حسابرسان اموال و انبارها

تعداد بازديد : 444انبارگرداني.کدينگ.چيدمان.حسابداري.حسابرسي.کارشناسي.نظارت.ووو

habib
09123679858
رجایی شهر
 بروز شده ۹ ساعت پیش
تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی
۹۵دی۹
 تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی
اظهارنامه مالیاتی تنظیم دفاتر-انجام کلیه امور حسابداری -مشاوره مالی -تنظیم صورتهای مالی موسسئه هونامیک در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب...
تهران شرکت حسابداری اریا
 
 بروز شده ۹ روز پیش  
انجام خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج و تهران
۹۵دی۹
 انجام خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج و تهران
شرکت در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب و اساتید دانشگاه ها و مشاوران (عضو هیت علمی دانشگاهها) در سطوح مختلف آماده همکاری به شرح ذیل میبا...
 aria
026-32548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي
۹۵دی۹
 مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي
شركت در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب و اساتید دانشگاه ها و مشاوران (عضو هیت علمی دانشگاهها) در سطوح مختلف آماده همکاری به شرح ذیل میبا...
تهران شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي
۹۵دی۹
 مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي
شركت در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب و اساتید دانشگاه ها و مشاوران (عضو هیت علمی دانشگاهها) در سطوح مختلف آماده همکاری به شرح ذیل میبا...
تهران شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج
۹۵دی۹
 خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج
اولین مرکز خدمات تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا موسسه در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی و برنامه ریزی(اتوماسیون، سي...
تهران شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج
۹۵دی۹
 خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج
اولین مرکز خدمات تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا موسسه در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی و برنامه ریزی(اتوماسیون، سي...
تهران اريا
-02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
خدمات حسابداری کرج
۹۵دی۹
 خدمات حسابداری کرج
اولین مرکز خدمات تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا موسسه در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی و برنامه ریزی(اتوماسیون، سي...
البرز شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
حسابداري پيمانكاري كرج
۹۵دی۹
 حسابداري پيمانكاري كرج
مرکز خدمات تخصصي حسابداري و و مهندسی مالی ، مشاوره مالي و مالياتي دراستان البرز((((((((خدمات تخصصي حق شماست))))))) 1- انجام کلیه امورحسابداری ومشاوره مالي و مالياتي و مديريت واصلاح حساب و حسابرسي داخلي Accounting Services 2 - مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering 3-مهندسي ارزش ب...
تهران شرکت حسابداری كرج هوناميك
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
حسابداري توليدي صنعتي كرج
۹۵دی۹
 حسابداري توليدي صنعتي كرج
مرکز خدمات تخصصي حسابداري و و مهندسی مالی ، مشاوره مالي و مالياتي دراستان البرز((((((خدمات تخصصي حق شماست))))) 1- انجام کلیه امورحسابداری ومشاوره مالي و مالياتي و مديريت واصلاح حساب و حسابرسي داخلي Accounting Services 2 - مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering 3-مهندسي ارزش با اج...
 شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
حسابداري شركتهاي سهامي و تضامني كرج
۹۵دی۹
 حسابداري شركتهاي سهامي و تضامني كرج
مرکز خدمات تخصصي حسابداري و و مهندسی مالی ، مشاوره مالي و مالياتي دراستان البرز((((((خدمات تخصصي حق شماست))))) 1- انجام کلیه امورحسابداری ومشاوره مالي و مالياتي و مديريت واصلاح حساب و حسابرسي داخلي Accounting Services 2 - مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering 3-مهندسي ارزش با اج...
تهران شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
حسابداري شركتهای غير سهامي كرج در مركزتخصصي كرج
۹۵دی۹
 حسابداري شركتهای غير سهامي كرج در مركزتخصصي كرج
مرکز خدمات تخصصي حسابداري و و مهندسی مالی ، مشاوره مالي و مالياتي دراستان البرز((((((خدمات تخصصي حق شماست))))) 1- انجام کلیه امورحسابداری ومشاوره مالي و مالياتي و مديريت واصلاح حساب و حسابرسي داخلي Accounting Services 2 - مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering 3-مهندسي ارزش با اج...
