مصاحبه کوتاه و کاربردی 1

تعداد بازديد : 248
. در اینجا شما یک مکالمه کوتاه در مورد اسم و ملیت و اینها رو میبینید و برای دریافت دروس دیگر به شما پیشنهاد می شود که به سایت دکتر مهرداد جعفری ورود و دروس دیگر را ملاحظه فرمایید . . ?A: What’s your name . . اسم شما چیه؟ . . B: Mehrdad Jafari . . مهرداد جعفری . . ?A: How do you spell your surname . . نام خانوادگیتون رو چطور اسپل (هجی ) می کنید . . J-A-F-A-R-I . . ج-ع-ف-ی . ?A: How old are you . . شما چند سالتونه؟ . B: Thirty eight years old (38 . . من سی و هشت سالمه . ?A: What’s your address here in Tehran . . آدرس شما در تهران چیه؟ . B: 3rd street,Fatemi . . فاطمی.خیابان سوم . ?A: And what’s your telephone number . . شماره تلفن شما چیه؟ . B: 09121347194 . . A:What's your religion . . مذهبت چیه؟ . . B:I'm muslim . . من مسلمانم
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com


#کاربردی 1