شبکه پالیس ( دنیای تجهیزات شبکه ) . . " شبکه پالیس " کاملترین مرکز فروش انواع آنتن های وایرلس مفتخر است انواع آنتنهای وایرلس را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه نماید . . . " شبکه پالیس " هم اکنون آماده ارائه انواع آنتن های ذیل به کلیه همکاران محترم ، ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی میباشد . . " شبکه پالیس " لیست موجودی آنتن های وایرلس خود را با برندهای مختلف اعلام می نماید ، به شرح ذیل : . . دلتالینک ، DeltaLink . آنتن وایز ، WIS Antenna . کنبوتنگ ، Kenbotong . وای لینک ، Wilink . الماس ، Almas . آی تی الایت ، ITelite . . . . فروش ویژه انواع آنتن های شرکت دلتالینک DeltaLink . فروش انواع آنتن های دلتا لینک delta link . آنتن های دلتالینک delta link . آنتن های دلتالینک deltalink . فروش ویژه دیش های High Performance . . . ANT-5527S High gain 27 dBi Parabolic dish . ANT-5527N Dual polarized high gain 27 dBi Parabolic dish . ANT-5531S Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish . ANT-5531N Dual polarized Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish . ANT-5533S Singel polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish . ANT-5533N Dual polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish . ANT-HP5523N High Performance 1.0 feet 23 dBi Solid dish Antenna . ANT-HP5526N High Performance 1.5 feet 26 dBi Solid dish Antenna . ANT-HP5529N High Performance 2 feet 29 dBi Solid dish Antenna . ANT-HP5535N High Performance 3.5 feet 24-35 dBi Solid dish Antenna . ANT-5517N-S Dual polarized 17dBi Flat panel 90⁰ Sector Antenna . . آنتن های دلتالینک . فروش آنتنهای ضد نویز دوال پولاریتی دلتالینک . آنتن دیش 33 دبی دوال دلتالینک . آنتن دیش 33 دبی سینگل دلتالینک . آنتن دیش 31 دبی دوال دلتالینک . آنتن دیش 31 دبی سینگل دلتالینک . آنتن دیش 27 دبی دوال دلتالینک . آنتن دیش 27 دبی سینگل دلتالینک . آنتن ضد نویز 35 دبی دوال دلتالینک . آنتن ضد نویز 29 دبی دوال دلتالینک . آنتن ضد نویز 26 دبی دوال دلتالینک . آنتن ضد نویز 23 دبی دوال دلتالینک . . . . . فروش ویژه انواع آنتن های شرکت وایز WIS Antenna . . . WIS-ANS5819-120 آنتن سکتور , 5.8Ghz 19dbi , 120 درجه . WIS-ANS5820-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 20dbi , 90 درجه . WIS-ANS5818-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 18dbi , 90 درجه . WIS-ANS2415-120 آنتن سکتور , 2.4Ghz 15dbi , 120 درجه . WIS-ANS2416-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 16dbi , 90 درجه . WIS-ANS2417-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 17dbi , 90 درجه . ---------------------------------------- ----------------------------------- . WIS-AND5824 آنتن دیش , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار . WIS-AND5829 آنتن دیش , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار . WIS-AND5832 آنتن دیش , 5.8Ghz 32dbi , دوآل پولار . WIS-AND5834 آنتن دیش , 5.8Ghz 34dbi , دوآل پولار . ---------------------------------------- ----------------------------------- . WIS-ANG5824 آنتن گرید , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار . WIS-ANG5829 آنتن گرید , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار . ---------------------------------------- ----------------------------------- . WIS-ANO2412 آنتن امنی دوآل , 2.4Ghz 12dbi . WIS-ANO5812 آنتن امنی دوآل , 5.8Ghz 12dbi . ---------------------------------------- ----------------------------------- . WIS-ANP5823 آنتن فلت , 5.8Ghz 23dbi . . . انواع آنتن سکتور کنبوتونگ (Sector 5.8 Ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و خروجی . Kenbotong 5.8 GHz Sector 17dbi . Kenbotong 2.4 GHz Sector 17dbi . Kenbotong 5.8 GHz Sector Dual Polar 17dbi . . TDJ-5158J - TDJ-5158GA×2 - TDJ-4958I - TDJ-2400IA - TDJ-5158K20 . . **************************************** . . انواع آنتن امنی (Omni Antenna) با فرکانس 2.4 GHz 5.8GHz با خروجی 15dBi,12dBi dBi – 7dBi 8 . . Omni Directional 3dbi Tplink 2.4GHz . Omni Directional 5dbi Tplink 2.4GHz . Omni Directional 8dbi Tplink 2.4GHz . Omni Directional 12dbi Tplink 2.4GHz . Omni Directional 15dbi Tplink 2.4GHz . . آنتن امنی dBi3 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . آنتن امنی dBi5 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . آنتن امنی dBi8 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . آنتن امنی dBi12 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . آنتن امنی dBi15 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . Omni Directional 15dbi 5.8 GHz Alfa . . TPLink TL-ANT2412D - TPLink TL-ANT2408C - kenbotong TQJ-5800AT - kenbotong TQJ-2325A12 - TPlink TL-ANT2415D . . **************************************** . انواع آنتن پارابولیک (Parabolic Antenna) با فرکانس کاری GHz5.8 & 2.4GHz . آنتن پارابولیک 16dBi الماس 2.4 گیگا هرتز . آنتن پارابولیک 24 dBi الماس 2.4 گیگا هرتز . آنتن پارابولیک 27dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . آنتن پارابولیک 30dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . آنتن پارابولیک 24 dBi تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . Parabolic Antenna 16 dBi 2.4 GHz Almas . Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz Almas . Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz TPLink . Parabolic Antenna 27 dBi 5.8 GHz Kenbotong . Parabolic Antenna 29 dBi 5.8 GHz Kenbotong . Parabolic Antenna 30 dBi 5.8 GHz Kenbotong . . kenbotong TDJ-5800SPL6 - kenbotong TDJ-2400A - Almase AP24516M - Almas AP24524G - TPLink TL-ANT2424B - kenbotong TDJ-5800SPL9 . . **************************************** . انواع آنتن فلت پنل (Flat Panel Antenna) : . . Flat Panel Antenna 18 dBi 5.8 GHz Almas . Flat Panel Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas . Flat Panel Dual Polar Antenna 21 dBi 5.8 GHz Almas . Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas . Flat Panel Dual Polar Antenna 24 dBi 5.8 GHz Almas . Flat Panel Antenna 27 dBi 5.8 GHz Almas . Box Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas . Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas . Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong . Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong . Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz WaveGap . . . آنتن فلت 18dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن فلت 19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن فلت 21dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن فلت 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن فلت 24dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن فلت 27dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن باکس19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن باکس 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . آنتن فلت 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . آنتن باکس 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . آنتن باکس 23 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز . . Almas AP51823F - Almas AP51823B - Almas AP51818F - Almas AP51818B - Almas AP51828F - Almas AP51828B - Almas AP51826F - Almas AP51826B - kenbotong TDJ-5158BKR-C - Almase AP5618D - Almas AP5626D - Almas AP5623D - kenbotong TDJ-5758BKT1 - kenbotong TDJ-5158EA23 - kenbotong TDJ-5158EA19 - kenbotong TDJ-5158EA18D - WaveGap FBWG-23S - TPLink TL-ANT2414A . . *************************************** . . انواع آنتن دیش : (Dish Antenna) . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 34dbi . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 32dbi . Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 32dbi . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 28dbi . Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 28dbi . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 23dbi . Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 23dbi . . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 23.5 dBi . Wilink 5.8 GHz Dish Single 23.5 dBi . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 25.5 dBi . Wilink 5.8 GHz Dish Single 25.5 dBi . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 27.5 dBi . Wilink 5.8 GHz Dish Single 27.5 dBi . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 29.5 dBi . . دیش 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش دوال پلار 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش دوال پلار 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش دوال پلار 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش دوال پلار 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش دوال پلار 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش دوال پلار 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . دیش دوال پلار 34.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . وایرلس ، موتورولا ، میکروتیک ، نترونیکس ، ردلاین ، پروکسیم ، یو بی ان تی ، یو بی کیو تی ، شبکه وایرلس ، شبکه ، انتقال تصویر ، انتقال صدا ، انتقال خطوط تلفن ، انتقال خطوط E1 ، پهنای باند ، اینترنت ، اینترنت بی سیم ، نانو ، پاور ، لینک ، امکان سنجی ، دکل . . . با ما تماس بگیرید : . . همراه : 09010565768 . . تلفن : 02188314052 . . ID Telegram : @NetITMan . . Email : behzico@yahoo.com
تهران
09010565768
خ سهروردی جنوبی - کوچه اسلامی - پ 4
http://www.palisnet.com

