شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم. ایجاد اشتغال و کسب و کار پایدار و سوداور. امکانات-کارگاه صنعتی-مکان اداری-مغازه-آموزش و پشتیبانی و فروش ازما-کار و تلاش و سرمایه کم از شما . 88321241-09114297821 .
تهران
88321241-09114297821

#کم تولید#شریک بدون#بدون سرمایه#سرمایه کم#تولید انواع