الکتروپمپ سانتريفوژ افقي طبقاتي COMPACT
. . Q=CAPACITY . . PUMP TYPE MOTOR . . MATRIX POWER . . . 1/MIN 0 . . . 20 . . . 30 . . . 45 . . . 60 . . . 80 . . . 100 . . . 130 . . . 160 . . . 200 . . . 250 . . . 300 . . . 350 . . . 400 . . . 450 . . SINGLE PHASE . . . . . THREE PHASE . . . KW . . . HP . . . M3/H . . 0 . . . 1/2 . . . 1/8 . . . 2/7 . . . 3/6 . . . 4/8 . . . 6 . . . 7/8 . . . 9/6 . . . 15 . . . 15 . . . 18 . . . 21 . . . 24 . . . 27 . . MATRIX 3-2/0.45m . . . 3-2/0.45 . . . 0.45 . . . 0.6 . . . 22.6 . . . 20.9 . . . 19.6 . . . 17.0 . . . 13.6 . . . 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-3/0.65m . . . 3-3/0.65 . . . 0.65 . . . 0.9 . . . 33.9 . . . 31.4 . . . 29.3 . . . 25.5 . . . 20.4 . . . 12.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-4/0.65m . . . 3-4/0.65 . . . 0.65 . . . 0.9 . . . 45.0 . . . 42.0 . . . 39.1 . . . 34.0 . . . 27.2 . . . 16.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-5/0.75m . . . 3-5/0.75 . . . 0.75 . . . 1.0 . . . 56.5 . . . 52.5 . . . 49.0 . . . 42.5 . . . 34.0 . . . 20.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-6/0.9m . . . 3-6/0.9 . . . 0.9 . . . 1.2 . . . 68.0 . . . 62.5 . . . 58.5 . . . 51.0 . . . 41.0 . . . 24.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-7/1.3m . . . 3-7/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 79.0 . . . 73.0 . . . 68.5 . . . 59.5 . . . 47.5 . . . 28.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-8/1.3m . . . 3-8/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 90.5 . . . 83.5 . . . 78.0 . . . 68.0 . . . 54.5 . . . 32.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 3-9/1.5m . . . 3-9/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 102.0 . . . 94.0 . . . 88.0 . . . 76.5 . . . 61.0 . . . 36.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-2/0.45m . . . 5-2/0.45 . . . 0.45 . . . 0.6 . . . 23.0 . . . - . . . 21.5 . . . 20.5 . . . 19.3 . . . 17.4 . . . 14.7 . . . 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-3/0.65m . . . 5-3/0.65 . . . 0.65 . . . 0.9 . . . 34.5 . . . - . . . 32.3 . . . 30.7 . . . 29.0 . . . 26.0 . . . 22.0 . . . 13.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-4/0.9m . . . 5-4/0.9 . . . 0.9 . . . 1.2 . . . 46.0 . . . - . . . 43.0 . . . 41.0 . . . 38.6 . . . 34.7 . . . 29.4 . . . 17.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-5/1.3m . . . 5-5/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 57.5 . . . - . . . 54.0 . . . 51.0 . . . 48.5 . . . 43.5 . . . 36.7 . . . 22.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-6/1.3m . . . 5-6/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 69.0 . . . - . . . 64.5 . . . 61.5 . . . 58.0 . . . 52.0 . . . 44.0 . . . 26.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-7/1.5m . . . 5-7/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 80.5 . . . - . . . 75.5 . . . 72.0 . . . 67.5 . . . 61.0 . . . 51.5 . . . 30.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-8/2.2m . . . 5-8/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 92.0 . . . - . . . 86.0 . . . 82.0 . . . 77.0 . . . 69.5 . . . 58.5 . . . 35.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 5-9/2.2m . . . 5-9/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 104.0 . . . - . . . 97.0 . . . 92.0 . . . 87.0 . . . 78.0 . . . 66.0 . . . 39.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-2/0.75m . . . 10-2/0.75 . . . 0.75 . . . 1.0 . . . 24.0 . . . - . . . - . . . - . . . 22.2 . . . 21.4 . . . 20.6 . . . 19.1 . . . 17.0 . . . 12.8 . . . 5.8 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-3/1.3m . . . 