح داده شده است: . 1- قيمت مواد اوليه مصرفی که يکی از مهمترين هزينه های متغير توليد مي باشد و نقش عمده ای را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد. . 2- منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامين مواد اوليه و کانونهای مصرف محصول، هزينه های مربوطه را تحت تاثير قرار ميدهد. . 3- نوع تکنولوژی مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاری، کيفيت محصول توليد شده و ميزان ضايعات و ... بر قيمت فروش محصول موثر است. . 4- هزينه های نيروی انسانی مورد نياز تاثير مستقيم بر هزينه های متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد. . 5- ظرفيت توليد واحد بر روی قيمت فروش محصول موثر است. به اين ترتيب که افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشکن نمودن هزينه های سربار باعث کاهش قيمت تمام شده محصول ميگردد. . با توجه به نکات مذکور، قيمت فروش محصول توليد شده علاوه بر اينکه بايد هزينه های توليد را تامين نمايد، بايد در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد. . همچنين در صورتی که صادرات محصول توليدی نيز مد نظر باشد، قيمت گذاری بايد به نحوی باشد که رقابت با توليد کنندگان خارجی امکان پذير باشد. . در حال حاضر با توجه به استعلام قيمت صورت گرفته، قيمت عمده فروشی يک کيلوگرم نمک خوراکی بسته بندی شده يددار حدود 1550 ريال می باشد. . 6-1- توضيح موارد مصرف و کاربرد: . امروزه بيش از 14000 نوع مصرف براي نمك وجود دارد. از نمك بطور مستقيم و غير مستقيم در موارد بي شماري استفاده مي‌شود، ولي بطوركلي نمك به دو صورت صنعتي و خوراكي (نمك طعام) مورد استفاده قرار ميگيرد. . مصارف خوراکي . نمک در صنايع غذايي به عنوان طعم دهنده و نگهدارنده، در فرآوري مواد غذايي و جلوگيري از فساد آنها مانند صنايع كنسروسازي، بسته‌بندي گوشت، آرد كردن، خوراک دام و... استفاده مي شود. به طور کلی موارد استفاده از نمک در صنايع غذايي عبارتند از: . الف): بعنوان چاشني در ايجاد طعم و مزه در غذا موثر است. نمك طعم و مزه بسياري از غذاها را تغيير داده، آنها را مطبوع و خوشايند مي‌سازد. . ب): بعنوان نگهدارنده و محافظ، رشد و تكثير باكتريهاي گوناگون، مخمرها و كپكها را به تعويق مي‌اندازد، بنابراين در گوشت، لبنيات، ترشي ها، زيتون، مارگارين، سس سالاد و بسياري از مواد غذايي ديگر بعنوان يك نگهدارنده عمل مي‌كند. همچنين بعنوان عامل نگهدارنده در پخت غذاها، توليد كنسروها و مواد سفيدكننده با اسيد بكار مي‌رود. . ج): نمك بعنوان Binder در سس‌ها و گوشت ها، عامل تشكيل دهنده يک ژل اجباري از گوشت، چربي، نمك و رطوبت ميباشد. . د): در فرآيند توليد فرآورده های گوشتی، نمک به جذب سريع آب توسط پروتئين کمک ميکند و باعث ايجاد حالت تردی و در عين حال حفظ انسجام در بافت گوشت ميشود. . ه): بعنوان يك عامل كنترل كننده تخمير در توليد نان و پنير و سس‌ها عمل مي‌كند. . مصارف شيميايي و صنعتی . نمک در صنايع شيميايي و پتروشيمي، توليد مواد شيميايي سديم و کلر دار مانند سود سوزآور، کربنات سديم و اسيد کلريدريک استفاده مي شود. همچنين در فرآيند توليد صنعتی هيدروكسيد سديم، كلروكربنات سديم، ساخت پر كلرات و كلرات سديم، بيكربنات سديم، توليد كلرين و هيدروكسيد سديم و كلر- الكالي به کار ميرود. . نمک در صنايع ديگر، از جمله ساخت آلياژهاي آلومينيوم با درجة خلوص بالا، ‌كاغذسازي، اكسيدزدايي)پاك كردن ورقة فولاد)، استخراج محلولي (كنسانتره‌هاي اورانيوم، بريليوم، واناديوم( بکار ميرود. همچنين در توليد انواع سراميك، كاهش سولفور ذغال سنگ، داروسازی، ساخت مواد منفجره، علف کشها و حشره کشها، دباغی، محصولات بهداشتی و ضدعفونی کننده ها، صنايع پلاستيک و پليمر، نساجی و رنگرزی، تصفيه آب، همچنين بعنوان ضدعفوني كننده و جداكنندة آلودگي‌هاي ناشي از مواد آلي نيز بکار ميرود. در فصل زمستان براي يخ زدايي سطح جاده ها، معابر و خيابانها نيز از نمک استفاده ميشود. . 