کارخانه اجر سفال اصفهان
09135145464 . کارخانه آجر سفالین اصفهان با پشتوانه سالها تجربه در حوزه تولید آجر سفال و با برخورداری از کادر مجرب و متعهد مفتخر به خدمت رسانی در این عرصه می باشد. همزمان با رشد روز افزون و رو به گسترش رسانه جهان شمول اینترنت ، این مجموعه نیز بر آن شد تا در جهت اطلاع رسانی و ارائه وسیع خدمات خود ، با بهره وری از این پتانسیل عظیم اقدام به راه اندازی این وب سایت نماید. . لازم به ذکر است محصولات تولیدی این کارخانه درجه یک ممتاز بوده و کوره پخت آن ، گاز سوز و خشک کن می باشد. . تيغه: 10*20*20 همراه نيمه 10*10*20 در هر متر مربع تعداد 25 قالب. . تيغه:22*20*10 همراه با نيمه 22*10*10 در هر متر مربع تعداد 22 قالب. . تيغه: 30*20*10 همراه با نيمه 30*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب. . تيغه: 11*20*10 همراه با نيمه 11*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب. . تيغه: 20*20*15 همراه نيمه 20*10*15 در هر متر مربع تعداد 25 قالب. . تيغه: 40*20*15 همراه با نيمه 20*20*15 در هر متر مربع تعداد 12 قالب. . تيغه: 11*20*15 همراه با نيمه 11*10*15 در هر متر مربع تعداد 27 قالب. . تيغه: 20*20*7 در هر متر مربع تعداد 25 قالب. . تيغه: 20*20*7 در هر متر مربع تعداد 25 قالب . تيغه: 20*20*50 . تيغه 25*20*10 همراه با فوم طبق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ(لفتون):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب. . 10سوراخ(لفتون):21.5*11*5.5 در هر متر مربع تعداد70 تا 80 قالب. . 10سوراخ(لفتون):21.5*10*5.5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):21.5*10*5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19*19*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب (قالب کوچک( . 10سوراخ(لفتون23*11*7 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . سقفي: 25*25*50 در هر متر مريع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40. . سقفي 12.5*25*40 همراه با فوم طبق استانداردهاي ساختمان سازي . فندوله پالت و فله---آجر سه گل دجه یک(شیرازی-یزدی) . آجرنما زرد و قرمز صادراتی: پلاک 3 سانت و 4 سانت و 5 سانت و 5.5 سانت همراه با پلاک نيمه و پلاکL . . کارخانه اصفهان:دولت اباد-حبیب اباد-خیابان شالباف . مشاوره و مديرت فروش: 09135145464 و 09139751577 . ساعت پاسخگویی از 8صبح الی 24 حتی ایام تعطیل . www.ajorsofalin.ir . www.sofalinajor.ir
تهران
09135145464-09139741
اصفهان دولت اباد

کارخانه اجرسفال اصفهان 09135145464


ق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

کارخانه اجر سفالین 09135145464


ق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

سفالین اجر ممتاز اصفهان 09135145464


ق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

اجر سفال اصفهان09139741336


قالب . تيغه: 20*20*20 . سقفي: 25*25*50 در هر متر مريع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40. . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

اجر سفال فومدار 15201540 09139741336


. . 3- آجر سفال ساده و فومدار تیغه 20*20*15 . . . . 4- آجر سفال تیغه 20*20*7 . . . . 5- آجر لفتون   زرد.قرمز (10 سوراخ) 5.5*10*21.5 . . . . 6- آجر عراقی 7*23*11 . . . . 7- آجر شیل قرمز . . . ...

کارخانه اجر سفالین اصفهان 09135145464


. تيغه: 20*20*20 . . سقفي: 25*25*50 در هر متر مريع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40. . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا...

خرید انواع اجر سفال تیغه درجه یک اصفهان


. تيغه: 20*20*20 . . سقفي: 25*25*50 در هر متر مريع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40. . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا...

اجرسفال یزد 09135145464


. تيغه: 20*20*20 . . سقفي: 25*25*50 در هر متر مريع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40. . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا...

کارخانه اجر سه گل درجه یک اصفهان 09135145464


25 قالب . تيغه: 20*20*20 . سقفي: 25*25*50 در هر متر مريع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40. 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90...

کارخانه اجرنسوزاصفهان09135145464


ق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

خرید انواع اجر سفال تیغه درجه یک اصفهان


ق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

اجرنمادرجه یک اصفهان09135145464


ق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

تولید تیغه لفتون اجر0913514546


ق استانداردهاي ساختمان سازي . تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي . 10سوراخ لفتون  ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب. . 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا ...

قیمت بلوک اجرسفال اصفهان 09135145464


*10 و20*20*20 . . 3- آجر سفال ساده و فومدار تیغه 20*20*15 . . 4- آجر سفال تیغه 20*20*7 . . 5- آجر لفتون   زرد.قرمز (10 سوراخ) 5.5*10*21.5 . . 6- آجر عراقی 7*23*11 . . 7- آجر شیل قرمز . . 8- آجر نما پلاک...

آجرنما، آجر ده سوراخه اجر بهمنی ، آجر فشاری


ر، اجر سفال، اجر نما - پلاک نما و آجر ال ،اجر تزئینی، اجرنسوز، اجر فشاری، آجر ده سوراخه ( اجر بهمنی- لفتون  ) ، اجرسفال سفقی ،اجرسفال دیواری- اجر قزاقی . . گروه تولیدی تعاونی نمونه(ITM) با در اختیار داشتن من...

