نمایندگی گریس کلوبرKLUBER

نمایندگی گریس کلوبرKLUBER

تعداد بازديد : 296
. . شرکت روانکاران پارس ایل . دفتر مرکزی . تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 . تلفکس:26406055 -021 . عصری مدیریت فروش:1508091-0912 . افزایش الزامات عملکرد چرخ دنده ها نیازمند تغییر دنده ها و مواد سنتی سنتی، بهبود سطح، فرایندهای تولید جدید و تکنولوژی تولید و همچنین استفاده از روان کننده های با کارایی بالا از مواد معدنی و مصنوعی است. . . برای کرم، چرخ دنده ها یا چرخ دنده ها، چرخ دنده های کوچک یا بزرگ، روغن های مخصوص Lubrication Klüber به علت مقاومت زیاد پیری، حرکت و انتقال مطلوب، راندمان بالا، سایش کم و فواصل تغییرات روانکاری را افزایش می دهد. گریس های مخصوصی از خنک کننده مطلوب، حفاظت در برابر خوردگی، کاهش اصطکاک دنده ها و کاهش نویز، و همچنین حفاظت خوب در برابر تشنج و مچ پا، در حالی که ویسکوزیته آنها بدون تغییر باقی می ماند، حتی تحت دمای بسیار متفاوت، اطمینان می دهد. . . روغن دنده روغنکاری شده توسط Klüber Lubrication به شما کمک می کند که انرژی و هزینه های خود را صرفه جویی کنید، عمر طولانی مدت را با کاهش مصرف روغن و از بین بردن استفاده از روغن کمتر، کاهش تاثیرات زیست محیطی و هزینه های دفع خود اطمینان حاصل کنید. . . روغن کلوبر/روغن کلوبر/روغن کلوبر/گریس کلوبر/گریس کلوبر/گریس کلوبر/روغن کلوبر المان/روغن کلوبر المان/گریس کلوبر المان/گریس کلوبر المان/گریس کلوبر آلمان . . شرکت روانکاران پارس ایل اولین و معتبرترین مرکز تهیه و فروش انواع روغن کلوبر و گریس کلوبر در ایران . . گریس کلوبرklueber . Kluber CENTOPLEX 2‎ . گریس کلوبر سنتوپلکس 2 . گریس کلوبر klueber . Klüberlub BE 41-1501‎ . گریس کلوبر لوب بی ای 41-1501 . کلوبر klueber . Klüberlub BE 41-542‎ . گریس کلوبر لوب بی ای 41-542 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth GE 14-151‎ . گریس کلوبر سینت جی ای 14-151 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth G 34-130‎ . گریس کلوبر سینت جی 34-130 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth GE 46-1200‎ . گریس کلوبر سینت جی ای 46-1200 . گریس کلوبر klueber . Kluber CENTOPLEX HO . گریس کلوبر سنتوپلکس اچ او . گریس کلوبر klueber . Kluber CENTOPLEX GLP 500‎ . گریس کلوبر سنتوپلکس جی ال پی 500 . کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GL 262 . گریس کلوبر میکرولوب جی ال 262 . گریس کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GB 00‎ . گریس کلوبر میکرولوب جی بی . گریس کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GB 0‎ . گریس کلوبر میکرولوب جی بی 0 . گریس کلوبر klueber . Klüberquiet BQH 72-102‎ . گریس کلوبر کوایت بی کیو اچ 72-102 . گریس کلوبر klueber . Klüberquiet BQ 72-72‎ . گریس کلوبر کوایت بی کیو 72-72 . کلوبر klueber . Klüberquiet BQ 42-32‎ . گریس کلوبر کوایت بی کیو 42-32 . گریس کلوبر klueber . Klübertemp HM 83-402‎ . گریس کلوبر تمپ اچ ام 83-402 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNIMOLY GL 82‎ . گریس کلوبر یونی مولی جی ال 82 . گریس کلوبر klueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Kluber ISOFLEX TOPAS L 32‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس توپاس ال 32 . گریس کلوبر klueber . Kluber CENTOPLEX 1 DL‎ . گریس کلوبر سنتوپلکس 1 دی ال . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BFP 42-32‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف پی 42-32 . گریس کلوبر klueber Klüberspeed BF 72-23‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-23 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 72-22‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-22 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 42-12‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 42-12 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 72-23‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-23 