تدریس دروس ریاضیات دبیرستان، ریاضیات دانشگاه شامل: ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی 2، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضی مهندسی
تهران
09138942135
دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

#خصوصی ریاضیات دبیرستان#دبیرستان دانشگاه#خصوصی ریاضیات#تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان#ریاضیات دبیرستان#تدریس خصوصی ریاضیات#تدریس خصوصی