نمایندگی محصولات شبکه مایکرونت Micronet میکرونت


tch . . • سوئیچهای 1000/100/10 SOHO . . • مدیا کانورتور(Media Converter) . . • کارت وایرلس . . • آنتن وایرلس   به همراه متعلقات . . • دستگاه انتقال صدا Internet Telephony Gateway . . • مودمهای ADSL/ADSL2/2+ و...

نمایندگی محصولات شبکه مایکرونت


POE Switch . • سوئیچهای 1000/100/10 SOHO . • مدیا کانورتور(Media Converter) . • کارت وایرلس . • آنتن وایرلس   به همراه متعلقات . • دستگاه انتقال صدا Internet Telephony Gateway . • مودمهای ADSL/ADSL2/2+ و VDS...

نمایندگی محصولات شبکه مایکرونت میکرونت Micronet


. • POE Switch . • سوئیچهای 1000/100/10 SOHO . • مدیا کانورتور(Media Converter) . • کارت وایرلس . • آنتن وایرلس   به همراه متعلقات . • دستگاه انتقال صدا Internet Telephony Gateway . • مودمهای ADSL/ADSL2/2+ و VDSL ...

امکان سنجی وایرلس ، عیب یابی لینک وایرلس ، نصب لین


نرم افزارهای روز و آخرین متدد . 9. امکان سنجی توسط نرم افزار linkplaner و موتورولا . 10. نصب انواع آنتن وایرلس   و microwave . . - امکان سنجی جهت برقراری دید مستقیم Link Of Side لینک های وایرلس به صورت کاملا حرف...

فروش آنتنهای کنبوتنگ و محصولات ubnt


پ . تجهیزات انتقال صدا و تصویر ، دوربین ویوتک ای پی کمرا انواع آنتن کنبوتنگ girid - dish – sector -  آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4 انواع مودم و سویچهای دیلینک و تی پی لینک انواع تجهیزات سیسکو شامل سویچ - روتر – ...

فروش فوق العاده و استسنائی لینک های وایرلس تضمینی


پهنای باند بالا در مسافتهای طولانی و کیفیت بالا و گارانتی تعویض معتبربصورت تضمینی . . 3. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 . . 4. ایجاد شبکه های وایرلس WiFi و mesh در محوطه شرکتها- سازمانها- سالنهای کن...

فروش فوق العاده و نصب وایرلس با گارانتی تعویض و ت


4. انتقال تصاویر انواع دوربینها (آنالوگ و ip camera) توسط وایرلس تا مسافتهای بالا . . 5. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 (پارابولیک ، فلت پنل ، دیش) . . 6. ایجاد شبکه های وایرلس WiFi و mesh در محوطه ...

