استاندارد مهندسان روشنايي IESNA
استانداردAPI-ASTM-ASME-DTechstreet -Technical Information SuperstoreIN-IEC-IEEE . . ارائه استانداردهای مهندسی روز دنیا . ویرایش 1997 الی 2014 . استاندارد آزمایشگاهی A2LA . استاندارد آلومینیوم AA . استاندارد رنگ و شیمی نساجی AATCC . استانداردهای انجمن یاتاقان ABMA . استاندارد اداره کشتیرانی ABS . استاندارد بتون ACI . استاندارد مهندسی صوت AES . استاندارد گاز AGA . استاندارد انجمن تولید کنندگان چرخ دنده AGMA . استاندارد فضانوردی و ستاره شناسی AIAA . استاندارد مدیریت اطلاعات و تصویر AIIM . استاندارد انرژی اتمی ANS . استاندارد موسسه ملی استانداردهای ANSI . استاندارد نفت API . استاندارد تهویه مطبوع و تبرید ARI . استاندارد ارسال و دریافت پیام در هوا و فضا ARINC . استاندارد صوت ASA . استاندارد تاسیسات ساختمان ASHRAE . هندبوک مهندسان مکانیک ASME . استاندارد انجمن امریکایی مهندسین مکانیک ASME . استاندارد انجمن امریکایی کنترل کیفیت ASQ- ASQC . استاندارد انجمن بهداشت ASSE . استاندارد انجمن تست مواد ASTM . استاندارد انجمن جوشکاری AWS . استاندارد اروپا CEN . استاندارد برق و الکترونیک اروپا CENELEC . استاندارد پست و مخابرات اروپا CEPT . استاندارد انجمن گاز فشرده CGA . استانداردها کشور کانادا CSA . استاندارد ملی آلمان DIN . استاندارد اتحادیه اروپا EC . استاندارد اطلاعاتی و ارتباطی اروپا ECMA . استاندارد اتحادیه خودرو اروپا ECC/ECE . استاندارد اتحادیه صنایع الکترونیک EIA . EJMA . استاندارد مخابرات اروپا ETSI . استاندارد انجمن اروپا EURO . استانداردهای کارخانه فورد موتور FORD . استانداردهای شرکت جنرال موتورز GM . استاندارد پردازشگرهای گاز GPA . استانداردهای انجمن هیدرولیک HI . استاندارد بین المللی انرژی اتمی IAEA . استانداردهای انجمن مهندسین کابل ICEA . . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . استاندارد مهندسان روشنایی IESNA . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCITS . استاندارد اتصالات الکترونیک IPS . استاندارد صنعت نفت ایران IPS . استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیری ISA . استاندارد بین المللی ارتباطات رادیویی ITU-R . استاندارد بین المللی ارتباطات مخابراتی ITU-T . استانداردهای صنعتی ژاپنی JIS . ا . استانداردهای نظامی MIL . استانداردهای دفاعی بریتانیا MOD . استاندارد شیرآلات و اتصالات MSS . . استاندارد تکنولوژی اطلاعات NCITS . استاندارد مربوط به هیدرولیک و سیالات NFPA . استاندارد بین المللی صنایع غذایی NSF . . استاندارد لوله و اتصالات PFI . استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI . ا . . استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI . استانداردهای آزمایشگاههای شیمی . 09121713432---44659791 کل استانداردها 1000000 تومان صاحبدل . . ___________________
تهران
44659791
استاندارد انجمن تست مواد ASTM استاندارد انجمن جوشکاري AWS استاندارد انجمن دستگاههاي آبرسان AWWA استاندارد موسسه استانداردهاي بريتانيا BSI استاندارد ار

استاندارد standar5ds


انداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات I...

استاندارد آزمایشگاهی آمریکا A2LA استاندارد آلومینی


رانسه AFNOR . استاندارد چرخدنده آمریکا AGMA . استاندارد ملی آمریکا ANSI . استاندارد نفت آمریکا API . استاندارد مهندسان   مکانیک آمریکا ASME . استاندارد تست ومواد آمریکا ASTM . استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا AWS . استاندا...

استاندارد آزمایشگاهی آمریکا A2LA استاندارد آلومینی


رانسه AFNOR . استاندارد چرخدنده آمریکا AGMA . استاندارد ملی آمریکا ANSI . استاندارد نفت آمریکا API . استاندارد مهندسان   مکانیک آمریکا ASME . استاندارد تست ومواد آمریکا ASTM . استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا AWS . استاندا...

استاندارد آزمایشگاهی آمریکا A2LA استاندارد آلومینی


رانسه AFNOR . استاندارد چرخدنده آمریکا AGMA . استاندارد ملی آمریکا ANSI . استاندارد نفت آمریکا API . استاندارد مهندسان   مکانیک آمریکا ASME . استاندارد تست ومواد آمریکا ASTM . استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا AWS . استاندا...

