. در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . شنیدم مریضی . I hear u r ill . حالت بده . u feel bad . حالت خرابه . u feel awful . قلب درد داری . u have a heartache . مشکلت چیه؟ . ?what's ur dog . ?what's ur problem . آره حالم خرابه قلبم درد میکنه دارم میمیرم . yeah,I feel awful.I have a heart trouble.I'm dying . heartache=heart trouble=heart problem . خدا نکنه . God forbid . آخه چرا؟ . ?but why . توجوونی . u r young . مشکلت رو به من بگو . tell me ur problems . استرس داری؟؟ . ?u got stress . ?do u have problems . ?u got any problems . غم داری؟ . ?u are sad . ?u got sadness . به من اعتماد کن . trust me . واسه چی ناراحتی؟ . ?why are u sad . واسه چی غمگینی؟ . ?why are u down . واسه چی استر س داری؟ . ?why are u stressed . ?why do u have stress . چرا مضطربی؟ . ?why are u anxious . چرا مشوش هستی؟ . ?why are u agitated . چرا بهم ریختی؟ . ?why are u upset . چرا نا امیدی؟ . ?why are u hopeless . ?why are u frustrated . می گم. I'll tell u . صبر کن . hold on . wait . تو رفیقمی . u r my pal . u r my bude . u r my buddy . buddy=pal=dude=friend . به تو اعتماد دارم . I trust u . تو عزیزی . u r dear for me . تو واسم مهمی . u r important for me . تورو دوست دارم . I love u . باورم کن . trust me . من گرفتارم . I'm in troubles . یه گره دارم . I have a pain in the neck . I got a pain . یه گره بزرگ . a big pain . درده من رفیقه . my pain is my friend .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com


#انگلیسی 7#زبان انگلیسی 7#زبان انگلیسی