نمایندگی گریس کلوبرKLUBER

نمایندگی گریس کلوبرKLUBER

تعداد بازديد : 327
. . شرکت روانکاران پارس ایل . دفتر مرکزی . تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 . تلفکس:26406055 -021 . عصری مدیریت فروش:1508091-0912 . افزایش الزامات عملکرد چرخ دنده ها نیازمند تغییر دنده ها و مواد سنتی سنتی، بهبود سطح، فرایندهای تولید جدید و تکنولوژی تولید و همچنین استفاده از روان کننده های با کارایی بالا از مواد معدنی و مصنوعی است. . . برای کرم، چرخ دنده ها یا چرخ دنده ها، چرخ دنده های کوچک یا بزرگ، روغن های مخصوص Lubrication Klüber به علت مقاومت زیاد پیری، حرکت و انتقال مطلوب، راندمان بالا، سایش کم و فواصل تغییرات روانکاری را افزایش می دهد. گریس های مخصوصی از خنک کننده مطلوب، حفاظت در برابر خوردگی، کاهش اصطکاک دنده ها و کاهش نویز، و همچنین حفاظت خوب در برابر تشنج و مچ پا، در حالی که ویسکوزیته آنها بدون تغییر باقی می ماند، حتی تحت دمای بسیار متفاوت، اطمینان می دهد. . . روغن دنده روغنکاری شده توسط Klüber Lubrication به شما کمک می کند که انرژی و هزینه های خود را صرفه جویی کنید، عمر طولانی مدت را با کاهش مصرف روغن و از بین بردن استفاده از روغن کمتر، کاهش تاثیرات زیست محیطی و هزینه های دفع خود اطمینان حاصل کنید. . . روغن کلوبر/روغن کلوبر/روغن کلوبر/گریس کلوبر/گریس کلوبر/گریس کلوبر/روغن کلوبر المان/روغن کلوبر المان/گریس کلوبر المان/گریس کلوبر المان/گریس کلوبر آلمان . . شرکت روانکاران پارس ایل اولین و معتبرترین مرکز تهیه و فروش انواع روغن کلوبر و گریس کلوبر در ایران . . گریس کلوبرklueber . Kluber CENTOPLEX 2‎ . گریس کلوبر سنتوپلکس 2 . گریس کلوبر klueber . Klüberlub BE 41-1501‎ . گریس کلوبر لوب بی ای 41-1501 . کلوبر klueber . Klüberlub BE 41-542‎ . گریس کلوبر لوب بی ای 41-542 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth GE 14-151‎ . گریس کلوبر سینت جی ای 14-151 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth G 34-130‎ . گریس کلوبر سینت جی 34-130 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth GE 46-1200‎ . گریس کلوبر سینت جی ای 46-1200 . گریس کلوبر klueber . Kluber CENTOPLEX HO . گریس کلوبر سنتوپلکس اچ او . گریس کلوبر klueber . Kluber CENTOPLEX GLP 500‎ . گریس کلوبر سنتوپلکس جی ال پی 500 . کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GL 262 . گریس کلوبر میکرولوب جی ال 262 . گریس کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GB 00‎ . گریس کلوبر میکرولوب جی بی . گریس کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GB 0‎ . گریس کلوبر میکرولوب جی بی 0 . گریس کلوبر klueber . Klüberquiet BQH 72-102‎ . گریس کلوبر کوایت بی کیو اچ 72-102 . گریس کلوبر klueber . Klüberquiet BQ 72-72‎ . گریس کلوبر کوایت بی کیو 72-72 . کلوبر klueber . Klüberquiet BQ 42-32‎ . گریس کلوبر کوایت بی کیو 42-32 . گریس کلوبر klueber . Klübertemp HM 83-402‎ . گریس کلوبر تمپ اچ ام 83-402 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNIMOLY GL 82‎ . گریس کلوبر یونی مولی جی ال 82 . گریس کلوبر klueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Kluber ISOFLEX TOPAS L 32‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس توپاس ال 32 . گریس کلوبر klueber . Kluber CENTOPLEX 1 DL‎ . گریس کلوبر سنتوپلکس 1 دی ال . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BFP 42-32‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف پی 42-32 . گریس کلوبر klueber Klüberspeed BF 72-23‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-23 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 72-22‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-22 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 42-12‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 42-12 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 72-23‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-23 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 