از آنجا که زیبایی نمازخانه ها از نظر معماری و اجرای طرح های اسلامی آمیخته با هنر، از نظر جذابیت و گرایش جوانان به مکانهای عبادی، نقش به سزایی دارد و ایجاد فضای معنوی و روحبخش در مساجد، نمازخانه ها و اماکن مذهبی و عبادی، روحانیت خاصی را به حاضران در آن محافل منتتقل می کند و همچنین، لزوم داشتن نمازخانه ای زیبا، به عنوان بهترین و بالاترین جایگاه فرهنگی در محل کاراجتناب ناپذیر است. . تجهیز ات نمازخانه شامل: . . 1:فرش سجاده ای . . 2: تریبون . . 3: کتابخانه . . 4: جاکفشی . . 5:جامهری ایستاده (کتابخانه ای) . . 6:جامهری فلزی . . 7:تخته وایت برد با پایه فلزی . . 8:چادر نماز . . 9:عبای نماز . . 10:جانماز متری . . 11: عطرپاش اتوماتیک . . 12:جاروبرقی صنعتی
تهران
33253447 -33253556
پیروزی – شکوفه – خیابان سیرجان – خیابان کرمان – کوچه شهید حسین طاهری پلاک ۴۵

ساخت و تولید تریبون چوبی تریبون سخنرانی


چادر نماز ، عبا ، مهر نماز ، جانمازمتری ، سجاده امام جماعت کامل ، فرش سجاده ای اکرولیک ، پرده شانل ، عطرپاش   و کپسول ، بخور سرد ، جاروبرقی صنعتی ، سیستم صوتی ، نمایشگر نماز اول و دوم ، ساعت دیجیتال اذان گو ، ...

محراب طرح آجر3 سانتی چوبی


چادر نماز ، عبا ، مهر نماز ، جانمازمتری ، سجاده امام جماعت کامل ، فرش سجاده ای اکرولیک ، پرده شانل ، عطرپاش   و کپسول ، بخور سرد ، جاروبرقی صنعتی ، سیستم صوتی ، نمایشگر نماز اول و دوم ، ساعت دیجیتال اذان گو ، ...

تریبون سخنرانی


چادر نماز ، عبا ، مهر نماز ، جانمازمتری ، سجاده امام جماعت کامل ، فرش سجاده ای اکرولیک ، پرده شانل ، عطرپاش   و کپسول ، بخور سرد ، جاروبرقی صنعتی ، سیستم صوتی ، نمایشگر نماز اول و دوم ، ساعت دیجیتال اذان گو ، ...

ساخت جایگاه قاری و محراب چوبی


زی . . 7:تخته وایت برد با پایه فلزی . . 8:چادر نماز . . 9:عبای نماز . . 10:جا نماز متری . . 11: عطرپاش   اتوماتیک . . 12:جاروبرقی صنعتی . . 13: پرده لور دراپه با طرح های متنوع . . 14: پرده ی جدا کننده ...

عطرپاش اتوماتیک نمازخانه


لزی . . 7:تخته وایت برد با پایه فلزی . . 8:چادر نماز . . 9:عبای نماز . . 10:جانماز متری . . 11: عطرپاش   اتوماتیک . . 12:جاروبرقی صنعتی...

کناره محراب با درب تاج محراب چوبیMDF


چادر نماز ، عبا ، مهر نماز ، جانمازمتری ، سجاده امام جماعت کامل ، فرش سجاده ای اکرولیک ، پرده شانل ، عطرپاش   و کپسول ، بخور سرد ، جاروبرقی صنعتی ، سیستم صوتی ، نمایشگر نماز اول و دوم ، ساعت دیجیتال اذان گو ، ...

ایمان پژوهان ثامن مجری تجهیزات نوین نمازخانه


زی . . 7:تخته وایت برد با پایه فلزی . . 8:چادر نماز . . 9:عبای نماز . . 10:جا نماز متری . . 11: عطرپاش   اتوماتیک . . 12:جاروبرقی صنعتی . . 13: پرده لور دراپه با طرح های متنوع . . 14: پرده ی جدا کننده ...

پارتیشن نمازخانه


چادر نماز ، عبا ، مهر نماز ، جانمازمتری ، سجاده امام جماعت کامل ، فرش سجاده ای اکرولیک ، پرده شانل ، عطرپاش   و کپسول ، بخور سرد ، جاروبرقی صنعتی ، سیستم صوتی ، نمایشگر نماز اول و دوم ، ساعت دیجیتال اذان گو ، ...

پارتیشن نمازخانه


چادر نماز ، عبا ، مهر نماز ، جانمازمتری ، سجاده امام جماعت کامل ، فرش سجاده ای اکرولیک ، پرده شانل ، عطرپاش   و کپسول ، بخور سرد ، جاروبرقی صنعتی ، سیستم صوتی ، نمایشگر نماز اول و دوم ، ساعت دیجیتال اذان گو ، ...

محراب چوبی, کتیبه چوبی ,فرش سجاده ای


چادر نماز ، عبا ، مهر نماز ، جانمازمتری ، سجاده امام جماعت کامل ، فرش سجاده ای اکرولیک ، پرده شانل ، عطرپاش   و کپسول ، بخور سرد ، جاروبرقی صنعتی ، سیستم صوتی ، نمایشگر نماز اول و دوم ، ساعت دیجیتال اذان گو ، ...

تجهیزات نمازخانه دکوراسیون سنتی


قرآن، چادر نماز ، عبا، مهر نماز، جانمازمتري، سجاده امام جماعت كامل، فرش سجاده اي اكروليك، پرده شانل، عطرپاش   و كپسول، بخور سرد، جاروبرقي صنعتي، سیستم صوتی، نمایشگر نماز اول و دوم، ساعت دیجیتال اذان گو، مسدود ...

محراب چوبی کتیبه چوبی


قرآن، چادر نماز ، عبا، مهر نماز، جانمازمتری، سجاده امام جماعت کامل، فرش سجاده ای اکرولیک، پرده شانل، عطرپاش   و کپسول، بخور سرد، جاروبرقی صنعتی، سیستم صوتی، نمایشگر نماز اول و دوم، ساعت دیجیتال اذان گو، مسدود ...

ثامن و طراح تجهیزات نوین نمازخانه


قرآن، چادر نماز ، عبا، مهر نماز، جانمازمتري، سجاده امام جماعت كامل، فرش سجاده اي اكروليك، پرده شانل، عطرپاش   و كپسول، بخور سرد، جاروبرقي صنعتي، سیستم صوتی، نمایشگر نماز اول و دوم، ساعت دیجیتال اذان گو، مسدود ...


#عطرپاش#وایت برد#جاروبرقی صنعتی