. . مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری . . انجام کد گزاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز . . آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شرکت . . انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ،پاره وقت یا پروژه ای . . انجام امور اصلاح حساب های مالی، بستن حساب ها، تهیه تراز های آزمایشی، صورت های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجه نقد) و دفاتر قانونی . . . . خدمات مالياتي : . . تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود . . تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل . . تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه . . حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی . . پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی . . تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خدمات حسابداری،خدمات حسابرسی،خدمات مشاوره ای،مالی،مالیاتی،مشاور . . . . سرمايه ما ، اعتماد شماست . . موفق و مويد باشيد . . info@poyahesab.com . . تلفن تما س : 09194640799 . .
تهران
09194640799
خ انقلاب خ 12 فروردين خ پورياي ولي پ 20
http://www.poyahesab.com/

#سابقه همكاري#كارشناس ارشد#نيمه وقت