الکتروپمپ سانتريفوژ افقي طبقاتي COMPACT
. . Q=CAPACITY . . PUMP TYPE MOTOR . . MATRIX POWER . . . 1/MIN 0 . . . 20 . . . 30 . . . 45 . . . 60 . . . 80 . . . 100 . . . 130 . . . 160 . . . 200 . . . 250 . . . 300 . . . 350 . . . 400 . . . 450 . . SINGLE PHASE . . . . . THREE PHASE . . . KW . . . HP . . . M3/H . . 0 . . . 1/2 . . . 1/8 . . . 2/7 . . . 3/6 . . . 4/8 . . . 6 . . . 7/8 . . . 9/6 . . . 15 . . . 15 . . . 18 . . . 21 . . . 24 . . . 27 . . MATRIX 3-2/0.45m . . . 3-2/0.45 . . . 0.45 . . . 0.6 . . . 22.6 . . . 20.9 . . . 19.6 . . . 17.0 . . . 13.6 . . . 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-3/0.65m . . . 3-3/0.65 . . . 0.65 . . . 0.9 . . . 33.9 . . . 31.4 . . . 29.3 . . . 25.5 . . . 20.4 . . . 12.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-4/0.65m . . . 3-4/0.65 . . . 0.65 . . . 0.9 . . . 45.0 . . . 42.0 . . . 39.1 . . . 34.0 . . . 27.2 . . . 16.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-5/0.75m . . . 3-5/0.75 . . . 0.75 . . . 1.0 . . . 56.5 . . . 52.5 . . . 49.0 . . . 42.5 . . . 34.0 . . . 20.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-6/0.9m . . . 3-6/0.9 . . . 0.9 . . . 1.2 . . . 68.0 . . . 62.5 . . . 58.5 . . . 51.0 . . . 41.0 . . . 24.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-7/1.3m . . . 3-7/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 79.0 . . . 73.0 . . . 68.5 . . . 59.5 . . . 47.5 . . . 28.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-8/1.3m . . . 3-8/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 90.5 . . . 83.5 . . . 78.0 . . . 68.0 . . . 54.5 . . . 32.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-9/1.5m . . . 3-9/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 102.0 . . . 94.0 . . . 88.0 . . . 76.5 . . . 61.0 . . . 36.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-2/0.45m . . . 5-2/0.45 . . . 0.45 . . . 0.6 . . . 23.0 . . . - . . . 21.5 . . . 20.5 . . . 19.3 . . . 17.4 . . . 14.7 . . . 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-3/0.65m . . . 5-3/0.65 . . . 0.65 . . . 0.9 . . . 34.5 . . . - . . . 32.3 . . . 30.7 . . . 29.0 . . . 26.0 . . . 22.0 . . . 13.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-4/0.9m . . . 5-4/0.9 . . . 0.9 . . . 1.2 . . . 46.0 . . . - . . . 43.0 . . . 41.0 . . . 38.6 . . . 34.7 . . . 29.4 . . . 17.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-5/1.3m . . . 5-5/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 57.5 . . . - . . . 54.0 . . . 51.0 . . . 48.5 . . . 43.5 . . . 36.7 . . . 22.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-6/1.3m . . . 5-6/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 69.0 . . . - . . . 64.5 . . . 61.5 . . . 58.0 . . . 52.0 . . . 44.0 . . . 26.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-7/1.5m . . . 5-7/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 80.5 . . . - . . . 75.5 . . . 72.0 . . . 67.5 . . . 61.0 . . . 51.5 . . . 30.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-8/2.2m . . . 5-8/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 92.0 . . . - . . . 86.0 . . . 82.0 . . . 77.0 . . . 69.5 . . . 58.5 . . . 35.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-9/2.2m . . . 5-9/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 104.0 . . . - . . . 97.0 . . . 92.0 . . . 87.0 . . . 78.0 . . . 66.0 . . . 39.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-2/0.75m . . . 10-2/0.75 . . . 0.75 . . . 1.0 . . . 24.0 . . . - . . . - . . . - . . . 22.2 . . . 21.4 . . . 20.6 . . . 19.1 . . . 17.0 . . . 12.8 . . . 5.8 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-3/1.3m . . . 