10-3/1.3 . . . 1.3 . . . 1.8 . . . 36.0 . . . - . . . - . . . - . . . 33.3 . . . 32.1 . . . 30.9 . . . 28.6 . . . 25.5 . . . 19.3 . . . 8.7 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-4/1.5m . . . 10-4/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 48.0 . . . - . . . - . . . - . . . 44.5 . . . 43.0 . . . 41.0 . . . 38.1 . . . 34.0 . . . 25.7 . . . 11.6 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-5/2.2m . . . 10-5/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 60.0 . . . - . . . - . . . - . . . 55.5 . . . 53.5 . . . 51.5 . . . 47.5 . . . 42.5 . . . 32.1 . . . 14.5 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 10-6/2.2m . . . 10-6/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 72.0 . . . - . . . - . . . - . . . 66.5 . . . 64.5 . . . 62.0 . . . 57.0 . . . 51.0 . . . 38.5 . . . 17.4 . . . . . . . . . . . . . . MATRIX 18-2/1.5m . . . 18-2/1.5 . . . 1.5 . . . 2.0 . . . 24.2 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 22.0 . . . 21.3 . . . 20.2 . . . 18.7 . . . 16.8 . . . 14.2 . . . 10.3 . . . 5.2 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-3/2.2 . . . 2.2 . . . 3.0 . . . 36.3 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 33.0 . . . 31.9 . . . 30.4 . . . 28.1 . . . 25.2 . . . 21.3 . . . 15.5 . . . 7.8 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-4/3 . . . 3.0 . . . 4.0 . . . 48.5 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 44.0 . . . 42.5 . . . 40.5 . . . 37.4 . . . 28.4 . . . 28.4 . . . 20.6 . . . 10.4 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-5/4 . . . 4 . . . 5.5 . . . 60.5 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 55.0 . . . 53.0 . . . 50.5 . . . 47.0 . . . 35.5 . . . 35.5 . . . 25.8 . . . 13.0 . . MATRIX 18-3/2.2m . . . 18-6/4 . . . 4 . . . 5.5 . . . 72.5 . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . . . 66.0 . . . 64.0 . . . 60.5 . . . 56.0 . . . 42.5 . . . 42.5 . . . 30.9 . . . 15.6 . . . . . نظرات . . . . . پمپ ابارا ايران,سانتريفيوژ,پمپ خانگي,ebara pump . پمپ آب,ابارا ايران,پمپ خانگي,تکفاز, . پمپ تک فاز,پمپ طبقاتي,پمپ ابارا خانگي,صنعتي . فروشگاه دنياي پمپ . بزرگترين مرجع معرفي پمپ و بوسترپمپ با برترين برندهاي دنيا در ايران . 33959141 . 33941300 . 33901613 . 09122130622حسني . www.worldpump.ir . www.pumptech.ir . www.iranebara.ir . https://t.me/joinchat/AAAAADvuCpDcmJy8_wTWZQ . https://instagram.com/boosterkar91 . . . . . . . . . . پمپ ابارا – پمپ – ابارا – ebara – pump – هد – دبي – الکتروپمپ – سانترفيوژ – استيل - تک پروانه - دو پروانه - چدني – محيطي – طبقاتي - چاه نيمه عميق - کف کش – شناور – مستغرق - لجن کش – خودمکش – فيلتر - استخري – سيرکولاتور – خطي - فشار آب - افزايش فشار - افت فشار - تصفيه آب – آبياري – تهويه – پمپاژ - مايعات – آب – سيال - ذرات معلق – غذايي - ماشين شوينده - رنگ سازي – دارويي – شيميايي - سيستم گرمايشي - سيستم شستشو - تامين آب - آتش نشاني - تخليه آب – خورنده - غير خورنده – کارواش - ديگ بخار - آب شيرين کن – مکانيکال - سيل کارتريجي – استخراج - زراعي - انتقال آب – چاه – مخزن – فاضلاب - مايعات – فواره - آبهاي آلوده – لزج – بوستر پمپ – يک اسب – نيم اسب – آبرساني – الکترو پمپ تاسيساتي – تاسيسات – فلوتر – کنترل سطح مايعات – مشاوره فني – قطعات يدکي – پمپ صنعتي – پمپ صنايع غذايي . ليست قيمت پمپ | ليست قيمت الکتروپمپ | پمپ آب | ليست قيمت الکتروموتور | انواع پمپ | پمپ ايراني اروپايي چيني | قيمت پمپ | خريد پمپ | پمپ اينوکسپا | پمپ پمپيران | پمپ ساير Saer | الکتروموتورهاي موتوژن Motogen | الکتروپمپ تايفو | ليست قيمت پمپ آب | پمپ
تهران
09122130622 - 02133941300
تهران.سعدي جنوبي روبروي بانک ملي مجتمع تجاري سعدي طبقه اول واحد11
www.worldpump.ir

