اخذ تسهیلات ریالی نیروگاههای خورشیدی . . تهیه طرح توجیهی . اخذ مجوزهای مورد نیاز . مشاوره جهت انتخاب و خرید مولد . عقد قرارداد خرید تضمینی برق با توانیر . اخذ تسهیلات جهت احداث نیروگاه مقیاس کوچک . در صورت تمایل با ما تماس بگیرید
تهران
09902920263
تهران
Tpmkore.blogfa.com

مدیریت و نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌ های کشور و موسسات مالی- اعتباری ، سازمان ‌ها و وزارتخانه‌ ها . . . . • ارائه مشاور...

نظارت بر پیشرفت پروژه های مصوب بانك صنعت و معدن


تکمیل فرم‌های سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس، پیشرفت فیزیکی و ... . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . • پرداخت سريع وام در قبال سند ملكي . . . کلیه طرح‌ها زی...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع الکتریکی و الکترونیک


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها . • تهیه طرح توجیهی بازار...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها . • تهیه طرح توجیهی بازار...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع نساجی و چرم


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها . • تهیه طرح توجیهی بازار...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع غذایی و دارویی


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها . • تهیه طرح توجیهی بازار...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع فلزی و نیرو محرکه


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها . • تهیه طرح توجیهی بازار...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع سلولزی


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها . • تهیه طرح توجیهی بازار...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع کانی و امور معدنی


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها . • تهیه طرح توجیهی بازار...

تهیه طرح توجیهی، مطالعات امکان سنجی و تامین مالی


صادی، طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (Comfar) در کلیه حوزه‌های صنعتی و کشاورزی جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌های کشور و موسسات مالی و اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌ها . • انجام محاسبات مالی و ا...

تامین مالی پروژه صنعتی از طریق صندوق توسعه ملی


ر (comfar)، در جهت تسهیل روند کاری شرکت‌ها و اشخاص متقاضی می‌باشد. . . • نگارش تخصصی طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از طریق بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی . • تامین مالی کارخانجات جهت خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه و......

تهیه طرح مطالعات امکان سنجی طرح توجیهی با comfar


صادی، طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (Comfar) در کلیه حوزه‌های صنعتی و کشاورزی جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌های کشور و موسسات مالی و اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌ها . • انجام محاسبات مالی و ا...

اخذ جواز تاسیس از صنایع در کوتاه ترین زمان


ی سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس در کلیه استان‌ها و شهرک‌های صنعتی . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . • پرداخت سريع وام در قبال سند ملكي . . . همچنین یکی از ...

طرح توجیهی، تهیه مطالعات امکان سنجی با کامفار 3


ی سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس در کلیه استان‌ها و شهرک‌های صنعتی . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . . . کلیه طرح‌ها زیر نظر کارشناسان و مشاوران مجرب و بر ا...

طرح توجیهی، مطالعات امکان‌سنجی، اخذ جوازتاسیس


ارد "سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد " (UNIDO) تهيه می‌گردد و "قابل ارائه به بانک (Bankable)" جهت اخذ تسهیلات   است که در صورت نیاز، نتایج این تحلیل، می‌تواند توسط نرم‌افزار "کامفار "(COMFAR) نیز ارائه گردد. . ...

امکان سنجی پروژه های اقتصادی ارزیابی مالی باکامفار


ی سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس در کلیه استان‌ها و شهرک‌های صنعتی . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . • پرداخت سريع وام در قبال سند ملكي . . خدمات در حوزه مدی...

طرح توجیهی فنی و اقتصادی با نرم افزار کامفار 3


نه . • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان ‌ها و وزارتخانه‌ ها . • ارئه مشاوره جهت اخذ ت...

طرح توجیهی فنی و اقتصادی با کامفار جهت اخذ وام


ه . • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌‌های کشور و موسسات مالی- اعتباری، سازمان ‌ها و وزارتخانه‌ ها . • ارئه مشاوره جهت اخذ ت...

