فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـریLED
شـرکت رسـانه مدرن شهـر . . واردکننده و مجـری فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور . . فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی . . فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس ، غرفه های نمایشگاهی ، ساختمانهای تجاری و اداری ، مراسم های مذهبی ، جشنها و اعیادرسمی . . فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات بزرگ ورزشـی و تبلیغات دور زمین های ورزشی . . نصب تلویزیون شهری سه وجهی آویزان از سقف ویژه سالن های ورزشی و نمایشگاهها جهت جلوگیری از نقاط کور تماشاگران . . نصب تلویزیون شهری پلیس راه کشور . . تلویزیون های شهری ، ویژه برنامه های صدا و سیما . . تلویزیون شهری های منحنی و دوار . . ال ای دی . . تلویزیون شهری دات پیچ 5 میلیمتر روزدید و داخل سالن ، تلویزیون شهری دات پیچ 5 میلیمتر روزدید و داخل سالن ، تلویزیون شهری دات پیچ 7.62میلیمتر داخل سالن ، کرایه تلویزیون شهری با نازلترین قیمت ، تابلوهای تبلیغاتی ، نصب تلویزیون شهری ، بیلبورد ، استراکچر و سازه ، دات پیچ های مختلف ، کامپوزیت . . . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـی ، مذهبـی ، همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـامی فضـاها افتتاحیـه ها ، همایشـها ، سالـن های کنفـرانس ، پارکهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـی ،جشنهـا و اعیـاد رسمـی و ملـی کشـور ، داخـل غرفـه ها در نمایشـگاههای بین المللی کشـور ، مرکـز همایشهـای صـدا و سیمـا ، اتاق های بازرگـانی ، لابـی هتـل ها ، میادیـن اصلـی شهـر ، سـردرب فروشـگاهها ، اطـراف و دور زمینهـای ورزشـی ، اسکـوربرد تمـام رنگـی ورزشـی و اجـرا بر بـام و پیشـانی مجتمـع ها و ساختمـان های تجـاری و اداری . . . . . . ویژگی ها و مزایا : . . سهـولت در اجـرا در کلیـه شرایـط آب و هوایـی و مقـاوم در برابر تابـش مستقیـم نـور خورشیـد و محیـط کامـلا مرطـوب و هـوای بارانـی به ویـژه جنـوب و شمـال کشـور . . قابلیـت پخـش سـاعت ، متـن و فیلـم مراسـم های ملـی و مذهبـی روزهـا و سالهـای آینـده . . با توجـه به دارا بـودن نـرم افـزار تحـت وینـدوز و سازگـار با کلیـه نـرم افـزارهای وینـدوز جهـت پخـش تقویـم ، اذان ، دمـا ، اوقـات شرعـی و مناسبتهـا به صـورت اتوماتیـک و دستـی . . video wall . . قابلیـت سـاخت تیـزر تبلیغـاتی با فیلـم و تصاویـر و افزودن افکـت روی آن ها . . قابلیـت پشتیبـانی و پخـش کلیـه فایلهـای تصویـری ، صوتـی ، تیـزر ، فیلـم ، عکـس ، پخـش زنـده مستقیـم تلویزیونی و کلیـه فایلهـای متنـی و تصویـری . . تنظیـم اتوماتیـک روشنـایی تصویـر ( برایتنـس ) متنـاسب با نـور محل هنـگام روز و شـب جهـت صـرفه جویـی در مصـرف انـرژی و کاهـش هزینـه بـرق مصـرفی . . درج سریـع و آسـان زیرنویـس و بـالا نویـس و همچنیـن تقسیـم صفحـه برای پخـش فیلـم وعکـس و قابلیـت سـاخت تیـزر با تصـاویر و فیلـم های موجـود با نـرم افـزاراختصـاصی نمایشـگر . . با بیـش از صـدها افکـت نمایشـی به همـراه پخش آنـلاین صـدا و تصـویر به صـورت همـزمان . . قابلیـت اتصـال به شبـکه های سـراسـری جهـت پخـش تصـاویر ماهـوارهای و ملـی سـازمان صـدا و سیمـا . . قابلیـت کنتـرل از راه دور از طریـق اینتـرنت ، بی سیـم ( وایـرلس ) انتقـال تصـویر ( دیتـا ) و ... و دوربیـن های مداربستـه . . همـراه با گـارانتی و بهتـرین کیفیـت رنـگ و بالاتـرین پـردازش تصـوی . . بیشتـرین تعـداد رنـگ و فنـاوری موجـود . . فـروش وارائـه خدمـات از اجـرای فنـداسیون و سـازه تا پایان کـار و راه انـدازی تلویزیون . . 09125101545 . .
تهران
09125101545
وارد کننده و مجری تخصصی فروش و اجاره تلویزیون های شهری در تهران و سراسر کشور
www.jCityTV.com

فروش ویژه تلویزیون شهری تبلیغاتی


 تلویزیون غول  ه نمایشگرها - نصب - راه اندازی تلویزیونهای غول پیکر شهری در سراسر ایران . . پخش زنده برنامه ، مراسم...

led fullcolor display out door indoor


 تلویزیون غول  ه نمایشگرها و نصب راه اندازی تلویزیونهای غول پیکر شهری در سراسر ایران . . مناسب جهت تمامی فضاها و ن...

