. یادگیری اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی . . Penny-pincher =someone who is very Miserly . . یه ادمه بدبخت بی پول و بی چیز . . He was a penny pincher, but now he’s rich . . زمانی بی پول و فقیر بود اما الان مایه دار شده . . Peppy = vigorous; energetic. . پر انرژی و بشدت شاد و شاد کننده و هیجان آور . . She’s such a peppy thing. . یه دختر پر انرژی و پر هیجانه . . I sure don’t feel very peppy right now. . قطعا در حاله حاضر حال و روزه شادیو ندارم و احساسه خوبی ندارم . . Period! =and that’s final . . تمام. . I don’t wanna talk and hear anything about Arash.period. .دیگه نمی خوام چیزی در مورد آرش ببینم و بشنوم.همین.تمام!!! .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com

#انگلیسی 1#زبان انگلیسی 1#زبان انگلیسی