انواع اسيد سولفاميک


 ديگ بخار  لفاميک . کريستال هاي سفيد رنگ اسيد سولفاميک H2NSO3H . اسيد سولفاميک غير فرار . اسيد سولفاميک بي بو ....

اسيد سولفاميک


 ديگ بخار  لفاميک . . . . آناليز: N2NSO3H . . کريستال هاي سفيد رنگ، غير فرار، بي بو . . داراي حلاليت 08/47...

انواع شيلنگ هاي فشار قوي شيلنگ صنعتي


عتي و ساخت انواع فنرهاي صنعتي تهيه و توزيع فراوردهاي نسوز . مورد مصرف:پکينگهاي گرافيتي و تفلوني دودر ديگ بخار  و کورهاي پخت کارخانه ها و ذوب آهن و گردگيرهاي حرارتي ؛مقاوم در برابر حرارت ,دما ,اسيد ,بنزين ؛روغن م...

سيمان خاک و آجر نسوز


الا . 1- جرم نسوز شاموت براي تعميرات کوره تا 1500 درجه اصفهان . . 2- جرم نسوز براي قالب گيري ( درب ديگ بخار  ) 1600 درجه و 1750 درجه . . 3- جرم نسوز سبک براي عايق کاري کوره تا 1260 درجه اصفهان . . 4- جرم سبک...

تابلو برق دیگ بخار


. ساخت بلوک سيمانی با پايين ترین قيمت و ارسال به سراسر کشور با مصالح مرغوب و بلوک چينی و سيمانکاری ديگ بخار   . . ساخت انواع سختي گیر هاي رزينی، دي اریتور. فروش انواع رزین های تبادل یونی آنیونی به سراسر کشور ...

فروش ورمیکولیتVermiculite


م پذير و نازك تقسيم مي شود. تجمع ورميكوليت فاقد تورق در توليد لايه هاي گچ، كاهش خاكستر كه در حبابهاي ديگ بخار   با سوخت ذغال سنگ وجود دارد، يك جزء (ذره) موجود در گلهاي حفاري كاربرد دارد. . . نحوه خرید و ارتباط ...

شیلنگ فشار قوی صنعتی


عتي و ساخت انواع فنرهاي صنعتي تهيه و توزيع فراوردهاي نسوز . مورد مصرف:پکينگهاي گرافيتي و تفلوني دودر ديگ بخار  و کورهاي پخت کارخانه ها و ذوب آهن و گردگيرهاي حرارتي ؛مقاوم در برابر حرارت ,دما ,اسيد ,بنزين ؛روغن م...

فروش ديگ بخار 6 تن


"ليست تعدادي از ديگهاي دست دوم ، نو و اورهال شده موجود براي فروش" . فروش ديگ بخار   6 تن سوپراکتيو؛ تيوبها , تيوب پليت ها و کوره تعويض شده ؛ کوره آبي ( WET BACK) در حد نو و آماده بکار...