7-1- بررسی کالاهای جايگزين : . نمک طعام يددار کاربرد وسيعی در صنايع غذايي دارد که مصرف خانگی آن نيز بعنوان يک محصول نهايي قابل توجه است. چنانچه روزانه بطور متوسط حدود 12-10 گرم در رژيم غذايي معمولی مصرف ميشود و مصرف سرانه آن نيز در کشورهای مختلف از 7 تا 5/22 گرم در روز متغير است. . نمک يددار کالايي است که طی چند سال اخير به عنوان جانشينی برای نمک تصفيه شده مطرح است. نمک حاوی يد، روزانه مقدار معينی يد را به بدن افراد ميرساند. نمک ماده مناسبی برای رساندن يد به بدن افراد است. البته روشهای ديگری نيز برای رساندن يد به بدن وجود دارد، اما استفاده از نمک يددار در جوامع پرجمعيت مناسبترين شيوه برای اجرای اين طرح است. . 8-1- اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروز: . نمک طعام علاوه بر اينکه يکی از عناصر ضروری مورد نياز بدن انسان است، همچنانکه کاربردهای وسيعی را در ضنايع غذايي دارد ميتواند به واسطه غنی شدن با ترکيباتی مانند يد و روی، وسيله ای برای رسانيدن عناصر ضروری ديگر به بدن انسان باشد. اين مسئله در جوامع در حال توسعه بيشتر حائز اهميت است. . 9-1- کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول . کشورهای توليدکننده . آمريكا با توليد متوسط 40565 هزار تن بزرگترين توليدكننده انواع نمك در جهان مي‌باشد. توليدات اين کشور تا سال 1999 روندي افزايشي و بعد از آن كاهشي داشته است. بزرگترين كمپاني خصوصي آمريكا، كمپاني مورتن است كه نزديك به 17 ميليون تن در سال ظرفيت توليد دارد. 3 كمپاني بزرگ آمريكا عبارتند از Corgil و Harris و Morton كه توليد بيش از 43 ميليون تن نمك جهان را در سال در اختيار دارند. دومين توليد کننده بزرگ نمک در جهان کشور چين مي‌باشد كه حداقل ظرفيت 30 ميليون تن در سال را داراست. . كانادا توليدكننده بزرگ ديگر كه ظرفيت توليد آن تقريبا 13 ميليون تن در سال است. . همانگونه که ذکر شد، بعد از آمريكا و چين،‌ كانادا بزرگترين توليدكننده نمك جهان است كه توليدات آن در سالهاي 84-1976 تقريبا 7 درصد افزايش در سالهاي 92-1984، كاهش رشد داشت. دليل اصلي نوسان در توليد، واردات و صادرات دركانادا و آمريكا است. نمك خالص توليد شده در اين کشور با كيفيت بهتر (Vacuume Salt) اساسا در مواردی چون صنايع غذايي كاربرد دارد. شکل زير سهم کشورهای مختلف توليد کننده نمک در سال 2001 را نشان ميدهد. . . شکل(1) : سهم کشورهای برتر توليد کننده نمک در جهان در سال 2001 . ميزان توليد نمک و روند آن در ايران . ميزان توليد نمك آبي در ايران حدود 625673 تن و توليد نمك سنگي 1061431 تن در سال است. كل نمك توليدي در سالهاي مختلف در ايران متفاوت مي‌باشد. درسال 1374، كل نمك توليدي حدود 721110 تن بود. اين ميزان در سال 1377 به ميزان قابل توجهي افزايش داشت (حدود 1500000 تن) و در سال 1378 نسبت به سال قبل سير نزولي داشته است. در سال 1378 کل نمک توليد شده حدود 1263397 تن بوده است. . بيشترين مقدار توليد نمك آبي در كشور مربوط به استان خوزستان و كمترين آن مربوط به استان بوشهر مي‌باشد. همچنين بيشترين مقدار توليد نمك سنگي در ايران مربوط به استان سمنان مي‌باشد. . توليد نمک در ايران در اين دوره(1997-2003) با