72-22‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-22 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 42-12‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 42-12 . گریس کلوبرklueber . Kluber POLYLUB GA 352 P‎ . گریس کلوبر پلی لوب جی ای 352 پی . گریس کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GL 261 . گریس کلوبر میکرولوب جی ال 261 . Kluber STABURAGS NBU 2 . گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 2 . گریس کلوبرklueber . Kluber STABURAGS NBU 12 . گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 12 . گریس کلوبر klueber . Kluber ISOFLEX NCA 15‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس ان سی ای 15 . گریس کلوبر klueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Kluber ISOFLEX NBU 15‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس ان بی یو 15 . گریس کلوبر klueber . Kluber ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس ال دی اس 18 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/3 . گریس کلوبر باریرتا ال 55/3 . گریس کلوبر klueber . Klüber Noxlub BN 2420‎ . گریس کلوبر ناکس لوب بی ان 2420 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth BH 72-422‎ . گریس کلوبر سینت بی اچ 72-422 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNISILKON L 50/2‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 50/2 . گریس کلوبر klueber . Kluber PETAMO GY 193‎ . گریس کلوبر پتامو جی وای 193 . گریس کلوبر klueber . Kluber PETAMO GHY 133 N‎ . گریس کلوبر پتامو جی اچ وای 133 ان . گریس کلوبر klueber . Kluber SYNTHESIN PDL 250/1‎ . گریس کلوبر سینتزین پی دی ال 250/1 . گریس کلوبر klueber . Kluber SYNTHESO GLK 0 . گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 0 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/1‎ . گریس کلوبر باریرتا ال 55/1 . گریس کلوبر klueber . Klüberplus SK 11-299‎ . گریس کلوبر پلاس اس کی 11-299 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GA 343 . گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 343 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GA 351 . گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 351 . گریس کلوبر klueber . Kluber POLYLUB GLY 151‎ . گریس کلوبر پلی لوب جی ال وای 151 . گریس کلوبر klueber . شرکت روانکاران پارس ایل . 3 الی 26402000 - 021 . . Klübersynth AR 34-402‎ . گریس کلوبر سینت ای آر 34-402 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth RA 44-3502‎ . گریس کلوبر سینت آر ای 44-3502 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GA 3400 . گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 3400 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GTE 703‎ . گریس کلوبر پارالیک جی تی ای 703 . گریس کلوبرklueber . Klübersynth UH1 14-151‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 14-151 . گریس کلوبر klueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Klübersynth UH1 64-62‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 64-62 . گریس کلوبر klueber . گریس Klübersynth UH1 14-1600‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 14-1600 . گریس کلوبر klueber . گریس Kluber SYNTHESO GLEP 1‎ . گریس کلوبر سینتسو جی ال ای پی 1 . گریس کلوبرklueber . Kluber SYNTHESO GLK 1‎ . گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 1 . گریس کلوبر klueber . گریس Kluber STABURAGS NBU 30 PTM‎ . گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 30 . کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/0 . گریس کلوبر باریرتا ال 55/0 . گریس کلوبرklueber . Kluber BARRIERTA KM 192 . گریس کلوبر باریرتا کی ام 192 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNISILKON GLK 112‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون جی ال کی 112 