سختی گیر وضد رسوب الکترومغناطیسی صبا


 ديگ بخار   به اينكه اکثرکشورهای جهان با مشکل سختی آب مواجه هستند به همين دليل کارخانجات صنعتی، کارگاهها، مزارع...

ضد رسوب و سختیگیر صبا


 ديگ بخار  نون به دليل سختي بالا آب مصرفي تان مجبور بوديد هر چند وقت يك بار از مواد شيميايي مضر (اسيد) براي رفع...

خدمات صنعتی بویلر


پلينگ ثابت ومتحرک) . . 14- مشاوره وفروش تخصصي پکيج کارواش ماشينهاي سبک وسنگين وشستشوي مخازن همراه ب ديگ بخار  ،آبداغ،سختيگيروکليه ملحقات کارواش بخار . لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتربا شماره درج شده تماس حاصل فرما...

خدمات دیگ بخار


 ديگ بخار  واع ديگهاي بخاراستاندارد و كاركرده به همراه تجهيزات كامل باگارانتي وخدمات پس ازفروش.فروش انواع مشعل ...

خدمات دیگ بخار و تجهیزات صنعتی


پلينگ ثابت ومتحرک) . . 14- مشاوره وفروش تخصصي پکيج کارواش ماشينهاي سبک وسنگين وشستشوي مخازن همراه ب ديگ بخار  ،آبداغ،سختيگيروکليه ملحقات کارواش بخار . . لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتربا شماره ذيل تماس حاصل فرماييد...

فروش لوازم جانبی کارواش بخار و آب


 ديگ بخار  ه وفروش تخصصی پکیج کارواش ماشینهای سبک و سنگین و شستشوی مخازن همراه با دیگ بخار ، آبداغ ، سختی گیر و...

خط توليد و بسته بندي رب گوجه و رب انار


ر . . 8. مخزن ذخيره پمپ انتقال محصول . . 9. اواپراتور سه مرحله اي . . 10. تابلو برق . . 11. ديگ بخار   . . 12. كولينگ تاور مدل FPK-225 . . مشخصات و هزينه خط بسته بندي رب انار و گوجه فرنگي در شيشة جا...

خط توليدوبسته بندي مربا عسل وشيره خرما


دپوي چرخ دار . 16.نوار مجموعه دربند شيشه مدل KPT 1004، . 17.شرينگ پگ اتوماتيك مدل KI 100 . 18. ديگ بخار   دو تن . لطفاً براي دريافت اطلاعات بيشتر از طريق فرم تماس در سايت شرکت با ما تماس حاصل فرماييد. htt...

خط توليد و بسته بندي کنسرو تن ماهي و خورشت


استريل قوطي مدل A KPT 4060 . . 5. دستگاه فيلر سه نازله اتومات پيستوني مدل A KPT 2011 . . 6. ديگ بخار   سه تن . . لطفاً براي دريافت اطلاعات بيشتر و دريافت تصاوير کاملتر از اين خط توليد از سايت شرکت باز...

خط توليد و بسته بندي سس مايونز و سس كچاب


ون . 17. ميكسر تحت خلاء . 18. منوپمپ . 19. شرينگ پگ اتوماتيك مدل KI 100 .  تاسيسات شامل : . 1. ديگ بخار   يک تن . 2. کمپرسور 300 ليتري . 3. درياتور 1000 ليتري . . دارای 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس...

کنسرو برنج ، کنسرو خورشت ، کنسرو کله پاچه


ستشو و استريل قوطي مدل A KPT 4060 . 5. دستگاه فيلر سه نازله اتومات پيستوني مدل A KPT 2011 . 6. ديگ بخار   سه تن . -------------------------------------------------------------------------------- . دارای 1...

تجهیزات آشپزخانه صنعتی


 ديگ بخار  ندسی مهداد تولید کننده : میز کار استیل , کابینت استیل , قفسه بندی استیل , سینک و وان شستشو , قفسه بن...

