سمیکرون نمایندگیکوره القاییقطعات صنعتیدیود فروش
تکنیکال صنعت پیشگام توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی . . تکنیکال صنعت پیشگام به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، می‎باشد. پ تکنیکال صنعت پیشگام توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادی‎ها و یکسوکننده‎های تک فاز و سه فاز اعلام می‎دارد. . تلفن های تماس:02140330393-02140330394 . همراه مهندس طوطیان:09039141611 . همراه مهندس رحیمیان:09102100559 . . 1. ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ). . SKKT15/06E - SKKT15/08E - SKKT15/12E - SKKT15/14E - SKKT15/16E . SKKT20/08E - SKKT20/12E - SKKT20/14E - SKKT20/16E . SKKT20B08E - SKKT20B12E - SKKT20B14E - SKKT20B16E . SKKT27/08E - SKKT27/12E - SKKT27/14E - SKKT27/16E . SKKT27B08E - SKKT27B12E - SKKT27B14E - SKKT27B16E . SKKT42/08E - SKKT42/12E - SKKT42/14E - SKKT42/16E - SKKT42/18E . SKKT42B08E - SKKT42B12E - SKKT42B14E - SKKT42B16E - SKKT42B18E . SKKT57/08E - SKKT57/12E - SKKT57/14E - SKKT57/16E - SKKT57/18E . SKKT57B08E - SKKT57B12E - SKKT57B14E - SKKT57B16E - SKKT57B18E . SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4 . SKKT58/16E . SKKT58B16E . SKKT72/08E - SKKT72/12E - SKKT72/14E - SKKT72/16E - SKKT72/18E . SKKT72B08E - SKKT72B12E - SKKT72B14E - SKKT72B16E - SKKT72B18E . SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4 . SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E . SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E . SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E . SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E . SKKT107/16E . SKKT107B16E . SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E . SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E . SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E . SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4 . SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E . SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4 . SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E . SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E . SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E . SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4 . SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E . SKKT323/12E – SKKT323/16E . SKKT460/16E . SKKT460/22E H4 . SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E . . . کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما. . . 2 . ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a). . . SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16 . SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16 . SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18 . SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18 . SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4 . SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18 . SKKD101/16 . SKKD152/16 H1 . SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18 . SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4 . SKKD212/12 – SKKD212/18---- . SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16 . SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4 . SKKD353/12 - SKKD353/16 – SKKD353/18 . SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18 . SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4 . SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18 . SKKD701/22 H4 . . کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلای‎های صنعتی. . . 3. ماژول دیود تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkh 570 a تا skkh 15 a ). . . SKKH15/06E - SKKH15/08E - SKKH15/12E - SKKH15/14E - SKKH15/16E . SKKH20/08E - SKKH20/12E - SKKH20/14E - SKKH20/16E . SKKH27/08E - SKKH27/12E - SKKH27/14E - SKKH27/16E . SKKH42/08E - SKKH42/12E - SKKH42/14E - SKKH42/16E - SKKH42/18E . SKKH57/08E - SKKH57/12E - SKKH57/14E - SKKH57/16E - SKKH57/18E . SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4 . SKKH58/16E . SKKH72/08E - SKKH72/12E - SKKH72/14E - SKKH72/16E - SKKH72/18E . SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4 . SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E . SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E . SKKH107/16E . SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E . SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E . SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4 . SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E . SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4 . SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E . SKKH250/08E – SKKH250/12E – SKKH250/16E – SKKH250/18E . SKKH273/12E – SKKH273/16E – SKKH273/18E . SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4 . SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E . SKKH323/12E – SKKH323/16E . SKKH460/16E . SKKH460/22E H4 . SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E . . کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری. . . 4. ماژول آی جی بی تی در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان. . SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D . SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T . SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT . SKM75GAL063D – SKM300GAL063D . SKM75GAR063D – SKM300GAR063D . SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D . SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V . SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V . SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V - SKM300GB12V – SKM400GB12V . SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4 . SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4 . SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4 . SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4 . SKM450GM12E4 . SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4 . SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4 . SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4 . SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4 . SKM150GM12T4 - SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 - SKM1400GM12T4 . SKM300GBD12T4 . . . . . . . . موارد مصرف : کنترل دور موتورac ، ups و دستگاه جوش اینورتری. . 5. پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON آلمانa) 25 الی a 250 skb-skd ). . 6. دیود کابلی مارک SEMIKRON آلمان ( skn 320 a تا skn 20 a ). . 7. تریستور کابلی مارک SEMIKRON آلمان (300 a skt تا skt 10 a ). . 8. تریستور دیسکی مارک SEMIKRON آلمان ( skt 2400 a تا a 340 skt ). . 9. وریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skvc ). . 10. درایور آی جی بی تی مارک سمیکرون آلمان ( skhi و skper ). . 11. سوئیچ ( skkq 3000 a تا skkq 560 a ) مارک SEMIKRON آلمان . قابل مصرف در سافت استارتر ac. . . ** آمپرهای ذکر شده دائم کار ( average current ) می‎باشد. ** . . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید. . . . آدرس:تهران-لاله زار جنوبی –جنب بانک ملت –پاساژ بوشهری-ط دوم-پ33. . تلفن های تماس:02140330393-02140330394 . . مدیر فروش : آقای رحیمیان موبایل : 09102100559 . مدیر فروش : آقای طوطیان موبایل : 09039141611 .
تهران
02140330393
تهران-لاله زار جنوبی –جنب بانک ملت –پاساژ بوشهری-ط دوم-پ33.