تابلو روان – ساعت دیجیتال – تلویزیون شهری – ساعت و


جه کیفی با تراکم های مختلف با ال ای دی Cree آمریکایی با عمرمفید بیش از 100.000 ساعت . . . . . . تلویزیون غول   پیکر شهری ، نمایشگر غول پیکر شهری ، تلویزیون شهری فول کالر ، full color . . قابلیت نمایش تصاویر مت...

لیست بیلبوردهای تهران


 تلویزیون غول  رد و تبلیغاتی محیطی قابل ارائه توسط شرکت کیمیاگر: . . • • تابلو ها و بیلبورد ها در سرتاسر سطح شهر و...

تلویزیونهای غول پیکر شهری ویژه تبلیغات


 تلویزیون غول  0 متر مربع ph 10 با 281 تریلیون رنگ . . و همچنین 40 متر مربع ph 16 با 281 تریلیون رنگ . . . . پخ...

فروش ویژه و نصب تلویزیون شهری


فروش فوق العاده و نصب تلویزیون غول   پیکر شهری . . LED Display . . (Led Indoor and Outdoor Display) . . *-*-- با گارانتی و10 سال خدما...

ال ای دی فول کالر شهری نصب فروش و اجاره مناسب


 تلویزیون غول  3 متر مربع(36 کابینت به سایز 1024*896 ) دات پیچ 16 . . و فروش 33 مترمربع(36 کابینت به سایز 960*960 ...

فروش ویزه تلویزیون شهری و تابلو تبلغاتی


 تلویزیون غول  3 متر مربع(36 کابینت به سایز 1024*896 ) دات پیچ 16 . . و فروش 33 مترمربع(36 کابینت به سایز 960*960 ...

تلویزیون شهری ماژول فول کالر


 تلویزیون غول  3 متر مربع(36 کابینت به سایز 1024*896 ) دات پیچ 16 . . و فروش 33 مترمربع(36 کابینت به سایز 960*960 ...

تلویزیون شهری


 تلویزیون غول  ه نمایشگرها و نصب راه اندازی تلویزیونهای غول پیکر شهری در سراسر ایران . . اطلاعات بیشتر و تکمیلی به...

فروش و نصب راه اندازی تلویزیونهای شهری


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

فروش و اجاره تلویزیون شهری فول کالر


 تلویزیون غول  ه ویژه 33 متر مربع(36 کابینت به سایز 1024*896 ) دات پیچ 16 . . و فروش و اجاره 33 مترمربع(36 کابینت ...

تلویزیون شهری


 تلویزیون غول   استثنایی 33 متر مربع(36 کابینت به سایز 1024*896 ) دات پیچ 16 . . و فروش 33 مترمربع(36 کابینت به سا...

خرید تلویزیون شهری


 تلویزیون غول  اره 33 مترمربع(36 کابینت به سایز 960*960 ) دات پیچ 10 . . . . www.jcitytv.com اطلاعات تکمیلی به ه...

نصب فروش و اجاره ال ای دی فول کالر شهری


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

اسکوربرد ورزشی و تلویزیون شهری


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

تابلو LED ثابت و روان


 تلویزیون غول  B طراح و تولید کننده با کیفیترین تابلوهای LED با چندین سال سابقه . بدون واسطه و جنس درجه 1 و باکیفیت...

فروش و اجاره تلویزیون شهری در سراسر کشور


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

اجاره تلویزیون شهری و LED


 تلویزیون غول   ال ای دی تلویزیونهای غول پیکر شهری ( LED ) تمام رنگی Full color با دات پیچ های مختلف با نازلترین قی...

فروش و اجاره تلویزیونهای شهری در سراسر کشور


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

فروش و اجاره تلویزیون های شهری در سراسر کشور


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

تلویزیون شهری اسکوربرد اجاره تلویزیون شهری


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

خرید تلویزیون شهری خرید تلویزیون شهری خرید تلویز


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

خرید تلویزیون شهری خرید تلویزیون شهری خرید تلویز


باز ، خارجی و داخلی ، مزایده و مناقصه ، اسکوربرد ، دورزمین ورزشی ، خدمات الکترونیکی ، دیتا پرژکتور ، تلویزیون غول   پیکر شهری ، مشخصات خرید تلویزیون خوب ، نمایشگر های ال ای دی و تابلو تبلیغاتی ، لوازم و تجهیزات تبلی...

فروش و اجاره تلویزیون شهری در اصفهان


 تلویزیون غول  ه نمایشگرها و نصب راه اندازی تلویزیونهای غول پیکر شهری در سراسر ایران . . پخش زنده برنامه ، مراسم ،...

طراحی و نورپردازی ‎ساختمان


 تلویزیون غول  ح الگوی مصرف . . نورپردازی‎ ‎شهری با پروژکتورهای کم مصرف ‏LED . . طراحی و نورپردازی‎ ‎خارج و داخل ...

تابلوهاي LED


 تلویزیون غول  ‎ با پروژکتورهای کم مصرف ‏LED . طراحی و نورپردازی‎ ‎خارج و داخل ساختمانهای اداری،برجهای مسکونی . ن...


#تلویزیون غول#واجـاره تلویزیون#فـروش واجـاره تلویزیون#تلویزیون شهری#تابلوهای تبلیغاتی#ساخت تیزر#تیزر تبلیغاتی#ویدئو وال