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA KL 092 . گریس کلوبر باریرتا کی ال 092 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/2‎ . گریس کلوبر باریرتا ال 55/2 . گریس کلوبر klueber . Kluber SYNTHESO GLK 1‎ PF . گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 1 پی اف . گریس کلوبر klueber . Klüberalfa YV 93-302‎ . گریس کلوبر آلفا وای وی 93-302 . گریس کلوبر klueber . Kluber OXIGENOEX series . گریس کلوبر اکسیژنیکس . گریس کلوبر klueber . Klüberlub BVH 71-461‎ . گریس کلوبر لوب بی وی اچ 71-461 . گریس کلوبرklueber . Kluber NOSOL GBY 2‎ . گریس کلوبر نوسول جی بی وای 2 . گریس کلوبر klueber . Klüberplex BE 31-502‎ . گریس کلوبر پلکس بی ای 31-502 . کلوبر klueber . Klübersynth UH1 64-2403‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 64-2403 . گریس کلوبرklueber . Kluber UNISILKON NCA 3001‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ان سی ای 3001 . گریس کلوبرklueber . Kluber UNISILKON L 641‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 641 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNISILKON L 250 L‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 250 . گریس کلوبرklueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Kluber UNISILKON L 200‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 200 . گریس کلوبر klueber . . Greases for valves and fittings . UNISILKON L 200 . UNISILKON L 250 L . UNISILKON L 641 . UNISILKON NCA 3001 . Klübersynth UH1 64-2403 . Klüberplex BE 31-502 . NOSOL GBY 2 . Klüberlub BVH 71-461 . OXIGENOEX series . Klüberalfa YV 93-302 . SYNTHESO GLEP 1 . BARRIERTA L 55/2 . . Sealing and lubricating grease . Klüberplex BE 31-502 . . . Sealing grease . UNISILKON GLK 112 . . . Wide-range greases . Klübersynth BH 72-422 . BARRIERTA L 55 series . . شرکت روانکاران پارس ایل . . Assembly greases . STABURAGS NBU 30 PTM . SYNTHESO GLK 1 . SYNTHESO GLEP 1 . . Food Grade Lubricants . Klübersynth UH1 14-1600 . Klübersynth UH1 64-62 . Klübersynth UH1 14-151 . PARALIQ GTE 703 . Klüber HTS Grease . . Lubricating greases for plastics . POLYLUB GLY 151 / 801 . Klübersynth RA 44-3502 . Pneumatic greases . Klübersynth AR 34-402 . POLYLUB GLY 151 . Klübersynth UH1 14-151 . PARALIQ GTE 703 . Klüberplus SK 11-299 . BARRIERTA L 55/1 . . Contact greases . SYNTHESO GLEP 1 . SYNTHESIN PDL 250/1 . . High-temperature greases . PETAMO GHY 133 N . PETAMO GY 193 . UNISILKON L 50/2 . Klübersynth BH 72-422 . Klüber Noxlub BN 2420 . BARRIERTA L 55 series . . High-speed greases . ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A . ISOFLEX NBU 15 . ISOFLEX NCA 15 . Klüberquiet BQ 72-72 . Klüberquiet BQH 72-102 . Klüberspeed BF 42-22 . Klüberspeed BF 72-22 . . Low temperature greases . CENTOPLEX 1 DL . ISOFLEX TOPAS L 32 . Klübersynth EL 42-32 . . Fluid greases . CENTOPLEX GLP 500 . CENTOPLEX HO . Klübersynth GE 46-1200 . . Gear greases . Klübersynth G 34-130 . Klübersynth GE 14-151 . . Heavy-duty greases . Klüberlub BE 41-542 . Klüberlub BE 41-1501 . Rolling and plain bearing greases . CENTOPLEX 2 . MICROLUBE GL series . POLYLUB GA 352 P . UNIMOLY GL 82 . Klübertemp HM 83-402 . . Low-noise rolling bearing greases of high purity . Klüberquiet BQ 42-32 . Klüberquiet BQ 72-72 . Klüberquiet BQH 72-102 . . Multi-purpose greases . CENTOPLEX 2 . CENTOPLEX HO . MICROLUBE GB 0 . MICROLUBE GB 00 . . Adhesive lubricating oils . STRUCTOVIS HD series . Klüberfluid CF 1 . Klüberfluid CF 2 . . Release and assembly oil . FORMINOL TGK 680 . Intrinsically viscous lubricating oils . STRUCTOVIS HD series . Special chain oil . CATENERA FLUID FT 2 . High-temperature chain oils . HOTEMP SUPER N . HOTEMP SUPER C 2-50 . HOTEMP