در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . Ankle=move to=go . . رفتن.به جایی رفتن . . Let’s ankle to the party . . بیا بریم به مهمونی . . Quit the job . . کاریو ول کردن . . He ankled his job, he wasn’t happy with the situation . . کارشو ول کرد .از اوضاع و شرایط راضی نبود . . Jack is a bad egg =Trouble maker, a person with bad attitudes . . جک یه ادمه مشکل سازو دردسر و موی دماغه . . The guy is a bad egg, nobody cares for him . . یارو یه آدمه دردسر سازه.هیچ کس ازش خوشش نمی یاد . . That BMW gives u a bang for the buck.) It’s worth spending money ( . . ماشینه بی ام و به پولش می ارزه . . Barking up the wrong tree=searching for something in a wrong or mistaken situation. . اشتباه کردن . . Asking him to help is a barking up the wrong tree, he’s never to help u. . ازش کمک خواستن یه اشتباهه.او هرگز کمکی نمی کنه . . Bean counter=a person who monitors the money flow carefully. . آدمه نزول خور1 . . 2 گدا گشنه که از یه ریال نمی گذره . . I am not gonna buy a car from that man, he’s a bean counter. . من از اون یارو ماشین نمی خرم.ناخن خشکه و از یه قرونش نمگذره و جون به عزارعیل نمی ده و بشدت حسابگر . . The wig big gave a lecture in the summit.) Important, famous, fat cat, powerful.( . . طرف آدم مهمه(با نفوذ) در کنفرانس سخنرانی کرد . .
تهران
09121347194
digital-English.blogfa.com

#انگلیسی 4#زبان انگلیسی 4#روزمره زبان انگلیسی 4#اصطلاحات روزمره#آموزش اصطلاحات#روزمره زبان#روزمره زبان انگلیسی#زبان انگلیسی