اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. . برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . . چرا دیگه شاد نیستید؟ . . . . ?why are not u happy any more . . . . چرا خسته اید؟ . . . . ?why are u tired . . . . چرا غمگینید؟ . . . . ?why are u sad . . . . چرا کم حرفید؟ . . . . ?why are u quiet . . . . انرژیه شما کجاست؟ . . . . ?where's that energy . . . . خندهای شما کجاست؟ . . . . ?Where are ur laughters . . . . ?where's that smile . . . . استاد شما پیر شدید . . . . u got oldy Master . . . . u look gray Sir . . . . U grew old Master . . . . موهاتون سفید شده . . . . U got gray hair . . . . چرا غمگینید؟ . . . . ?why are u sad . . . . چرا ناراحتید؟ . . . . ?why are u care worn . . . . ?why are u down . . . . care worn=sad=down . . . . چرا نا امیدید؟ . . . . ?why are u frustrated . . . . بمن گید . . . . tell me . .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com

#انگلیسی 2#زبان انگلیسی 2#زبان انگلیسی