10-3/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 36.0 . . . - . . . - . . . - . . . 33.3 . . . 32.1 . . . 30.9 . . . 28.6 . . . 25.5 . . . 19.3 . . . 8.7 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-4/1.5m . . . 10-4/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 48.0 . . . - . . . - . . . - . . . 44.5 . . . 43.0 . . . 41.0 . . . 38.1 . . . 34.0 . . . 25.7 . . . 11.6 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-5/2.2m . . . 10-5/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 60.0 . . . - . . . - . . . - . . . 55.5 . . . 53.5 . . . 51.5 . . . 47.5 . . . 42.5 . . . 32.1 . . . 14.5 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-6/2.2m . . . 10-6/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 72.0 . . . - . . . - . . . - . . . 66.5 . . . 64.5 . . . 62.0 . . . 57.0 . . . 51.0 . . . 38.5 . . . 17.4 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 18-2/1.5m . . . 18-2/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 24.2 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 22.0 . . . 21.3 . . . 20.2 . . . 18.7 . . . 16.8 . . . 14.2 . . . 10.3 . . . 5.2 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-3/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 36.3 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 33.0 . . . 31.9 . . . 30.4 . . . 28.1 . . . 25.2 . . . 21.3 . . . 15.5 . . . 7.8 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-4/3 . . . 3.0 . . . 4.0 . . . 48.5 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 44.0 . . . 42.5 . . . 40.5 . . . 37.4 . . . 28.4 . . . 28.4 . . . 20.6 . . . 10.4 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-5/4 . . . 4 . . . 5.5 . . . 60.5 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 55.0 . . . 53.0 . . . 50.5 . . . 47.0 . . . 35.5 . . . 35.5 . . . 25.8 . . . 13.0 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-6/4 . . . 4 . . . 5.5 . . . 72.5 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 66.0 . . . 64.0 . . . 60.5 . . . 56.0 . . . 42.5 . . . 42.5 . . . 30.9 . . . 15.6 . . . . . نظرات . . . . . پمپ ابارا ايران,سانتريفيوژ,پمپ خانگي,ebara pump . پمپ آب,ابارا ايران,پمپ خانگي,تکفاز, . پمپ تک فاز,پمپ طبقاتي,پمپ ابارا خانگي,صنعتي . فروشگاه دنياي پمپ . بزرگترين مرجع معرفي پمپ و بوسترپمپ با برترين برندهاي دنيا در ايران . 33959141 . 33941300 . 33901613 . 09122130622حسني . www.worldpump.ir . www.pumptech.ir . www.iranebara.ir . https://t.me/joinchat/AAAAADvuCpDcmJy8_wTWZQ . https://instagram.com/boosterkar91 . . . . . . . . . . پمپ ابارا – پمپ – ابارا – ebara – pump – هد – دبي – الکتروپمپ – سانترفيوژ – استيل - تک پروانه - دو پروانه - چدني – محيطي – طبقاتي - چاه نيمه عميق - کف کش – شناور – مستغرق - لجن کش – خودمکش – فيلتر - استخري – سيرکولاتور – خطي - فشار آب - افزايش فشار - افت فشار - تصفيه آب – آبياري – تهويه – پمپاژ - مايعات – آب – سيال - ذرات معلق – غذايي - ماشين شوينده - رنگ سازي – دارويي – شيميايي - سيستم گرمايشي - سيستم شستشو - تامين آب - آتش نشاني - تخليه آب – خورنده - غير خورنده – کارواش - ديگ بخار - آب شيرين کن – مکانيکال - سيل کارتريجي – استخراج - زراعي - انتقال آب – چاه – مخزن – فاضلاب - مايعات – فواره - آبهاي آلوده – لزج – بوستر پمپ – يک اسب – نيم اسب – آبرساني – الکترو پمپ تاسيساتي – تاسيسات – فلوتر – کنترل سطح مايعات – مشاوره فني – قطعات يدکي – پمپ صنعتي – پمپ صنايع غذايي . ليست قيمت پمپ | ليست قيمت الکتروپمپ | پمپ آب | ليست قيمت الکتروموتور | انواع پمپ | پمپ ايراني اروپايي چيني | قيمت پمپ | خريد پمپ | پمپ اينوکسپا | پمپ پمپيران | پمپ ساير Saer | الکتروموتورهاي موتوژن Motogen | الکتروپمپ تايفو | ليست قيمت پمپ آب | پمپ
تهران
09122130622 - 02133941300
تهران.سعدي جنوبي روبروي بانک ملي مجتمع تجاري سعدي طبقه اول واحد11
www.worldpump.ir

