سینی کابل فلزی ایرانیان

تعداد بازديد : 532
مراحل تولید سینی کابل . . . . . . مراحل تولید سینی کابل- مراحل تولید سینی کابل . . روش تولید سینی کابل گالوانیزه . . انتخاب ورق در تولید سینی کابل : . . . . به دو شیوه میتوان از ورق درجهت تولید سینی کابل بهره برد، ورق هایی که در ساخت سینی کابل مورد استفاده قرار میگیرندیا از نوع ورق فولادی سیاه ( که بعد از تولیدسینی کابل ، در حوضچه مذاب گالوانیزه گرم عمقی می گردند) و یا گالوانیزه فابریک ( ورق از کارخانه تولید ورق گالوانیزه تهیه شده است ) می باشد. . سوراخکاری و برش سینی کابل : . . . . برش قطعات سینی کابل با دستگاه برش دارای مدار NC و یا در بعضی واحدهای تولیدی توسط قیچی و در طولهای 2 و 3 متر انجام میگیرد.سوراخکاری قطعات سینی کابل نیز عمدتا توسط دستگاه CNC ویا بعضا در واحدهای کوچکتر توسط پرس ضربه ای انجام میگیرد. . . . خمکاری سینی کابل : . . . . خمکاری سینی کابل با استفاده از دستگاههای دارای مدار NC و در درجات و زوایای مختلف با توجه به ضخامت ورق مورد استفاده ، به صورت چهار خم و یا شش خم انجام میگیرد. . . . . . جوشکاری سینی کابل : . . . . قطعات سینی کابل درصورت نیاز به جوشکاری به واحد جوش ارسال میگردند و با توجه به نوع و ضخامت ورق مورد استفاده توسط دستگاه جوش CO 2 جوشکاری میگردند.در تولید اتصالات سینی کابل بیشتر از جوشکاری استفاده می گردد. . . . . . بازرسی قطعات سینی کابل : . . . . الف) بازرسی اولیه سینی کابل . . . . ب) بازرسی در حین تولید سینی کابل . . . . ج) بازرسی سینی کابل پس از عملیات گالوانیزاسیون . . . . د) بازرسی نهایی سینی کابل
تهران
33977151 36057321
خیابان لاله زار کوچه شاهچراغی پاساژ پالارصنعت

#سینی کابل#کابل فلزی#سینی کابل فلزی