نرم افزار ویژه باشگاه های ورزشی نوین با قابلیت استفاده تحت وب و ویندوز (سایت اینترنتی) . . 1-امکان درج مشخصات رشته های ورزشی . . 2-امکان درج مشخصات مربیان . . 3-امکان ثبت مشخصات ورزشکاران . . 4-گزارش وضعیت هر رشته . . 5-گزارش وضعیت رزرو رشته ها در دوره های جدید . . 6-گزارش وضعیت مربیان . . 7-گزارش وضعیت ورزشگاران و میزان اعتبار کارت های عضویت . . http://www.novinrayane.com
تهران
05137630374 (10خط)--
ارایه خدمات در سراسر کشور
http://www.novinrayane.com

#نرم افزار نوین#نرم افزار#افزار نوین#نوین ویژه#ویژه باشگاه#باشگاه ورزشی