" رکن افزا " کاملترین مرکز فروش انواع آنتن های وایرلس مفتخر است انواع آنتنهای وایرلس را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه نماید . . . . " رکن افزا " هم اکنون آماده ارائه انواع آنتن های ذیل به کلیه همکاران محترم ، ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی میباشد . . . . " رکن افزا " لیست موجودی آنتن های وایرلس خود را با برندهای مختلف اعلام می نماید ، به شرح ذیل : . . . . دلتالینک ، DeltaLink . . آنتن وایز ، WIS Antenna . . کنبوتنگ ، Kenbotong . . وای لینک ، Wilink . . الماس ، Almas . . آی تی الایت ، ITelite . . . . . . . . فروش ویژه انواع آنتن های شرکت دلتالینک DeltaLink . . فروش انواع آنتن های دلتا لینک delta link . . آنتن های دلتالینک delta link . . آنتن های دلتالینک deltalink . . فروش ویژه دیش های High Performance . . . . . . ANT-5527S High gain 27 dBi Parabolic dish . . ANT-5527N Dual polarized high gain 27 dBi Parabolic dish . . ANT-5531S Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish . . ANT-5531N Dual polarized Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish . . ANT-5533S Singel polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish . . ANT-5533N Dual polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish . . ANT-HP5523N High Performance 1.0 feet 23 dBi Solid dish Antenna . . ANT-HP5526N High Performance 1.5 feet 26 dBi Solid dish Antenna . . ANT-HP5529N High Performance 2 feet 29 dBi Solid dish Antenna . . ANT-HP5535N High Performance 3.5 feet 24-35 dBi Solid dish Antenna . . ANT-5517N-S Dual polarized 17dBi Flat panel 90⁰ Sector Antenna . . . . آنتن های دلتالینک . . فروش آنتنهای ضد نویز دوال پولاریتی دلتالینک . . آنتن دیش 33 دبی دوال دلتالینک . . آنتن دیش 33 دبی سینگل دلتالینک . . آنتن دیش 31 دبی دوال دلتالینک . . آنتن دیش 31 دبی سینگل دلتالینک . . آنتن دیش 27 دبی دوال دلتالینک . . آنتن دیش 27 دبی سینگل دلتالینک . . آنتن ضد نویز 35 دبی دوال دلتالینک . . آنتن ضد نویز 29 دبی دوال دلتالینک . . آنتن ضد نویز 26 دبی دوال دلتالینک . . آنتن ضد نویز 23 دبی دوال دلتالینک . . . . . . . . . . فروش ویژه انواع آنتن های شرکت وایز WIS Antenna . . . . . . WIS-ANS5819-120 آنتن سکتور , 5.8Ghz 19dbi , 120 درجه . . WIS-ANS5820-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 20dbi , 90 درجه . . WIS-ANS5818-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 18dbi , 90 درجه . . WIS-ANS2415-120 آنتن سکتور , 2.4Ghz 15dbi , 120 درجه . . WIS-ANS2416-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 16dbi , 90 درجه . . WIS-ANS2417-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 17dbi , 90 درجه . . --------------------------------------------------------------------------- . . WIS-AND5824 آنتن دیش , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار . . WIS-AND5829 آنتن دیش , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار . . WIS-AND5832 آنتن دیش , 5.8Ghz 32dbi , دوآل پولار . . WIS-AND5834 آنتن دیش , 5.8Ghz 34dbi , دوآل پولار . . --------------------------------------------------------------------------- . . WIS-ANG5824 آنتن گرید , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار . . WIS-ANG5829 آنتن گرید , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار . . --------------------------------------------------------------------------- . . WIS-ANO2412 آنتن امنی دوآل , 2.4Ghz 12dbi . . WIS-ANO5812 آنتن امنی دوآل , 5.8Ghz 12dbi . . --------------------------------------------------------------------------- . . WIS-ANP5823 آنتن فلت , 5.8Ghz 23dbi . . . . . . انواع آنتن سکتور کنبوتونگ (Sector 5.8 Ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و خروجی . . Kenbotong 5.8 GHz Sector 17dbi . . Kenbotong 2.4 GHz Sector 17dbi . . Kenbotong 5.8 GHz Sector Dual Polar 17dbi . . . . TDJ-5158J - TDJ-5158GA×2 - TDJ-4958I - TDJ-2400IA - TDJ-5158K20 . . . . **************************************** . . . . انواع آنتن امنی (Omni Antenna) با فرکانس 2.4 GHz 5.8GHz با خروجی 15dBi,12dBi dBi – 7dBi 8 . . . . Omni Directional 3dbi Tplink 2.4GHz . . Omni Directional 5dbi Tplink 2.4GHz . . Omni Directional 8dbi Tplink 2.4GHz . . Omni Directional 12dbi Tplink 2.4GHz . . Omni Directional 15dbi Tplink 2.4GHz . . . . آنتن امنی dBi3 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . آنتن امنی dBi5 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . آنتن امنی dBi8 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . آنتن امنی dBi12 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . آنتن امنی dBi15 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . . . Omni Directional 15dbi 5.8 GHz Alfa . . . . TPLink TL-ANT2412D - TPLink TL-ANT2408C - kenbotong TQJ-5800AT - kenbotong TQJ-2325A12 - TPlink TL-ANT2415D . . . . **************************************** . . انواع آنتن پارابولیک (Parabolic Antenna) با فرکانس کاری GHz5.8 & 2.4GHz . . آنتن پارابولیک 16dBi الماس 2.4 گیگا هرتز . . آنتن پارابولیک 24 dBi الماس 2.4 گیگا هرتز . . آنتن پارابولیک 27dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . . آنتن پارابولیک 30dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . . آنتن پارابولیک 24 dBi تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز . . . . Parabolic Antenna 16 dBi 2.4 GHz Almas . . Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz Almas . . Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz TPLink . . Parabolic Antenna 27 dBi 5.8 GHz Kenbotong . . Parabolic Antenna 29 dBi 5.8 GHz Kenbotong . . Parabolic Antenna 30 dBi 5.8 GHz Kenbotong . . . . kenbotong TDJ-5800SPL6 - kenbotong TDJ-2400A - Almase AP24516M - Almas AP24524G - TPLink TL-ANT2424B - kenbotong TDJ-5800SPL9 . . . . **************************************** . . انواع آنتن فلت پنل (Flat Panel Antenna) : . . . . Flat Panel Antenna 18 dBi 5.8 GHz Almas . . Flat Panel Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas . . Flat Panel Dual Polar Antenna 21 dBi 5.8 GHz Almas . . Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas . . Flat Panel Dual Polar Antenna 24 dBi 5.8 GHz Almas . . Flat Panel Antenna 27 dBi 5.8 GHz Almas . . Box Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas . . Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas . . Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong . . Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong . . Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz WaveGap . . . . . . آنتن فلت 18dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن فلت 19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن فلت 21dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن فلت 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن فلت 24dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن فلت 27dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن باکس19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن باکس 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز . . آنتن فلت 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . . آنتن باکس 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز . . آنتن باکس 23 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز . . . . Almas AP51823F - Almas AP51823B - Almas AP51818F - Almas AP51818B - Almas AP51828F - Almas AP51828B - Almas AP51826F - Almas AP51826B - kenbotong TDJ-5158BKR-C - Almase AP5618D - Almas AP5626D - Almas AP5623D - kenbotong TDJ-5758BKT1 - kenbotong TDJ-5158EA23 - kenbotong TDJ-5158EA19 - kenbotong TDJ-5158EA18D - WaveGap FBWG-23S - TPLink TL-ANT2414A . . . . *************************************** . . . . انواع آنتن دیش : (Dish Antenna) . . . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 34dbi . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 32dbi . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 32dbi . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 28dbi . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 28dbi . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 23dbi . . Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 23dbi . . . . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 23.5 dBi . . Wilink 5.8 GHz Dish Single 23.5 dBi . . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 25.5 dBi . . Wilink 5.8 GHz Dish Single 25.5 dBi . . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 27.5 dBi . . Wilink 5.8 GHz Dish Single 27.5 dBi . . Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 29.5 dBi . . . . دیش 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش دوال پلار 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش دوال پلار 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش دوال پلار 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش دوال پلار 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش دوال پلار 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش دوال پلار 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . دیش دوال پلار 34.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز . . . . وایرلس ، موتورولا ، میکروتیک ، نترونیکس ، ردلاین ، پروکسیم ، یو بی ان تی ، یو بی کیو تی ، شبکه وایرلس ، شبکه ، انتقال تصویر ، انتقال صدا ، انتقال خطوط تلفن ، انتقال خطوط E1 ، پهنای باند ، اینترنت ، اینترنت بی سیم ، نانو ، پاور ، لینک ، امکان سنجی ، دکل . . . . . . با ما تماس بگیرید : . . . . 512 - 511 داخلی 021.66958606 . . 512 - 511 داخلی 021.54145000 . . . . همراه : 09010565768 . . . . ID Yahoo! : behzico . .
تهران
09010565768
خ ولیعصر - خ بزرگمهر - خ برادران مظفر شمالی - پ 70
www.roknafza.com

