شرکت کارن اطلس پژوه بعنوان تنها نماینده رسمی کمپانی LAMOTTE آمریکا در ایران اقدام به واردات و فروش انواع کیتهای تشخیص پارامترهای آب به روش دستی و همچنین برای اولین بار نوار های استریپ تست پارامترهای آّب و قرص های اندازه گیری دی پی دی و پی اچ با مشخصات زیر نموده است: . -کیت اندازه گیری کلر آزاد و کلر توتال و پی اج بصورت کمپراتوری با اسلاید مقایسه ای 8 رنگ همراه با 50قرص برای هر تست با کیف قابل حمل . -قرص دی پی دی وان (DPD1) جهت اندازه گیری کلر آزاد . -قرص دی پی دی تری(DPD3) جهت اندازه گیری کلر توتال . -قرص اندازه گیری پی اج (Ph) . -کیت اندازه گیری نیترات و نیتریت کد 3519 دارای رنج 0.25-0.5-1.0-2.0-4.0-6.0-8.0-10.0ppm . دارای کمپراتور با دو اسلاید مقایسه ای 8 رنگ مجزابا قابلیت انجام 40تست دارای جعبه قابل حمل . -کیت اندازه گیری آمونیاک کد:01-3304 دارای رنج0.0-0.5-0.1-0.25-0.5-1.0-2.0ppmدارای کمپراتور با دو اسلاید مقایسه ای 8 رنگ مجزابا قابلیت انجام 50تست دارای جعبه قابل حمل . -کیت اندازه گیری فسفات کد:3114 با دو رنج . 0.5-1-2-3-4-6-8-10ppm . 5-10-20-30-40-60-80-100 ppm po4 دارای کمپراتور با دو اسلاید مقایسه ای 8 رنگ مجزابا قابلیت انجام 50تست دارای جعبه قابل حمل . -نوار استریپ تست نیترات و نیتریت کد:2996 با رنج نیترات 0, 5, 10, 25, 50 (NO3-N)ونیتریت . 0, 0.5, 1, 5, 10 (NO2-N) بصورت 50تستی . -نوار استریپ تست آمونیاک کد:3023-Gبا رنج . 0, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 ppm) NH3.) بصورت 25 . -نوار استریپ تست آب آشامیدنی با کد2933 با . کلر آزاد و توتال0, 0.5, 1, 3, 5, ppm10 . پی اچ Ph 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . سختی 0, 50, 100, 200, 400 . نیترات0, 5, 10, 25, 50 (NO3-N) . نیتریت 0, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0(NO2-N) بصورت 25 تستی Drinking Water Test Strips . -نوار تست استخری کد:3028 با رنجهای: . کلر آزاد(0, 0.50, 1.0, 3.0, 5.0, 10 ppm) . برمین (0, 1, 2, 6, 10, 20 ppm) . کلر توتال (0, 0.50, 1.0, 3.0, 5.0, 10 ppm) . آلکانیتی (0, 40, 80, 120, 180, 240 ppm) . پی اچ (pH (6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0 . سختی کل (0, 100, 250, 450, 800 ppm) . سیانوریک اسید(0, 40, 100, 150, 250 ppm) . بصورت نوار استریپ 50تستی . -نوار استریپ تست کلر توتال و پی اچ . با رنج کلر توتال(0, 1, 5, 10, 20, 50 ppm) . و پی اچpH 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بصورت 25تستی از کمپانی لاموت LAMOTTE آمریکا . -نواراستریپ تست اندازه گیری فسفات با رنج پایین کد3021-G با رنج . 0, 100, 200, 300, 500, 1000, 2500 ppb بصورت 25 تستی LAMOTTE آمریکا . -نواراستریپ تست اندازه گیری فسفات با رنج بالا3,000, 6,000, 12000 ppb بصورت 25 تستی . نوار های استریپ تست بسیار دقیق و دارای دقت ppb و ppm و زمان پاسخ دهی بسیار سریع زیر 15 ثانیه می باشند . تمامی کیتها و نوارهای استریپ تست از کمپانی LAMOTTE آمریکا می باشند . در صورت داشتن هرگونه سئوال کارشناسان متخصص و مجرب hین شرکت آماده پاسخ گویی و مشاوره به شما همکاران و دوستان عزیز می باشند
تهران
-88461233
سهروردی شمالی-روبروی پمپ بنزین
www.kapcolab.com

#فروش کیت#کیت ها#پارامترهای آب