درخشان مهر09111322038 . تاسیسات آپاداناگازگیل . شرکت گازرسانی آپادانا شماره ثبت:7419 . مجری پروژه های گازرسانی مسکونی_تجاری_صنعتی . اعم از طرح محاسبه اجرا . مشاوره رایگان . با21سال تجربه مستمر . تفکیک کنتورگازآپارتمانها . . لوله کشی گاز آب شوفاژ . فروش وخدمات انواع پکیج واسپلیت
تهران
09111322038
رشت_خ رشتیان_جنب کوچه49_تاسیسات آپادانا درخشان مهر09111322038

#شرکت تاسیساتی#درخشان مهر09111322038