تجهیزات وایرلس لینک وایرلس


آیا می دانید شرکت پایون آریا با 5 سال سابقه تولید آنتن وایرلس   به فرم دیش باند 5.8 گیگا هرتز اولین تولید کننده آنتن وایرلس به فرم دیش در ایران است؟ . . . . آیا...

فروش تجهیزات شبکه مشاوره تخصصی رایگان


فروش تجهیزات شبکه . . فروش آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4ghz & 5.8ghz . . . . فروش انواع آنتن با فرکانس های . . . . • انواع آنتن سکتو...

واردات کلیه تجهیزات شبکه و نماینده رسمی انواع برند


 آنتن وایرلس   شبکه می خواهید (اکتیو شبکه . . شرکت اکتیو شبکه رایان وارد کننده کلیه تجهیزات شبکه و نماینده رسمی ب...

فروش و نصب وایرلس100 تضمینی با قیمت های استثنایی


4. انتقال تصاویر انواع دوربینها (آنالوگ و ip camera) توسط وایرلس تا مسافتهای بالا . . 5. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 (پارابولیک ، فلت پنل ، دیش) . . 6. ایجاد شبکه های وایرلس WiFi و mesh در محوطه ...

فروش آنتن وایرلس Wireless


فروش آنتن وایرلس   Wireless . . فروش آنتن وایرلس Wireless . . ارائه بهترین برند های آنتن وایرلس با قیمت مناسب توسط...

فروش انواع GPS هند هلد


کابل LMR400 و RG58 . . 4. فروش انواع آچار شبکه،آچارپرس،آلن،LAN TESTER(تسترشبکه)، . . 5. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 وفروش انواع کابل pigtail و کابل شبکه . . 6. فروش تجهیزات شبکه شامل:(سویچ،رک،دا...

فروش ویژه انواع آنتن وایرلس


روش ویژه انواع آنتن وایرلس   در ایران با فرکانسهای 2.1 - 2.9 ghz and 4.9 – 6.1 ghz و فروش انواع باکسهای فلزی outdoor . . اکتیو...

واردات وفروش تجهیزات شبکهUBNT


به 48 ولت دوربین ویوتک ای پی کمرا girid - dish - sector - آنتن کنبوتونگگ -- کنبوتنگ - kenbotong فروش آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4 GHz , 5.8 GHz . . انواع آنتن سکتور (Sector 5.8 ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و...

فروش برند Kenbotong Vivotek Ubiqiti Alfa


به 48 ولت دوربین ویوتک ای پی کمرا girid - dish - sector - آنتن کنبوتونگگ -- کنبوتنگ - kenbotong فروش آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4 GHz , 5.8 GHz . . انواع آنتن سکتور (Sector 5.8 ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و...

فروش آنتن وایرلس


فروش آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4ghz & 5.8ghz . . فروش انواع آنتن با فرکانس های . . • انواع آنتن سکتور (Sector 5...

تامین لوازم کامپیوتر و شبکه از چین


X ساخت ACTEL . . تامین انواع تجهیزات شبکه (Passive & Active) و وایرلس شامل انواع رادیو اکسس پوینت ، آنتن وایرلس   ، انواع روتربردها و تجهیزات جانبی وایرلس . . . . تامین انواع محصولات Ubiquiti . . . . تامین ا...

سیستم انتقال تصویر و دوربین مداربسته و شبکه بی سیم


جهیزات جانبی شبکه . . 10. فروش، مشاوره، نصب و راه اندازی شبکه وایرلس شامل انواع رادیو اکسس پوینت ، آنتن وایرلس   ، تجهیزات جانبی وایرلس . . 11. فروش، مشاوره، نصب و راه اندازی شبکه VOIP (انتقال خط تلفن بر روی شبک...

