حسابداری، حسابرسی

تعداد بازديد : 3969
تهیه صورتهای مالی(اصلی-تلفیقی) . . حسابداری . حسابرسی . اظهارنامه مالیاتی . کد اقتصادی . ارائه سیستم ونرم افز ارهای مکانیزه مالی . طراحی سیستمهای کنترل داخلی . تهیه-تکمیل لوایح و دفاعیه ها . حضور در هیئت های حل اختلاف . تهیه-تنظیم اظهارنامه مالیاتی . عدم فعالیت. دفتر نویسی( توسط کارشناس ارشد حسابداری-حسابرسی-کارشناس رسمی قوه قضاییه-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) . تلفن: 021-88764590-88735298--09123115990
تهران
021-88764590-88735298-09123115990
میرعماد-پ6
http://www.amirisabt.com

حسابداری، حسابرسی

مدیر مالی پاره وقت مشاور مالیاتی

انجام كليه امور حسابداري در كرج و تنظيم اظهارنامه

اظهارنامه مالياتي و انجام كليه امور حسابداري

تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

انجام خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج و تهران

مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي

مشاوره مالي و مالياتي مهندسي ارزش م امكان سنجي

موسسه حسابدار ي دركرج

خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج

خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج

مشاوره مالي و مالياتي

حسابرسان اموال وانبار

خدمات اموال و انبارها

خدمات اموال و انبارها

خدمات حسابداري و مشاوره مالي در كرج

خدمات حسابداری و اظهارنامه مالیاتی

حسابداري كرج

شرکت حسابداری وخدمات مالی پادگستر ویرا

مؤسسه حسابرسی یکتا محاسب آریا

گروه حسابداران تتا

حسابرسی و حسابداری شرکت ها و موسسات

کارشناس حسابداری

خدمات حسابداری خدمات مالی خدمات حسابرسی مشاوره

مشاوره مالی مالیاتی وبیمه

طراحی وپیاده سازی سیستمهای مالی

حسابرسی و حسابداری شرکت ها

حسابداری حسابرسی

موسسه خدمات مالی دیاکو

حسابداری، حسابرسی کد اقتصادی امور مالی مربوطه

30


#حسابداری حسابرسی