اصطلاحات تاپ13دکتر جعفری

تعداد بازديد : 538
مهدی فرهنگ دوست
09121347194
ایران
WWW.OSTADJAFARI.COM
۲ماه پیش
. . . . . . The stress is eating me away . . . . استرس داره از درون داره منو می خوره.مثل خوره تو وجودمه . . . . He is not stable, he has flaky personality. . . . ادمه با ثباتی نیست.شخصیته متزلزلی داره . . . . I had a flashback of my school days. . . . از روزای مدرسم یه مرور ی از خاطراتم رو داشتم . . . . Let’s go to a flick, I love comedies. . . . بیا بریم به سینما.من عاشق فیلمای کمدی هستم . . . . He flipped out when he saw the killer. . . . وقتی قاتل رو دید عصبانی شد . . . . The girl is a fox, so attractive. . . . دختره خیلی جذابهوبسیار دلربا . . . . Dealing is a gravy job. . . . دلالی کاره بسار راحتیه . . . . The movie was a groovy, . . . . فیلم سینمایی خیلی باحال بود . . . . The plan is gross. . . . برنامه افتضاحه . . . . The place was grubby. . . . اونجا کثیف و بهم ریختست . . . . The jacket was grungy. . . . ژاکت کثیف بود . . . . It was a hairy trip. . . . . سفر خطرناکی بود . . . . Put the hammer to the floor. . . . . پاتو بزار رو پداله گاز.تند تر برون . . . . ?Why are you so huffy/teed off today . . . . چرا انقدر خشمگینی امروز؟ . . . . If you don’t hustle /hurry up, we’ll be late. . . . . اگر نجمبی دیر می رسیم . . . . I was hyped by the news. . . . . از شنیدن خبر انرژی گرفتم . . . . He got hyper about the trip to London. . . . . از خبر سفر به لندن هیجانی و شاد شد
نمایش ادامه محتوای این آکهی