تکنیکال الکتریک توزیع کننده ملزومات برق و الکترونی
تکنیکال الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، می‎باشد.تکنیکال الکتریک توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادی‎ها و یکسوکننده‎های تک فاز و سه فاز اعلام می‎دارد. . تلفن های تماس:02140330393-02140330394 . همراه مهندس رحیمیان:09102100559 . همراه مهندس طوطیان:09039141611 . . 1. ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ). . SKKT15/06E - SKKT15/08E - SKKT15/12E - SKKT15/14E - SKKT15/16E . SKKT20/08E - SKKT20/12E - SKKT20/14E - SKKT20/16E . SKKT20B08E - SKKT20B12E - SKKT20B14E - SKKT20B16E . SKKT27/08E - SKKT27/12E - SKKT27/14E - SKKT27/16E . SKKT27B08E - SKKT27B12E - SKKT27B14E - SKKT27B16E . SKKT42/08E - SKKT42/12E - SKKT42/14E - SKKT42/16E - SKKT42/18E . SKKT42B08E - SKKT42B12E - SKKT42B14E - SKKT42B16E - SKKT42B18E . SKKT57/08E - SKKT57/12E - SKKT57/14E - SKKT57/16E - SKKT57/18E . SKKT57B08E - SKKT57B12E - SKKT57B14E - SKKT57B16E - SKKT57B18E . SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4 . SKKT58/16E . SKKT58B16E . SKKT72/08E - SKKT72/12E - SKKT72/14E - SKKT72/16E - SKKT72/18E . SKKT72B08E - SKKT72B12E - SKKT72B14E - SKKT72B16E - SKKT72B18E . SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4 . SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E . SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E . SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E . SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E . SKKT107/16E . SKKT107B16E . SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E . SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E . SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E . SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4 . SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E . SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4 . SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E . SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E . SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E . SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4 . SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E . SKKT323/12E – SKKT323/16E . SKKT460/16E . SKKT460/22E H4 . SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما. . . 2 . ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a). . . SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16 . SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16 . SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18 . SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18 . SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4 . SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18 . SKKD101/16 . SKKD152/16 H1 . SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18 . SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4 . SKKD212/12 – SKKD212/18---- . SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16 . SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4 . SKKD353/12 - SKKD353/16 – SKKD353/18 . SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18 . SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4 . SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18 . SKKD701/22 H4 . . کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلای‎های صنعتی. . . 3. ماژول دیود تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkh 570 a تا skkh 15 a ). . . SKKH15/06E - SKKH15/08E - SKKH15/12E - SKKH15/14E - SKKH15/16E . SKKH20/08E - SKKH20/12E - SKKH20/14E - SKKH20/16E . SKKH27/08E - SKKH27/12E - SKKH27/14E - SKKH27/16E . SKKH42/08E - SKKH42/12E - SKKH42/14E - SKKH42/16E - SKKH42/18E . SKKH57/08E - SKKH57/12E - SKKH57/14E - SKKH57/16E - SKKH57/18E . SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4 . SKKH58/16E . SKKH72/08E - SKKH72/12E - SKKH72/14E - SKKH72/16E - SKKH72/18E . SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4 . SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E . SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E . SKKH107/16E . SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E . SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E . SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4 . SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E . SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4 . SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E . SKKH250/08E – SKKH250/12E – SKKH250/16E – SKKH250/18E . SKKH273/12E – SKKH273/16E – SKKH273/18E . SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4 . SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E . SKKH323/12E – SKKH323/16E . SKKH460/16E . SKKH460/22E H4 . SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . . 4. ماژول آی جی بی تی در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. . SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D . SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T . SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT . SKM75GAL063D – SKM300GAL063D . SKM75GAR063D – SKM300GAR063D . SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D . SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V . SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V . SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V - SKM300GB12V – SKM400GB12V . SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4 . SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4 . SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4 . SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4 . SKM450GM12E4 . SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4 . SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4 . SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4 . SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4 . SKM150GM12T4 - SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 - SKM1400GM12T4 . SKM300GBD12T . موارد مصرف : کنترل دور موتورac ، ups و دستگاه جوش اینورتری. . 5. پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON آلمانa) 25 الی a 250 skb-skd ). . 6. دیود کابلی مارک SEMIKRON آلمان ( skn 320 a تا skn 20 a ). . 7. تریستور کابلی مارک SEMIKRON آلمان (300 a skt تا skt 10 a ). . 8. تریستور دیسکی مارک SEMIKRON آلمان ( skt 2400 a تا a 340 skt ). . 9. وریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skvc ). . 10. درایور آی جی بی تی مارک سمیکرون آلمان ( skhi و skper ). . 11. سوئیچ ( skkq 3000 a تا skkq 560 a ) مارک SEMIKRON آلمان . قابل مصرف در سافت استارتر ac. . . ** آمپرهای ذکر شده دائم کار ( average current ) می‎باشد. ** . . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید. . www.technicalelc.com . technical.elc@gmail.com . آدرس:تهران-لاله زار جنوبی –جنب بانک ملت –پاساژ بوشهری-ط دوم-پ33. . تلفن های تماس:02140330393-02140330394 . . مدیر فروش : آقای رحیمیان موبایل : 09102100559 . مدیر فروش : آقای طوطیان موبایل : 09039141611 .
تهران
021-40330393-4
لاله زار جنوبی –جنب بانک ملت –پاساژ بوشهری-ط دوم-پ33
www.technicalelc.com