فروش ویژه انواع آنتن های وایرلس


 انواع آنتن وایرلس  لترین مرکز فروش انواع آنتن های وایرلس مفتخر است انواع آنتنهای وایرلس را با بهترین قیمت به شما عزیزان...

فروش فوق العاده و استسنائی لینک های وایرلس تضمینی


وی با پهنای باند بالا در مسافتهای طولانی و کیفیت بالا و گارانتی تعویض معتبربصورت تضمینی . . 3. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 . . 4. ایجاد شبکه های وایرلس WiFi و mesh در محوطه شرکتها- سازمانها- سالنهای کن...

فروش فوق العاده و نصب وایرلس با گارانتی تعویض و ت


. . 4. انتقال تصاویر انواع دوربینها (آنالوگ و ip camera) توسط وایرلس تا مسافتهای بالا . . 5. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 (پارابولیک ، فلت پنل ، دیش) . . 6. ایجاد شبکه های وایرلس WiFi و mesh در محوطه ...

فروش تجهیزات شبکه مشاوره تخصصی رایگان


 انواع آنتن وایرلس  ه . . فروش آنتن وایرلس با فرکانس های 2.4ghz & 5.8ghz . . . . فروش انواع آنتن با فرکانس های . . ...

واردات کلیه تجهیزات شبکه و نماینده رسمی انواع برند


 انواع آنتن وایرلس  می خواهید (اکتیو شبکه . . شرکت اکتیو شبکه رایان وارد کننده کلیه تجهیزات شبکه و نماینده رسمی برندهای...

فروش و نصب وایرلس100 تضمینی با قیمت های استثنایی


. . 4. انتقال تصاویر انواع دوربینها (آنالوگ و ip camera) توسط وایرلس تا مسافتهای بالا . . 5. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 (پارابولیک ، فلت پنل ، دیش) . . 6. ایجاد شبکه های وایرلس WiFi و mesh در محوطه ...

فروش انواع GPS هند هلد


E,SMI،کابل LMR400 و RG58 . . 4. فروش انواع آچار شبکه،آچارپرس،آلن،LAN TESTER(تسترشبکه)، . . 5. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 وفروش انواع کابل pigtail و کابل شبکه . . 6. فروش تجهیزات شبکه شامل:(سویچ،رک،دا...

فروش ویژه انواع آنتن وایرلس


روش ویژه انواع آنتن وایرلس   در ایران با فرکانسهای 2.1 - 2.9 ghz and 4.9 – 6.1 ghz و فروش انواع باکسهای فلزی outdoor . . اکتیو...

تجهیزات شبکه


 انواع آنتن وایرلس  ه (ایده پردازان شبکه مهرگان) . . . . . . فروش تجهیزات شبکه . . . . فروش آنتن وایرلس با فرکا...

فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس


 انواع آنتن وایرلس  لترین مرکز فروش انواع آنتن های وایرلس مفتخر است انواع آنتنهای وایرلس را با بهترین قیمت به شما عزیزان...

لینک های وایرلس تضمینی


و گارانتی تعویض معتبربصورت تضمینی . . 3. ارائه بهترین خدمات پس از فروش و گارانتی تعویض . . 4. فروش انواع آنتن وایرلس   در فرکانس 2.4 و 5.8 . . 5. ایجاد شبکه های وایرلس WiFi و mesh در محوطه شرکتها- سازمانها- سالنهای ک...

انواع آنتن وایرلس


فروش انواع آنتن وایرلس   . فروش انواع آنتن های وایرلس توسط شرکت ارتباط گستران شبکه با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت و ارائه خ...

شرکت ایلیسکو ارائه کلیه محصولات TPLINK


 انواع آنتن وایرلس  کادری مجرب در جهت فروش کلیه محصولات شبکه و انجام پروژه به همراه پشتیبانی و گارانتی کلیه قطعات شبکه ف...

فروش انواع آنتن وایرلس


فروش انواع آنتن وایرلس   ( زکی زاده ) . . این مجموعه انواع آنتن های وایرلس را با قیمت مناسب به شرح ذیل ارائه می دهد : . . ...

فروش انواع آنتن وایرلس


فروش انواع آنتن وایرلس   . . فروش انواع آنتن های وایرلس توسط شرکت ارتباط گستران شبکه با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت و ارائ...


#انواع آنتن وایرلس#انواع آنتن#آنتن وایرلس