فروش انواع ترازو از کمپانی ADAM انگلستان
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی بزرگترین وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی ترازو های آزمایشگاهی . . . ترازو های وارداتی این شرکت در رنج های مختلف در برند های متفاوت ارائه شده و حق انتخاب را به شما عزیزان می دهد. . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتو کالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 250 گرم ADAM . . . ا قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 150 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 50 گرم ADAM . . . کالیبره اتوماتیک با کارکرد در دمای 160 درجه سانتیگراد . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 50 گرم ADAM . . . کالیبره اتوماتیک . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1500 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 2500 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 3500 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 4500 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 150 گرم ADAM . . . کالیبره اتوماتی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 250 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 250 گرم AAM . . . کالیبره اتوماتیک . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 450 گرم ADAM . . . الیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 250 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 1500 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 300 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 600 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1000 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1500 گرم ADAM . . . کالیبره اتوماتیک . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 600 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 3000 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازو دو کفه آویز 100 گرمی با جعبه وزنه OMEGA . . . ترازو دو کفه آویز زنجیری 0.01 تا 500 گرم BEW 390R . . . ترازو دوبازو 0/2 گرم تا 200 گرم . . . ترازو دوکفه 0/2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2A . . . ترازو دوکفه 0/5 گرم تا 500 گرم باجعبه وزنه JPT505 . . . ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT201 . . . ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT20A . . . ترازو دوکفه 1گرم تا یک کیلو با جعبه وزنه JPT10 . . . ترازو دوکفه 2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2 . . . ترازو دوکفه 2 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50A . . . ترازو دوکفه 2گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT202 . . . ترازو دوکفه 5 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50 . . . ترازو دوکفه 5 گرم تا 500 گرم با جعبه وزنه JPT55 . . . ترازو دوکفه آویز 100 گرم . . . ترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرم . . . ترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرم مدل MB311اوهایوس . . . ترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم MB2610 . . . ترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم مدل MB2610 اوهایوس . . . ترازوی پنج هزارم تا 150 گرم دیژیتال SNUG 150 . . . ترازوی رطوبت سنج یکهزارم تا 50 گرم دیژیتال MB 50 . . . ترازوی نامه کش مدل BCR 220R گریفین . . . ترازوی یکدهزارم تا 120 گرم دیژیتال CY 104 . . . ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY 204 . . . ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CX 220 . . . ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CT 1200 . . . ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CTG 1/2 . . . ترازوی یکدهم تا 2100 گرم دیژیتال CT 2100 . . . ترازوی یکدهم تا 3000 گرم دیژیتال مدلPFA3000 . . . ی یکدهم تا 6 کیلوگرم دیژیتال CKG 6H . . . ترازوی یکدهم تا 600 گرم دیژیتال CT 600 . . . ترازوی یکدهم تا 6000 گرم دیژیتال مدلPFA6000 . . . ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال PFA300 . . . ترازوی یکصدم تا 1000 گرم دیژیتال مدل PFA1000 . . . ترازوی یکصدم تا 1200 گرم دیژیتال CT 1202 . . . ترازوی یکصدم تا 2200 گرم دیژیتال CG 2202 . . . ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال CT 302 . . . ترازوی یکصدم تا 3100 گرم دیژیتال CG 3102 . . . ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال CT 602 . . . ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال مدلPFA600 . . . ترازوی یکهزارم تا 100 گرم دیژیتال CT 100C . . . ترازوی یکهزارم تا 120 گرم دیژیتال مدل PT 120 . . . ترازوی یکهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY 220 . . . ترازوی یکهزارم تا 360 گرم دیژیتال CY 360 . . . ترازوی یکهزارم تا 510 گرم دیژیتال CY 510 . . . ترازوی یک گرم تا 15 کیلوگرم دیژیتال CKG 15 . . . ترازوی یک گرم تا 3 کیلوگرم دیژیتال CTL 3 . . . ترازوی یکدهزارم تا 301 گرم دیژیتال CX 301 . . . ترازوی یکدهم تا 1100 گرم دیژیتال CT 1100 . . . ترازوی دیجیتالی 0.01 500gr . . . ترازوی دیجیتالی 0.1 1000gr . . . ترازوی یک کفه ای 2610gr با دقتgr 0.1 . . . ترازوی یک کفه ای 200gr با دقت0.5 gr . . . ترازوی دو کفه ای 200 گرمی با جعبه وزنه با دقت 0.5gr . . . ترازوی دو کفه ای 500gr با دقت 0.5gr با جعبه وزنه . . . ترازوی متلر سوئیس . . . ( ترازو از کمپانی های A&D ، KERN ، METLLER TOLEDO، SARTORIUS، CITIZEN، WITEG، PRECISA ) . . . نماینده رسمی فروش ترازو Adam انگلستان . . . فروش رسمی ترازوهای کمپانی A&D ژاپن . . . تمام دستگاه های این کمپانی موجود و قابلیت بازدید دارند. . . . ازم به ذکر است یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و نصب رایگان در تعهد شرکت میباشد. . . . ترازو HCB 602H از کمپانی ADAM انگلستان 0.01 تا 600 گرم . . . ترازو HCB 123 از کمپانی ADAM انگلستان 0.001 تا 120 گرم . . . ترازو HCB 1002 از کمپانی ADAM انگلستان 0.01 تا 1000 گرم . . . ترازو HCB 3001 از کمپانی ADAM انگلستان 0.1 تا 3000 گرم . . . ترازوآزمایشگاهی ACB plus 3000 از کمپانی ADAM انگلستان 0.1 تا 3000 گرم . . . ترازوآزمایشگاهی NBL 423i و NBL 423e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 001 تا 420 گرم . . . ترازوآزمایشگاهی NBL 4602i و NBL 4602e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 01 تا 4600 گرم . . . ترازوآزمایشگاهی NBL 823i و NBL 823e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 001 تا 820 گرم . . . ترازوآزمایشگاهی NBL 1623i و NBL 1623e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 001 تا 1620گرم . . . کیت دانسیته DDK و پرینتر ATP از کمپانی آدام انگلیتان . . . PW124فروش ترازو بادقت 0.0001 و توان 120 گرم . . . PW184 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 180 گرم . . . PW214 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 210 گرم . . . PW254 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 250 گرم . . . PGW153e و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 150 گرم . . . PGW253e و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 250 گرم . . . PGW453e و PGW453i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 450 گرم . . . PGW753e و PGW753i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 750 گرم . . . PGW1502e و PGW1502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 1500 گرم . . . PGW2502e و PGW2502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 2500 گرم . . . PGW3502e و PGW3502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 3500 گرم . . . PGW4502e و PGW4502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 4500 گرم . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتو کالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 250 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAM . . . با قابلت اندازه گیری دانسیته – با قابلیت تصحی دمایی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 150 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 50 گرم ADAM . . . کالیبره اتوماتیک با کارکرد در دمای 160 درجه سانتیگراد . . . ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 3000 گرم ADAM . . . کالیبره دستی . . . ترازو دو کفه آویز 100 گرمی با جعبه وزنه OMEGA . . . ترازو دو کفه آویز زنجیری 0.01 تا 500 گرم BEW 390R . . . ترازو دوبازو 0/2 گرم تا 200 گرم . . . ترازو دوکفه 0/2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2A . . . ترازو دوکفه 0/5 گرم تا 500 گرم باجعبه وزنه JPT505 . . . ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT201 . . . ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT20A . . . ترازو دوکفه 1گرم تا یک کیلو با جعبه وزنه JPT10 . . . ترازو دوکفه 2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2 . . . ترازو دوکفه 2 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50A . . . ترازو دوکفه 2گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT202 . . . ترازو دوکفه 5 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50 . . . ترازو دوکفه 5 گرم تا 500 گرم با جعبه وزنه JPT55 . . . ترازو دوکفه آویز 100 گرم . . . ترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرم . . . ترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرم مدل MB311اوهایوس . . . ترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم MB2610 . . . ترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم مدل MB2610 اوهایوس . . . ترازوی پنج هزارم تا 150 گرم دیژیتال SNUG 150 . . . ترازوی رطوبت سنج یکهزارم تا 50 گرم دیژیتال MB 0 . . . ترازوی نامه کش مدل BCR 220R گریفین . . . ترازوی یکدهزارم تا 120 گرم دیژیتال CY 104 . . . ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY 204 . . . ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CX 220 . . . ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CT 1200 . . . ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CTG 1/2 . . . ترازوی یکدهم تا 2100 گرم دیژیتال CT 2100 . . . ترازوی یکدهم تا 3000 گرم دیژیتال مدلPFA3000 . . . ترازوی یکدهم تا 6 کیلوگرم دیژیتال CKG 6H . . . ترازوی یکدهم تا 600 گرم دیژیتال CT 600 . . . ترازوی یکدهم تا 6000 گرم دیژیتال مدلPFA6000 . . . ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال PFA300 . . . ترازوی یکصدم تا 1000 گرم دیژیتال مدل PFA1000 . . . ترازوی یکصدم تا 1200 گرم دیژیتال CT 1202 . . . ترازوی یکصدم تا 2200 گرم دیژیتال CG 2202 . . . ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال CT 302 . . . ترازوی یکصدم تا 3100 گرم دیژیتال CG 3102 . . . ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال CT 602 . . . ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال مدلPFA600 . . . ترازوی یکهزارم تا 100 گرم دیژیتال CT 100C . . . ترازوی یکهزارم تا 120 گرم دیژیتال مدل PT 120 . . . ترازوی یکهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY 220 . . . ترازوی یکهزارم تا 360 گرم دیژیتال CY 360 . . . ترازوی یکهزارم تا 510 گرم دیژیتال CY 510 . . . رازوی یک گرم تا 15 کیلوگرم دیژیتال CKG 15 . . . ترازوی یک گرم تا 3 کیلوگرم دیژیتال CTL 3 . . . ترازوی یکدهزارم تا 301 گرم دیژیتال CX 301 . . . ترازوی یکدهم تا 1100 گرم دیژیتال CT 1100 . . . ترازوی دیجیتالی 0.01 500gr . . . ترازوی دیجیتالی 0.1 1000gr . . . ترازوی یک کفه ای 2610gr با دقتgr 0.1 . . . ترازوی یک کفه ای 200gr با دقت0.5 gr . . . ترازوی دو کفه ای 200 گرمی با جعبه وزنه با دقت 0.5gr . . . ترازوی دو کفه ای 500gr با دقت 0.5gr با جعبه وزنه . . . ترازوی متلر سوئیس . . . رطوبت سنج با دقت 0.001 گرم و توان 51 گرم مدل MX 50 . . . ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.01 میلی گرم و توان 202 گرم مدل GR202 . . . ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.1 میلی گرم و توان 300 گرم مدل GR300 . . . ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.1گرم و توان 200 گرم مدل GR200 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 600 گرم مدل GF600 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 300 گرم مدل GF300 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 300 گرم مدل FX300 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 6 کیلو گرم مدل GF6000 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل GF3000 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل FX3000 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 600 گرم مدل EK600i . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 300 گرم مدل EK300i . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 200 گرم مدل EK200i . . . ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0.01 گرم و توان 120 گرم مدل HT120 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.1 گرم و توان 6 کیلو گرم مدل EK6000i . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.1 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل EK3000i . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.1 گرم و توان 2 کیلو گرم مدل EK2000i . . . ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0.1 گرمو توان 500 گرم مدل HT500 . . . رازوی آزمایشگاهی با دقت 1 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل HT3000 . . . ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.1 گرم و توان 30 کیلو گرم مدل GP30 K . . . ترازوی آزمایشگاهی با قابلیت نصب به کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 320 گرم مد GF300 i . . . ترازوی آزمایشگاهی با قابلیت نصب به کامپیوتر با دقت 0.0001 گرم و توان 220 گرم مدل GR200 i . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان 3200 گرم مدل GF3000 I . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان 2200 گرم مدل GF2000 I . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان1200 گرم مدل GF1000 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان 62 گرم مدل EK600 . . . ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.01 گرم و توان 300 گرم مدل EK300 . . . رازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.01 گرم و توان 500 گرم مدل EK500 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.1گرم و توان 6000 گرم مدل EK6000 . . . ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.1گرم و توان 3000 گرم مدل EK3000 . . . ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 10 کیلو گرم مدل SK10Kg . . . ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 10 کیلو گرم مدل SK10Kg . . . ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 20 کیلو گرم مدل SK20Kg . . . ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 30 کیلو گرم مدل SK30Kg . . . ترازوی آزمایشگاهی پرتابل با دقت 0.1 گرم و توان 100 گرم مدل TH1000 . . . ( ترازو از کمپانی های A&D ، KERN ، METLLER TOLEDO،ADAM, SARTORIUS، CITIZEN، WITEG، PRECISA ) . . . رازوی آزمایشگاهی پرتابل با دقت 1 گرم و توان 5000 گرم مدل TH5000 . . . ( انواع ترازو از کمپانی های A&D ، KERN ، METLLER TOLEDO، SARTORIUS، CITIZEN، WITEG، PRECISAT ,ADAM, )
تهران
02122176422
تهران

