۳۵ تصویر
تکنیکال الکتریک توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی . . تکنیکال الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، می‎باشد.تکنیکال الکتریک توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادی‎ها و یکسوکننده‎های تک فاز و سه فاز اعلام می‎دارد. . تلفن های تماس:02140330393-02140330394 . همراه مهندس رحیمیان:09102100559 . همراه مهندس طوطیان:09039141611 . . 1. ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ). . SKKT15/06E - SKKT15/08E - SKKT15/12E - SKKT15/14E - SKKT15/16E . SKKT20/08E - SKKT20/12E - SKKT20/14E - SKKT20/16E . SKKT20B08E - SKKT20B12E - SKKT20B14E - SKKT20B16E . SKKT27/08E - SKKT27/12E - SKKT27/14E - SKKT27/16E . SKKT27B08E - SKKT27B12E - SKKT27B14E - SKKT27B16E . SKKT42/08E - SKKT42/12E - SKKT42/14E - SKKT42/16E - SKKT42/18E . SKKT42B08E - SKKT42B12E - SKKT42B14E - SKKT42B16E - SKKT42B18E . SKKT57/08E - SKKT57/12E - SKKT57/14E - SKKT57/16E - SKKT57/18E . SKKT57B08E - SKKT57B12E - SKKT57B14E - SKKT57B16E - SKKT57B18E . SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4 . SKKT58/16E . SKKT58B16E . SKKT72/08E - SKKT72/12E - SKKT72/14E - SKKT72/16E - SKKT72/18E . SKKT72B08E - SKKT72B12E - SKKT72B14E - SKKT72B16E - SKKT72B18E . SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4 . SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E . SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E . SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E . SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E . SKKT107/16E . SKKT107B16E . SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E . SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E . SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E . SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4 . SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E . SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4 . SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E . SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E . SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E . SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4 . SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E . SKKT323/12E – SKKT323/16E . SKKT460/16E . SKKT460/22E H4 . SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما. . . 2 . ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a). . . SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16 . SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16 . SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18 . SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18 . SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4 . SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18 . SKKD101/16 . SKKD152/16 H1 . SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18 . SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4 . SKKD212/12 – SKKD212/18---- . SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16 . SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4 . SKKD353/12 - SKKD353/16 – SKKD353/18 . SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18 . SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4 . SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18 . SKKD701/22 H4 . . کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلای‎های صنعتی. . . 3. ماژول دیود تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkh 570 a تا skkh 15 a ). . . SKKH15/06E - SKKH15/08E - SKKH15/12E - SKKH15/14E - SKKH15/16E . SKKH20/08E - SKKH20/12E - SKKH20/14E - SKKH20/16E . SKKH27/08E - SKKH27/12E - SKKH27/14E - SKKH27/16E . SKKH42/08E - SKKH42/12E - SKKH42/14E - SKKH42/16E - SKKH42/18E . SKKH57/08E - SKKH57/12E - SKKH57/14E - SKKH57/16E - SKKH57/18E . SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4 . SKKH58/16E . SKKH72/08E - SKKH72/12E - SKKH72/14E - SKKH72/16E - SKKH72/18E . SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4 . SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E . SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E . SKKH107/16E . SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E . SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E . SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4 . SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E . SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4 . SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E . SKKH250/08E – SKKH250/12E – SKKH250/16E – SKKH250/18E . SKKH273/12E – SKKH273/16E – SKKH273/18E . SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4 . SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E . SKKH323/12E – SKKH323/16E . SKKH460/16E . SKKH460/22E H4 . SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . . 4. ماژول آی جی بی تی در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. . SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D . SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T . SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT . SKM75GAL063D – SKM300GAL063D . SKM75GAR063D – SKM300GAR063D . SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D . SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V . SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V . SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V - SKM300GB12V – SKM400GB12V . SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4 . SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4 . SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4 . SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4 . SKM450GM12E4 . SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4 . SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4 . SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4 . SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4 . SKM150GM12T4 - SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 - SKM1400GM12T4 . SKM300GBD12T . موارد مصرف : کنترل دور موتورac ، ups و دستگاه جوش اینورتری. . 5. پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON آلمانa) 25 الی a 250 skb-skd ). . 6. دیود کابلی مارک SEMIKRON آلمان ( skn 320 a تا skn 20 a ). . 7. تریستور کابلی مارک SEMIKRON آلمان (300 a skt تا skt 10 a ). . 8. تریستور دیسکی مارک SEMIKRON آلمان ( skt 2400 a تا a 340 skt ). . 9. وریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skvc ). . 10. درایور آی جی بی تی مارک سمیکرون آلمان ( skhi و skper ). . 11. سوئیچ ( skkq 3000 a تا skkq 560 a ) مارک SEMIKRON آلمان . قابل مصرف در سافت استارتر ac. . . ** آمپرهای ذکر شده دائم کار ( average current ) می‎باشد. ** . . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید. . www.technicalelc.com . technical.elc@gmail.com . آدرس:تهران-لاله زار جنوبی –جنب بانک ملت –پاساژ بوشهری-ط دوم-پ33. . تلفن های تماس:02140330393-02140330394 . . مدیر فروش : آقای رحیمیان موبایل : 09102100559 . مدیر فروش : آقای طوطیان موبایل : 09039141611 .
تهران
02140330393
تهران، لاله زار جنوبی،روبه روی کوچه باربد،جنب بانک ملت،پاساژ بوشهری،ط دوم پ33.
technicalelc.com