مطالعات امکان سنجی پروژه تهیه گزارشات توجیهی


تکمیل فرم‌های سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس، پیشرفت فیزیکی و ... . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . • پرداخت سريع وام در قبال سند ملكي . . . کلیه طرح‌ها زی...

نگارش طرح توجیهی جهت اخذ وام و اخذ جواز تاسیس


الی طرح‌ها و توسعه منابع سرمایه . • تکمیل فرم‌های سایت بهین یاب و اخذ جواز تاسیس . • اخذ وام بانکی و اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی . • نگارش و تدوین طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی . • اخذ کلیه مجوزهای تولید (جواز ...

اخذ وام بانکی طرح توجیهی اخذ جواز تاسیس صنایع


تکمیل فرم‌های سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس، پیشرفت فیزیکی و ... . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . • پرداخت سريع وام در قبال سند ملكي . . . کلیه طرح‌ها زی...

ارزیابی و تهیه مطالعات امکانسنجی طرح توجیهی


واز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و ...) . • تکمیل فرم های سایت بهین یاب . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها . . • پرداخت سريع وام در قبال سند ملكي . . . کلیه طرح‌ها زیر نظر کا...

نگارش طرح توجیهی جهت اخذ وام و اخذ جواز تاسیس


ی وخارجی . • مشاوره و تدوین طرح‌های توجیهی فنی، اقتصادی . • مشاوره صنعتی جهت شروع سرمایه گذاری . • اخذ تسهیلات   و جواز تاسیس (موافقت اصولی ) به سرمایه گذاران و متقاضیان طرح‌های صنعتی . • طرح توجیهی جهت اخذ وام م...

انجام محاسبات مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار3


صادی، طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (Comfar) در کلیه حوزه‌های صنعتی و کشاورزی جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌های کشور و موسسات مالی و اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌ها . • انجام محاسبات مالی و ا...

اخذ جواز تاسیس و تکمیل فرم های سایت بهین یاب


صادی، طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (Comfar) در کلیه حوزه‌های صنعتی و کشاورزی جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌های کشور و موسسات مالی و اعتباری، سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌ها . • انجام محاسبات مالی و ا...

مدیریت وکنترل پروژه های صنعتی بانرم افزار پریماورا


تکمیل فرم‌های سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس، پیشرفت فیزیکی و ... . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . . ایجاد انسجام و هماهنگی بین فرآیندهای مختلف پروژه، پیش‌...

تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وام از بانک های عامل


. • تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری جهت اخذ تسهیلات   از کلیه بانک‌ های کشور و موسسات مالی- اعتباری ، سازمان ‌ها و وزارتخانه‌ ها . • ارائه مشاوره جهت اخذ...

تهیه طرح توجیهی پرورش دام و طیور و آبزیان


تکمیل فرم‌های سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس، پیشرفت فیزیکی و ... . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . . کلیه طرح‌ها زیر نظر کارشناسان و مشاوران مجرب و بر اساس...

نگارش طرح توجیهی کامفار و انجام پروژه های نظارت


تکمیل فرم‌های سایت بهین یاب جهت اخذ جواز تاسیس، پیشرفت فیزیکی و ... . • تهیه و تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات   از صندوق توسعه ملی و دیگر بانک‌های عامل . . ایجاد انسجام و هماهنگی بین فرآیندهای مختلف پروژه، پیش‌...

فروش ملک با موقعیت صنعتی تجاری در زرندیه


تی ،صنایع تبدیلی و انواع صنایع غذایی و انبار در سطح کشور. • ارایه انواع طرحهای ممتاز صنعتی با قابلیت اخذ تسهیلات   کلان مالی. • مشارکت و همکاری با دارندگان انواع مصوبه و ال سی جهت تامین اسناد از یک میلیارد تومان به...
30


#اخذ تسهیلات#تسهیلات ریالی