اصطلاحات جذاب امریکایی 1

تعداد بازديد : 464
کاربردی را ملاحظه می فرمایید که در مکالمات روزمره کاربرد دارد و برای دریافت . . اصطلاحات بیشتر به سایت دکتر مهرداد جعفری و وبلاگهای مربوطه رجوع فرمایید. . . . . . . . She’s getting in my hair . . . . داره رو مخم می ره . . . . The guy is unfriendly and tough, he’s hard as nail . . . . طرف سرد و سر سخته و انگاری مثل چوب بی حسه . . . . He‘s a hillbilly, but I like his honesty . . . . طرف دهاتیه اما از روراستیشئو صداقتش خوشم می یاد . . . . My car is haywire and needs to be fixed . . . . ماشینم خرابه و نیاز به تعمیر داره . . . . You got the valor, courage to do . . that? No, have no guts for that. . . . تو واسه اون کار شهامت و شجاعت داری؟نه من جرات و جسارت و وجودشو ندارم . . . . He’s hogging the computer alone; no one can use it anymore. . . . داره می ره تو حلقه کامپیوترو نمی زاره کسی دیگه بهش دست بزنه . . . . Don’t hog the pizza like this, you are not alone. . . . پیتزارو تنهایی نبلع تنها نیستیا . . . . My kids are alone at home; I am to hit the road (bounce) . . . . بچه هام تو خونه تنهان.می خوام برم که برم . . . . The hoodlum is in the slammer now . . . . مجرم در زندانه . . . . You are in a funk, why is that . . . . دپرسی و مضطرب؟چرا؟چی شده؟ . . . . He’s in a bind, we better help him . . . . در بد اوضاعیه.بهتره کمکش کنیم . .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com


#امریکایی 1