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 72-22‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 72-22 . گریس کلوبر klueber . Klüberspeed BF 42-12‎ . گریس کلوبر اسپید بی اف 42-12 . گریس کلوبرklueber . Kluber POLYLUB GA 352 P‎ . گریس کلوبر پلی لوب جی ای 352 پی . گریس کلوبر klueber . Kluber MICROLUBE GL 261 . گریس کلوبر میکرولوب جی ال 261 . Kluber STABURAGS NBU 2 . گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 2 . گریس کلوبرklueber . Kluber STABURAGS NBU 12 . گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 12 . گریس کلوبر klueber . Kluber ISOFLEX NCA 15‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس ان سی ای 15 . گریس کلوبر klueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Kluber ISOFLEX NBU 15‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس ان بی یو 15 . گریس کلوبر klueber . Kluber ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A‎ . گریس کلوبر ایزوفلکس ال دی اس 18 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/3 . گریس کلوبر باریرتا ال 55/3 . گریس کلوبر klueber . Klüber Noxlub BN 2420‎ . گریس کلوبر ناکس لوب بی ان 2420 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth BH 72-422‎ . گریس کلوبر سینت بی اچ 72-422 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNISILKON L 50/2‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 50/2 . گریس کلوبر klueber . Kluber PETAMO GY 193‎ . گریس کلوبر پتامو جی وای 193 . گریس کلوبر klueber . Kluber PETAMO GHY 133 N‎ . گریس کلوبر پتامو جی اچ وای 133 ان . گریس کلوبر klueber . Kluber SYNTHESIN PDL 250/1‎ . گریس کلوبر سینتزین پی دی ال 250/1 . گریس کلوبر klueber . Kluber SYNTHESO GLK 0 . گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 0 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/1‎ . گریس کلوبر باریرتا ال 55/1 . گریس کلوبر klueber . Klüberplus SK 11-299‎ . گریس کلوبر پلاس اس کی 11-299 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GA 343 . گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 343 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GA 351 . گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 351 . گریس کلوبر klueber . Kluber POLYLUB GLY 151‎ . گریس کلوبر پلی لوب جی ال وای 151 . گریس کلوبر klueber . شرکت روانکاران پارس ایل . 3 الی 26402000 - 021 . . Klübersynth AR 34-402‎ . گریس کلوبر سینت ای آر 34-402 . گریس کلوبر klueber . Klübersynth RA 44-3502‎ . گریس کلوبر سینت آر ای 44-3502 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GA 3400 . گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 3400 . گریس کلوبر klueber . Kluber PARALIQ GTE 703‎ . گریس کلوبر پارالیک جی تی ای 703 . گریس کلوبرklueber . Klübersynth UH1 14-151‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 14-151 . گریس کلوبر klueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Klübersynth UH1 64-62‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 64-62 . گریس کلوبر klueber . گریس Klübersynth UH1 14-1600‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 14-1600 . گریس کلوبر klueber . گریس Kluber SYNTHESO GLEP 1‎ . گریس کلوبر سینتسو جی ال ای پی 1 . گریس کلوبرklueber . Kluber SYNTHESO GLK 1‎ . گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 1 . گریس کلوبر klueber . گریس Kluber STABURAGS NBU 30 PTM‎ . گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 30 . کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/0 . گریس کلوبر باریرتا ال 55/0 . گریس کلوبرklueber . Kluber BARRIERTA KM 192 . گریس کلوبر باریرتا کی ام 192 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNISILKON GLK 112‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون جی ال کی 112 