سمیکرون دیود تریستور آی جی بی تی پل دیود دوبل


KH570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . 4. ماژول آی جی بی تی   در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. SKM145GB066D ...

WESTCODEانگلیس تریستور دیسکیدیود دیسکیتریستور ف


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . . ** آمپرهای ذکر شد...

نمایندگی TECHSEMخرید تریستور TECHSEMTECHSEM IRAN


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . . ** آمپرهای ذکر شد...

WESTCODE انگلیس در ایران


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . ** آمپرهای ذکر شده د...

سمیکرون نمایندگیکوره القاییقطعات صنعتیدیود فروش


570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . . 4. ماژول آی جی بی تی   در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. . SKM145GB066...

نمایندگی وست کدفروش انگلیس westcode رکتیفایر پل


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . . ** آمپرهای ذکر شد...

آی جی بی تی خاص آی جی بی تی صنعتی آی جی بی تی دوبل


570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . . 4. ماژول آی جی بی تی   در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. . SKM145GB066...

فروش دیود تریستور ماژول دیود ماژول تریستور پل دیود


570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . . 4. ماژول آی جی بی تی   در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. . SKM145GB066...

تریستور فست دیسکی r1275ns21l westcode وستکد


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . . ** آمپرهای ذکر شد...

تریستور فست R2619ZC25J دیسکی وستکد WESTCODE


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . . ** آمپرهای ذکر شد...

تریستور تریستور صنعتی


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . . ** آمپرهای ذکر شد...

شنت های صنعتی از 5 تا 7500 آمپر


جهت تابلو های صنعتی . . پل دیود وتریستور تک وسه فاز . . مقاومت های صنعتی پر وات . . هیت سینک برای آی جی بی تی   و ماسفت . . دیود وتریستور کابلی و دیسکی . . لامپ کوتینک جهت ماشین لایه نشانی . . لامپ کوره های ا...

مقاومت پر وات صنعتی


رام: . . مقاومت پر وات صنعتی . . ولوم سیمی و مالتی ترن . . سفتی بریر . . دیود وتریستور . . آی جی بی تی   . . دوبل دیود و دوبل تریستور ماژول . . کا نکتور طلائی و میلیتاری . . کلید و فیوز سیرکویت بریک...

لامپ گیتار ،استودیوی صدابرداری ،میکروفن،


و کربنی . . ج: کلید های صنعتی سیر کویت بریکر . . چ: مقاومت های صنعتی پر وات جهت ترمز وغیره . . د: آی جی بی تی   - ماسفت - دارلینگتون تک و دوبل- جی تی او . . ذ:سیم های تفلون - نسوز - شیلد دار صنعتی و نظامی . . ...

فروش قطعات الکترونیک و ملزومات برق صنعتی و روشنایی


، در اهم ها و وات های مختلف و مقاومت ساختنی و . . 3- ترایاک BTA40 . . 4- ترانزیستور- دارلینگتون - آی جی بی تی   IGBT در مارکهای مختلف ، زیمنس ، بی اس ام ، فوجی ، میتسوبیشی ، سمیکرون ، آکس وای اس ، آی آر ، و SKM ...

فروش قطعات الکترونیک


20 ولت ودر ابعاد مختلف ( ( 8*8 – 12*12 – 20*20 . . 3- ترایاک BTA40 . . 4- ترانزیستور- دارلینگتون - آی جی بی تی   IGBT و ماژول در مارکهای مختلف ، زیمنس ، بی اس ام ، فوجی ، میتسوبیشی ، سمیکرون ، آکس وای اس ، آی آر ...

فروشنده قطعات الکترونیک صنعتی


انواع قطعات الکترونیک صنعتی در مارکهای مختلف . دیود کابلی – دیود پیچی – دیود دیسکی – تریستور دیسکی – آی جی بی تی   – دارلینگتون – پل ترمز – پل دیود – انواع اس اس آر – هیت سنگ تکفاز - هیت سینگ سه فاز – مقاومت سرامی...

فروش لوازم برق صنعتی


کف خواب (ferraz shawmut & eti & bussmann) . . 6)پل دیود های پره ای مخصوص دستگاه جوش . . 7)ماژول آی جی بی تی   به صورت تک ، دوبل ، شش تایی و هفت تایی با پل دیود(fuji & semikron & eupec) . . 8)ولوم های تک دور ...