قطعات برق صنعتی


و IXYS و SemiKron : . دیود کابلی- دیود کابلی fast - دیود دیسکی - دیود دیسکی fast - تریستورهای مخصوص کوره القایی   - تریستور کابلی - تریستور کابلی fast - تریستور دیسکی - تریستور دیسکی fast - پل دیود - پل تریستور - ...

فیوز FUSE


در قطع ..... لیفتراکی . فیوزهای سیلندری ..... استوانه ای . فیوزهای ولتاژ بالا ( ( HV.... چیلری . کوره القایی   . انواع جا فیوزی و فیوز هولدر تابلویی . . FERRAZ SHAWMUT – BUSSMANN – LAWSON – SIEMENS – GEAN MU...

فروش خازن آبگردخازن صنعتیخازن کوره القاییخازن خ


. نماینده شانگهای الکتریک در ایران . #نماینده_شانگهای_الکتریک_در_ایران . . #تامین کلیه قطعات تابلو کوره القایی   . # تامین ترانس جریان کوره القایی . # تامین ترانس نمونه بردار کوره القایی . # پخش تریستور کوره الق...

نمایندگی فیوز باسمنBUSSMANN


یوزاستوانه ای باسمن (Bussmann) . فیوز ولتاژ بالا HV باسمن (Bussmann) . فیوز چیلری باسمن (Bussmann) . کوره القایی   باسمن (Bussmann) . فیوز دیود دار باسمن (Bussmann) . انواع جا فیوزی فیوز هولدر تابلویی باسمن (Bussma...

کوره القایی و قوس


گی زودهنگام – نفوذ ذوب – گرفتگی کانال و... ) . ۲-۳ ساخت دستگا ه ها و تجهیزات ریخته گری . - ساخت بوته کوره القایی   (بدنه – کویل - یوک ) . - ساخت ویبره های نسوز کوبی ( جداره – کف ) . - ساخت پاتیل . - و...... ۲- ۴مشا...

فروش و اجاره کارخانجات ریخته گری


گی زودهنگام – نفوذ ذوب – گرفتگی کانال و... ) . ۲-۳ ساخت دستگا ه ها و تجهیزات ریخته گری . - ساخت بوته کوره القایی   (بدنه – کویل - یوک ) . - ساخت ویبره های نسوز کوبی ( جداره – کف ) . - ساخت پاتیل . - و...... ۲- ۴مشا...

