(بنام خدا) . ابزار معدن مهدایران تولید کننده انواع چکش و پیکور بادی در سایزهای مختلف و قلم چکش( با ما کیفیت را تجربه کنید) . تولید و پخش . چکش5/5 . چکش6/6 . چکش7/7 . تولید و پخش انواع پیکور . بهلر 7 کیلو یی . بهلر 9 ک . هلمن 9 ک . بهلر 10 ک . بهلر 12 ک . پیکور 14 ک . پیکور 16 ک . تولید و پخش انواع قلم . قلم32 . قلم28 . قلم26 . قلم25 . قلم22 . چکش حفاری*چکش معدنی*چکش گردان*چکش کمپرسور*چکش تخریب بادی*چکش چاه کنی*دژبر بادی*چکش چالزنی*پرفراتور معدنی
تهران
33753929
دولت اباد خ علی نواز پ62

ابزار معدن مهدایران


 چکش گردان  واع چکش و پیکور بادی درسایزهای مختلف . . تولید انواع قلم چکش بادی درسایزهای مختلف . . تولید قطعات ...

چکش حفاری مهد ایران تولید و پخش


د خارجی و اتصالات . فروش انواع مته وسرمته حفاری راد،شانگ وبوش . چکش حفاری . چکش معدنی . چکش چالزنی . چکش گردان   . چکش تخریب بادی . دژبر بادی . چکش کمپرسور . چکش چاه کنی...

مته حفاری مهدایران تولید و پخش


وسرمته حفاری راد،شانگ وبوش . شیلنگ کمپرسور . چکش چاه کنی . پرفراتور معدنی . چکش حفاری . چکش معدنی . چکش گردان   . مته حفاری . سرمته حفاری...

چکش معدنی مهدایران تولید و پخش


ک . پیکور 16 ک . تولید و پخش انواع قلم . قلم32 . قلم28 . قلم26 . قلم25 . قلم22 . چکش حفاری*چکش معدنی چکش گردان  *چکش کمپرسور*چکش تخریب بادی*چکش چاه کنی*دژبر بادی*چکش چالزنی*پرفراتور معدنی...

چکش کمپرسور مهدایران


. . قلم25 . . قلم22 . . خرید و فروش انواع . . چکش حفاری . . چکش سه پایه . . چکش کمپرسور . . چکش گردان   . . چکش معدنی . . پیکور کمپرسور . . خرید و فروش انواع کمپرسور دیزلی،معدنی و دریل واگن . . فروش ...

ابزار معدن گستر ایران


8 شانگ T45 R38 R32 _راد کم کار و راد نو مزایده ای شرکتی مزایده ای زنگ زده . . – __چکش بادی –  چکش گردان   – چکش پرفراتور – چکش چرخشی - چکش کمپرسور – چکش دژبر – چکش ضربه _ای – چکش پیکور – چکش 18 کیلویی –...


#چکش معدنی#کمپرسور