۴ تصویر
فروش دستگاه دیاگ CNG خودرو های گاز سوز به همراه 2 روز آموزش سیستم های انژکتوری گازسوز . . پکیج فروش ویژه: ...................... دستگاه دیاگ شامل سخت افزار و نرم افزار ...................... . موتور ملی سمند ECU دوگانه سوز / مشترک گاز و بنزین . Bosch NG 7.4.9 . . سمند، روآ و پژو 405 گازسوز / لندی رنزو- امگاس – رف . CNG-Landi Renzo omegas,LC01,LC02,OMVL4Pin . . گازسوز OMVL ایران خودرو /سمند کار، پژو 405 . OMVL-OBD . . گازسوز پژو 405 جدید . Sax500 OBD . . گازسوز ایران خودرو زیمنس / سمند کار - تاکسی . Siiemens 2k CNG / Siemens VDO CNG) OBD . . موتوری 206 پایه گازسوز ECU / SD مشترک گاز و بنزین . Valeo CNG J35 . . پژو 405 و پارس دوگانه سوز بای فیول کروز . Bifuel Siemens (cruise) OBD . . پراید زیمنس ECU گازسوز / مشترک برای گاز بنزین . SIEMENS CNG OBD . . پراید گازسوز / رف - پرینس - وارش گستر - لامبدا کلاستر . Raf- OMVL , Prins, VGC, Lambda CL . . پراید بوش دوگانه سوز . Pride Bosch Bifuel / NEW . . وانت زامیاد گازسوز . MGH/IAV . . عیب یاب نیسان وانت گازسوز شهاب . . قسمت گاز لوگان جدید دوگانه ................................................................ . آموزش سیستم های انژکتوری گازسوز ................................ . آشنایی با/CNG مزایا و معایب آن . . آشنایی با انواع خودرو های دو گانه سوز/ شامل قطعات کارگاهی و کارخانه اییCNG . . آشنایی با قطعات اعم از کارگاهی و کارخانه ایی . . آشنایی با انواع کیتهای CNG . . آموزش نحوه نصب قطعات و تنظیم خودرو پس از نصب . . آشنایی با الزامات فنی نصب قطعات CNG . . آشنایی با الزامات ایمنی نصب قطعاتCNG . . آشنایی با کیتهای نسل 4 . . کار با دستگاه دیاگ .................................... . مجموعه مافك . مركز اطلاعات فني خودرو . www.irankhodroco.info . . با ما تماس بگيريد .......................................................... . دفتر مركزي : تهران - خيابان ستارخان - نبش پل ستارخان ( تاج سابق ) - بن بست مهدي - پلاك 9 - طبقه دوم - مجموعه مافك . . 27 33 27 44 - 021 . . 44272171 . . . www.irankhodroco.info . www.irankhodroco.ir . www.irankhodroco.org . . . . هدف ما رقابت نیست . هدف ما رضایت شما از کیفیت کار گروهی ماست .
تهران
44273327
دفتر مركزي : تهران - خيابان ستارخان - نبش پل ستارخان ( تاج سابق ) - بن بست مهدي - پلاك 9 - طبقه دوم - مجموعه مافك
www.irankhodroco.info

فروش دیاگ و آموزش تعمیرات انژکتور CNG و ECU


.................. . . . 1_ فروش دستگاه دیاگ به همراه آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . 2_ فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه آموزش تعمیرات سیستم های گازسوز . . . 3_ فروش دیاگ دانلود و تبدیل و فلش...

آموزش های تعمیرات تخصصي خودرو


یرات سیستم انژکتور خودرو فروش به همراه دستگاه دیاگ . . 2_ آموزش سیستم های انژکتوری گازسوز به همراه فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز . . 3_ آموزش تعمیرات ECU خودرو به همراه فروش دیاگ دانلود و تبدیل و فلش ECU . ...

فروش تجهیزات تعمیرگاهی خودرو


.................... . . . 1_ فروش دستگاه دیاگ به همراه آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . 2_ فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه آموزش تعمیرات سیستم های گازسوز . . 3_ فروش دیاگ دانلود و تبدیل و فلش EC...

مستر دیاگ


1_ فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . 2_ فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه 2 روز آموزش سیستم های انژکتوری گازسوز . . . . 3_ فروش دیاگ دانلود و ت...

فروش دستگاه دیاگ CNG به همراه آموزش تعمیرات cng


 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه 2 روز آموزش سیستم های انژکتوری گازسوز . . پکیج فروش ویژه: ................

آموزش تعمیرات سیستم انژکتور CNG ECU دیاگ


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

فروش ویژه دیاگ و تجهیزات تعمیرگاهی به همراه آموزش


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

آموزش تعمیرات خودروهای انژکتوری به همراه فروش دیاگ


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

دستگاه دياگ آموزش تعمیرات خودرو


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

فروش و آموزش ویژه دياگ و تعمیرات تخصصی خودرو


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

فروش ویژه دياگ و برگزاری دوره های آموزشی


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

فروش ویژه دياگ و تجهيزات تعميرگاهي با آموزش


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

فروش ویژه دياگ وتجهيزات تعميرگاهي به همراه آموزش


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

فروش دياگ و تجهيزات تعميرگاهي


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...

فروش ویژه دياگ و تجهيزات تعميرگاهي


..... . . . _1 فروش دستگاه دیاگ به همراه یک هفته آموزش تعمیرات سیستم انژکتور خودرو . . . . _2 فروش دستگاه دیاگ CNG   خودرو های گاز سوز به همراه يك هفته آموزش تعميرات سیستم های گازسوز . . . . _3 فروش دیاگ دانلود و...


#فروش دستگاه دیاگ CNG#تعمیرات CNG#دستگاه دیاگ CNG#آموزش تعمیرات#فروش دستگاه دیاگ#دستگاه دیاگ#دیاگ CNG#دیاگ