نرخ رشد 09/32 % از 1180000 تن در سال 1997 به 1560000 تن در سال 2000 و 2022899 تن در سال 2003 افزايش يافته است . ايران در سال 2000 تا 2003 از نظر ميزان توليد نمک مقام 19 جهان (97/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است . . شکل (2): ميزان نمک توليد شده در ايران در سال هاي ( 1997- 2003) . کشورهای مصرف کننده . اطلاعات مربوط به مصرف نمك در غذا و فرآيند توليد محصولات غذايي تنها توسط چند كشور گزارش شده است. تخمينها به منظور نشان دادن ميزان مصرف نمك جهان صورت گرفته است. اطلاعات جمعيت ناحيه‌اي در رابطه با تخمينهاي مصرف نمك سالانه هر نفر استفاده شده است. نتايج در جداول زير نشان داده شده است. بر اين اساس، مصرف جهاني نمك از 3/30 ميليون تن در سال 1975 به 1/44 ميليون تن در سال 1995 افزايش يافته است. توزيع مصرف نمك عموما" در پي توزيع جمعيت صورت مي‌گيرد و رشد جمعيت بزرگترين دليل افزايش در مصرف نمك است. در آسيا و خاورميانه جايي كه رشد جمعيت سريع صورت مي‌گيرد مصرف نمك از 1/17 ميليون تن در سال 1975 به 1/27 ميليون تن در سال 1996 افزايش يافت و اين نرخ رشد 2/2 درصد در مدت 21 سال را نشان مي‌دهد . جدول(5): جمعيت تخمين زده شده و مصرف نمك در غذا در نواحي مختلف جهان در سال 1996 . منطقه جمعيـت (ميليون نفر) مصرف نمک (هزار تن) . آفريقا و خاور نزديک 897 4000 . آمريکای لاتين 498 3750 . چين 1249 12500 . بقيه آسيا 1947 14600 . اروپای شرقی 422 2100 . ساير مناطق جهان 850 7100 . جمع جهان 5863 44050 . . جدول (6): مصرف تخمين زده شده نمك خوراکی در جهان طي سالهاي 1978 تا 1996 بر حسب هزار تن . سال 1978 1983 1988 1992 1996 . جمع جهان 32250 32350 35650 37650 44050 . . مصرف نمك توسط انسان احتمالا در آينده همزمان با رشد جمعيت در نواحي مختلف افزايش خواهد يافت. توزيع جغرافيايي مصرف نمك هنگامي كه رشد سريع جمعيت در بعضي نواحي صورت مي‌گيرد و بالعكس هنگاميكه در مكانهاي ديگر رشد جمعيت كندتر است تغيير خواهد كرد، اين تغييرات احتمالا در دراز مدت اثر خود را نشان خواهد داد. . سايت USGS يك وقفه از مصرف نمك در آمريكا توسط صنايع غذايي را گزارش كرده است. در قسمت بسته‌بندي گوشت، بيشترين ميزان نمك در سال 1995، 410 هزار تن بوده است كه نسبت به سال 1991 كمتر بوده است و خيلي كمتر نسبت به سال 1990 كه در اين سال ميزان مصرف نمك 37 درصد از كل مصرف بوده است. در قسمت كنسرو سازي در سال 1999، 12 درصد از كل مصرف نمك آمريكا در بخش كنسرو سازي استفاده مي‌گردد اما در سال 1991 تنها 7 درصد مصرف نمك در اين كشور توسط اين بخش صورت مي‌گرفته است. . جدول (7): نمك مصرف شده بوسيله صنايع غذايي آمريكا در سالهاي 1995 و 2000 و2001 و 2002 " هزار تن" . بخش صنعت مصرف 1995 . (هزار تن) مصرف 2000 . (هزار تن) مصرف 2001 . (هزار تن) مصرف 2002 . (هزار تن) . نگهداری گوشت 107 402 411 395 . کنسروسازی 136 220 213 229 . نان 169 234 242 229 . محصولات آرد و غلات 158 133 125 120 . لبنيات 126 128 128 136 . ساير مصارف 288 638 663 690 . مجموع 1884 1780 1780 1780 . 10-1- شرايط صادرات: . استانداردهای تدوين شده از سوی موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران که اجرای آن در کليه واحدهای توليدی لازم الاجرا است در مورد اين محصول با آخرين استانداردهای بين المللی تطبيق دارد لذا در بخش صادرات، در مبادلات کالا با ساير کشورها به اين استاندارد استناد ميشود. .
تهران
4243715و 09125321778
گرمسار.روبروی بیمارستان.مجتمع ولیعصر
www.payandehsalt.com

