استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee
استانداردهای astm, din, iso, bsi, ansi, api, ieee, iec فروش استثنایی استانداردهای مهندسی فروش استثنایی استانداردهای مهندسی فروش استاندارد های جهانی 09121713432 بازار فروش استاندارد های جهانی 09121713432استانداردهای astm, din, iso, bsi, ansi, api, ieee, iec استاندارد API-ASTM-ASME-DIN-IEC-IEEE ارائه استانداردهای مهندسی روز دنیا ویرایش 1997 الی 2008 استاندارد آزمایشگاهی A2LA استاندارد آلومینیوم AA استاندارد رنگ و شیمی نساجی AATCC استانداردهای انجمن یاتاقان ABMA استاندارد اداره کشتیرانی ABS استاندارد بتون ACI استاندارد مهندسی صوت AES استاندارد گاز AGA استاندارد انجمن تولید کنندگان چرخ دنده AGMA استاندارد فضانوردی و ستاره شناسی AIAA استاندارد مدیریت اطلاعات و تصویر AIIM استاندارد انرژی اتمی ANS استاندارد موسسه ملی استانداردهای ANSI استاندارد نفت API استاندارد تهویه مطبوع و تبرید ARI استاندارد ارسال و دریافت پیام در هوا و فضا ARINC استاندارد صوت ASA استاندارد تاسیسات ساختمان ASHRAE هندبوک مهندسان مکانیک ASME استاندارد انجمن امریکایی مهندسین مکانیک ASME استاندارد انجمن امریکایی کنترل کیفیت ASQ- ASQC استاندارد انجمن بهداشت ASSE استاندارد انجمن تست مواد ASTM استاندارد انجمن جوشکاری AWS استاندارد انجمن دستگاههای آبرسان AWWA استاندارد موسسه استانداردهای بریتانیا BSI استاندارد اروپا CEN استاندارد برق و الکترونیک اروپا CENELEC استاندارد پست و مخابرات اروپا CEPT استاندارد انجمن گاز فشرده CGA استانداردها کشور کانادا CSA استاندارد ملی آلمان DIN استاندارد اتحادیه اروپا EC استاندارد اطلاعاتی و ارتباطی اروپا ECMA استاندارد اتحادیه خودرو اروپا ECC/ECE استاندارد اتحادیه صنایع الکترونیک EIA EJMA استاندارد مخابرات اروپا ETSI استاندارد انجمن اروپا EURO استانداردهای کارخانه فورد موتور FORD استانداردهای شرکت جنرال موتورز GM استاندارد پردازشگرهای گاز GPA استانداردهای انجمن هیدرولیک HI استاندارد بین المللی انرژی اتمی IAEA استانداردهای انجمن مهندسین کابل ICEA استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCITS استاندارد اتصالات الکترونیک IPS استاندارد صنعت نفت ایران IPS استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیری ISA استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد ISO استاندارد بین المللی ارتباطات رادیویی ITU-R استاندارد بین المللی ارتباطات مخابراتی ITU-T استانداردهای صنعتی ژاپنی JIS استاندارد فنی اتصالات JTS1 استانداردهای نظامی MIL استانداردهای دفاعی بریتانیا MOD استاندارد شیرآلات و اتصالات MSS استاندارد انجمن خوردگی NACE استاندارد تکنولوژی اطلاعات NCITS استاندارد تولیدکنندگان لوازم برقی NEMA انجمن ملی ایمنی از آتش NFPA استاندارد مربوط به هیدرولیک و سیالات NFPA استاندارد بین المللی صنایع غذایی NSF استاندارد ارتباطات حمل و نقل NTCIP استاندارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی SAE استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI استانداردهای آزمایشگاههای شیمی STANDARD Ver.2004 : AA(2004) AATCC(2004) ASME(2004) ASTM(2004) AWS(2004 ) ANS(2004) AES(2004) ASA(2004 ) ASSE(2004) AWWA(2004) BSI(2004 ) DIN English(2004) PFI(2004) PPI(2004) RWMA(2004) INCITS(2004) NSF(2004) SAE(2004) STANDARD VER 2003: ANSI(2003) API(2003) MSS(2003) NACE(2003) NFPA(2003) SSPC(2003) CTI(2003) CISPR(2003) ICEA(2003) IEC(2003) IEEE(2003) IESNA(2003) ISA(2003) NEMA(2003) ACI(2003) AGA(2003) ARI(2003) ASHRAE(2003) ASQ(2003) Standards/ Ver 2002 : AIIM(2002) CENELEC(2002) EN(2002) ETSI(2002) CEPT(2002) ECMA(2002) IMAPS(2002) IPC(2002) ITU/R(2002) ITU/T(2002) EEC/ECE(2002) A2LA(2002) EC(2002) EURO(2002) ABS(2002) IAEA(2002) TAPPI(2002) FORD(2002) OPEL(2002) Standards Ver.1999-98 ISO (1999) AFNOR(1999) EIA(1999) JIS(1998) CECC(1998) CSA(1998) HI(1998) ABMA(1998) NFPA (1998) AGMA(1998) MOD(1998) ARINC(1998) BHMA(1998) UL(1997) GM(1997) GPA(2003) JTC1(2003) NTCIP(2003) GPA(2003) TEMA (1999) ارائه دهنده استانداردهاي مهندسي صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي FEM 1998 MSS 2003 ASHREA 2008 NEMA 2003 EJMA 2003 SSPC 2003 IEC 2003 ANSI 2003 DIN ENGLISH 2004 AWS 2004 AWWS 2004 BSI 2004 ACI 2005 KEY TO STEEL 2005 AISC 2006 NACE 2006 ASME SECTION 2007 ASME 2004 ASTM 2006 ASTM 2004 NACE 2006 API 2007 ARI 2007 IEEE 2007 NFPA 2007 TEMA 2007 ISO 2007 ITU-R2007 ITU-T 2007 ASTM A 182/A182M 2008 ASTM A 194_A194M 2008 ASTM A 213/A213M 2008 ASTM A 36_A36M 2008 ASTM A 370 2008 ASTM A 426/A426M 2008 ASTM A 490 2008 ASTM A 504/A504M 2008 ASTM A 511/A511M 2008 ASTM A 554 2008 ASTM A 6/A6M 2008 ASTM A 623 2008 ASTM A 623M 20 ... ... ... 