علی اعتصام
تهران
- 09124514809
۹۵اردیبهشت۱

برنج درجه يک ايراني قم

تعداد بازديد : 189
برنج درجه يک ايراني . . دانه بلند خوش عطر . . برنج چين اول\برنج چين دوم\برنج دوچين\برنج طارم درجه يک\برنج طارم درجه يک ايراني\برنج طارم صدري\برنج طارم رمضاني\برنج ايراني\برنج شمال\برنج فريدون کنار\برنج مازندران\برنج طارم محلي\برنج طارم ماشي\برنج کشت اول\برنج کشت دوم \برنج لاشه\برنج سرلاشه\برنج نيم دانه\
نمایش ادامه محتوای این آکهی