نمک درمانی اطاق نمک آجر نمک ماساژنمک مزیت نمک نمک


.نمک با دانه بندی های متفاوت.سنگ نمک در رنگ های متفاوت.سنگ نمک طبیعی کوهی درآنالیز های گوناگون.انواع نمک صنعتی   .انواع نمک های طبیعی .انواع نمک بهداشتی.نمک خوراکی . نمک طبیعی، سنگ نمک طبیعی ، نمک دریاچه، نمک در...

نمک صنعتی فروش نمک دامی قیمت نمک دامی


گروه تولیدی تعاونی نمونه(ITM) . . عرضه نمک جاده(برف روبی- یخ زدایی) و نمک صنعتی   . . قابل عرضه در سایز های مختلف . . بسته بندی بصورت پاکت های 25کیلویی و جامبو بگ . . بصورت پود...

اسید کلریدریک یا جوهر نمک


ید, تولید کلریدریک اسید, درصدهای متنوع کلریدریک, آنالیز کلریدریک اسید قیمت مناسب کلریدریک اسید, جوهر نمک صنعتی  , کاربرد و مصارف کلریدریک اسید, اسید کلردریک یک ماده شیمیایی, کلریدریک اسید فله با تانکر, کلریدریک ا...

کارخانه تولید نمک ،نمک صنعتی ،کارخانه تولید نمک


.نمک با دانه بندی های متفاوت.سنگ نمک در رنگ های متفاوت.سنگ نمک طبیعی کوهی درآنالیز های گوناگون.انواع نمک صنعتی   .انواع نمک های طبیعی .انواع نمک بهداشتی.نمک خوراکی . نمک طبیعی، سنگ نمک طبیعی ، نمک دریاچه، نمک در...

خوراکي نمک صنعتي نمک گرانول نمک قيمت نمک


ی را اتخاذ کنیم و امیدوار باشیم در آینده ای نه چندان دور شاهد صادرات عظیم نمک به جهان باشیم. . نمک، نمک صنعتی  ، نمک خوراکی، سنگ نمک، معدن نمک، معدن سنگ نمک ،معادن نمک ،معادن سنگ نمک ،معدن کلوخه نمک، معادن نمک ...

نمک دانه بندی


نمک،نمک خوراکی نمک صنعتی  ،نمک تصفیه، نمک دانه بندی، . . نمک گرانول، نمک حفاری، نمک حمام نمک شکری . . بزرکترین تامین کننده...

نمک، نمک صنعتی، نمک خوراکی، سنگ نمک، معدن نمک،


و و مارک ایزوهای کسب کرده مجاز به استفاده بوده است . . . محصولات نمک ما در انواع نمک های دانه بندی نمک صنعتی   نمک طبیعی نمک خوراکی و نمک استاندارد و نمک حفاری و انواع نمک های دیگر میباشد . . . محصولات نمک شر...

کارخانه تولید نمک ،نمک صنعتی ،خریدنمک،سنگ نمک،نمک


:کارخانه نمک،خریدنمک گرانول،نمک شکری،نمک بسته بندی صنعتی،نمک دانه بندی . کارخانه تولید نمک صنعتی   شکری،خرید نمک شکری،قیمت نمک شکری،نمک ضد کلوخه 110 . نمک شکری یا نمک 110 یا نمک 120 درشت اینها همگی...

