انواع تابلوبرق صنعتی

انواع تابلوبرق صنعتی

تعداد بازديد : 772
نواع تابلوها . تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو، سلولی، تمام بسته دیواری که خود این تابلو ها می توانند اصلی یا نیمه اصلی ویا فرعی باشد. . تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است. . تابلوی نیمه اصلی : این گونه تابلو ها ی برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و ازتابلوی اصلی تغذیه می شود . . تابلوی فرعی: برای توزیع و کنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنایی و غیره به کار می رود و از تابلوی اصلی تغذیه می شود. . انواع تابلو برق از لحاظ ساختار : . تابلو برق های Metal Enclosed : تابلو برق هایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی هستند که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و … در داخل آن نصب می شود. . این تابلو برق ها به دو دسته تقسیم می شوند: . ۱٫ تابلو برق های Metal Clad: این نوع تابلو برق ها نوعی از تابلو برق های Metal Enclosed هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا شده اند. این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ می مانند. . • یک تابلو برق Metal Clad به چهاربخش تقسیم می شود : . – محفظه باسبار . – محفظه سر کابل . – محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی و کنترلی در آن قرار می گیرند. . – محفظه کلید . 1. ۲٫ تابلو برق های Compartment Type: این نوع تابلوها نوعی از تابلو برق های Metal Enclose هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا نشده اند. . . در طراحی یک تابلو برق باید مواردی در نظر گرفته شود که به صورت زیر می باشد : . – شرایط محیطی (جهت بهره برداری) . – شرایط لازم برای نصب . – شرایط حفاظتی . انواع تابلو برق از لحاظ محل نصب : . – داخلی (Indoor) :این نوع تابلو برق در فضای بسته مانند داخل سالن یا سوله نصب می شود. . – فضای باز (Outdoor) : این گونه تابلو برق ها در فضای باز نصب می شود. . تقسیم بندی تابلو برق ها . 1. ۱٫ تابلو برق های ثابت (Fix) . • تابلو برق های ایستاده چند منظوره (Multi Purpose) . این تابلو برق ها به صورت ایستاده قرار می گیرند و تابلو برق های چند منظوره می باشند و داخل آنها می توان تجهیزات کنترل، قدرت و تجهیزات مورد نیاز را نصب کرد. . • تابلو برق های دیواری (Wall Mounting) . این تابلو برق ها به دو دسته تابلو برق های روکار (On Surface) و تابلو برق های توکار (Flush Mounting) تقسیم می شوند. . • تابلو برق های (Rack) . تابلو برق هایی هستند که به صورت قفسه بندی شده هستند و محفظه های اندازه گیری-الکترونیکی-کنترل ومخابراتی و… روی آنها نصب می شود. . نکته . تابلو برق های Swing نوعی از تابلوهای Rack هستند که دارای در متحرک می باشد و مزیت ان این است که پشت تجهیزات آن قابل رویت است و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم است این مدل بسیار گران است و درب آن هم شیشه ای است. . 1. ۲٫ تابلو برق های کشویی (Withdraw able) . • تابلو های کنترل موتورها ((Motor Control Center(MCC) . این تابلو ها بصورت کشویی ساخته می شود و برای کنترل موتورها ساخته می شود .این تابلوها بخاطر مزیت تابلوهای کشویی بسیارگران هستند. . • تابلوهای مرکز قدرت(Power Center) . این تابلوها برای تغذیه تابلوهای MCC استفاده میشوند و یک تابلوی توزیع است و میتواند چند تا تابلوی MCC را تغذیه کند در این تابلو ها کلیدها بیشتر از نوع هوایی هستندوبعد از پست اصلی استفاده می شوند. . • تابلو برق های ما‍‍ژولار . نوع پیشرفته تابلوهای فیکس ایستاده است. هر فیدر به شکل یک ماژول در تابلو نصب شده وبه وسیله یک صفحه فلزی از فیدر بالایی وفیدر پایینی خود جدا می شوند و از لحاظ دسترسی به سر کابل به دو نوع کلی تقسیم می شوند: . دسترسی از پشت . در این حالت دسترسی به تابلو برق از پشت دستگاه است. . دسترسی از جلو . در این حالت معمولا” در کنار درب اصلی تابلو درب کوچکی به نام درب کناری تعبیه شده و اتصالات کابل ها به فیدرها از طریق این درب انجام میشود این نوع سلولها را از لحاظ محل ورود سر کابل های ورودی وخروجی میتوان به ورود از