درخشان مهر09111322038 . تاسیسات آپادانا . مجری پروژه های گازرسانی . اعم ازطرح،محاسبه واجرا . زیرنظر اداره گاز باتائیدیه نظام مهندسی . مشاوره رایگان . اجرای پروژه های مسکونی،تجاری،صنعتی درمحدوده استان گیلان . با21سال تجربه مستمر
تهران
09111322038
رشت_خ رشتیان_جنب کوچه49_تاسیسات آپادانا درخشان مهر09111322038

#شرکت گازرسانی#درخشان مهر09111322038