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA KL 092 . گریس کلوبر باریرتا کی ال 092 . گریس کلوبر klueber . Kluber BARRIERTA L 55/2‎ . گریس کلوبر باریرتا ال 55/2 . گریس کلوبر klueber . Kluber SYNTHESO GLK 1‎ PF . گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 1 پی اف . گریس کلوبر klueber . Klüberalfa YV 93-302‎ . گریس کلوبر آلفا وای وی 93-302 . گریس کلوبر klueber . Kluber OXIGENOEX series . گریس کلوبر اکسیژنیکس . گریس کلوبر klueber . Klüberlub BVH 71-461‎ . گریس کلوبر لوب بی وی اچ 71-461 . گریس کلوبرklueber . Kluber NOSOL GBY 2‎ . گریس کلوبر نوسول جی بی وای 2 . گریس کلوبر klueber . Klüberplex BE 31-502‎ . گریس کلوبر پلکس بی ای 31-502 . کلوبر klueber . Klübersynth UH1 64-2403‎ . گریس کلوبر سینت یو اچ 1 64-2403 . گریس کلوبرklueber . Kluber UNISILKON NCA 3001‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ان سی ای 3001 . گریس کلوبرklueber . Kluber UNISILKON L 641‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 641 . گریس کلوبر klueber . Kluber UNISILKON L 250 L‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 250 . گریس کلوبرklueber . گریس کلوبر | گریس klueber . Kluber UNISILKON L 200‎ . گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 200 . گریس کلوبر klueber . . Greases for valves and fittings . UNISILKON L 200 . UNISILKON L 250 L . UNISILKON L 641 . UNISILKON NCA 3001 . Klübersynth UH1 64-2403 . Klüberplex BE 31-502 . NOSOL GBY 2 . Klüberlub BVH 71-461 . OXIGENOEX series . Klüberalfa YV 93-302 . SYNTHESO GLEP 1 . BARRIERTA L 55/2 . . Sealing and lubricating grease . Klüberplex BE 31-502 . . . Sealing grease . UNISILKON GLK 112 . . . Wide-range greases . Klübersynth BH 72-422 . BARRIERTA L 55 series . . شرکت روانکاران پارس ایل . . Assembly greases . STABURAGS NBU 30 PTM . SYNTHESO GLK 1 . SYNTHESO GLEP 1 . . Food Grade Lubricants . Klübersynth UH1 14-1600 . Klübersynth UH1 64-62 . Klübersynth UH1 14-151 . PARALIQ GTE 703 . Klüber HTS Grease . . Lubricating greases for plastics . POLYLUB GLY 151 / 801 . Klübersynth RA 44-3502 . Pneumatic greases . Klübersynth AR 34-402 . POLYLUB GLY 151 . Klübersynth UH1 14-151 . PARALIQ GTE 703 . Klüberplus SK 11-299 . BARRIERTA L 55/1 . . Contact greases . SYNTHESO GLEP 1 . SYNTHESIN PDL 250/1 . . High-temperature greases . PETAMO GHY 133 N . PETAMO GY 193 . UNISILKON L 50/2 . Klübersynth BH 72-422 . Klüber Noxlub BN 2420 . BARRIERTA L 55 series . . High-speed greases . ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A . ISOFLEX NBU 15 . ISOFLEX NCA 15 . Klüberquiet BQ 72-72 . Klüberquiet BQH 72-102 . Klüberspeed BF 42-22 . Klüberspeed BF 72-22 . . Low temperature greases . CENTOPLEX 1 DL . ISOFLEX TOPAS L 32 . Klübersynth EL 42-32 . . Fluid greases . CENTOPLEX GLP 500 . CENTOPLEX HO . Klübersynth GE 46-1200 . . Gear greases . Klübersynth G 34-130 . Klübersynth GE 14-151 . . Heavy-duty greases . Klüberlub BE 41-542 . Klüberlub BE 41-1501 . Rolling and plain bearing greases . CENTOPLEX 2 . MICROLUBE GL series . POLYLUB GA 352 P . UNIMOLY GL 82 . Klübertemp HM 83-402 . . Low-noise rolling bearing greases of high purity . Klüberquiet BQ 42-32 . Klüberquiet BQ 72-72 . Klüberquiet BQH 72-102 . . Multi-purpose greases . CENTOPLEX 2 . CENTOPLEX HO . MICROLUBE GB 0 . MICROLUBE GB 00 . . Adhesive lubricating oils . STRUCTOVIS HD series . Klüberfluid CF 1 . Klüberfluid CF 2 . . Release and assembly oil . FORMINOL TGK 680 . Intrinsically viscous lubricating oils . STRUCTOVIS HD series . Special chain oil . CATENERA FLUID FT 2 . High-temperature chain oils . HOTEMP SUPER N . HOTEMP SUPER C 2-50 . HOTEMP SUPER M 121 S . HOTEMP 2000 . Klübersynth CH 6-110 . Klübersynth CH 2-100 . Klübersynth CTH 2-260 . PRIMIUM SUPER . SYNTHESCO . Low-temperature chain oils . Klüberoil 4 UH1-15 . Klüberoil 4 UH1-32 N . . . Gear oils . Klüberoil GEM 1 series . Klübersynth EG 4 series . Klübersynth GH 6 series . Klübersynth GEM 2 series . Klüberbio CA 2 series . Klüberoil 4 UH1 series . Klübersynth UH1 6 series . FORMINOL DS 23 K . LAMORA VARIOGEAROIL EL 2 . Multi-purpose oils . Klüberoil GEM 1 series . Solid lubricant suspensions . WOLFRACOAT C FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID S . Klüberoil YF 100 . Contact oils . BARRIERTA I Fluid series . Rapidly biodegradable lubricating oils . Klüberbio C 2-46 . Klüberbio CA 2 series . Sliding agents . OXIGENOEX FLUID series . Needle and sinker oils . Klüberoil Tex oils . Klüber Silvertex W oils . Klüber Silvertex T oils . Cleaning oils for needles and sinkers . Klüber Silvertex R 14 . Klüber Silvertex R 20 . . . Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers . Klüber Silvertex P 91 . . Adhesive lubricating oils . STRUCTOVIS ...HD series . Klüberfluid CF 1 . Klüberfluid CF 2 . Release and assembly oil . FORMINOL TGK 680 . Intrinsically viscous lubricating oils . STRUCTOVIS ...HD series . Special chain oil . CATENERA FLUID FT 2 . High-temperature chain oils . HOTEMP SUPER N . HOTEMP SUPER C 2-50 . HOTEMP SUPER M 121 S . HOTEMP 2000 . Klübersynth CH 6-110 . Klübersynth CH 2-100 . Klübersynth CTH 2-260 . PRIMIUM SUPER . SYNTHESCO . Low-temperature chain oils . Klüberoil 4 UH1-15 . Klüberoil 4 UH1-32N . Gear oils . Klüberoil GEM 1 series . Klübersynth EG 4 series . Klübersynth GH 6 series . Klübersynth GEM 2 series . Klüberbio CA 2 series . Klüberoil 4 UH1 series . Klübersynth UH1 6 series . FORMINOL DS 23 K . LAMORA VARIOGEAROIL EL 2 . Multi-purpose oils . Klüberoil GEM 1- series . Solid lubricant suspensions . WOLFRACOAT C FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID . WOLFRAKOTE TOP FLUID S . Klüberoil YF 100 . Contact oils . BARRIERTA I ... Fluid series . Rapidly biodegradable lubricating oils . Klüberbio C 2-46 . Klüberbio CA 2 series . Sliding agents . OXIGENOEX FLUID series . Needle and sinker oils . Klüberoil Tex 1-...N- oils . Klüber Silvertex W...- oils . Klüber Silvertex T...- oils . Cleaning oils for needles and sinkers . Klüber Silvertex R 14 . Klüber Silvertex R 20 . Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers . Klüber Silvertex P 91 . ................................. . خدمات: . اين شرکت همچننين افتخار دارد تا محصولات خود را : . 1. در صنعت نفت ، گاز ، پتروشيمي و نيروگاهي. . 2.شرکت هاي استخراج معادن و راهسازي و... . عرضه نمايد. . پشتيباني و خدمات پس از فروش: . 1.مشاوره از مرحله خريد تا مصرف توسط کادر مجرب و متخصص. . 2.ارائه مشخصات فني و برگه گارانتي. . روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما: . واردات روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما در صورت موجود نبودن و در خواست کتبي کمتر از 1 الي 3 ماه. . ....................................... . شرکت روانکاران پارس ایل . . براي کسب اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي ذيل از ساعت 8:30 الي 17.30 تماس حاصل فرمائيد: . . دفتر مرکزی . تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 . تلفکس:26406055 -021 . عصری مدیریت فروش:1508091-0912 . . ........................ . آدرس: . تهران.خیابان میرداماد- نبش خیابان رازان شمالی – ساختمان 101 – طبقه 1 –واحد 2. . تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 . تلفکس:26406055 -021 . . E¬¬_mail:ravankaranparsoil@yahoo.com . http://www.ravanparsoil.com . . . . . . .
تهران
26402000-3
میرداماد
http://www.ravanparsoil.com

