ترجمه فارسی به انگلیسی

تعداد بازديد : 220
ترجمه فارسی به انگلیسی . ویرایش توسط ویراستاران نیتیو امریکایی . اگر هدف شما از ترجمه متن خود، انجام یک کار کلاسی، چاپ مقاله در مجلات انگلیسی با نمایه ISC، ارسال مقاله به یک کنفرانس بین المللی در سطح متوسط و در کشورهایی که انگلیسی، زبان اصلی آنها نیست و یا ترجمه رزومه است، این نوع از خدمات ما را انتخاب نمایید. مترجمین این بخش، از بین مترجمانی هستند که دارای مدرک کارشناسی ارشد یک رشته تخصصی یا کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و مترجمی هستند و در این سطح، بهترین کیفیت را به شما ارائه خواهند نمود. تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی: هر واژه فارسی 25 تومان . تخفیف: اگر متن شما بیش از ده هزار کلمه باشد هر واژه 23 تومان در نظر گرفته خواهد شد. . ویرایش مقاله انگلیسی توسط ویراستاران آمریکایی . تعرفه ویرایش: هر واژه فارسی 15 تومان . تخفیف: اگر متن شما بیش از ده هزار کلمه باشد هر واژه 13 تومان در نظر گرفته خواهد شد. . تماس :09356170226 . info@jd-translation.com . . ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه ارزان، ترجمه فوری، مترجم رسمی، ترجمه رسمی .
تهران
09356170226
تهران خیابان انقلاب
www.safir-paper.com

#ترجمه فارسی انگلیسی#فارسی انگلیسی#ترجمه فارسی