حسابداری، حسابرسی

تعداد بازديد : 4012
تهیه صورتهای مالی(اصلی-تلفیقی) . . حسابداری . حسابرسی . اظهارنامه مالیاتی . کد اقتصادی . ارائه سیستم ونرم افز ارهای مکانیزه مالی . طراحی سیستمهای کنترل داخلی . تهیه-تکمیل لوایح و دفاعیه ها . حضور در هیئت های حل اختلاف . تهیه-تنظیم اظهارنامه مالیاتی . عدم فعالیت. دفتر نویسی( توسط کارشناس ارشد حسابداری-حسابرسی-کارشناس رسمی قوه قضاییه-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) . تلفن: 021-88764590-88735298--09123115990
تهران
021-88764590-88735298-09123115990
میرعماد-پ6
http://www.amirisabt.com

حسابداری، حسابرسی


 حسابداری حسابرسی  لی(اصلی-تلفیقی) . . حسابداری . حسابرسی . اظهارنامه مالیاتی . کد اقتصادی . ارائه سیستم ونرم افز ارها...

انجام كليه امور حسابداري در كرج و تنظيم اظهارنامه


 حسابداری حسابرسی  استای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیم...

اظهارنامه مالياتي و انجام كليه امور حسابداري


 حسابداری حسابرسی   امورحسابداری و مالی شرکتها(سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود و تعاونی) ، موسسات و کارخانجات ...

تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی


 حسابداری حسابرسی  تی تنظیم دفاتر-انجام کلیه امور حسابداری -مشاوره مالی -تنظیم صورتهای مالی . موسسئه هونامیک در راستای ...

انجام خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج و تهران


 حسابداری حسابرسی  تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری...

مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي


 حسابداری حسابرسی  تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری...

مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي


 حسابداری حسابرسی  تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری...

موسسه حسابدار ي دركرج


 حسابداری حسابرسی  دمات تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: . 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا . . شرکت در راستای تحق...

خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج


 حسابداری حسابرسی  ت تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: . 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا . موسسه در راستای ت...

خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج


 حسابداری حسابرسی  ت تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: . 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا . موسسه در راستای ت...

مشاوره مالي و مالياتي


 حسابداری حسابرسی  رسی . انجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکتها(سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود و تعاونی) ، مو...

مدیر مالی پاره وقت مشاور مالیاتی


انجام کلیه امور مالی حسابداری حسابرسی   مشاوره تهیه و تنظیم صورت های مالی و مالیاتی و بیمه و انجام دفائیه و اخذ مفاصا حساب مالیات ارزش افزو...

حسابرسان اموال وانبار


 حسابداری حسابرسی  ی-جمعداری-انبارگردانی-کدینگ-نرم افزار-اموزش و... . ((ما در انجام امور مالی شماخودرامتعهدبه امورمحول...

خدمات اموال و انبارها


 حسابداری حسابرسی  ر و اموال . حسابرسی-حسابداری-جمعداری-انبارگردانی-کدینگ-نرم افزار-اموزش و... . ((ما در انجام امور ما...

خدمات اموال و انبارها


 حسابداری حسابرسی  ر و اموال . خدمات امور انبار و اموال . . حسابرسی-حسابداری-جمعداری-انبارگردانی-کدینگ-نرم افزار-اموزش...

خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج


 حسابداری حسابرسی  ت تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: . 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا . موسسه در راستای ت...

خدمات حسابداری و اظهارنامه مالیاتی


 حسابداری حسابرسی  تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری...

حسابداري كرج


 حسابداری حسابرسی  ت تخصصي مشاوره و مهندسی مالی در البرز: . 52 تخصص برتر با علوم روز دنيا . موسسه در راستای ت...

شرکت حسابداری وخدمات مالی پادگستر ویرا


شرکت حسابداری حسابرسی   . شرکت حسابداری وخدمات مالی حسابداری پادگستر ویرا . نماینده رسمی آموزش و فروش نرم افزار سپیدار هم...

مؤسسه حسابرسی یکتا محاسب آریا


 حسابداری حسابرسی  ات شامل ::: . . . . حسابداری -حسابرسی- مشاوره مالیاتی- -خدمات مالی-تحریر دفاترقانونی - اظهارنامه ...

گروه حسابداران تتا


 حسابداری حسابرسی  تتا با بهره مندی از کادر حرفه ای و متخصص در زمینه حسابداری و حسابرسی و با اتکاء به سالها تجربه ، آما...

حسابرسی و حسابداری شرکت ها و موسسات


 حسابداری حسابرسی   مشاوره مالی برای شرکتها . . ارائه کلیه خدمات حسابداری ، حسابرسی داخلی و مشاوره بصورت تمام وقت و پا...

کارشناس حسابداری


 حسابداری حسابرسی  حسابرسی . . توانایی در زمینه حسابداری ، حسابرسی ، . . امور مالی ، اتوماسیون و حقوق و دستمزد . . ...

خدمات حسابداری خدمات مالی خدمات حسابرسی مشاوره


 حسابداری حسابرسی  تتا با بهره مندی از کادر حرفه ای و متخصص در زمینه حسابداری و حسابرسی و با اتکاء به سالها تجربه ، آما...

مشاوره مالی مالیاتی وبیمه


 حسابداری حسابرسی  ازان محاسب بادارابودن کادرمجرب،خدمات مشاوره ای تخصصی خودرادرتمامی زمینه های حسابداری،حسابرسی،مالیاتی...

طراحی وپیاده سازی سیستمهای مالی


 حسابداری حسابرسی  ازان محاسب بادارابودن کادرمجرب،خدمات مشاورهای تخصصی خودرادرتمامی زمینه های حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،...

حسابرسی و حسابداری شرکت ها


 حسابداری حسابرسی  اری شرکت ها . . . . حسابرسی داخلی و مشاوره مالی برای شرکتها . . ارائه کلیه خدمات حسابداری ، حسا...

حسابداری حسابرسی


 حسابداری حسابرسی  رسی . . . . تراز اندیشان راهبردی نگر (نام تجاریTARN ) . . این شرکت خدمات حرفه ای خود را با همکا...

موسسه خدمات مالی دیاکو


ده از نتایج ان . 15- طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری و ارتقاء آن متناسب با حجم . موسسه حسابداری حسابرسی   دیاکو . . تلفن تماس 88202742 88202743 09127947596 عامری . . آدرس : نهران - میدان آرژانتین خی...

حسابداری، حسابرسی کد اقتصادی امور مالی مربوطه


 حسابداری حسابرسی  لی(اصلی-تلفیقی) . . حسابداری . حسابرسی . اظهارنامه مالیاتی . کد اقتصادی . ارائه سیستم ونرم افز ارها...
30


#حسابداری حسابرسی