دستگاه تولید فیلتر هوا


یلتر, طراح خطوط تولید فیلتر سازی, تولید فوم باکیفیت, سود عالی با سرمایه کم, دستگاه تمام اتومات با می سی ان سی  , دستگاه نیمه اتومات, قیمت های خطوط تولید فیلتر هوا, کارشناس تولید فیلتر, خدمات فنی و مهندس,تحقیقات ...

ماشین آلات تولید فیلتر هوا


یلتر, طراح خطوط تولید فیلتر سازی, تولید فوم باکیفیت, سود عالی با سرمایه کم, دستگاه تمام اتومات با می سی ان سی  , دستگاه نیمه اتومات, قیمت های خطوط تولید فیلتر هوا, کارشناس تولید فیلتر, خدمات فنی و مهندس,تحقیقات ...

دستگاه سی ان اسی چوب


دستگاه سی ان سی   cnc ویژه برش ، حکاکی و منبت کاری بر روی چوب و mdf-نجاری . . دستگاه سی ان سی cnc جهت برش و حکاک...

برش CNC و پلاسما شیراز


روز دنیا آمادگی ارائه خدمات برش CNC ، طراحی و ساخت قطعات صنعتی و ماشین آلات صنعتی ، برش پلاسما و برش سی ان سی   را دارد. . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09177030810 و یا 07137208647 مهندس کاوه تماس حاصل فرمایید...

موتور برق


 سی ان سی  صنعتی کشاورزی کشت و کار متشکل از کارشناسان با سابقه و متعهد با همکاری شرکتهای مطرح داخلی وخارجی در ز...

بوستر ست آبیاری


 سی ان سی  ، طراحی ، ساخت و فروش کلیه بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی . . • الکتروپمپ و موتورپمپ : . . 1-شرک...

کنترلر هانتر


 سی ان سی  کشاورزی صنعتی کشت و کار متشکل از کارشناسان با سابقه و متعهد با همکاری شرکتهای مطرح داخلی وخارجی در ز...

فروشنده ماشین های تراش و فرز و سی ان سی فلزات CNC


انند ماشین های تراش ، دستگاه های فرز ، ماشین های ان سی NC تراش ، ماشین های ان سی NC فرز ، دستگاه های سی ان سی   CNC تراش و دستگاه های سی ان سی CNC فرز ، ماشین های سی ان سی CNC برش لیزری فلزات ، ماشین آلات خم با ...

لامیکو فروشنده دستگاه های برش لیزری ورق و خم ورق


فروش دستگاه های سی ان سی   خم و ان سی خم جهت خم ورق آهن ، خم ورق آلومینیوم ، خم ورق استیل و ... با ضخامت های مختلف و دستگاه ها...

خدمات تراشکاری ، فرزکاری ، سی ان سی


ه طور کل ماشین کاری ، به وسیله دستگاه های دستی تراش و دستگاه های دستی فرز ، ان سی تراش و ان سی فرز ، سی ان سی   تراش و سی ان سی فرز با دقت و کیفیت بالا می باشد . ...