ساخت کویل جهت کوره های القایی


بکه ) . با مقطع D, مستطیل و ... . شرکت فگاتکو آمادگی ارائه خدمات زیر را دارا می باشد . فروش و اجاره کوره القایی   و قوس . فروش و اجاره کارخانجات ریخته گری . ساخت ماشین ریخته گری پیوسته ccm . ...

کوره القایی سوما


 کوره القایی   سوما . تناژ 500 کیلوگرم تا 20 تن جهت ذوب فولاد , چدن و مس . دارای کادری مجرب و متخصص در طراحی , ساخ...

نصب و راه اندازی کارخانجات ریخته گری


صب - راه اندازی - تولید) . . ۲- راه اندازی خطوط ریخته گری ( چدن – فولاد ) . . 2-۱ نصب و راه اندازی کوره القایی   . . ۲-۲ نصب نسوز انواع کوره های صنعتی - کوره های القایی - کوره های گالوانیزه - نگهدارنده ذوب القای...

فروش لوازم برق صنعتی


و دیودهای فست(semikron & westcode) . . 2)تریستورهای کابلی ، تریستور دیسکی و تریستور های مخصوص کوره القایی  (westcode&abb&prx) . . 3)ماژولهای دوبل تریستور ، پل تریستور و پل دیودتریستوری(ixys & semikron ...

پل دیود خازن igbt مقاومت فن ماژول


دیودهای کابلی، دیودهای دیسکی و دیودهای فست . • تریستورهای کابلی، تریستور دیسکی و تریستور های مخصوص کوره القایی   . • ماژولهای دوبل تریستور، پل تریستور و پل دیودتریستوری . • مازول های دوبل، دیود، پل دیود تک فاز ...

فروش خازن کوره القایی


خازن و کاپاسیتور کوره القایی   . . طراحی ساخت و فروش خازن و کاپاسیتور کوره القایی و اینداکشن . . خازن قدرت . . خازن تابلو . . ...

طراحی ساخت وتعمیر کوره القایی واینداکشن


وتعمیر کوره آزمایشگاهی وعملیات خاص . . 8-طراحی وتعمیر دستگاه سیل القایی(سیلینگ) . . 9-طراحی و ساخت کوره القایی   عملیات سینترینگ . . 10-طراحی و ساخت کوره اکسترودینگ القایی . . 11-طراحی و ساخت انواع خازن های کور...

فروش خازن کوره القایی


فروش خازن کوره القایی   . پرشیا کاپاسیتور . طراحی و ساخت خازن و کاپاسیتور کوره القایی با توان و جریان و KVR مناسب . ...

فروش کوره القایی


ت کوره های القایی واینداکشن: . . 1-طراحی و ساخت کوره ذوب القایی از یک کیلوگرم تکفازتا دو تن 3فاز . . کوره القایی   ذوب طلا و نقره وپلاتین-کوره القایی ذوب مس و برنج وبرنز- . . کوره القایی ذوب فولاد آهن و چدن--- کوره...

ورق میکا Mica Sheet


ی خشک (Rigid Mica) - میکای نرم (Flexible Mica) - میکا رولی- مسکویت- فلوگوپایت- واشر نسوز- عایق کوره- کوره القایی  - ورق نسوز- میکای پیپر دار- سرامیک- آزبست- میکای رولی- سنگ میکا- میکای طلقی- رول میکا- ورق میکا ضخیم...

شرکت پویا صنعت وفا نماینده انحصاری کوجبی Cogebi


ی خشک (Rigid Mica) - میکای نرم (Flexible Mica) - میکا رولی- مسکویت- فلوگوپایت- واشر نسوز- عایق کوره- کوره القایی  - ورق نسوز- میکای پیپر دار- سرامیک- آزبست- میکای رولی- سنگ میکا- میکای طلقی- رول میکا- ورق میکا ضخیم...

فروش خازن مارک کندیل ایتالیا


ل لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید : . http://www.telegram.me/radelectric2 . . خازن, خازن صنعتی, خازن کوره القایی  , خازن کوره القائی, خازن SCREW and STUD TYPE, خازن SCREW & STUD TYPE, خازن dc, خازن DC, خازن AC, خاز...