استاندارد آزمایشگاهی آمریکا A2LA استاندارد آلومینی


رانسه AFNOR . استاندارد چرخدنده آمریکا AGMA . استاندارد ملی آمریکا ANSI . استاندارد نفت آمریکا API . استاندارد مهندسان   مکانیک آمریکا ASME . استاندارد تست ومواد آمریکا ASTM . استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا AWS . استاندا...

استاندارد آزمایشگاهی آمریکا A2LA استاندارد آلومینی


رانسه AFNOR . استاندارد چرخدنده آمریکا AGMA . استاندارد ملی آمریکا ANSI . استاندارد نفت آمریکا API . استاندارد مهندسان   مکانیک آمریکا ASME . استاندارد تست ومواد آمریکا ASTM . استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا AWS . استاندا...

استاندارد رنگ و شیمی نساجی AATCC استانداردهای ان


انداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات I...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

استانداردهای astm din iso bsi ansi api ieee


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

aws bsi iso asme api ul vv sspc


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

aws bsi iso asme api ul vv


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

aws bsi iso asme api ul


استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCIT...

O BSI ASME DIN AWS CGA CSA DOD MILITARY ۱۳۹۴۱


رد ملي فرانسه AFNOR استاندارد چرخدنده آمريکا AGMA استاندارد ملي آمريکا ANSI استاندارد نفت آمريکا API استاندارد مهندسان   مکانيک آمريکا ASME استاندارد تست ومواد آمريکا ASTM استاندارد انجمن جوشکاري آمريکا AWS استاندارد ساز...

JIS PSA IEEE API BSI UL NFPA AWWA


رد ملي فرانسه AFNOR استاندارد چرخدنده آمريکا AGMA استاندارد ملي آمريکا ANSI استاندارد نفت آمريکا API استاندارد مهندسان   مکانيک آمريکا ASME استاندارد تست ومواد آمريکا ASTM استاندارد انجمن جوشکاري آمريکا AWS استاندارد ساز...

استاندارد ASTMDINISOSSPCFPIAWSASMEAPIIEC


رانسه AFNOR . استاندارد چرخدنده آمريکا AGMA . استاندارد ملي آمريکا ANSI . استاندارد نفت آمريکا API . استاندارد مهندسان   مکانيک آمريکا ASME . استاندارد تست ومواد آمريکا ASTM . استاندارد انجمن جوشکاري آمريکا AWS . استاندا...

استاندارد


eers . . . هند بوک تاسیسات . . . ASME . . . American Society of Mechanical Engineering . . . استاندارد مهندسان   مکانیک آمریکا . . . . . . استاندارد انجمن مکانیک آمریکا . . . . ASQC . . . American Socie...

خرید جدیدترین مدارک استاندارد


های مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE . . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . . استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA . . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . . استاندارد بین المللی تکنولوژی اطل...

nfpa NFPA استاندارد 09121713432 استاندارد apib


ي مهندسين الکترونيک در زمينه برق و مخابرات IEEE . . استاندارد کميته بين‏المللي الکترونيک IEC . . استاندارد مهندسان   روشنايي IESNA . . استاندارد بين المللي ميکروالکترونيک IMAPS . . استاندارد بين المللي تکنولوژي ا...

فروش استاندارد های جهانی ,مهندسی


های مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE . . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . . استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA . . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . . استاندارد بین المللی تکنولوژی اطل...

A2LA 2002


ندارد کمیته برق و الکترونیک . . IEEE 2007 . . Insulated of Electrical & Electronics Engineers . . استاندارد مهندسان   برق و الکترونیک آمریکا . . IESNA 2003 . . Illuminating Engineering Society of North America . . ...

استانداردهای انجمن های معتبر جهانی,مجله و کتاب,کام


ی مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE . . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . . استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA . . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . . استاندارد بین المللی تکنولوژی ا...

استاندارد API ASTM ASME DIN IEC IEEE


های مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE . . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . . استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA . . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . . استاندارد بین المللی تکنولوژی اطل...

ستاندارد API ASTM


های مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE . . استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC . . استاندارد مهندسان   روشنایی IESNA . . استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS . . استاندارد بین المللی تکنولوژی اطل...

استاندارد پترولیوم نفت و گاز آمریکا API بروز شده ت


. . استاندارد چرخدنده آمریکا AGMA . . استاندارد ملی آمریکا ANSI . . استاندارد نفت آمریکا API . . استاندارد مهندسان   مکانیک آمریکا ASME . . استاندارد تست ومواد آمریکا ASTM . . استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا AWS . ...
30


#روشنايي IESNA#مهندسان روشنايي IESNA#استاندارد مهندسان روشنايي IESNA#مهندسان روشنايي#استاندارد مهندسان#استاندارد مهندسان روشنايي#چرخ دنده AGMA#استاندارد نفت API