بوسترپمپ آب رسانی


شرکت کاملاً منطبق بر نمودارهای الگوی مصرفی آب در ایران می باشد. . . قسمتهای اصلی یک بوسترپمپ شامل: الکتروپمپ   ها، شاسی اصلی، کلکتور حرکتی، کلکتور مکش، تجهیزات کنترل فشار ، تابلوی کنترل و فرمان. . . اصلی ترین ...

فروش پوستر پمپ


شرکت کاملاً منطبق بر نمودارهای الگوی مصرفی آب در ایران می باشد. . . قسمتهای اصلی یک بوسترپمپ شامل: الکتروپمپ   ها، شاسی اصلی، کلکتور حرکتی، کلکتور مکش، تجهیزات کنترل فشار ، تابلوی کنترل و فرمان. . . اصلی ترین ...

مناقصه های خريد و اجاره تجهيزات و ملزومات دريايي


اطلاع رسانی تخصصی مناقصه های خريد و اجاره تجهيزات و ملزومات دريايي . مناقصه خرید الکتروپمپ   شناور . مناقصه تهیه قطعات و تعمیرپمپ و تهیه سیم و قطعات مورد نیاز . مناقصه خرید 7 قلم قعات مربوط به...

پمپ گرانفوس


وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد. . • جنس پوسته الکتروپمپ   های خطی- سیرکولاتور گراندفوس سری UPS چدن و جنس پروانه کامپوزیت می باشد. . گارانتی پمپ سيرکولاتور خط...

لوازم آبیاری بارانی


لیا ، دوال دریپ ایتالیا و.... . تجهیزات گلخانه ای شامل: . . پوشش ، بسترکشت ، هیدروپونیک ، گیربکس ، الکتروپمپ   ، دیزل ژنراتور ، سمپاش ، لوازم آبیاری قطره ای ، تجهیزات میست گلخانه ای و ... . ماشین آلات کشاورزی ...

واردات لوازم آبیاری بارانی


لیا ، دوال دریپ ایتالیا و.... . تجهیزات گلخانه ای شامل: . . پوشش ، بسترکشت ، هیدروپونیک ، گیربکس ، الکتروپمپ   ، دیزل ژنراتور ، سمپاش ، لوازم آبیاری قطره ای ، تجهیزات میست گلخانه ای و ... . ماشین آلات کشاورزی ...

پمپ کارواش


لیا ، دوال دریپ ایتالیا و.... . تجهیزات گلخانه ای شامل: . . پوشش ، بسترکشت ، هیدروپونیک ، گیربکس ، الکتروپمپ   ، دیزل ژنراتور ، سمپاش ، لوازم آبیاری قطره ای ، تجهیزات میست گلخانه ای و ... . ماشین آلات کشاورزی ...

موتور برق


عبارتند از: . 1-ماشین آلات صنعتی . 2-ماشین آلات کشاورزی . 3-تجهیزات آبیاری . 4-تجهیزات گلخانه ای . • الکتروپمپ   و موتورپمپ : . 1-شرکت پمپ سازی لوارا (LOWARA) از کشور ایتالیا وابسته به گروه صنعتی ITT که بزرگترین ...