تولید قطعات و کوره های القایی ذوب


ساخت کوره های القایی ذوب - فورج - سختکاری و بریزینگ و تهیه قطعات مخصوص کوره القایی   شامل (کویل های ذوب ,فورج ,سختکاری , ترانسفورماتور برق ورودی کوره ها ,خازن های F.M اقلام برق قدرت وا...

فروش کوره القایی


کوره های القایی واینداکشن: . . 1-طراحی و ساخت کوره ذوب القایی از یک کیلوگرم تکفازتا دو تن 3فاز . . کوره القایی   ذوب طلا و نقره وپلاتین-کوره القایی ذوب مس و برنج وبرنز- . . کوره القایی ذوب فولاد آهن و چدن--- کور...

فروش کوره القایی


ش انواع کوره های القایی و اینداکشن: 1-طراحی و ساخت کوره ذوب القایی از یک کیلوگرم تکفاز تا 2 تن 3 فاز کوره القایی   ذوب طلا و نقره -کوره القایی ذوب مس و برنج -کوره القایی ذوب فولاد آهن و چدن--- کوره القایی ذوب الومی...

فروش خازن کوره القایی


فروش خازن کوره القایی   پرشیا کاپاسیتور طراحی و ساخت خازن و کاپاسیتور کوره القایی با توان و جریان و KVR مناسب . ...

طراحي و اجراي اتوماسيون خانگي اداري صنعتي


روی LCD یا کامپیوتر . درایور ترانسمیتر فشار 4 - 20 ma نمایش بر حسب psi - bar بر روی LCD یا PC . ساخت کوره القایی   . کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc با تایمر 1 . . . . خدمات فنی ومهندسی: . . - طراحی واجرای سیستم...

فروش تجهیزات حرارتی آزمایشگاهی


انواع تجهیزات حرارتی آزمایشگاه : . آون یا فور . آون خلا . اتوکلاو . کوره الکتریکی . کوره القایی   . انکوباتور یا اینکوباتور . انکوباتور co2 . بن ماری سرولوژی یا بن ماری جوش . حمام روغن . ژرمیناتو...

طراحی و ساخت انواع شات بلاست سند بلاست


یدکی شات بلاست شامل پره - روتور –استاتور و تمامی قطعات توربین و لاینرهای داخلی کابین و میز و غیره با کوره القایی   و بهترین آلیاژ و طول عمر طولانی . . . . شرکت آوا صنعت بانی با بیش از یک دهه سابقه درخشان . . مه...

آب مقطر دیونیزه


با هم و یا جدا از هم استفاده نمود. . آب مقطر تولیدی با بالاترین کیفیت جهت مصارف حساس نظیر خنک کاری کوره القایی   ، شستشو و آبکاری قطعات حساس ، انرژی اتمی ، محیط های کشت آزمایشگاهی ، شستشوی وسایل حساس ، آزمایشگاه ...

آب مقطر کرج


 کوره القایی  آب مقطر کرج.

قطعات الکتریکی کوره های القایی


. نماینده شانگهای الکتریک در ایران . #نماینده_شانگهای_الکتریک_در_ایران . . #تامین کلیه قطعات تابلو کوره القایی   . # تامین ترانس جریان کوره القایی . # تامین ترانس نمونه بردار کوره القایی . # پخش تریستور کوره الق...

گروه اتوماسیون صنعتی عجم


 کوره القایی  سیون صنعتی عجم . Ajam industrial automation group . گروه اتوماسیون صنعتی عجم با 9 سال سابقه فعالیت...

دستگاه اتوماتیک پاشش رنگ مایع خط رنگ الکترو استا


اله سعیدی ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 17 کاوه ، پلاک94 . دستگاه رنگ پاش اتومات . کوره پخت رنگ . کوره القایی   . آنیل ثابت شده است . کوره کالیبراسیون . خط رنگ ...
30


#کوره القایی#قطعات صنعتی#آی جی بی تی#SEMIKRON آلمان#سمیکرون#دیود#تریستور