SUPER M 121 S . HOTEMP 2000 . Klübersynth CH 6-110 . Klübersynth CH 2-100 . Klübersynth CTH 2-260 . PRIMIUM SUPER . SYNTHESCO . Low-temperature chain oils . Klüberoil 4 UH1-15 . Klüberoil 4 UH1-32 N . . . Gear oils . Klüberoil GEM 1 series . Klübersynth EG 4 series . Klübersynth GH 6 series . Klübersynth GEM 2 series . Klüberbio CA 2 series . Klüberoil 4 UH1 series . Klübersynth UH1 6 series . FORMINOL DS 23 K . LAMORA VARIOGEAROIL EL 2 . Multi-purpose oils . Klüberoil GEM 1 series . Solid lubricant suspensions . WOLFRACOAT C FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID S . Klüberoil YF 100 . Contact oils . BARRIERTA I Fluid series . Rapidly biodegradable lubricating oils . Klüberbio C 2-46 . Klüberbio CA 2 series . Sliding agents . OXIGENOEX FLUID series . Needle and sinker oils . Klüberoil Tex oils . Klüber Silvertex W oils . Klüber Silvertex T oils . Cleaning oils for needles and sinkers . Klüber Silvertex R 14 . Klüber Silvertex R 20 . . . Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers . Klüber Silvertex P 91 . . Adhesive lubricating oils . STRUCTOVIS ...HD series . Klüberfluid CF 1 . Klüberfluid CF 2 . Release and assembly oil . FORMINOL TGK 680 . Intrinsically viscous lubricating oils . STRUCTOVIS ...HD series . Special chain oil . CATENERA FLUID FT 2 . High-temperature chain oils . HOTEMP SUPER N . HOTEMP SUPER C 2-50 . HOTEMP SUPER M 121 S . HOTEMP 2000 . Klübersynth CH 6-110 . Klübersynth CH 2-100 . Klübersynth CTH 2-260 . PRIMIUM SUPER . SYNTHESCO . Low-temperature chain oils . Klüberoil 4 UH1-15 . Klüberoil 4 UH1-32N . Gear oils . Klüberoil GEM 1 series . Klübersynth EG 4 series . Klübersynth GH 6 series . Klübersynth GEM 2 series . Klüberbio CA 2 series . Klüberoil 4 UH1 series . Klübersynth UH1 6 series . FORMINOL DS 23 K . LAMORA VARIOGEAROIL EL 2 . Multi-purpose oils . Klüberoil GEM 1- series . Solid lubricant suspensions . WOLFRACOAT C FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID S . Klüberoil YF 100 . Contact oils . BARRIERTA I ... Fluid series . Rapidly biodegradable lubricating oils . Klüberbio C 2-46 . Klüberbio CA 2 series . Sliding agents . OXIGENOEX FLUID series . Needle and sinker oils . Klüberoil Tex 1-...N- oils . Klüber Silvertex W...- oils . Klüber Silvertex T...- oils . Cleaning oils for needles and sinkers . Klüber Silvertex R 14 . Klüber Silvertex R 20 . Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers . Klüber Silvertex P 91 . ................................. . خدمات: . اين شرکت همچننين افتخار دارد تا محصولات خود را : . 1. در صنعت نفت ، گاز ، پتروشيمي و نيروگاهي. . 2.شرکت هاي استخراج معادن و راهسازي و... . عرضه نمايد. . پشتيباني و خدمات پس از فروش: . 1.مشاوره از مرحله خريد تا مصرف توسط کادر مجرب و متخصص. . 2.ارائه مشخصات فني و برگه گارانتي. . روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما: . واردات روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما در صورت موجود نبودن و در خواست کتبي کمتر از 1 الي 3 ماه. . ....................................... . شرکت روانکاران پارس ایل . . براي کسب اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي ذيل از ساعت 8:30 الي 17.30 تماس حاصل فرمائيد: . . دفتر مرکزی . تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 . تلفکس:26406055 -021 . عصری مدیریت فروش:1508091-0912 . . ........................ . آدرس: . تهران.خیابان میرداماد- نبش خیابان رازان شمالی – ساختمان 101 – طبقه 1 –واحد 2. . تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 . تلفکس:26406055 -021 . . E¬¬_mail:ravankaranparsoil@yahoo.com . http://www.ravanparsoil.com . . . . . . .
تهران
26402000-3
میرداماد
http://www.ravanparsoil.com

