آموزش زبان فرانسه فقط در یک هفته و صرفاً با 25 ساعت تدریس . . - پیش نیازها: دانش زبان فرانسه، صفر- دانش زبان انگلیسی، متوسط . . - بدون کتاب و تکلیف، با روش MT نیویورک . . مدرس خصوصی سفارت های اروپای شرقی و دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران . . استاد گلشنی - 09121281176 . . sad.2828@yahoo.com . . . . . .
تهران
09121281176

#فقط یک هفته#فرانسه فقط#زبان فرانسه فقط#فقط یک#یک هفته#زبان فرانسه#آموزش زبان#آموزش زبان فرانسه