شرکت تولیدی صنایع پلیمری اصفهان لاستیک


ار ؛اس بی ار ،پی بی ار ،بوتیل ،. . . . 5- (لاينر ) نوارهاي طولي و لاستيکهاي نواري ضد حرارت ، درب ديگ بخار   با تحمل درجه حرارت از لاستیک وسیلیکون. . . . 6- ساخت لاستيکهاي کفي صنعتی ، آسانسور ، ورزشي ، کا...

شرکت تولیدی صنایع پلیمری اصفهان لاستیک


ار ؛اس بی ار ،پی بی ار ،بوتیل ،. . . . 5- (لاينر ) نوارهاي طولي و لاستيکهاي نواري ضد حرارت ، درب ديگ بخار   با تحمل درجه حرارت از لاستیک وسیلیکون. . . . 6- ساخت لاستيکهاي کفي صنعتی ، آسانسور ، ورزشي ، کا...

ديگ بخار ديگ ابگرم فيلتر شني


تاسيسات استخر، شوفاژخانه ، ديگ استخر، ديگ موتورخانه، قيمت مبدل، قيمت ابگرمکن، تاسيسات ساختمان، قيمت ديگ بخار  ، ابعاد ديگ بخار، ديگ بخار استاندارد، ديگ ابگرم ، بويلر، بويلر ابگرم، بويلر استاندارد، قيمت بويلر مو...

دستگاه كنترل هوشمند اسكالدر كشتارگاه صنعتي طيور مد


لارم دماي بالا . o آلارم دماي پايين . o آلارم سطح بالاي آب . o آلارم سطح پايين آب . o آلارم افت فشار ديگ بخار   (Pressure switch) . o آلارم نشت گاز ديگ بخار . • طراحي و ساخت جمهوري اسلامي ايران. . • يك سال ضمان...

الکتروپمپ سانتريفوژ افقي طبقاتي COMPACT


ايي - سيستم گرمايشي - سيستم شستشو - تامين آب - آتش نشاني - تخليه آب – خورنده - غير خورنده – کارواش - ديگ بخار   - آب شيرين کن – مکانيکال - سيل کارتريجي – استخراج - زراعي - انتقال آب – چاه – مخزن – فاضلاب - مايعا...

الکترو پمپ هاي سانتريفوژ چدني FSA


- سيستم گرمايشي - سيستم شستشو - تامين آب - . آتش نشاني - تخليه آب – خورنده - غير خورنده – کارواش - ديگ بخار   - آب شيرين کن . – مکانيکال - سيل کارتريجي – استخراج - زراعي - انتقال آب – چاه – مخزن . – فاضلاب -...

پمپ ابارا ايران


- سيستم گرمايشي - سيستم شستشو - تامين آب - . آتش نشاني - تخليه آب – خورنده - غير خورنده – کارواش - ديگ بخار   - آب شيرين کن . – مکانيکال - سيل کارتريجي – استخراج - زراعي - انتقال آب – چاه – مخزن . – فاضلاب -...

پمپ سانتريفيوژي DIN TEX


- سيستم گرمايشي - سيستم شستشو - تامين آب - . آتش نشاني - تخليه آب – خورنده - غير خورنده – کارواش - ديگ بخار   - آب شيرين کن . – مکانيکال - سيل کارتريجي – استخراج - زراعي - انتقال آب – چاه – مخزن . – فاضلاب -...

پمپ ابارا


 ديگ بخار   دنياي پمپ . . http://worldpump.ir/shop_product/view/864/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%...

الکتروپمپ سانتريفوژ افقي طبقاتي COMPACT


ايي - سيستم گرمايشي - سيستم شستشو - تامين آب - آتش نشاني - تخليه آب – خورنده - غير خورنده – کارواش - ديگ بخار   - آب شيرين کن – مکانيکال - سيل کارتريجي – استخراج - زراعي - انتقال آب – چاه – مخزن – فاضلاب - مايعا...
30


#الکتروپمپ