خدمات خم ورق و ورقکاری


گروه صنعتی لامیکو با در اختیار داشتن کارگاه های ورق کاری مجهز به دستگاه ها و ماشین آلات سی ان سی   پانچ و ان سی خم و سی ان سی خم و همچنین دیگر ماشین آلات ورقکاری دقیق و اساتید فن بسیار با تجربه و دا...

فروش انواع سی ان سی چوب و دستگاه های تراش چوب


آلات صنایع چوب توانایی مشاوره و تامین و واردات ماشین آلات متنوع صنایع چوب و منبت کاری از جمله دستگاه سی ان سی   چوب سه محور ، سی ان سی چوب چهار محور ، لیزر برش چوب ، لیزر های حکاکی چوب ، دستگاه سی ان سی ام دی اف...

خدمات انواع سی ان سی چوب ،تراش چوب و منبت کاری


ها تجربه و دانش فنی و همچنین دستگاه ها و تجهیزات کارگاهی پیشرفته و دقیق در صنایع چوب مانند ماشین های سی ان سی   سه چوب و سی ان سی چهار محور چوب و دستگاه های تراش چوب با کیفیت و همچنین متخصصین استفاده از دستگاه ه...

وارد کننده و توزیع دستگاه برش ابر و اسفنج از چین


ال کردن ماشین الات استوک . برش ابر و اسفنج ورقه ای . برش ابر و اسفنج شانه تخم مرغی . برش ابر و اسفنج سی ان سی   . برش سر بلوک . برش سینوسی ابر و اسفنج . . وارد کننده کلیه قطعات یدکی دستگاه برش ابر و اسفنج . برش...

فومکو اولین سازنده دستگاه برش ابر و اسفنج


ال کردن ماشین الات استوک . برش ابر و اسفنج ورقه ای . برش ابر و اسفنج شانه تخم مرغی . برش ابر و اسفنج سی ان سی   . برش سر بلوک . برش سینوسی ابر و اسفنج . . وارد کننده کلیه قطعات یدکی دستگاه برش ابر و اسفنج . برش...

ساخت و اجرای پارتیشن شیشه ای


یریت مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برای کنترل دید بر روی آن می توان از طرح های مختلف سندبلاست ، سی ان سی   و استیکر بهره برد. . . . . سریع در پاسخگویی، ترجیحاً از روی فرم تماس این آگهی پیام نگذاشته و مس...

شرکت مهندسی و بازرگانی هایدن


ای سیمانی در صنایع بچینگ . انواع دستگاه های فرز ٬ برش ٬ بورینگ ٬ تراش ٬ کاراسل ٬ لیزر و ... در صنایع سی ان سی   . انواع دستگاه های تابنده ٬ جمع کن ٬ تیوبلار ٬ اکسترودر و ... در صنایع سیم و کابل . و بسیاری دستگاه...

مجری پروژه های کنترل و اتوماسیون صنعتی


ستم های الکتریکال ماشین سازان در زمینه مواد غذایی ٬ سیمان ٬ خطوط پودر رنگ ٬ پرس های هیدرولیک . صنایع سی ان سی   : انواع دستگاه های فرز تا شش محور ٬ بورینگ ٬ کف تراش ٬ سنگ زنی تا چهار محور ٬ تراش ٬ سری تراش ٬ کار...

تعمیرات حرفه ای الکتریکی تجهیزات اتوماسیون صنعتی ٬


میرات انواع اینورتر ٬ سرو موتور ٬ منبع تغذیه سوئیچینگ ٬ plc ٬ hmi ( صفحه نمایشگرهای صنعتی ) ٬ کنترلر سی ان سی   ٬ کنترلرهای خاص ٬ کنترلر و شارژر و رگولاتور دیزل ژنراتور . تعمیرات برندهای اروپایی مطرح دنیا از قب...