فروشنده ماشین های تراش و فرز و سی ان سی فلزات CNC


انند ماشین های تراش ، دستگاه های فرز ، ماشین های ان سی NC تراش ، ماشین های ان سی NC فرز ، دستگاه های سی ان سی   CNC تراش و دستگاه های سی ان سی CNC فرز ، ماشین های سی ان سی CNC برش لیزری فلزات ، ماشین آلات خم با ...

لامیکو فروشنده دستگاه های برش لیزری ورق و خم ورق


فروش دستگاه های سی ان سی   خم و ان سی خم جهت خم ورق آهن ، خم ورق آلومینیوم ، خم ورق استیل و ... با ضخامت های مختلف و دستگاه ها...

خدمات تراشکاری ، فرزکاری ، سی ان سی


ه طور کل ماشین کاری ، به وسیله دستگاه های دستی تراش و دستگاه های دستی فرز ، ان سی تراش و ان سی فرز ، سی ان سی   تراش و سی ان سی فرز با دقت و کیفیت بالا می باشد . ...

خدمات خم ورق و ورقکاری


گروه صنعتی لامیکو با در اختیار داشتن کارگاه های ورق کاری مجهز به دستگاه ها و ماشین آلات سی ان سی   پانچ و ان سی خم و سی ان سی خم و همچنین دیگر ماشین آلات ورقکاری دقیق و اساتید فن بسیار با تجربه و دا...

فروش انواع سی ان سی چوب و دستگاه های تراش چوب


آلات صنایع چوب توانایی مشاوره و تامین و واردات ماشین آلات متنوع صنایع چوب و منبت کاری از جمله دستگاه سی ان سی   چوب سه محور ، سی ان سی چوب چهار محور ، لیزر برش چوب ، لیزر های حکاکی چوب ، دستگاه سی ان سی ام دی اف...

خدمات انواع سی ان سی چوب ،تراش چوب و منبت کاری


ها تجربه و دانش فنی و همچنین دستگاه ها و تجهیزات کارگاهی پیشرفته و دقیق در صنایع چوب مانند ماشین های سی ان سی   سه چوب و سی ان سی چهار محور چوب و دستگاه های تراش چوب با کیفیت و همچنین متخصصین استفاده از دستگاه ه...

ساخت و اجرای پارتیشن شیشه ای


یریت مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برای کنترل دید بر روی آن می توان از طرح های مختلف سندبلاست ، سی ان سی   و استیکر بهره برد. . . . . سریع در پاسخگویی، ترجیحاً از روی فرم تماس این آگهی پیام نگذاشته و مس...

موتور برق


 سی ان سی  صنعتی کشاورزی کشت و کار متشکل از کارشناسان با سابقه و متعهد با همکاری شرکتهای مطرح داخلی وخارجی در ز...

بوستر ست آبیاری


 سی ان سی  ، طراحی ، ساخت و فروش کلیه بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی . . • الکتروپمپ و موتورپمپ : . . 1-شرک...

کنترلر هانتر


 سی ان سی  کشاورزی صنعتی کشت و کار متشکل از کارشناسان با سابقه و متعهد با همکاری شرکتهای مطرح داخلی وخارجی در ز...