کارخانه نمک ،نمک خوراکی،روش تولید نمک تبلورمجدد،


ف نمک.بازار خرید و فروش نمک .صنایع مصرف کننده . 1- معرفی محصول(nacl) . نمک طعام با نامهای مانند، نمک صنعتی  ، نمک خوراکی، سنگ نمک، نمک خوراکی،نمک بهداشتی،نمک دانه بندی،نمک گرانول،نمک بسته بندی،نمک ارگانیک،نمک...

نمک خوراکی استاندارد جدید


ارگانیک . نمک خوراکی یا همان نمک استاندارد تبلور مجدد که در گذشته فقط از کوبش سنگ نمک در کارخانجات نمک صنعتی   بدست می آمد و عملا نتنها هیچ گونه شستشو و عملیات تصفیه نمک انجام نمیشد پس از مدتی روش شستشوی نمک ا...

نمک خوراکی بسته بندی جدید آشپزخانه کارخانه نمک


هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام مجموعه نمک پاینده خلاف بوده و طبق مقررات برخوردخواهد شد . . . نمک صنعتی  ، نمک خوراکی، سنگ نمک، معدن نمک، معدن سنگ نمک ،معادن نمک ،معادن سنگ نمک ،معدن کلوخه نمک، معادن نم...

نمک شکری صنعتی جدیددرکارخانه نمک تولید شد


کارخانه نمک،خریدنمک گرانول،نمک شکری،نمک بسته بندی صنعتی،نمک دانه بندی . کارخانه تولید نمک صنعتی   شکری،خرید نمک شکری،قیمت نمک شکری،نمک ضد کلوخه 110 . نمک شکری یا نمک 110 یا نمک 120 درشت اینها همگی...

نمک خوراکی جدید تولید نمک خوراکی بسته بندی جدید


خبر خوب: . قابل توجه خریداران محصولات نمک درانواع محصولات نمک خوراکی  نمک صنعتی  .نمک دانه بندی.سنگ نمک.محصولات نمک تزئینی و اطاق نمک . برای اولین بار اطاق بازرگانی نمک پاینده جهت...

سنگ نمک خرید نمک ازمعادن نمک گرمسار


. . . . . سنگ نمک . یا همان کلوخه نمک . ماده اولیه تولید نمک در کارخانجات نمک خوراکی .کارخانه نمک صنعتی   میباشد . سنگ نمک در گروه مرکزی تولید کنند گان نمک پاینده از معادن نمک منطقه استان سمنان شهرستان گ...

خرید نمک نمک صنعتی نمک نرم و نمک پودری


کارخانه نمک،خریدنمک نرم،خریدنمک پودر نمک صنعتی   نرم . کارخانه تولید نمک صنعتی نرم،نمک پودری،نمک نرم،نمک نرم دام،نمک پوری صنعتی . . نمک پودر یا ن...

طرح جدید خرید نمک و فروش نمک صنعتی نمک شیلاتی


خبر خوب: . قابل توجه خریداران محصولات نمک درانواع محصولات نمک خوراکی  نمک صنعتی  .نمک دانه بندی.سنگ نمک.محصولات نمک تزئینی و اطاق نمک . برای اولین بار اطاق بازرگانی نمک پاینده جهت...

فروش نمک


. *فروش نمک صنعتی   در انواع بلغوره ، برنجی ، شکری ، پودری و... *دل نمک(کریستال های نمک) مخصوص صنایع بهداشتی-آرایشی ، س...

نمک پایندهفروش نمک دانه بندی


لید و توانمندیهای کیفیت و تنوع تولید در انواع محصولات نمک ازقبیل نمک خوراکی .نمک دانه بندی.نمک حفاری نمک صنعتی  .وسایر محصولات نمک درکشور شرکت نمک پاینده با مدیریت مهندس علی طاهری تاسیس شد . ظرفیتها:این شرکت با ...

