تعمیر صندلی های امفی تئاتر یکی از صندلی هاییست ک توسط شرکت تکنوتک انجام میشود . . در صورت نیاز صندلی امفی تئاتر به تعویض ابر و فوم شرکت خدمات را انجام میدهد و ب سلیقه شما روکش ان تعویض میگردد.
تهران
88937759
میدان فردوسی خ نجات الهی کوچه ی صارمی پ12 واحد 1
www.repairchairtak.com

#صندلی امفی تئاتر#تعمیرات صندلی#صندلی امفی#امفی تئاتر