ماشین آلات تولید فیلتر هوا


یلتر, طراح خطوط تولید فیلتر سازی, تولید فوم باکیفیت, سود عالی با سرمایه کم, دستگاه تمام اتومات با می سی ان سی  , دستگاه نیمه اتومات, قیمت های خطوط تولید فیلتر هوا, کارشناس تولید فیلتر, خدمات فنی و مهندس,تحقیقات ...

دستگاه تولید فیلتر هوا


یلتر, طراح خطوط تولید فیلتر سازی, تولید فوم باکیفیت, سود عالی با سرمایه کم, دستگاه تمام اتومات با می سی ان سی  , دستگاه نیمه اتومات, قیمت های خطوط تولید فیلتر هوا, کارشناس تولید فیلتر, خدمات فنی و مهندس,تحقیقات ...

دستگاه سی ان اسی چوب


دستگاه سی ان سی   cnc ویژه برش ، حکاکی و منبت کاری بر روی چوب و mdf-نجاری . . دستگاه سی ان سی cnc جهت برش و حکاک...

وارد کننده و توزیع دستگاه برش ابر و اسفنج از چین


ال کردن ماشین الات استوک . برش ابر و اسفنج ورقه ای . برش ابر و اسفنج شانه تخم مرغی . برش ابر و اسفنج سی ان سی   . برش سر بلوک . برش سینوسی ابر و اسفنج . . وارد کننده کلیه قطعات یدکی دستگاه برش ابر و اسفنج . برش...

فومکو اولین سازنده دستگاه برش ابر و اسفنج


ال کردن ماشین الات استوک . برش ابر و اسفنج ورقه ای . برش ابر و اسفنج شانه تخم مرغی . برش ابر و اسفنج سی ان سی   . برش سر بلوک . برش سینوسی ابر و اسفنج . . وارد کننده کلیه قطعات یدکی دستگاه برش ابر و اسفنج . برش...

در ضد سرقت نصب در محل


ر ترکیه استفاده شده است. . لنگه درب از جنس MDF مرغوب با ضخامت 8 تا 14 میل می باشد و بصورت طرح ساده  سی ان سی  ) و یا طرح . . برجسته تولید می گردد. . چهارچوب درب از پروفیل فلزی 2 میل با رنگ کوره ای پاشنه دار ...

صدور فاکتور رسمی ارزش افزوده


های مستعمل بوده وفاکتور مازاد داریم . بعنوان مثال: کلیه ماشین الات صنعتی از قبیل :فرز:تراش:دستگاههای سی ان سی   و... . کانال تلگرام . @shayaneremad . @factor_rasmi . ...

ساخت درب فرفورژه و درب cnc شیراز بوشهر


بهترین کیفیت یکی از اصول اصلی گروه صنعتی آریانا می باشد. . همچنین طی سالهای اخیرسعی کرده ایم درب های سی ان سی   با طرح های روز جهان را گرد هم جمع آوری کرده و به شما مشتریان عزیز ارائه دهیم. . شعار ما کیفیت هرگز ...

شرکت مهندسی و بازرگانی هایدن


ای سیمانی در صنایع بچینگ . انواع دستگاه های فرز ٬ برش ٬ بورینگ ٬ تراش ٬ کاراسل ٬ لیزر و ... در صنایع سی ان سی   . انواع دستگاه های تابنده ٬ جمع کن ٬ تیوبلار ٬ اکسترودر و ... در صنایع سیم و کابل . و بسیاری دستگاه...

مجری پروژه های کنترل و اتوماسیون صنعتی


ستم های الکتریکال ماشین سازان در زمینه مواد غذایی ٬ سیمان ٬ خطوط پودر رنگ ٬ پرس های هیدرولیک . صنایع سی ان سی   : انواع دستگاه های فرز تا شش محور ٬ بورینگ ٬ کف تراش ٬ سنگ زنی تا چهار محور ٬ تراش ٬ سری تراش ٬ کار...