سمیکرون نمایندگیکوره القاییقطعات صنعتیدیود فروش


تکنیکال صنعت پیشگام توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . . تکنیکال صنعت پیشگام به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات...

استابلایزر صنعتیاستابلایزر خانگیاستابلایزر قیمت


تکنیکال الکتریک توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . . تکنیکال الکتریک به عنوان يكي از بزرگترين وارد كنندگان تجهيزات برق و الك...

آی جی بی تی خاصآی جی بی تی صنعتیآی جی بی تی دوبل


تکنیکال الکتریک توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . . تکنیکال الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق...

فروش دیود تریستور ماژول دیود ماژول تریستور پل دیود


تکنیکال الکتریک توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . . تکنیکال الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق...

تریستورSEMIKRON


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی www. electroclinic.ir . کلینیک برق بین الملل به عنوان یکی از بزرگترین تامین ک...

فروش خازن مارک کندیل ایتالیا


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . فروش خازن مارک کندیل ایتالیا . ....

فروش انواع فیوز مارک فراز شاموت فرانسه


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . فروش انواع فیوز مارک فراز شاموت فرانسه ...

فروش نیمه هادی ixys تریستور پیچی ماژول دوبل


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . فروش نیمه هادی ixys (تریستور پیچی ...

فروش نیمه هادی برند سمیکرون آلمان ماژول دوبل تریس


 کننده ملزومات  د الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . فروش نیمه های برند سمیکرون آلمان (ماژول دوبل...

فروش ذغال جوش کاشکه آلمان


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . فروش ذغال جوش کاشکه آلمان . بازرگا...

فروش تاکوژنراتور و سرووموتور RADIOENERGIE فرانسه


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي بازرگاني راد الكتريك به عنوان يكي از ...

فروش دیود ، تریستور ، وستکُد انگلیس


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . فروش نیمه هادی های وستکُد انگلیس (...

سروُ موتورهای و سرو درایو های مارک Infranor MAVIL


. . سروُ موتورهای و سرو درایو های مارک Infranor MAVILOR اسپانیا . . بازرگانی راد الکتریک توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . . بازرگانی راد الکتریک، با داشتن تیمی متخصص و مجرب، موفق به اخذ نمایندگی ر...

شرکت توسعه توان مبنا وارد کننده ملزومات برق صنعتی


شرکت توسعه توان مبنا وارد کننده ملزومات   برق صنعتی و نماینده برندهای مهم جهان . فروش محصولات با کیفیت برق صنعتی از جمله . • محصولات برق صنعت...