شبکه دوربین های مداربسته دزدگیر در خرم آباد


اه اندازی شبکه MPLS , وارتباط دیتا کلیه شعب بانک توسعه تعاون استان لرستان . . و نصب بیش از 150 مرکز آنتن وایرلس   نقطه به نقطه و دزدگیر... . نماینده شرکت باستان کامپیوتر دوربینهای آنالوگ و شبکه Acti . . نماینده ...

دوربین مداربسته انتقال تصویر و شبکه بی سیم


هیزات جانبی شبکه . . 10. فروش، مشاوره، نصب و راه اندازی شبکه وایرلس شامل انواع رادیو اکسس پوینت ، آنتن وایرلس   ، تجهیزات جانبی وایرلس . . 11. فروش، مشاوره، نصب و راه اندازی شبکه VOIP (انتقال خط تلفن بر روی شب...

واردات وفروش تجهیزات شبکهMIKROTIK UBNT


به 48 ولت دوربین ویوتک ای پی کمرا girid - dish - sector - آنتن کنبوتونگگ -- کنبوتنگ - kenbotong فروش آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4 GHz , 5.8 GHz . . انواع آنتن سکتور (Sector 5.8 ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و...

دیش 34 32 28 و 24 DB


به 48 ولت دوربین ویوتک ای پی کمرا girid - dish - sector - آنتن کنبوتونگگ -- کنبوتنگ - kenbotong فروش آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4 GHz , 5.8 GHz . . انواع آنتن سکتور (Sector 5.8 ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و...

مودم adsl و کلیه تجهیزات شبکه TP LINK


ت پس از فروش) . ************************************** . مودم TD-W8901G . دارای 4 خروجی شبکه (LAN) و آنتن وایرلس   با سرعت 54 مگابایت در ثانیه و Spiliter . سازگار با تمام شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت پر سرعت A...

سیمرغ هزاره سوم نمایندگی فروش آنتن وایرلس کنبوتونگ


سیمرغ هزاره سوم نمایندگی فروش آنتن وایرلس   کنبوتونگ . . شرکت سیمرغ هزاره سوم نماینده انحصاری شرکت کنبوتونگ در جنوب ایران . . • ارائه خدمات م...

تجهیزات شبکه


فروش تجهیزات شبکه (ایده پردازان شبکه مهرگان) . . . . . . فروش تجهیزات شبکه . . . . فروش آنتن وایرلس   با فرکانس های 2.4ghz & 5.8ghz . . . . فروش انواع آنتن با فرکانس های . . . . • انواع آنتن سکت...

آنتن رادیو وایرلس های گین HG533MD


Wireless Radio Anten Hi Gain HG533MD . . . . آنتن وایرلس  ، سخت افزاری جهت ارسال و دریافت امواج رادیویی است. میتونید به این آنتن وایرلس رادیویی به چشمِ یک کار...

فروش و راه اندازی آنتن رادیو وایرلس های گین HG527M


Wireless Radio Anten Hi Gain HG527MD . . . . آنتن وایرلس  ، سخت افزاری جهت ارسال و دریافت امواج رادیویی است. میتونید به این آنتن به چشمِ یک کارت شبکه نگاه کنی...

فروش و راه اندازی آنتن پارابولیک TDJ5758SPL9A


رادار هواشناسی و کنترل جریان هوا . . تشخیص سرعت خودرو . . رادار نفوذکننده به زمین . . مشخصات فنی آنتن وایرلس   کنبوتونگ 5758 اس پی ال . . . . - Freq. Range-MHz: 5150~5850 . . - Bandwidth-MHz: 700 . . - Gai...

فروش و راه اندازی آنتن فلت TDJ5758BKTC


نی آنتن با موج رسیده هماهنگ شده است و در این حالت ولتاژی که به آنتن رسیده، حداکثر است. . مشخصات فنی آنتن وایرلس   کنبوتونگ 5758 بی کی تی . . - Polarization: Vertical and Horizontal . . - Freq. Range-GHz: 57~58 ....
30


#آنتن وایرلس