فروش ویژه انواع گوشی تاچ دو سیم کارت لمسی طرح اصل


***** . . با هر خرید هدایای کوچک و ناقابل کارامد دریافت کنید . . دستگاه سری صنعتی پورت کام تراش یا سی ان سی   ، پروگرمینگ یا امور صنعتی مرتبط با پورت صنعتی COM1 RS-231 RS-232 LPT CNC PLC DIAG UPDATE کرایه لپ ت...

لپ تاپ استوک


+ پورت کام برای آپگرید انواع ماهواره یا تجهیزات مخابراتی یا برنامه ریزی و دیاگ انواع خودرو تراش لیزر سی ان سی   و غیره + چهار پورت یو اس بی + فکس مودم جهت ارسال و دریافت فکس و اینترنت داخلی تلفنی + شبکه لن جهت ا...

لپ تاپ کارکرده لپتاپ دست دوم


+ پورت کام برای آپگرید انواع ماهواره یا تجهیزات مخابراتی یا برنامه ریزی و دیاگ انواع خودرو تراش لیزر سی ان سی   و غیره + چهار پورت یو اس بی + فکس مودم جهت ارسال و دریافت فکس و اینترنت داخلی تلفنی + شبکه لن جهت ا...

قیمت قطعات کامپیوتر PC TABLET LAPTOP رم هارد CPU


+ پورت کام برای آپگرید انواع ماهواره یا تجهیزات مخابراتی یا برنامه ریزی و دیاگ انواع خودرو تراش لیزر سی ان سی   و غیره + چهار پورت یو اس بی + فکس مودم جهت ارسال و دریافت فکس و اینترنت داخلی تلفنی + شبکه لن جهت ا...

فروش سینی فر شیرینی پزی


 سی ان سی  نی فر شیرینی پزی،سینی فرکانوکشن،سینی مناسب فر،سینی1/1،سینی استیل،فروش سینی مناسب فر شیرینی،فر سینی ا...

ماشین آلات سی ان سی منبت 8 کله


شرکت مهندسی بازرگانی CNC24 . منبتکاری با دستگاههای سی ان سی   8 کله ( روتاری) . این دستگاهها که جز ماشین آلات نوظهور در صنعت مبلمان می باشند ، هنوز بطور جدی پا ب...

فروش اسکنر سه بعدی


گسترده از این ابزار در شاخه‌های مختلف علمی و هنری است. . اسکنر نیز یکی از ابزارهای مورد استفاده در سی ان سی   های منبت است . چاره ای ندارید جز اینکه یا طرح خود را توسط نرم افزارهایی نظیر راینو طراحی کنید و یا ...

فروش گارنت garnet وابرسیو سی ان سی واترجت


شرکت نامی گستر ( CNC24 ) . . فروش گارنت (garnet) وابرسیو  سی ان سی   واترجت . . عرضه کننده ابرسیو ایرانی و هندی . . از عمده ترین مصارف گارنت در دنیا استفاده در صنعت ...

فروش کنترلر Mach3 با برد Smooth Stepper اورجینال


Home Switch و لیمیت سویچ ها Limit Switch ها را دارد.\ . ●تمامی جی کد G Code های استاندارد دستگاههای سی ان سی   CNC را پشتیبانی می نماید. ●امکان ماکرو نویسی VBscript برای ایجاد دستور ها و فرامین خاص در دستگاهها ...

فروش و تعمیرات اسپندل موتورهای هوا خنک و آب خنک


قابل ارایه ب مشتریان می باشد . . . تعمیرات Spindle motor (اسپیندل موتور) انواع دستگاه های سی ان سی   فلز ، سنگ ، چوب ، شیشه و .... . شرکت فنی مهندسی cnc24 سی ان سی با داشتن تیمی مجرب تعمیرات انواع ...

فروش قطعات cnc و اتوماسیون صنعتی


شرکت مهندسی بازرگانی cnc 24 . شرکت سی ان سی  24 یکی از شرکت های فعال و پیشرو در حوزه ارائه خدمات سی ان سی، فروش دستگاه سی ان سی ، فروش لوازم و قط...
30


#روغن کلوبر#روغن صنعتی#روغن شل#روغن بهران#روغن پارس#روانکاران#گریس#روغنکار