تعمیرات حرفه ای الکتریکی تجهیزات اتوماسیون صنعتی ٬


میرات انواع اینورتر ٬ سرو موتور ٬ منبع تغذیه سوئیچینگ ٬ plc ٬ hmi ( صفحه نمایشگرهای صنعتی ) ٬ کنترلر سی ان سی   ٬ کنترلرهای خاص ٬ کنترلر و شارژر و رگولاتور دیزل ژنراتور . تعمیرات برندهای اروپایی مطرح دنیا از قب...

فروش ویژه انواع گوشی تاچ دو سیم کارت لمسی طرح اصل


***** . . با هر خرید هدایای کوچک و ناقابل کارامد دریافت کنید . . دستگاه سری صنعتی پورت کام تراش یا سی ان سی   ، پروگرمینگ یا امور صنعتی مرتبط با پورت صنعتی COM1 RS-231 RS-232 LPT CNC PLC DIAG UPDATE کرایه لپ ت...

لپ تاپ استوک


+ پورت کام برای آپگرید انواع ماهواره یا تجهیزات مخابراتی یا برنامه ریزی و دیاگ انواع خودرو تراش لیزر سی ان سی   و غیره + چهار پورت یو اس بی + فکس مودم جهت ارسال و دریافت فکس و اینترنت داخلی تلفنی + شبکه لن جهت ا...

لپ تاپ کارکرده لپتاپ دست دوم


+ پورت کام برای آپگرید انواع ماهواره یا تجهیزات مخابراتی یا برنامه ریزی و دیاگ انواع خودرو تراش لیزر سی ان سی   و غیره + چهار پورت یو اس بی + فکس مودم جهت ارسال و دریافت فکس و اینترنت داخلی تلفنی + شبکه لن جهت ا...

قیمت قطعات کامپیوتر PC TABLET LAPTOP رم هارد CPU


+ پورت کام برای آپگرید انواع ماهواره یا تجهیزات مخابراتی یا برنامه ریزی و دیاگ انواع خودرو تراش لیزر سی ان سی   و غیره + چهار پورت یو اس بی + فکس مودم جهت ارسال و دریافت فکس و اینترنت داخلی تلفنی + شبکه لن جهت ا...

ماشین آلات سی ان سی منبت 8 کله


شرکت مهندسی بازرگانی CNC24 . منبتکاری با دستگاههای سی ان سی   8 کله ( روتاری) . این دستگاهها که جز ماشین آلات نوظهور در صنعت مبلمان می باشند ، هنوز بطور جدی پا ب...

فروش اسکنر سه بعدی


گسترده از این ابزار در شاخه‌های مختلف علمی و هنری است. . اسکنر نیز یکی از ابزارهای مورد استفاده در سی ان سی   های منبت است . چاره ای ندارید جز اینکه یا طرح خود را توسط نرم افزارهایی نظیر راینو طراحی کنید و یا ...

فروش گارنت garnet وابرسیو سی ان سی واترجت


شرکت نامی گستر ( CNC24 ) . . فروش گارنت (garnet) وابرسیو  سی ان سی   واترجت . . عرضه کننده ابرسیو ایرانی و هندی . . از عمده ترین مصارف گارنت در دنیا استفاده در صنعت ...

فروش کنترلر Mach3 با برد Smooth Stepper اورجینال


Home Switch و لیمیت سویچ ها Limit Switch ها را دارد.\ . ●تمامی جی کد G Code های استاندارد دستگاههای سی ان سی   CNC را پشتیبانی می نماید. ●امکان ماکرو نویسی VBscript برای ایجاد دستور ها و فرامین خاص در دستگاهها ...

فروش و تعمیرات اسپندل موتورهای هوا خنک و آب خنک


قابل ارایه ب مشتریان می باشد . . . تعمیرات Spindle motor (اسپیندل موتور) انواع دستگاه های سی ان سی   فلز ، سنگ ، چوب ، شیشه و .... . شرکت فنی مهندسی cnc24 سی ان سی با داشتن تیمی مجرب تعمیرات انواع ...
30


#روغن کلوبر#روغن صنعتی#روغن شل#روغن بهران#روغن پارس#روانکاران#گریس#روغنکار