007 AWS A5.2_A5.2M 2007 AWS B2.1-1-201 2007 AWS B2.1-1-202 2007 AWS B2.1-1-203 2007 AWS B2.1-1-204 2007 AWS B2.1-1-205 2007 AWS B2.1-1-206 2007 AWS B2.1-1-207 2007 AWS B2.1-1-208 2007 AWS B2.1-1-209 2007 AWS B4.0 2007 AWS C3.4M_C3.4 2007 AWS C3.5M_C3.5 2007 AWS D1.6_D 1.6M 2007 AWS D8.8M 2007 AWS F4.1 2007 AWS QC1 2007 AWS A5.5_A5.5M 2006 AWS A5.9 2006 AWS B5.16 2006 AWS B5.9 2006 AWS D1.1 2006 AWS D9.1_D9.1M 2006 AWS QC1 2006 AWS QC13 2006 AWS A5.11_A5.11M 2005 AWS A5.18_A5.18M 2005 AWS A5.20M 2005 AWS A5.28 2005 AWS A5.29 2005 AWS B2.1 2005 AWS B2.1 BMG 2005 AWS B5.4 2005 AWS C3.7M 2005 AWS D1.4_D1.4M 2005 AWS D14.1 2005 AWS D14.7 2005 AWS D16.4 2005 AWS Z49.1 2005 AWS A5.1 2004 AWS A5.8_A5.8M 2004 AWS B5.17 2004 AWS C7.1M_C7.1 2004 AWS D1.1 2004 AWS B5.1 2003 AWS B5.1 2003 2003 AWS B5.15 AMD 1 2003 AWS D1.2 2003 AWS D17.1 2000 09121713432======44659791 sahebdel
تهران
44659791
tegggg no0989

asatm ocimf bsi hi nfpa api iec ieee awqs


ارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC 09121713432 sahebi...

asatm ocimf bsi hi nfpa api iec ieee awqs


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روک09121713432=====44659791...

asatm ocimf bsi hi nfpa api iec ieee din


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روک09121713432=====44659791...

asatm ocimf bsi hi nfpa api iec ieee din


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روک09121713432=====44659791...

asatm ocimf bsi hi nfpa api iec ieee awqs


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روک09121713432=====44659791...

aws bsi ul jis


‏المللی الکترونیک IEC . • استانداردها کشور کانادا CSA . • استاندارد صنعت نفت ایران IPS . • استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . • استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . • استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیر...

aws bsi ul jis


‏المللی الکترونیک IEC . • استانداردها کشور کانادا CSA . • استاندارد صنعت نفت ایران IPS . • استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . • استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . • استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیر...

aws bsi iso asme api ul


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul vv


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

aws bsi iso asme api ul


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


له و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA . استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE . استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC . 09121713432=======44659791 . و …....

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


ارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI استانداردهای ...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


ارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI استانداردهای ...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


ارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI استانداردهای ...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


ارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI استانداردهای ...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


ارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی  SAE استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI استانداردهای ...
30


#api ieee