تجهیزات آزمایشگاهی آزماگران اموزشی آزمایشگاهی


زی دی متال (دماپا) . تعادل نیروها با 4وزنه . ترازو دو کفه ای (با جعبه وزنه) . ترازو سه اهرمی چینی .  ترازو دیجیتال   رومیزی1/0 تا 500گرم . ترازو دیجیتال رومیزی 01/0تا 300 گرم . ترازو دیجیتال 1 تا 7 گیلو گرم ترانس کاه...

ترازو دیجیتال لوترن مدل LUTRON GM600G


 ترازو دیجیتال   لوترن مدل LUTRON GM-600G . . ترازو دیجیتال GM-600G با توجه به پیمانه قسمت سنجش وزن همواره مورد تو...

ترازوی قد و وزن بزرگسال دیجیتال و عقربه ای


 ترازو دیجیتال   ، ترازوی نوزاد ، دستگاه ترازوی اطفال ، ترازوی عقربه ای اطفال ، ترازوی اطفال دیجیتال ، ترازوی نوزاد ...

ترازوی اطفال


 ترازو دیجیتال   ، ترازوی نوزاد ، دستگاه ترازوی اطفال ، ترازوی عقربه ای اطفال ، ترازوی اطفال دیجیتال ، ترازوی نوزاد ...

ترازوی آنالیتیکال دیجیتالی مدل AXIS ALN 220


فظه دار, انواع ترازوی دیجیتال . انواع مشابه ترازوی دیجیتال:ترازو آنالیتیکال دیجیتالی مدل AXIS ATZ520 ترازو دیجیتال  ی دقیق مدل RADWAG WTC2000،ترازوی دیجیتال با دقت بالا مدل RADWAG MA 50.RWH،ترازوی الکترونیکی LUTRON G...

انواع اسیلوسکوپ


 ترازو دیجیتال  KTRONIX در مدل های DSA8200TDS1000B , TDS2000B , TPS2000 , TDS3000C , MSO/DPO2000 , MSO/DPO3000 , MSO...

فروشگاه اینترنتی پیلتن شاپ


 ترازو دیجیتال  رنتی پیلتن شاپ با سابقه ای درخشان در فروش محصولات ورزشی پزشکی و لوازم ماساژ و دادن بهترین خدمات در ک...

ترنسمیتر وزن


 ترازو دیجیتال  ر مناسب برای : اتوماسیون توزین ، توزین الکترونیکی، توزین دیجیتال، توزین کیسه پر کن، توزین عبوری ، ت...

فروش خرید ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال Laboratory S


 ترازو دیجیتال  ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال Laboratory Scale . اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع ترازوی آز...

تعمیر تخصصی لوازم اندازه گیری کولیس میکرومتر


 ترازو دیجیتال  و فنی تمامی لوازم اندازه گیری . . برخی از فعالیت های شرکت به شرح ذیل می باشد : . . 1-تعمیر انواع ا...

قیمت خرید ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال


 ترازو دیجیتال  اربرد ترازو که برای توزین مواد سبک و گرمی، و برای محاسبه دقیق وزن مورد استفاده قرار می گیرد، ترازوی ...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری نیرو و گشتاور


 ترازو دیجیتال   ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع نيرو سنج، گيج نيرو قابل حمل، گشتاورسنج، ترک متر قا...

فروش انواع ترازو از کمپانی ADAM انگلستان


 ترازو دیجیتال   المللی کیمیا تجهیز طایی بزرگترین وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی ترازو های آزمایشگاهی . . . ترازو ...