پمپ دیانا


ین آلات صنعتی و کشاورزی . . . . محصولات دیانا شامل انواع ماشین آلات صنعتی و کشاورزی از قبیل انواع الکتروپمپ  ، موتور پمپ، موتور برق ، سمپاش، کولتیواتور,علف تراش و ... . www.keshtokar.ir . . www.keshtokar.com...

کولتیواتور دیانا


ین آلات صنعتی و کشاورزی . . . . محصولات دیانا شامل انواع ماشین آلات صنعتی و کشاورزی از قبیل انواع الکتروپمپ  ، موتور پمپ، موتور برق ، سمپاش، کولتیواتور,علف تراش و ... . www.keshtokar.com . . پمپ های خانگی شا...

پمپ پنتاکس


 الکتروپمپ  tokar.ir . . www.keshtokar.com . . 021-33929061 . . مجموعه صنعتی کشاورزی كشت و كار متشكل از كارشن...

بوستر ست آبیاری


مشاوره ، طراحی ، ساخت و فروش کلیه بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی . . • الکتروپمپ   و موتورپمپ : . . 1-شرکت پمپ سازی لوارا (LOWARA) از کشور ایتالیا وابسته به گروه صنعتی ITT که بزرگت...

لینز


عبارتند از: . 1-ماشین آلات صنعتی . 2-ماشین آلات کشاورزی . 3-تجهیزات آبیاری . 4-تجهیزات گلخانه ای . • الکتروپمپ   و موتورپمپ : . 1-شرکت پمپ سازی لوارا (LOWARA) از کشور ایتالیا وابسته به گروه صنعتی ITT که بزرگترین ...

پمپ کفکش


وانی با توان ها ، سایزها ، آبدهی ها (دبی) و ارتفاع های آبدهی ( هد) متفاوت و با گارانتی معتبر از جمله الکتروپمپ   های : . لوارا ، پنتاکس ، پدرولو ، استریم ، داب ، گرندفوس ( گراندفوس) ، فجیولاتی ، ابارا ، اسپیکو ، ...

موتور برق


 الکتروپمپ  نده كليه ماشين الات صنعتي وكشاورزي . ماشين الات صنعتي شامل : . الكتروپمپ ، الكتروموتور ، گيربكس ، مو...

کنترلر هانتر


ایتالیا ، دوال دریپ ایتالیا و.... تجهیزات گلخانه ای شامل: . پوشش ، بستر کشت ، هیدروپونیک ، گیربکس ، الکتروپمپ   ، دیزل ژنراتور ، سمپاش ، لوازم آبیاری قطره ای ، تجهیزات میست گلخانه ای ، پلاستیک گلخانه و ... ماشین...

ویرسا


ک ایتالیا ، دوال دریپ ایتالیا و.... تجهیزات گلخانه ای شامل: . پوشش ، بسترکشت ، هیدروپونیک ، گیربکس ، الکتروپمپ   ، دیزل ژنراتور ، سمپاش ، لوازم آبیاری قطره ای ، تجهیزات میست گلخانه ای و ... ماشین آلات کشاورزی شام...

بچینگ میکسر


چکش بادی ماله شمشه ویبره غلطک بالابر بتونیر موتور برق موتور جوش الکترو موتور گیربکس کفکش شناور لجنکش الکتروپمپ   EBARA LOVER LOVERA ESTREM PENTAKS پمپ ایران توان رادپمپ کاسپین محک اسپیکو . . الکتروموتورهای تکفاز...

گروه ماشین الات صنعتی نادری


در مارکهای مختلف . . با کادر مجرب فنی مهندسی جهت مشاوره در امر انتخاب الکتروموتور . . ارائه انواع الکتروپمپ   – گیربکس صنعتی ودورمتغیر . . . . الکتروموتور های جمکو از 15 kw تا 400 kw . . الکترو موتور های س...