نمایندگی انحصاری و فروش انکودرENCODERمارک HOHNER


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . . انکودر ( ENCODER ) که به آن رمز گذ...

فروش انحصاری اینکودر


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . انکودر ( ENCODER ) که به آن رمز گذار نیز م...

سروُ موتورهای مارک MAVILOR اسپانیا


 کننده ملزومات   الكتريك توزيع كننده ملزومات برق و الكترونيك صنعتي . بازرگانی راد الکتریک، با داشتن تیمی متخصص و مج...

سمیکرون دیود تریستور آی جی بی تی پل دیود دوبل


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . 021-33530153 09024545654 . . کلینیک برق بین الملل به عنوان یکی ا...

رله SSR کنترلر زاویه فاز کنترلر زاویه آتش کن


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . 021-33530153 09024545654 . . کلینیک برق بین الملل به عنوان یکی از بزرگتر...

استابيلايزر، استابلايزر، تثبيت كننده ولتاژ، ترانس


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی WWW. ELECTROCLINIC.IR . 021-33530153 09024545654 . . کلینیک برق بین الملل ...

نماینده انحصاری ترموسویچ های شرکت Thermorex فرانسه


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی 021.33530153 ...

ترانس جریان فرکانس بالافروش ترانس جریانخرید تران


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی 021.33530153 ...

فروش انواع کلمپ مولتی متر LCR متر خازن سنج میگر


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی . 33530153-09024545654 . کلینیک برق پخش کننده و توزیع کننده انواع ابزار د...

فروش انواع فیوز تند سوز کند سوز کاردی پیچ خور


. . کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات   برق و الکترونیک صنعتی 021.33530153 09024545654 ...

وارد کننده و تامین کننده ملزومات برق صنعتی و ساختم


گروه بازرگانی ایراک . . وارد کننده و تامین کننده ملزومات   برق صنعتی و ساختمانی . . نماینده محصولات ریکم آلمان(سرکابل و اند کپ حرارتی) . . انواع سیم و کابل،...

فروش ماشینهای اداری مگاگستر


جامع ترین مجموعه تآمین کننده ملزومات   اداری و کامپیوتر . . . . اسکناس شمارهای رومیزی و ایستادهSAYAN-PARA-MEGA . . *-پرفراژ برقی MEGA ...

ماشینهای اداری مگاگستر تحویل و نصب رایگان


کاملترین مجموعه تآمین کننده ملزومات   اداری و کامپیوتر . . . . اسکناس شمارهای رومیزی و ایستادهSAYAN-PARA-MEGA . . پرفراژ برقی MEGA - ...

پرینتر اسکناس شمار پرفراژ کاغذخردکن


دستگاه تست اسکناس و تراول . . انواع کارتریج و مواد مصرفی . . اسکنرهای معمولی و پیشرفته . . توضیع کننده ملزومات   اداری . . فروش و خدمات . . تحویل در محل . . همراه با گارانتی اصلی . . . . 88329332 . . ...

پرینتر اسکناس شمار پرفراژ کاغذخردکن


دستگاه تست اسکناس و تراول . . انواع کارتریج و مواد مصرفی . . اسکنرهای معمولی و پیشرفته . . توضیع کننده ملزومات   اداری . . فروش و خدمات . . تحویل در محل . . همراه با گارانتی اصلی . . . . 88329332 . . ...

ماشینهای اداری


کاملترین مجموعه تآمین کننده ملزومات   اداری و کامپیوتر . . . . محصولات . . . . اسکناس شمارهای رومیزی و ایستاده mega-para-sayan . ....
30


#کننده ملزومات#الکتریک توزیع#تکنیکال الکت#الکتریک توزیع کننده ملزومات برق#تکنیکال الکتریک توزیع کننده#الکتریک توزیع کننده ملزومات#توزیع کننده ملزومات برق#الکتریک توزیع کننده#کننده ملزومات برق#تکنیکال الکتریک توزیع#توزیع کننده ملزومات#تکنیکال الکتریک#برق الکترونی