نمایندگی انحصاری سمیکرون در ایران


ارائه امور ذیل می باشد: . ماژول دیود و تریستور . ماژول دوبل دیود . ماژول دوبل تریستور . پل دیود . آی جی بی تی   تک ،دوبل، شش تایی و هفت تایی . IGBT . SKN . SKR . SKT . SKD . SKKT . SKKD . SKM . دیود نعلی . SEMIK...

پل دیود خازن igbt مقاومت فن ماژول


. • انواع فیوزهای کاردی پیچ خور سیلندری کف خواب . • پل دیود های پره ای مخصوص دستگاه جوش . • ماژول آی جی بی تی   به صورت تک دوبل شش تایی و هفت تایی با پل دیود . • ولوم های تک دور ده دور و هرزگرد . • خازن های dc ...

فروش نیمه هادی ixys تریستور پیچی ماژول دوبل


دوبل تریستور, دیود, تریستور, وریستور, ترانزیستور, ترایاک, ماژول Module, IGBT, MOSFET, ماسفت, موسفت, آی جی بی تی  , بریج, نیمه هادی تک فاز, نیمه هادی سه فاز, یکسوکننده تک فاز, یکسوکننده سه فاز, ماژول دوبل تریستور, ...

فروش نیمه هادی برند سمیکرون آلمان ماژول دوبل تریس


دوبل تریستور, دیود, تریستور, وریستور, ترانزیستور, ترایاک, ماژول, Module, IGBT, MOSFET, ماسفت, موسفت, آی جی بی تی  , بریج, نیمه هادی تک فاز, نیمه هادی سه فاز, یکسوکننده تک فاز, یکسوکننده سه فاز, ماژول دوبل تریستور, ...

فروش دیود ، تریستور ، وستکُد انگلیس


دوبل تریستور, دیود, تریستور, وریستور, ترانزیستور, ترایاک, ماژول, Module, IGBT, MOSFET, ماسفت, موسفت, آی جی بی تی  , بریج, نیمه هادی تک فاز, نیمه هادی سه فاز, یکسوکننده تک فاز, یکسوکننده سه فاز, ماژول دوبل تریستور, ...

تامین قطعات وساخت کوره های القایی ذوب فورج و سختک


زینگ یا جوش القایی و تامین قطعات مربوطه از جمله کلیه قطعات الکتریکی والکترونیک قدرت هماننذ تریستور , آی جی بی تی   ,خازن های ابگرد ,ساخت کابلهای آب وبرق سیستم های القایی داخلی وخارجی ,شیلنگهای آب وبرق , هیت سینکها ...

تکنیکال الکتریک توزیع کننده ملزومات برق و الکترونی


570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . . 4. ماژول آی جی بی تی   در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. . SKM145GB066...

یمه هادی‎ها و یکسوکننده‎های تک فاز و سه فاز


ries ). . 10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ). . 11 آی جی بی تی   دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 160 A - 4500 V الی 2400 A - 4500 V ( T series ). . . ** آمپرهای ذکر شد...

دستگاه جوش اینورتر تکفاز و سه فاز


دستگاه جوش 200 آمپر 60 در صد دیوتی ماسفت . . - - دستگاه جوش اینورتر 200 آمپر 100 در صد دیوتی آی جی بی تی   با آمپر متر . . -- دستگاه جوش اینورتر تکفاز 250 آمپر 60 در صد دیوتی آی جی بی تی با آمپر متر . . -...

فروش آی سی های نظامی وصنعتی


وش پروگرامر UNIVERSAL . . فروش ترانزیستور . . فروش MOSFET . . فروش ماسفت . . فروش IGBT . . فروش آی جی بی تی   . . فروش تریستور . . فروش دیود (فروش دیود زنر- فروش دیود نظامی – فروش پل دیود) . . فروش کانکتور ...

برق صنعتي، الكترونيك صنعتي، الكتريكي صنعتي، الكترو


, استپ موتور, سروو موتور ای سی, سروو موتور دی سی, دیود, تریستور, وریستور, ترانزیستور, ترایاک, ماژول, آی جی بی تی  , موسفت, فیوز, جا فیوزی, میکروسوئیچ, فیوز کاردی, فیوز اف اند یو, فیوز پیچ خور, فیوز ای دبلیو, فیوز ا...

تهیه قطعات الکترونیک


وش پروگرامر UNIVERSAL . . فروش ترانزیستور . . فروش MOSFET . . فروش ماسفت . . فروش IGBT . . فروش آی جی بی تی   . . فروش تریستور . . فروش دیود (فروش دیود زنر- فروش دیود نظامی – فروش پل دیود) . . فروش کانکتور ...
30


#آی جی بی تی