۲ تصویر
نماینده فروش آنتن های دلتالینک Deltalink
شبکه پالیس (دنیای تجهیزات شبکه) . . " شبکه پالیس " نماینده رسمی فروش آنتن های دلتالینک Deltalink در ایران . فروش انواع آنتن های دلتا لینکdelta link . آنتن های دلتالینکdelta link . آنتن های دلتالینکdeltalink . خرید آنتن دلتالینک . آنتن های دلتا لینکdeltalink . فروش ویژه دیش های High Performance . . فروش ویژه آنتن های دلتالینک . . DELTALINK ANT-HP5523 ANT-HP5526N ANT-HP5529N ANT-HP5532N ANT-5527S ANT-5527N ANT-5531S ANT-5531N ANT-5533S ANT-5533N ANT-HP5535N ANT-S-HP5532N . . Antenna dish 27dbi single deltalink . Antenna dish 27dbi dual deltalink . Antenna dish 31dbi single deltalink . Antenna dish 31dbi dual deltalink . Anten dish 33dbi single deltalink . Antenna dish 33dbi dual deltalink . Antenna dish HP 23dbi dual deltalink . Antenna dish HP 26dbi dual deltalink . Antenna dish HP 29dbi dual deltalink . Antenna dish HB 29dbi dual deltalink . Antenna sector 17dbi dual deltalink . *********************************** . آنتن های دلتالینک . فروش آنتهای ضد نویز دوال پولاریتی . دلتالینک آنتن دیش 33 دبی دوال . دلتالینک آنتن دیش 33 دبی سینگل . دلتالینک آنتن دیش 31 دبی دوال . دلتالینک آنتن دیش 31 دبی سینگل . دلتالینک آنتن دیش 27 دبی دوال . دلتالینک آنتن دیش 27 دبی سینگل . دلتالینک آنتن ضد نویز 35 دبی دوال . دلتالینک آنتن ضد نویز 29 دبی دوال . دلتالینک آنتن ضد نویز 26 دبی دوال . دلتالینک آنتن ضد نویز 23 دبی دوال . *********************************** . . کلیه محصولات ارائه شده دلتالینک توسط شبکه پالیس دارای شرایط زیر میباشد: . 1- گارانتی تعویض یک ساله واقعی . 2- مشاوره تخصصی رایگان . 3- موجود بودن محصولات در ایران . 4- تسهیلات ویژه در پرداخت . .
نماینده فروش آنتن های دلتالینک Deltalink
تهران
09010565768
خیابان ایرانشهر - روبروی پارک هنرمندان - کوچه جوادی - پ 14
http://www.palisnet.com

فروش ویژه انواع آنتن های وایرلس


ژه آنتن های دلتالینک DeltaLink : . . ANT-HP5523 , ANT-HP5526N , ANT-HP5529N , ANT-5527S , ANT 5527N   , ANT-5531S , ANT-5531N , ANT-5533S , ANT-5533N , ANT-HP5532N , ANT-HP5535N , ANT-S-HP5532N , ANT-5...

نماینده فروش آنتن های دلتالینک Deltalink


های دلتالینک . . DELTALINK ANT-HP5523 ANT-HP5526N ANT-HP5529N ANT-HP5532N ANT-5527S ANT 5527N   ANT-5531S ANT-5531N ANT-5533S ANT-5533N ANT-HP5535N ANT-S-HP5532N . . Antenna dis...

نمایندگی آنتن های deltalink wilink kenbotong


NT-HP5523N . ANT-HP5526N . ANT-HP5529N . ANT-5533 . ANT-533N . ANT-5531 . ANT-5531N . ANT-5527 . ANT 5527N   . ANT-S5517 . ANT-S5517N . ANT-HP5532 . ANT-HP5532N . ANT-HP5535N . Dish MIMO Antenna 34 dBi . آنتن...

فروش انواع آنتنهای دلتا لینک delta link


ce . . فروش ویژه آنتهای . . ANT – 5523 HP . . ANT-HP5526N . . ANT-HP5529N . . ANT-5527 . . ANT 5527N   . . ANT-5531 . . ANT-5531N . . *********************************** . . 09126106128 . . 6641059...

فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس


talink . فروش ویژه دیش های High Performance . . . ANT-5527S High gain 27 dBi Parabolic dish . ANT 5527N   Dual polarized high gain 27 dBi Parabolic dish . ANT-5531S Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic di...

تعمیرات ubnt mikrotik ligo wave


ennas Solid dish Deltalink . . . . ANT-5527 . . Anten Dish 27 dbi single F5.8 GHz . . . . ANT 5527N   . . Anten Dish 27 dbi Dual F5.8 GHz . . . . ANT-5531 . . Anten Dish . . UBNT . . ARC . ....


#5527N#فروش آنتن