تقویت مهارت Listening

تعداد بازديد : 320
. تقویت مهارت Listening . . با ارزشترین موردی که برای تقویت مهارت Listening باید بدانید این حقیقت است که گوش شما همواره قسمتی از آنچه می شنوید را سانسور می کند، زیرا که از تشخیص آن ناتوان است، بنابراین هر اندازه که تست جدید و یا Listening جدید گوش دهید، همواره درصدی از آنچه می شنوید قابل درک نیست، برای رفع این ضعف و تقویت مهارت Listening باید بجای فقط گوش کردن به منابع Listening جدید، یک منبع Listening را انتخاب کرده و آن منبع را جمله به جمله آنقدر تکرار کنید ( با صدای بلند و بدون اینکه اول آنچه می شنوید را بنویسید)، تا هرآنچه می شنوید قابل درک و تکرار شود، به این ترتیب مغز شما قابلیت شناخت کلماتی را که تا به حال سانسور می کرده است پیدا خواهد کرد و به این ترتیب مهارت Listening شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، این افزایش در انجام تست های بعدی نمایان خواهد بود، زیرا که با اینکه تست ها از مطالب متفاوتی تشکیل شده اند، اما کلمات و عبارت ها مشترک بسیاری در آنها می باشد و همینطور در بسیاری از مواقع علت عدم درک وجود کلمات جدید نیست، بلکه عدم عادت به نحوه گفتار (Intonation) گوینده است. برای اطلاعات بیشتر با دکتر مهرداد جعفری تماس بگیرید .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com

#تقویت مهارت