****برای اولین بار در ایران:آشنایی و کاربرد سیستم بی نظیر و محبوب مبادله مقامی بین گام های ماژور و مینور در پیانو(Modal Interchange),و کاربرد آکوردهای عاریه ای یا قرض گرفته شده(Borrowed Chords) در این سیستم-کاربرد دومینانت های فرعی(Secondary Dominants) به عنوان هارمونی کروماتیک(Chromatic Harmony)**** . . . آموزش خصوصی هارمونی و تئوری پاپ و جز POPular&Jazz . توسط استاد و مدرس پیانو و کیبورد در خوزستان و اهواز . . . محتوای آموزشی تدریس هارمونی و ترفندهای آهنگسازی: . . . آموزش ابزارهای موسیقایی(Musical Tools): . . 1-ملودی(melody)؛ . 2-ریتم(rhythm)؛ . 3-فواصل(musical intervals)؛ . 4-گام ها(scales)؛ . 5-هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology). . -شناسایی فواصل و کاربرد آنها در آهنگسازی . . -اصول ساخت ملودی بر روی پیانو و ملودی وکال(vocal melody) از طریق شناخت شکل نت ها و فواصل موسیقایی(musical intervals) . . -آهنگسازی در ریتم ها و کسرمیزان های(Time signature) متداول:4/4،3/4،2/4،6/8 . . -آهنگسازی توسط گام های متداول: . 1-ماژور و واریاسیون های آن(Major scale and Variations in the Major harmony & melody)؛ . 2-مینور و واریاسیون های آن(minor scale and Variations in the minor harmony & melody)؛ ؛ . 3- گام پنتاتونیک(pentatonic scale)؛ . 4- گام محبوب من بلوز(blues scale:my favorite scale)؛ . 5-گام کاسته(diminished scale) . . -هارمونی و اصول ساخت انواع آکوردهای دو صدایی(Power chords)، سه صدایی(Triad chords) و چهارصدایی(Quadriad chords)و پنج صدایی(Quintuplet Chords) توسط فواصل و هارمونیزاسیون ملودی توسط آنها(Harmonization) . . -کاربرد تریادهای پایدار(consonant) ماژور و مینور(Major & minor perfect Chords)؛ . . -کاربرد تریادهای ناپایدار(dissonant) کاسته(diminished chords) و افزوده(augmented chords) و نحوه وصل هارمونی آنها به تریادهای پایدار ماژور و مینور در آهنگسازی . . - انواع سیستم تعلیق(Suspension) و کاربرد آکوردهای محبوب معلق(suspended chords) در سیستم مذکور؛ . . -کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم(seventh chords) در آهنگسازی بویژه در گام بلوز و پنتاتونیک؛ . . -واریاسیون شناسی در اقسام آکوردهای کوادریاد ششم و هفتم(Sixth and seventh chords) و کاربرد آنها در آهنگسازی درسبک موسیقی جز و بلوز(Variations on the Jazz chord progressions) . . -کاربرد آکوردهای کوادریاد ششم و نهم در آهنگسازی(Sixth chords & Add- ninth Chords)؛ . . -کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم کاسته(Diminished seventh Chords) و هفتم نیمه کاسته(Semi-diminished seventh chords) در هارمونی نت های عبوری ملودی؛ . . -کاربرد آکوردهای کروماتیک در سیستم دیاتونیکی گام ها(chromatic chords) . . و کاربرد بسیاری از آکوردهای استاندارد(Standard chords) و غیر استاندارد(Non-standard chords) در پیانو . . -مدولاسیون(Modulation) و کاربرد آکوردهای واسطه(Pivot Chords) . . با 26 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد . . @توجه:ریفرنس اصلی آموزش کتاب piano for dummies-3rd edition 2015 by Adam Perlmutter ،کتاب هارمونی و تئوری(Harmony and theory by keith wyatt & carl schroeder) و عملی کتابPiano Exercises for Dummies 2008 by David Pearl و کتاب تمرین تقویت ۵ انگشت L.H و R.H تالیف Aloys schmitt می باشد.@ . . instagram:ehsanhajizadeh1998
تهران
09167654800
خوزستان،اهواز،زیتون کارمندی،میدان چیتا،خیابان حجت،بین زیتون و زیبا،مجتمع گلها،پ77
http://pentatonic-music.mihanblog.com/

#آموزش ترفندهای