وارد كننده انواع ترازو از كمپاني هاي A D KERN


 ترازو دیجیتال  كه مي دانيد ترازو ابزاری است برای اندازه‌گیری وزن اجسام. اما در آزمايشگاه معمولاً از ترازوهاي با دقت...

شرکت بازرگانی آرنیکا تجهیزات آزمایشگاهی memmert


 ترازو دیجیتال  ی آرنیکا مفتخر است با داشتن نمایندگی های معتبرترین شرکت های تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی آمادگی...

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی آون انکوباتور تراز


 ترازو دیجیتال   مفتخر است با داشتن نمایندگی های معتبرترین شرکت های تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی آمادگی خود را ...

پمپ خلا واردتی شرکت ویتا طب


 ترازو دیجیتال   مفتخر است با داشتن نمایندگی های معتبرترین شرکت های تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی آمادگی خود ر...

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی پمپ وکیوم سانتریفی


 ترازو دیجیتال  هیزات آزمایشگاهی ( آون، انکوباتور،ترازو، سانتریفیوژ، آب مقطر گیری، ویسکوزیمتر، GC،IR . . شرکت ویتا...

شرکت ویتا طب واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی پمپ خلا


 ترازو دیجیتال   مفتخر است با داشتن نمایندگی های معتبرترین شرکت های تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی آمادگی خود را ...

بزرگترین واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی پمپ خلا با گ


 ترازو دیجیتال   مفتخر است با داشتن نمایندگی های معتبرترین شرکت های تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی آمادگی خود را ...

ترازوهای آزمایشگاهی دیجیتالی ADAM


 ترازو دیجیتال  شگاهی آدام، مدل ACB-PLUS 300 با دقت 0.01 گرم، مناسب مصارف آزمایشگاهی است. ظرفیت ترازوی دیجیتال آدام ...

فروش ویژه تجهیزات آزمایشگاهی


 ترازو دیجیتال  اکز دانشگاهی تحقیقاتی ، آزمایشگاهی و صنعتی: . . . . شرکت مهندسی ویتا طب کوشا مفتخر به داشتن نماین...

تجهیز کننده آزمایشگاههای شیمی میکروبی وصنایع غذایی


 ترازو دیجیتال  بهینه . . تجهیز کننده آزمایشگاههای شیمی میکروبی وصنایع غذایی . . تجهیز کامل آزمایشگاههای تولید موا...

ترازو الکترونیکی GM5000


 ترازو دیجیتال  نیکی GM-5000 ساخت کمپانی معتبر لترون تایوان با دقت بالا مورد کاربرد جهت سنجش اجسام مختلف است . ....

ترازو دیجیتال GM500


 ترازو دیجیتال   GM-500 که با تفاوتهای خاص خود را نسبت به سایر تولیدات منحصر به فرد ساخته است. . مشخصات فنی دستگاه ...

ترازو دیجیتال GM300P


 ترازو دیجیتال   GM-300P با دارا بودن اتصال به کامپیوتر دارای تقاضا کنندگان فراوانی در دنیاست و به علت اندازه گیری م...

ترازوی دیجیتال فول GM600P


 ترازو دیجیتال  ال فول GM-600P که بنا به کامل بودن امکانات در بازار با نام فول شناخته می شود. . . . مشخصات فنی ...

ترازو دیجیتال GM600G


 ترازو دیجیتال   GM-600G با توجه به پیمانه قسمت سنجش وزن مورد توجه مصرف کنندگان ومدیران صنایع واصناف مختلف است. ....

ترازو دیجیتال GM1500P


 ترازو دیجیتال   GM-1500P با قابلیت های متفاوت همیشه در دسترس شماست. . . . مشخصات فني دستگاه : . . قابلیت اتصا...

ترازوی آشپزخانه فوما ژاپن مدل FU1331


 ترازو دیجیتال  انه فوما ژاپن مدل FU-1331 . . . . ارائه دهنده : فروشگاه بانه خرید . شرکت سازنده : فوما . مدل :FU-...
30


#انواع ترازو#فروش انواع ترازو#کمپانی ADAM#تجهیزات آزمایشگاهی#رطوبت سنج#ترازو دیجیتال