بالا و ورود از پایین تقسیم نمود. . انواع تابلوها از لحاظ ایستایی . ایستاده (Self Standing / Free Standing) . تابلو برق حالت خود ایستاده دارند ( نیاز به مهار آن توسط سازه ی دیگری نیست و یا به دیگری تکیه ندارد.) . دیواری (Wall Mounted) . تابلو برق هایی که روی دیوار نصب می شوند. . نکته: . این تابلوبرق ها اگر روی سطح دیوار نصب شوند، روکار (Surface Mounted) و اگر داخل دیوار جاسازی شوند، توکار Flush Mounted) یا (Recessed Mounted نامیده می شوند. . انواع تابلو برق ها از لحاظ سطح ولتاژ . تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسیم می شوند: . تابلوهای فشار ضعیف : این نوع تابلو برق ها تا ۱۰۰۰ ولت می باشند . تابلوهای فشار متوسط : این نوع تابلو برق ها از ۱۰۰۰ ولت تا ۳۶۰۰۰ ولت را پشتیبانی می کنند. . تابلو برق های فشار ضعیف . تابلو برق های فشار ضعیف در سطح ولتاژ کمتر از ۱۰۰۰ ولت قرار دارند. . مطابق با استاندارد IEC60439-1 تابلوی فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله قطع و وصل (Switching Device) فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترلی، اندازه گیری، نشانگر، حفاظتی، تنظیم کننده و … مربوط به خود که نحوی کامل نصب و سوار شده و کلیه Interconnection ها و اتصالات الکتریکی و مکانیکی داخلی و قطعات ساختمانی را شامل می باشد. ولتاژ نامی تابلوهای فشار ضعیف معمولأ تا ۶۹۰ ولت و ولتاژ سرویس تا ۴۰۰ ولت می باشند. . تابلو برق های فشار ضعیف معمولأ در دو نوع وجود دارند: . تابلوی ایستاده ثابت(Fix) . تابلوی ایستاده کشویی(Withdraw able) . تابلوهای فشار متوسط . تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین ۱۰۰۰ ولت تا ۳۶۰۰۰ ولت قرار دارند. . اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد. . تابلوهای فشار متوسط در دو دسته زیر طبقه بندی می شوند: . تابلوهای فشار متوسط ثابت(Fix) . تابلوهای فشار متوسط کشویی (Withdraw able) . تجهیزات مورد استفاده در انواع مختلف تابلو برق ها . وسایل استفاده شده در این تابلو برق ها دارای استانداردهای IEC می باشند که طبق این استاندارد مشخصات برخی از قطعات مورد استفاده در تابلو برق به صورت زیر است. . کنتاکتورها . کنتاکتورها و هادیها بایستی طوری انتخاب شود که جریان بارنامی را به طور مداوم تحمل کند و آسیب نبیند. . ۱ . افزایش درجه حرارت کنتاکتور نباید از مقدار مشخصی بالاتر برود . . ۲ . کنتاکتور بایستی دارای پایداری کافی در شرایط کار باشد . . ۳ . کنتاکتور باید علاوه بر تیغه های فرمان دارای تیغه های اصلی نیز باشد . . ۴ . فنرهای عمل کننده بایستی زنگ نزده و خورده نشده باشد و نشود . . کلیدهای اتوماتیک و فیوزهای کاردی . ۱ . محفظه کلید بایستی از ( فنل یا پلی استر ) با درجه خلوص بالا انتخاب شود . . ۲ . ترمینالها در سمت خط تغذیه و خط بار بایستی جهت اتصال به کابل شو مناسب باشد . . ۳ . کلیدها باید دارای نشانگرهای ON و OFF باشد و دارای دستگیره اطمینان باشد و بدون برگرداندن دستگیره امکان وصل کلید نباشد . . ۴٫ روی هر کلید باید مشخصاتی نظیر استاندارد ـ ولتاژ اسمی ـ جریان اسمی ـ فرکانس ـ نام کشور سازنده و درجه حفاظت و… ذکر شوند . . کلید های مینیاتوری . ۱ . باید از نوع حرارتی مغناطیسی باشد و استقامت کافی در برابر جریان نامی داشته باشد . . ۲ . درجه حفاظت کلید با درجه حفاظت تابلو هم خوانی داشته باشد . . ۳ . بدنه کلید بایستی به صورتی باشد که جریان اتصال کوتاه دائم را تحمل کند. . ۴ . مشخصات کلید بایستی به صورت خوانا روی آن مشخص باشد . . شینه ها . ۱ . ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از ۱۵۰ درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد . . ۲ . بایستی شینه به ترتیب با رنگ های قرمز ، زرد و آبی باشد . . ۳ . بایستی شینه طوری طراحی شود که قابلیت اتصال کوتاه را داشته باشد . . سیم کشی : . ۱ . سیم کشی فشار ضعیف و فرمان تابلو نباید از سیم نمره ۲ کمتر باشد . . ۲ . مقدار ولتاژ تحمل سیم ها بایستی ۱۰۰۰ ولت باشد . . . دفتر فروش:44764514-55253004 . کارشناس فروش :09121724618 . www.noorasaa.ir . . .
تهران
09121724618
اجرای اتوماسیون صنعتی
www.noorasaa.ir

