سختی سنج, TDS متر, هدایت سنج ،EC متر, شورس سنج , دماسنج مایعات مدل 4805Cond ساخت کمپانی ezdo تایوان . 4805Conductivity/ TDS/ Salt /Temp Indicator . . قابلیت اندازه گیری و نمایش تابلویی پارامترهای TDS/ Conductivity/ Salt / Temp . محدوده اندازه گیری: . • (Conductivity) کانداکتیویمتر : 0~2000μS / 2.00~20.00 mS . با دقت : 1 μS /0.01 mS . • سختی سنجTDS : 0-1300 ppm / 1.30~13.00 ppt . بادقت : 1 ppm/0.01 ppt . • شوری سنج salt: 0~1000PPM /1.00~10.00PPT . با دقت : 1 ppm/0.01 ppt . • درجه حرارت : 0~90 ℃با دقت : 0.10C . • قابلیت کاليبره دستگاه با دکمه CAL . • امکان جبران اتوماتیک دما ATC . • دارای نور پس زمینه . • منبع تغذیه : آدابتور DC/AC .  ابعاد پنل نمایش: . 1/16 DIN/1.77 x 1.77"(45 x 45 mm), Depth 4.2"(106 mm) . .  دارای پک کامل شامل: دستگاه ، محلول استاندارد 1413 µs/cm، محلول نگهداری، آدابتور برق، پراب دما، الکترود Conductivity و TDS ، منوال و جعبه حمل . . شرکت صائن نمایندگی انحصاری کمپانی ezdo در ایران . لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید . ایمیل : saen.nori@gmail.com . WWW.SAENCO.COM . WWW.SAEN.IR . تلفن:021-88936611 . همراه: 09101569382 . آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول . . اسید سنج،PHمتر آنلاین,پ هاش متر، پی اچ متر، نمایشگر تابلویی آنلاین پارامتر های شیمیایی آب، سختی سنجTDS,متر، ORPمترقلمی,،mv متر قلمیpH4805, کاليبره اتوماتیک،mvمتر پتانسیل اکسایش – کاهش, اسید سنج قلمی, PH, سختی سنج قلمیTDS,متر قلمی, شوری سنج قلمی، درجه حرارت ، محلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, اکسیژن متر قلمی, اکسیژن هوا, اکسیژن محلولDO,متر،o2متر, 4805Cond, 6742, 8200, 99602, 99601,شرکت TES، پیوند داتیو, TDS/ Conductivity/ Salt / Temp، لوری-برونستد, اسيد‌يته‌ي مواد، PHسنجی, تورنسلAcidus, ،PP-203 تراكم يون هيدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت يون هيدروژن درمحلول،تیتراسیون،مولتی پارامتررومیزیpH/mV/Conductivity/Temperatureمترمدل PL-700PV ساخت کمپانی EZDO تایوان،آب مقطر، كاغذ ليتموس, ترنسلpH/ORP/Temp، اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما، اسیدسنجی یاقلیاسنجی, ATS-2000،TDSمترقلمی مدلTDS-5031،تیتراسیون اسید-باز،CD-104،قلیاسنج,بازسنج, کنداکتیویمتر(Conductivity متر) قلمی مدل COND5022 ، تیتراسیون اسیدوباز, PH5011 اسید, مولتی متر پرتابل CTS-406، باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،, Ezdo، شرکت صائن . 4805ph،4805Cond، 8200،6742، ATS2000، CD-104، CON5022، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter ، FTC-420، MP-103 ، MS-11C، ph5011، ph5011a، PL-700PC، PL-700PV، pp-201، pp-203، TDS5032، TUB-430، DO 7031، Ezdo ، Gondo
تهران
09101569382
تهران-خ کریم خان-خ حافظ - پ 408-ط اول

#سنج EC متر#سنج TDS متر#هدایت سنج EC متر#سختی سنج TDS متر#سنج TDS#سنج EC#سختی سنج#TDS متر#هدایت سنج#هدایت سنج EC#سختی سنج TDS#متر هدایت#متر هدایت سنج