کاتر آسفالتبر ویبراتور ماله


چکش بادی ماله شمشه ویبره غلطک بالابر بتونیر موتور برق موتور جوش الکترو موتور گیربکس کفکش شناور لجنکش الکتروپمپ   EBARA LOVER LOVERA ESTREM PENTAKS پمپ ایران توان رادپمپ کاسپین محک اسپیکو . الکتروموتورهای تکفاز و ...

سمپاش دروگر چمنزن اره موتوری پمپ آب


و پانافلکس _ اسیاب یونجه کوب _ کولتیواتور دروگر شخمزن _ کفکش شناور لجنکش پمپ بشقابی پمپ جتی پمپ باغی الکتروپمپ   الکتروموتور الکتروگیربکس کارواش . تماس: 5 - 55257994 021 . اتوبان آزادگان - پل شهید سعیدی...

الکتروموتور گیربکس الکتروویبره ژنراتور


روپایی در مارکهای مختلف . با کادر مجرب فنی مهندسی جهت مشاوره در امر انتخاب الکتروموتور . ارائه انواع الکتروپمپ   – گیربکس صنعتی ودورمتغیر . الکتروموتور های جمکو از 15 kw تا 400 kw . الکترو موتور های سه فاز و تکفا...

سمپاش و اره موتوری


و پانافلکس _ اسیاب یونجه کوب _ کولتیواتور دروگر شخمزن _ کفکش شناور لجنکش پمپ بشقابی پمپ جتی پمپ باغی الکتروپمپ   الکتروموتور الکتروگیربکس کارواش . . www.naderigroup.com . . 09124059893______ 09121864616 . . ته...

سمپاش اره موتوری چمنزن دروگر


و پانافلکس _ اسیاب یونجه کوب _ کولتیواتور دروگر شخمزن _ کفکش شناور لجنکش پمپ بشقابی پمپ جتی پمپ باغی الکتروپمپ   الکتروموتور الکتروگیربکس کارواش . . . . ماشین آلات نادری . . 021-33943834 021-33970936 . . ...

سمپاش دروگر کولتیواتور اره موتوری و برقی


و پانافلکس _ اسیاب یونجه کوب _ کولتیواتور دروگر شخمزن _ کفکش شناور لجنکش پمپ بشقابی پمپ جتی پمپ باغی الکتروپمپ   الکتروموتور الکتروگیربکس کارواش . . www.naderigroup.com . . 09124059893______ 09121864616...

چمنزن دروگر اره موتوری


و پانافلکس _ اسیاب یونجه کوب _ کولتیواتور دروگر شخمزن _ کفکش شناور لجنکش پمپ بشقابی پمپ جتی پمپ باغی الکتروپمپ   الکتروموتور الکتروگیربکس کارواش . . تماس: 021133943834 - 02133970936 . فکس: 33985298 . همراه : 091...

پمپ گیت


بزرگترین مرکز فنی و تخصصی الکتروپمپ   - الکتروموتور - گیربکس های اروپایی - ایرانی و غربی . . الکتروموتور زیمنس SIEMENS آلمان . الکتروموت...

بوسترپمپ های آتش نشانی و آبرسانی


پ ها به ترتیب خاموش می شوند. به این ترتیب ضمن اینکه فشار آب در شبکه ثابت می ماند از اصطکاک بیش از حد الکتروپمپ   ها و نیز اتلاف انرژی الکتریکی در سیستم جلوگیری می شود. . موارد استفاده از بوستر پمپ ها . 1. آبرسانی...

موتوژن


ومی . الکتروموتور پمپ آب کولری (تیپ SH200) . الکتروموتور مشعل گازی و گازوئیلی . الکترو موتور کولری . الکتروپمپ   صنعتی . 09121208331...

فروش و تعمیر انواع الکترو پمپ های شناور


گروه صنعتی پمپ حمیدی با بیش از25سال تجربه در زمینه انواع الکتروپمپ   های شناور فعالیت مینماید. . . . بارزترین فعالیت های این مجموعه بشرح ذیل میباشد: . . . 1-تعمیر و...
30


#الکتروپمپ#افقي طبقاتي