تابلوبرق سنگ بری


رد. . این تابلو بر روی کالسکه حمل دینام نصب می گردد. . شرکت نورآسا بابیش ازنیم قرن سابقه عرضه کننده انواع تابلوبرق   های سنگ بری سنگ شکن......... . بابرق فشارقوی طبق سفارش مشتری درخدمت شما می باشد . . دفتر فروش:44764...

فروش تابلوبرق سنگ بری


رد. . این تابلو بر روی کالسکه حمل دینام نصب می گردد. . شرکت نورآسا بابیش ازنیم قرن سابقه عرضه کننده انواع تابلوبرق   های سنگ بری سنگ شکن......... . بابرق فشارقوی طبق سفارش مشتری درخدمت شما می باشد . . دفتر فروش:44764...

تابلو برق plc


شرکت مهندسی برق اکباتان سیرجان . . تولیدکننده انواع تابلوبرق   . . اتوماسیون صنعتی وابزاردقیق . . طراحی واجرای خطوط انتقال برق . . راه اندازی دستگاه های صنعتی ...

طراحی نقشه برق


و برق - طراحی تابلوبرق - تابلو برق - انواع تابلوهای صنعتی - ساخت انواع تابلو برق - طراحی تابلو برق - انواع تابلوبرق   - طھط•ط¨ظ„ظˆ ظپط•ط² - طراحی تابلوی برق - طراحی تابلوبرق صنعتی - نقشه کشی برق . . طراحی انواع تابلو...

تابلو برق دیزل ژنراتور طراحی و ساخت انواع تابلوبر


تابلو برق دیزل ژنراتور (طراحی و ساخت انواع تابلوبرق   دیزل ژنراتور) . شرکت صنعتی حدن . طراحی، تولید و تامین کلیه تابلو های برق قدرت،حفاظت،اتوماتیک امرجن...

واردات لوازم برق صنعتی


ی . . انواع مقره های پلیمری وسرامیکی . . مصنوعات مسی . . ترانس هوایی و پست برق . . ساخت و مونتاژ انواع تابلوبرق   فشارقوی . . اجرای طرحهای نیرورسانی -اتوماسیون-کنترل صنعتی . . . . در صورت تمایل با ما تماس بگیر...

ساخت انواع تابلوبرق های صنعتی


ساخت انواع تابلوبرق   های صنعتی . . ساخت انواع تابلوبرق های صنعتی تک فاز و سه فاز ، تابلو های خانگی ، تابلوهای کنترل ، ت...

خدمات برق صنعتی در استان البرز


درت کنتاکتوری . . رفع اشکال در زمینه سیم کشی سه فاز مناطق مسکونی و کارخانجات صنعتی . . طراحی وساخت انواع تابلوبرق   های مرتبط با نیاز شما(تابلوهای قدرت،تابلوهای فرمان،بانک خازن،تابلومینیاتوری و...) . . اجرای سینی ک...

شرکت الکترو دانیال فجر در خوزستان


شرکت الکترو دانیال فجر در خوزستان . . . . مشاوره طراحی ساخت . . انواع تابلوبرق   های تک فاز و سه فاز . . پروژه های برق رسانی فشار قوی و متوسط . . پروژه های روشنایی معابر و انواع ...

ساخت انواع تابلو برق در اردبیل


نيک انديشان زاينده رود . . ساخت انواع تابلو برق . . سيني کابل ومتعلقات . . کابل کشي . . تعميرات انواع تابلوبرق   . . فروش انواع قطعات برقي. . . . در صورت تمایل با ما تماس بگیرید: . . 03113244376 . . با تشکر...

انواع سیم و کابل ثامن


افشان و خشک و مفتول . سری کابل های زوجی، انواع کابل های مخابراتی . انواع کابل های شبکه، تلفن، آنتن . انواع تابلوبرق   روکار، توکار و صنعتی . انواع سینی کابل . انواع کلید و پریز و لامپ های کم مصرف . انواع قالب های هالو...

نقشه های برقی


- طراحی تابلوبرق - تابلو برق - انواع تابلوهای صنعتی - ساخت انواع تابلو برق - طراحی تابلو اتوماسیون - انواع تابلوبرق   - طھط•ط¨ظ„ظˆ ظپط•ط² - طراحی - طراحی تابلوبرق صنعتی - نقشه کشی . . . در صورت تمایل با ما تماس بگیر...

تابلو برق صنعتی تک فاز


تابلو برق . ساخت انواع تابلوبرق   های صنعتی تک فاز و سه فاز ، تابلو های خانگی ، تابلوهای کنترل ، تابلو های مربوط به سیستمهای کنترل و ...

سرویس وبهینه سـازی انواع تــابلوهای برق


وانجام کابل کشی،نصب ماشین آلات وتجهیزات و... 3. مشاوره فنی درکلیه مواردفوق واعزام کارشناس. . ( ساخت انواع تابلوبرق   صنعتی ) . . شماره تماس:66597121...

تابلو برق


ارایه خدمات و سازنده انواع تابلو برق . . . . سازنده انواع تابلوبرق   . پست کمپکت تابلو فشار متوسط کمپکت . تابلو فشار ضعيف . تابلو کنتوري . سيني و نردبان کابل . --------...


#انواع تابلوبرق#تابلوبرق صنعتی