نمک پاینده، فروش نمک


شتی و تصفیه شده برابر استاندارد وبامجوز بهداشت تولید و بسته بندی میشوند تهیه وبدست مشتری میرساند . . نمک صنعتی  .نمک گرانول.نمک دانه بندی.نمک طبیعی.وانواع نمک : شرکت نمک پاینده امکان تهیه و تولید و ارسال انواع دا...

فروش نمک دانه بندی در بسته بندی 15 تا2000 kg


 نمک صنعتی   در انواع نخودی ، شکری ، صدفی ، پودری و سنگ نمک با بهترین کیفیت و خلوص بسیار بالا برای مصارف : . . ...

فروش انواع نمک صنعتی نمک دانه بندی


،نمک خوراکی،نمک بسته بندی . . نمک،نمک خوراکی نمک صنعتی  ،نمک تصفیه، نمک دانه بندی، . . نمک گرانول، نمک حفاری، نمک حمام نمک شکری . . بزرکترین تامین کننده ا...

تامین انواع نمک صنعتی


،نمک دانه بندی،نمک خوراکی،نمک بسته بندی . . . . بزرگترین تامین کننده انواع نمک های دانه بندی، نمک صنعتی  ، نمک حفاری، نمک خوراکی، نمک آنتی کیک، نمک حمام، نمک گرانول، نمک تصفیه، نمک شکری، نمک معدنی، نمک جهت...

تامین انواع نمک صنعتی


،نمک دانه بندی،نمک خوراکی،نمک بسته بندی . . نمک صنعتی   . . بزرکترین تامین کننده انواع نمک های دانه بندی، نمک صنعتی، نمک حفاری، نمک خوراکی، نمک آنتی کیک،...

تولید کننده نمک صنعتی


شرکت نمک شایان (کارخانه نمک شایان) . نمک صنعتی   محصولی است که از خردایش سنگ نمک بدست می آید ، سنگ نمک پس از حمل به کارخانه توسط سنگ شکن به ابعاد کو...

تهیه و تولید و صادرات نمک


شرکت نمک پاینده بزرگترین تامین کننده انواع نمک های دانه بندی، نمک صنعتی  ، نمک حفاری، نمک خوراکی، نمک آنتی کیک، نمک حمام، نمک گرانول، نمک تصفیه، نمک شکری، نمک معدنی، نمک جهت...

نمک پاینده تولید کننده نمک صنعتی


نمک انواع نمک نمک خوراکی نمک صنعتی   و نمک دانه بندی و نمک گرانول درانواع بسته بندی و تنوع بسیار زیاد دربسته بندی نمک و قیمت نمک و دانه ...

آهک


ut)،قیر (bitumen)،گازوِئیل (Gas oil )،نفت پایه(base oil )،همچنین بنتونیت(bentonite ) , باریت(barit), نمک صنعتی   (industrial salt ), آهک (lime) را به اطلاع برساند. . آرزوی ما رضایت شماست. . براي اطلاعات بيشتر...

نمک صنعتی


ut)،قیر (bitumen)،گازوِئیل (Gas oil )،نفت پایه(base oil )،همچنین بنتونیت(bentonite ) , باریت(barit), نمک صنعتی   (industrial salt ), آهک (lime) را به اطلاع برساند. . آرزوی ما رضایت شماست. . براي اطلاعات بيشتر...

باریت


ut)،قیر (bitumen)،گازوِئیل (Gas oil )،نفت پایه(base oil )،همچنین بنتونیت(bentonite ) , باریت(barit), نمک صنعتی   (industrial salt ), آهک (lime) را به اطلاع برساند. . آرزوی ما رضایت شماست. . براي اطلاعات بيشتر...

بنتونیت


ut)،قیر (bitumen)،گازوِئیل (Gas oil )،نفت پایه(base oil )،همچنین بنتونیت(bentonite ) , باریت(barit), نمک صنعتی   (industrial salt ), آهک (lime) را به اطلاع برساند. . آرزوی ما رضایت شماست. . براي اطلاعات بيشتر...
30


#نمک خوراکی#سنگ نمک#معدن نمک#نمک دریاچه#نمک شیلاتی#نمک نوخودی#نمک نخود#کارخانه نمک#نمک نمک#روش تولید#نمک نمک خوراکی#کارخانه نمک نمک#خوراکی روش