تهران شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
آموزش حسابداري كرج
۹۵دی۹
 آموزش حسابداري كرج
مرکز خدمات تخصصي حسابداري و و مهندسی مالی ، مشاوره مالي و مالياتي دراستان البرز((((((خدمات تخصصي حق شماست))))) 1- انجام کلیه امورحسابداری ومشاوره مالي و مالياتي و مديريت واصلاح حساب و حسابرسي داخلي Accounting Services 2 - مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering 3-مهندسي ارزش با اج...
 شرکت حسابداری اریا
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
مشاوره مالي و مالياتي كرج
۹۵دی۹
 مشاوره مالي و مالياتي كرج
مرکز خدمات تخصصي حسابداري و و مهندسی مالی ، مشاوره مالي و مالياتي دراستان البرز((((((خدمات تخصصي حق شماست))))) 1- انجام کلیه امورحسابداری ومشاوره مالي و مالياتي و مديريت واصلاح حساب و حسابرسي داخلي Accounting Services 2 - مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering 3-مهندسي ارزش با اج...
 شرکت حسابداری اریا-هوناميك
02632548564  
 بروز شده ۹ روز پیش  
مشاوره مالی و خدمات حسابداری
۹۵دی۱۳
 مشاوره مالی و خدمات حسابداری
برای اولین بار در کشور... مبتکر طرح نوین ارائه خدمات حسابداری برای بنگاه های کوچک و متوسط...
 گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام
09124114997-66593964  
 بروز شده ۱۵ روز پیش  
موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا
۹۵آذر۳۰
 موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا
موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا ثبت شده به شماره 1289، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و همچنین عضو وابسته انجمن حسابداری ایران آماده ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد :  انجام کلیه امور حسابداری 1. ثبت اسناد جاری و معوقه ، به روز رسانی حساب ها و حل اختلاف ما بین شرکاء 2. تحریر دفا...
 موسسه پردازش ارقام یکتا
021-44964770  
 بروز شده ۲۸ روز پیش  
مدیر مالی اداری
۹۵آذر۲۹
 مدیر مالی اداری
مدیر مالی -اداری آماده همکاری با بیش از 20 سال سابقه مسلط به نرم افزارهای مالی و اداری مسلط به قوانین بیمه و انواع مالیاتها مسلط به قیمت تمام شده وتولید - خدماتی -تعاونی - بازرگانی -پخش مویرگی - مدیریت ریسک وسبد سرمایه گذاری -صادرات وواردات -و... شماره همراه :09121066443 آی دی تلگرام :@fbelara...
 فریبرز بلارک
09121066443  
 بروز شده ۲۹ روز پیش  
خدمات مالی و حسابداری
۹۵آذر۱۳
 خدمات مالی و حسابداری
تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ، تهیه صورتهای مالی ، تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش و گزارشات ارزش افزوده خرید و فروش ، تهیه اظهارنامه مالیاتی و مشاوره مالی به صورت نیمه وقت و پاره وقت . جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.09122599133...
 امیر کناری
09122599133  
۱ماه پیش  
آگهی ویژه مالی و حسابداری
۹۵آذر۱۳
 آگهی ویژه مالی و حسابداری
موسسه حسابداری ارقام محاسب آسیا ****************************** 1- انجام کلیه امور تخصصی مرتبط با حسابداری شرکت های تولیدی ، بازرگانی و صنعتی ، خدماتی ، مهندسی و پیمانکاری 2- انجام عملیات مربوط به امور معوقه حسابداری و اصلاح حسابها 3- پیاده سازی سیستم های حسابداری ، خزانه ، حقوق و دستمزد ، دارایی ثاب...
تهران سید نوید جبارزاده
09125870191 - 44543262  
۱ماه پیش  
پیگیری پرونده بدهی مالیاتی، مشاوره کاهش جرائم
۹۵آبان۲۶
 پیگیری پرونده بدهی مالیاتی، مشاوره کاهش جرائم
پيگيري پرونده ، تنظيم لايحه دفاعيه جهت كاهش بدهي مالياتي و ارزش افزوده پيش حسابرسي ، پيگيري پرونده ، تنظيم لايحه دفاعيه جهت كاهش بدهي بيمه گزارش خريد و فروش فصلي، ارزش افزوده گزارش حسابرسي جهت اداره مالياتي ، بانک ، تسهيلات ، مناقصه ، مهاجرت ، مجامع و ... تهيه صورت هاي مالي اساسي فارسي لاتين و ساير...
 جواد حسن زاده
88147029  
۲ماه پیش  
سرمایه آزاد برای خودرو و ملک
۹۵آبان۲۴
 سرمایه آزاد برای خودرو و ملک
هلدینگ بین المللی آران تامین سرمایه آزاد فایناس پروژه ها 10 درصد آورده نقدی از شما 90 درصد از ما (حداقل پروژه 10 میلیون دلار یا یورو) دیسکانت و گشایش انواع ضمانت نامه ارزی و ضمانت نامه های داخلی تامین سرمایه ازاد با سند ملک مسکونی تهران –خودرو- طلا- خطوط ویژه موبایل وام بانکی تجهیزات اداری و تجهیز...
 aran holding
021-88479180  
۲ماه پیش  

حسابداری
جمال نوری
 09374314777
آموزش حسابداری EXCEL
متفکر
 02122853906