فروش انواع رفرکتومتر دستی -چشمی در بریکس های مختلف با مشخصات زیر : . رفرکتومتر دستی -چشمی شیر مدل VMK1 ساخت تایوان . رفرکتومتر چشمی شیر دارای دقت اندازه گیری 0.2% . رفرکتومتر چشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری 0~32% Brix . رفرکتومتر چشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری ماده خشک در شیر 0~25% Soybea Milk . رفرکتومتر ضدیخ -آب باطری-شیشه شور مدل VBC4T ساخت تایوان: . رفرکتومتر ضدیخ-آب باطری- شیشه شور VBC4T دارای رنج اندازه گیری بریکس رفرکتومتر ضدیخ-آب باطری- شیشه شور VBC4T آب باطری از BF:1.10~1.40KG/L با دقت 0.01KG/L . رفرکتومتر ضدیخ-آب باطری- شیشه شور VBC4T دارای رنج اندازه گیری بریکس شیشه شور از CW:-40oC~0oC SRFI با دقت 10oC . رفرکتومتر ضدیخ-آب باطری- شیشه شور VBC4T دارای رنج اندازه گیری انجماد ضدیخ از EG:-50oC~0oC G13 با دقت 5oC . رفرکتومتر شوری چشمی مدل VBS1T ساخت تایوان با مشخصات زیر: . رفرکتومتر شوری با قابلیت اندازه گیری شوری 0~100‰Salinity با دقت 1‰ . رفرکتومتر شوری با قابلیت اندازه گیری ضریب شکست از 1.000~1.070 با دقت 0.005 . رفرکتومتر شوری (شوری سنج دارای قابلیت اندازه گیری بریکس از 0~10%Brix با دقت 0.1% . رفرکتومتر ادرار دارای رنج اندازه گیری وزن مخصوص ادارار1.000~1.040sg با دقت 0.002sg . رفرکتومتر ادرار دارای رنج اندازه گیری پروتئین سرم با رنج 0~12g/dl با دقت 0.2g/dl . رفرکتومتر چشمی دو ستونی مدل VBR80 ساخت تایوان . رفرکتومتر چشمی دارای رنج اندازه گیری 0~80% . رفرکتومتر چشمی دارای دقت اندازه گیری 0.5% . رفرکتومتر چشمی دارای رزولوشن بالا . رفرکتومتر چشمی مدل VBR62T ساخت تایوان . رفرکتومتر چشمی دارای رن ج اندازه گیری 28~62% . رفرکتومتر چشمی دارای دقت اندازه گیری 0.2% . رفرکتومتر چشمی دارای قابلیت اصلاح دمایی . رفرکتومتر چشمی مدل VBR32T با مشخصات زیر: . رفرکتومتر چشمی دارای رنج اندازه گیری 0~32% . رفرکتومتر چشمی دارای دقت اندازه گیری 0.2% . رفرکتومتر چشمی دارای قابلیت اصلاح جبران دمایی . رفرکتومتر چشمی مدل VBR90A تک ستونی ساخت تایوان . رفرکتومتر چشمی دارای رنج اندازه گیری 0~90% . رفرکتومتر چشمی دارای دقت اندازه گیری 0.5%
تهران
09128442074
سهروردی شمالی - روبروی پمپ بنزین
www.kapcolab.com

#رفرکتومتر چشمی#رفرکتومتر دستی