فروش لورامید . . . . فروش لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) به صورت تناژ و خرد . . . . خرید و فروش لورامید . . . . فروش مومونات فتی اسید اتانول آمید . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری . . . . . . . .
تهران
88725932-88725933
www.shimimarket.com

#اتانول آمید#اسید دی#دی اتانول آمید#اسید دی اتانول#فتی اسید دی#اسید دی اتانول آمید#دی اتانول#فتی اسید#فتی اسید دی اتانول آمید#فتی اسید دی اتانول