گروه پردیس


سیمانی سبک و ممعمولی .  انواع کول (میله ای – انباری) .  انواع جداول پرسی .  انواع آجر ده سوراخ  لفتون  ) .  انواع L و پلاک .  انواع پودرسنگ (قم ، ساوه ، جوشقان) .  انواع سنگ های نمره بندی جهت نما (جو...

گروه پردیس


سیمانی سبک و ممعمولی .  انواع کول (میله ای – انباری) .  انواع جداول پرسی .  انواع آجر ده سوراخ  لفتون  ) .  انواع L و پلاک .  انواع پودرسنگ (قم ، ساوه ، جوشقان) .  انواع سنگ های نمره بندی جهت نما (جو...

کارخانه آجر تهران


قرمز ساختمان و شومینه در ایران در ابعاد مختلف . . تولید کننده آجرهای نسوز شومینه و صنعتی . . - آجر لفتون   10 سوراخ نما ی قرمز جگری ( آجر لفتون ) . . - تولید کننده آجر L نمای قرمز روشن و جگری . . - آجر ب...

انواع آجر نما


الماس کویر . . تولید انواع آجر نما 10 سوراخ و پلاک کارتنی . . صنایع آجر الماس . . انواع آجر نما لفتون   10 سوراخ زردوقرمز . . پلاک کارتنی 5 و 5.5 سانت زرد وقرمز . . پلاک 10 سانتی در ابعاد ۲*10*21 . ...

تولید کننده انواع آجر سفال، آجر نما، آجر نسوز و


ل، آجر نما، آجر نسوز و ... . آجر ونوس در تآمین نیازهای پروژه های ساختمانی در زمینه آجرهای نما نسوز. لفتون   و سفال تیغه ای اعلام آمادگی میکند. . آجر ونوس از سال 1386 در تامین مصالح پروژه های ساختمان های شخص...

شرکت آجرنمای تهران هما


های مختلف و ابعاد متفاوت با بهترین کیفیت و ضمانت کیفیت رنگ. . عرضه انواع آجر سفال تیغه و سقفی و آجر لفتون  ....

فروش انواع آجر اصفهان


فروش انواع آجر از جمله بلوک سقفی،تیغه ای  لفتون  ،زبره و نما در ابعاد مختلف با نازلترین قیمت در تمام نقاط کشور . فقط با یک تماس و گرفتن قیمت به صدق گ...

انواع آجر نمای نسوز


تولید کننده انواع آجر نمای نسوز و شیل، پلاک، ال، کف فرش، لفتون   و نیمه لفتون، آجرهای صادراتی بدون محدودیت در سایز و طیف رنگ . commerce.haninet@gmail.com . آ درس : ...

ساخت کوره تونلی آجر


ی تونلی آجر با چندین نمونه اجرا شده در جای جای کشور در حوزه ساخت کوره تونلی آجر سفال ، آجر نما و آجر لفتون   در خدمت هم وطنان عزیز می باشد....

ایزوگام دلیجان


هت پوشش دیواره های فضاهای صنعتی سطح کار در هنگام اورلپ کردن دو پانل سقفی را بر روی ... فروش عمده آجر لفتون   و آجر تیغه و بلوک سقفی سفال . www.ajorgostar.ir/ . [ شنبه 1393/03/17 ] [ 03:40 ب.ظ ] [ فروش ایزوگام...

کارخانه آجرنمای نصف جهان طباطبایی


نواع آجرنماهای زرد، گلبهی در ابعاد 4 ، 5 ، 5/5 ،5/6 و همچنین فروش انواع آجرهای ساختمانی از قبیل سفال لفتون  ، سه گل ، آجرنماهای قرمز ( شیل ) ، نسوز ، آجرنماهای لعابی و... . ما نازلترین قیمتها و بهترین کیفیته...

گروه تولید و پخش آجرو سفال اصفهان


تیغه سفالی(معممولی و عایق دار) : 7 _ 10 _ 15 ( همراه با نیمه ) انواع بلوک سقفی : 20 _ 25 _ 30 انواع لفتون   (زرد/قرمز) : 7 سانتی (صادراتی-عراقی) ، 5 و 5/5 و اجر قزاقی انواع آجرنما . . لیست قیمت اجر و سفال ...

آجر لفتون نما قپانچي


تي نموده و بعد از سه سال با خريد ماشين آلات مورد نياز از شركت بيدسكي ايتاليا در سال 1355 توليد انواع لفتون   آفتاب خشك شروع شد. . در اواخر دهه شصت باتوجه به نياز بازار و بهينه كردن توليدات كارخانه با استفاده...

فروش و ارسال انواع اجر سفال


جر سفال درجه 1اصفهان درابعاد مختلف به سراسر کشور . . سفال تیغه 20*20*10 . . سفال تیغه20*20*15 . . لفتون   11*23*7 . . لفتون 10.5*22*7 . . لفتون 9*19*5 . . لفتون10*21*5 . . آجرفشاری زبره توکار درجه یک ....

کارخانه آجرنمای نصف جهان طباطبایی


نواع آجرنماهای زرد، گلبهی در ابعاد 4 ، 5 ، 5/5 ،5/6 و همچنین فروش انواع آجرهای ساختمانی از قبیل سفال لفتون  ، سه گل ، آجرنماهای قرمز ( شیل ) ، نسوز ، آجرنماهای لعابی و... . . ما نازلترین قیمتها و بهترین کیف...
30


#اجرسفال#سفال اصفهان#اجرنسوز#اجرنما#لفتون